Svenska Mässan överklagar beslut om samlingsplats för demonstration under Bokmässan.
15 september 2017 Avanmälan | www.bokmassan.se | hej@bokmassan.se
Läs på webben
Svenska Mässan överklagar beslut om samlingsplats för demonstration

Svenska Mässan har i dag, via juridiskt ombud, inlämnat ett överklagande ställt till förvaltningsrätten. Överklagandet avser samlingsplatsen för Nordiska Motståndsrörelsens demonstration lördagen den 30 september 2017.

– Samlingsplatsen utanför mässan är direkt olämplig. Vi tar emot 30 000 besök på lördagen och tillgängligheten i området är ytterst betydelsefull för Bokmässans besökare, säger Maria Källsson, ansvarig för Bokmässan. 

Svenska Mässans VD och koncernchef Carin Kindbom poängterar att man inte vänder sig mot den grundlagsskyddade rätten att demonstrera.
– Vårt överklagande berör inte genomförandet av sammankomsten, utan endast samlingsplatsen, säger Carin Kindbom, och framhåller att Svenska Mässan har en fortsatt dialog med polisen inför Bokmässan.

Svenska Mässan och Bokmässan kommer inte att ge fler kommentarer i frågan. 


Presskontakt
Joanna Wahlsten
jw@bokmassan.se
031-708 84 13

Carina Dietmann
carina.dietmann@svenskamassan.se
031-708 80 33


         

Bokmässan är Nordens största mötesplats för bok- och biblioteksbranschen och har  årligen runt 100 000 besök under fyra dagar i september. Årets mässa pågår 28 september-1 oktober med huvudtema Bildning. Bokmässan drivs av Bok & Bibliotek och ingår i Svenska Mässan koncernen.

Bok & Bibliotek i Norden AB, 412 94 Göteborg
Besök Bokmässans hemsida | hej@bokmassan.se | 031-708 84 00