Sustainability news & events in Swedish and English from Lund University.  Webbversion
NEWSLETTER FROM LUND UNIVERSITY SUSTAINABILITY FORUM |  #5 2016
ENSO threatens food supply in southern Africa
Rapid climate change will lead to greater shortages of food, fuel, energy and animal feed in vast rural areas of eastern and southern Africa. These are the findings of an interdisciplinary study from Lund University in Sweden.

Read more
How to reach ecologically sustainable welfare societies
There is growing evidence that Western welfare standards are not generalizable to the rest of the planet if environmental concerns, such as resource depletion or climate change, are considered. A new interdisciplinary anthology by researchers from Lund University raises the question of what is required to make welfare societies ecologically sustainable.

Read more
Talking about Climate Change with politicians: An experiment in the UK
How do politicians perceive climate change science? Why would politicians discuss about climate change and how does climate change affect them? How should researchers and academicians engage with politicians? Rebecca Willis, visiting researcher at Lund University, shares her experiences.

Read more
Foreign farms increase the risk of conflicts in Africa
For the first time, researchers point to areas in Africa where foreign agricultural companies’ choice of crops and management of fresh water are partly responsible for the increased water shortages and greater competition for water. This in turn increases the risk of outright conflicts between all those who need water – plants, animals and humans.

Read more
Coming events

17 NOV: Vill du och ditt företag/organisation vara med under Hållbarhetsveckan?
Lunds universitet fyller 350 år och vill fira detta tillsammans med er. Under 15-21 maj 2017 bjuder vi därför in hela Lund till en Hållbarhetsvecka. Vill du och ditt företag/organisation veta mer? Kom på vårt idémöte!

23 NOV: Globala målen för hållbar utveckling
HUT Skåne arrangerar ett seminarium om de globala hållbarhetsmålen. Hur genomför vi Agenda 2030 - de Globala Målen för hållbar utveckling i Sverige? Välkommen till en eftermiddag med olika sektorers perspektiv på arbetet.

30 NOV-2 DEC: Sustainable City Development 2016
Between the 30th November - 2nd December 2016, Malmö municipality is organising an international conference on how cities can work with global development and how we have made the UN's goals our own on the road to a sustainable city. Lund University and Urban Arena are two of the co-organisers.

1 DEC: Advancing Sustainable Cities - Implementing Agenda 2030
On Thursday the 1st of December between 10:00 – 12:00, Urban Arena will host a seminar called Advancing Sustainable Cities - Implementing Agenda 2030. It's part of the Sustainable City Development Conference on Nov 30th-Dec 2nd. 

1 DEC: Tillsammans planerar vi framtidens infrastruktur
EU-programmet Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak inbjuder alla transportintresserade aktörer till en dag med fokus på Speeddating, idéskapande och finansieringsmöjligheter under rubriken ”Tillsammans planerar vi framtidens infrastruktur”. Evenemanget hålls den 1 december i Helsingborg.

Find all events here
Ellen Palm - hållbara plaster, Plastfri november och Supermiljöpodden
Ellen Palm är kvinnan bakom ”Supermiljöpodden” och kampanjen ”Plastfri november”. Som nybliven doktorand vid Miljö- och energisystem ingår hon nu också i forskningsgruppen kring Mistras stora projekt om hållbara plaster. Hon hoppas att det projektet ska ge en viktig pusselbit till ett hållbart samhälle.

Läs mer
Hållbarhet viktigt i det internationella arbetet
– En av våra viktigaste uppgifter inom U 21-nätverket är att förbereda studenter och unga forskare för en hållbar värld. För att lösa de globala utmaningarna behöver frågor belysas både ur ett globalt och ett tvärvetenskapligt perspektiv, säger Eva Wiberg som nu lämnar uppdraget som dess generaldirektör.

Läs mer
Idémöte inför Hållbarhetsveckan 15-20 maj 2017
Lunds universitet fyller 350 år och vill fira detta tillsammans med er. Under 15-21 maj 2017 bjuder vi därför in hela Lund till en Hållbarhetsvecka. Studenter och forskare vid Lunds universitet, företag, organisationer, beslutsfattare och lundabor möts för att diskutera, inspirera och involvera hela samhället i omställningen till en hållbar värld.

Är du och ditt företag eller organisation intresserade av att medverka under hållbarhetsveckan? 
Kanske har du en egen idé på en aktivitet som du vill genomföra under veckan men behöver hitta samarbetspartners? Du kanske söker en plats för ditt arrangemang? Eller bara är nyfiken och vill veta mer vad som är på gång.

Den 17 november 2016 bjuder vi in till ett idémöte och berättar mer om upplägget för Hållbarhetsveckan och hur du som företag eller organisation kan bidra. Här ges det också tillfälle att skapa kontakter mellan de olika aktörer som är med under veckan.

Anmäl dig senast 15 november till nina.nordh@cec.lu.se så vi vet hur mycket fika vi ska beställa.

Läs mer
Luftföroreningar dödar tusentals svenskar i förtid varje år
Idag fredag träder Parisavtalet om klimatet i kraft. Det ändrade klimatet är direkt kopplat luftföroreningarna, säger Erik Swietlicki, professor i fysik vid Lunds tekniska högskola. Han berättar att tusentals svenskar dör i förtid varje år på grund av luftföroreningarna.

Läs mer
Nya miljöstöd kan minska fosforläckage till Östersjön
Nya miljöstöd kan minska fosforläckaget från jordbruket till Östersjön samtidigt som lantbrukarens vinst av odlingen blir högre. Att ersätta dagens åtgärdsbaserade stöd till skyddszoner med ett resultatbaserat system ger både positiva miljöeffekter och lägre samhällskostnader enligt en ny studie från Lunds universitet och SLU.

Läs mer
Plast - från miljöproblem till framtidsmaterial?

Vi står inför en omställning av samhället där en slit- och släng attityd behöver ändras till att vi tar ekonomiskt och miljömässigt ansvar.

Fokus är riktat mot ett material vi har lärt oss att inte leva utan. Plast. 

Läs mer i Lunds universitets forskningsmagasin: Fokus Forskning

– Sverige ligger i framkant inom hållbarhet!
– Det är här det händer saker inom hållbarhetsfrågorna. Sverige ligger i framkant och det känns spännande att få vara en del av det.
Det säger Emily Boyd som är ny föreståndare för LUCSUS, Lund University Centre for Sustainability Studies.

Läs mer i LUM, Lunds universitets magasin
Subscribe | Unsubscribe