Webbversion
Vår affärsidé har stått sig sedan starten 1980 - vi hjälper företag att utvecklas. Med långsiktighet och entreprenörsanda har vi kunnat hålla det löftet till våra kunder varje dag, år efter år. Tack vare ett stabilt ägande har vi kunnat återinvestera och satsa på nya innovativa lösningar.
Tillsammans med våra partners kan vi skapa ännu fler hållbara lösningar och affärsnytta för våra gemensamma kunder. Här i Partner News berättar vi om utvecklingen i molnplattformen Hogia Star, framgångsrika partnerskap och annat matnyttigt.

Markus Hogsved
markus.hogsved@hogia.se

Nästa stora satsning i Hogia Star-plattfomen ger fler företag enkla och öppna systemlösningar
Enkelhet, öppenhet och automation är ledorden för oss när vi utvecklar nya systemlösningar. Med mantrat ”från första verifikation till färdig årsredovisning” lanserar vi nu första pusselbiten för mellansegmentet, det vill säga företag med cirka 10-50 anställda. Precis som helhetslösningen för småföretagaren, Hogia Smart, så bygger Hogia OpenBusiness på Hogias miljardsatsning molnplattformen Hogia Star.

Hogia OpenBusiness för företag i mellansegmentet
I Hogia OpenBusiness sköter företaget sin bokföring och fakturering helt webbaserat, vilket innebär att användaren har tillgång till företagets ekonomifunktioner var som helst och när som helst.
Hogia OpenBusiness vänder sig till fler än administratörerna och är öppet för alla som är en del av ekonomiprocessen. Exempelvis att fakturera, lämna digitala underlag, analysera företagets resultat eller attestera fakturor.

Öppna API:er och integrationsmöjligheter – det är Open
Med molnbaserade Hogia Star-plattformen och API:er flödar information sömlöst mellan systemen på ett helt annat sätt än tidigare. För oss är framtidens systemlösningar öppna och tillgängliga när som helst för användaren, och inte bara under ordinarie kontorstid när ekonomen är på sin arbetsplats.

Utveckling pågår ständigt med kunden i fokus
Open-serien, med OpenHR och OpenBusiness i spetsen, växer fram i rask takt och vara lösningar som är byggda på bästa tänkbara sätt för att lösa våra kunders administrativa behov.
På Hogia har vi samlat kompetenta och erfarna människor som skapar helhetslösningar för alla slags företag i en mängd olika branscher. Med ett helt familjeägt företag som satsar långsiktigt och tar stort ansvar fortsätter våra framgångar tillsammans med dig.

Fredrik Wallin
Bolagschef Hogia Business Products AB
fredrik.wallin@hogia.se
Hogia Star skapar helhetslösningar
Plattformen Hogia Star är mer än bara en mikrotjänstbaserad arkitektur. Den gemensamma infrastruktur som finns i plattformen gör att alla produkter vi bygger hänger ihop, och skapar en gemensam lösning som är skalbar och modulär.

Nya uppdateringar når våra kunder varje vecka, och genom automation i alla led i utvecklingsprocessen säkerställer vi en mycket hög kvalitet. Att användbarhet är ett av våra viktigaste områden inom produktutveckling är självklart.

Hög säkerhet, god tillgänglighet och en välfungerande driftsättningsprocess är självklara krav på vår plattform. Genom ett välfungerande DevOps-arbete har vi skapat en plattform och en driftmiljö som verkligen är i världsklass!
Jobbskaparen Hogia i Stenungsund

"För mig är entreprenörskap något som skapar långsiktig nytta, och då även för andra än mig själv", säger Bert-Inge Hogsved, VD och grundare av Hogia.

Att långsiktigt finnas till hands för sina kunder var centralt för Bert-Inge redan när han startade företaget 1980. Det är lika viktigt för honom idag och orden är de mest centrala i den affärsidé som Hogia haft sedan dess. Målsättningen har aldrig varit att maximera resultatet. I stället har merparten av det man tjänat under alla år återinvesterats i produktutveckling och tillväxt. Här kan du läsa hela artikeln i Svenskt Näringsliv.

Hogia Star-kompetens på tolv veckor
På Hogia arbetar vi proaktivt och innovativt med kompetensförsörjning och tio personer har precis snabbutbildat sig till programmerare.
Att tillföra nya medarbetare och programmeringskompetens är en förutsättning för oss eftersom vi vill att Hogia Star-plattformen alltid är anpassad för framtidens behov hos våra kunder.

Vår snabbutbildning uppmärksammades av Dagens Industri och här kan du läsa hela artikeln på di.se.
Barbro Lien Rönn, Hogia HR Talent Management 
Vidarebefordra gärna det här nyhetsbrevet till dina kontakter.
Här kan de enkelt prenumerera på nyheter om Hogia Star.
Avanmälan