Nyhetsbrev om forskning & evenemang inom hållbar utveckling vid Lunds universitet Webbversion
1343 nyhetsbrev 8
Words from the Forum
September has been an important month for sustainability, both in the world and at Lund University. The UN General Assembly hosted a Climate Summit, a SDG-summit an realeased the first global sustainable development report. 

Meanwhile in Lund, our vice-chancellor, Torbjörn Von Schantz, had tasked Sustainability Forums director Henrik Smith with drafting a strategy for sustainable development. After extensive consultations within Lund University it has now officially been adopted. Commenting on the decision, the vice chancellor writes:

– the university is already a prominent actor on sustainability and due to the diversity of disciplines represented here we can respond to all the challenges set out in Agenda 2030. It is by creating and conveying knowledge on a scientific and artistic basis that we can contribute the most to solving global challenges, even if we cannot build a sustainable society all by ourselves. But we want to and can do even more. That's why I today signed a long-term strategy for sustainable development which will permeate the university's activities and staff.

Read the strategy in its entirety through this link (in Swedish). If you want to continue the discussion on Sustainability at Lund University, don't miss our event during Future Week: A vision for a sustainable Lund University by 2030. 
Sustainability Research at Lund University
The main aim of this newsletter is to share the cutting edge sustainability research coming out of Lund University. If you have research that ought to be highlighted here, please get in touch.
1344 marint centrum
Lunds universitet knyts till Marint centrum i Simrishamn
Lunds universitet och Simrishamns kommun skapar nu en gemensam forskningsmiljö på Marint centrum i Simrishamn för att ta sig an Östersjöns utmaningar.

Hav och marina resurser är ett av hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och Lunds universitet har stora möjligheter att ta sig an dessa komplexa frågor genom den tvärvetenskapliga forskning som bedrivs. Det krävs också samverkan mellan många aktörer för att hitta lösningar. Marint centrum är ett mycket bra exempel på hur vi kan arbeta tillsammans med kommun, region och näringsliv mot det gemensamma målet att förbättra miljön i Hanöbukten, säger Lunds universitets rektor Torbjörn von Schantz. Klicka här för att läsa hela artikeln om Marint Centrum
1349 nurul izzati 2 640x640transp
640x640transp Uppdragsutbildningar kring FN:s hållbarhetsmål inspirerar
640x640transp Drygt ett år har gått sedan LU fick medel från Svenska Institutet för att genomföra tre av fem program med fokus på Agenda 2030. Yrkesverksamma kursdeltagare från världens alla hörn är nu i full gång med sin fortbildning och två av grupperna kom till Lund för att ta del av föreläsningar, workshops och göra studiebesök. Läs mer genom den här länken.
1350 barrskog mostphotos 640x640transp
640x640transp Barrskogen kyler inte klimatet lika mycket längre
640x640transp Utsläpp av växthusgaser värmer klimatet, medan små luftburna partiklar, aerosoler, i atmosfären har en kylande effekt. Så brukar budskapet lyda. Men en ny studie, som publiceras i Nature Communications, visar att de allra minsta aerosolerna på vissa håll ökar till bekostnad av de normalstora och lite större – och det är endast de senare som har en kylande effekt. Läs mer i den här artikeln.
1346 589509 thuja rows 1 640x640transp
640x640transp Trädplantering – ingen universallösning för klimatet
640x640transp I somras publicerades en uppmärksammad forskningsstudie om hur trädplantering kan bidra till att rädda klimatet. Men många forskare har kritiserat trädplantering som en problematisk metod, som istället riskerar att ta fokus från att vi drastiskt måste minska utsläppen om vi ska klara klimatet. Hållbarhetsforskaren Wim Carton förklarar vad det finns för nackdelar med storskaliga trädplanteringar i artikelnsom nås via den här länken.
1345 photo 1536939459926 301728717817 640x640transp
640x640transp Hur plasten är uppbyggd har stor betydelse för ökad plaståtervinning 
640x640transp Hur plasten är uppbyggd är lika viktigt som designen på plastprodukten för ökad återvinning. I en ny forskningsartikel från Lunds universitet presenteras strategier för hur man kan förbättra både funktionalitet och återvinningsbarhet genom smartare design av polymerer, det som all plast består av. Läs mer om forskningen genom att klicka här.
1351 dsc 9287 green turtle with gps transmitter ascension island photo by susanne akesson 611 640x640transp
640x640transp Första globala kartläggningen av marina konfliktzoner
640x640transp I en ny internationell studie identifierar forskare kritiska marina områden på jorden. Det är första gången som forskarvärlden tar ett globalt grepp på marina konfliktzoner där mänsklig verksamhet påverkar valar, havssköldpaddor, fiskar och fåglar som lever till havs. Läs hela artikeln här.
1347 fiskebyrakrati malinandersson 640x640transp
640x640transp Yrkesfiskare dukar under för byråkrati, fördomar och långa arbetsdagar
640x640transp Det är redan tufft som det är, att lyckas vara lönsam i en hårt konkurrensutsatt och stundom kritiserad bransch. En yrkesfiskare ska numera också vara välkomnande, flexibel, pedagogisk och miljömedveten. Det senare till följd av att flera periodvis även arbetar inom besöksnäringen, med allt med allt från att ordna fisketurer och driva restaurang till att ordna festivaler. En ny avhandling ser en yrkeskår på utdöende. Läs artikeln via den här länken.
1352 tommycedervall 1 foto inger ekstrom 0 640x640transp
640x640transp ”Vi vet ännu mindre om nanoplast än om mikroplast”
640x640transp Världshälsoorganisationen WHO släppte nyligen en rapport som visade att mikroplaster i vatten inte tros utgöra en hälsofara för människor. Det är bra att svara på den oro som finns, men mer forskning om både mikroplaster och nanoplaster behövs innan vi kan dra definitiva slutsatser. Det menar Lundaforskaren Tommy Cedervall, programchef för Sveriges största forskningsprogram om riskerna med nanomaterial. Läs mer om nanoplast här.
A globalised solar-powered future is wholly unrealistic – and our economy is the reason why
"Over the past two centuries, millions of dedicated people – revolutionaries, activists, politicians, and theorists – have been unable to curb the disastrous and increasingly globalised trajectory of economic polarisation and ecological degradation. This is perhaps because we are utterly trapped in flawed ways of thinking about technology and economy – as the current discourse on climate change shows." writes Alf Hornborg in the conversation, read the piece in its entirety via this link.
Unga jordbrukare gynnas av startstöd
Startstöd till unga jordbrukare gör att man startar eget tidigare än annars. Inkomsterna blir också högre och sannolikheten att man fortsätter som jordbrukare ökar. Det visar en ny studie från AgriFood Economics Centre. Resultaten ifrågasätter tidigare slutsatser om startstödets effekter. Läs hela artiklen genom att klicka på den här länken.
Hunting can contribute to forest governance
Hunting has a bad reputation and is rarely considered in forest governance and conservation strategies. But what if, instead, we tried to learn from it? Blog post by LUCSUS researcher Torsten Krause is available through this link.
What's going on?
rektorerna 640x640transp
640x640transp Framtidsveckan
640x640transp Vilka blir morgondagens stormakter? Kommer roboten att bestämma i framtiden? Hur länge kommer vi att arbeta – och på vilka villkor? Vad äter vi i framtiden? Och vad innebär det egentligen att ”ställa om”? Den 14–20 oktober hålls Lunds universitets första populärvetenskapliga Framtidsvecka, där forskare från alla våra fakulteter bjuder in till diskussion om de stora framtidsfrågorna. Klicka här för att se hela programmet för veckan.
rektorerna 640x640transp
640x640transp Hållbarhetsföreläsningar på Stadsbiblioteket
640x640transp Varje termin anordnar Hållbarhetsforum, Naturskyddsföreningen och Lunds Stadsbibliotek ett antal populärvetenskapliga föreläsningar. Kan en stad vara hållbar? Vad händer egentligen med bina och kan man odla kött (se bild till vänster)? Klicka här för att se hela höstens program. 
LU Futura presenterar ny föreläsningsserie om framtidens arbetsliv
Vad innebär digitaliseringen och vad får den för konsekvenser för arbetsliv och arbetsmarknad? Hur får vi fler att arbeta längre och hur hanterar vi åldersdiskriminering på arbetsmarknaden? Vilka språk behövs på den svenska arbetsmarknaden och vilka konsekvenser får ökad mångspråkighet för arbetslivet? Dessa är några frågor som kommer att besvaras i höst när LU Futura bjuder på en ny tvärvetenskaplig föreläsningsserie om en framtidsfråga med stor bäring på våra liv – nämligen arbetslivet. Läs mer om föreläsningsserien här.
Re-thinking money for a sustainable future
What role does our current monetary system play in accelerating climate change and exacerbating inequality? And how are entrepreneurs re-thinking money for a more just, equal, and environmentally sustainable future? Find out at the first public event organised by the sustainable future hub.
International Repair Day 2019
As part of the REFER project, IIIEE is hosting an event on the 19th of October with Repair Café Lund, Electronicsmix, and Lund Municipality to raise awareness about critical raw materials in electronics and support repair of electronics as part of a transition to a Circular Economy. See details through this link.
Carbon Ruins opens at Stadsbiblioteket
On October 1st, 18.00, the exhibition Carbon Ruins - A museum of the fossil age opens at the Lund City Library. All are welcome for a guided tour and discussion on sustainable futures. See this event for information on the exhibition's stay at the library.
Save the Date: Sustainability Week 2020
For the fourth year running, Sustainability Forum invites you to Sustainability Week (20-26 April 2020). More information to come, expect great things!
1323 javier allegue barros C7B ExXpOIE unsplash
Opportunities
Svalorna Indien Bangladesh is hosting a course on ecological footprints on Oct 5.

... and we receive a lot of requests for public engagements (talks, discussions, panels) from interesting actors throughout society. Are you a researcher who is keen on spreading your knowledge? Send an email to ludwig.bengtsson_sonesson@cec.lu.se with a few sentences on your research and we'll add you to our library of speakers!
Subscribe | Unsubscribe
$$$open$$