Nyhetsbrev om forskning & evenemang inom hållbar utveckling vid Lunds universitet Webbversion
1463 nyhetsbrev 1 2020 100
Words from the Forum
In this first newsletter of the year and of the decade, we'd like to remind you that it is now just ten years until the global goals for sustainable development are set to be completed. Cutting-edge and innovative research will be key to get us there. We'll do our best to put that research into the hands of our subscribers. With that said, please remind all your colleaguesto subscribe to this monthly newsletter here.
Sustainability Research at Lund University
The main aim of this newsletter is to share the cutting edge sustainability research coming out of Lund University. If you have research that ought to be highlighted here, please get in touch. There are articles both in Swedish and English, depending on the original language.
rektorerna 640x640transp
640x640transp Lantbrukares beslut att välja rätt miljöåtgärder måste underlättas
640x640transp Många lantbrukare är positivt inställda till åtgärder som kan gynna den biologiska mångfalden och miljön. Men byråkrati och regelkrångel står ofta i vägen menar Lovisa Nilsson i en ny avhandling, som även efterlyser bättre ekonomiska incitament för den enskilde lantbrukaren att välja bra miljöåtgärder. Läs mer om Lovisas avhandling genom den här länken.
rektorerna 640x640transp
640x640transp Långlivat trä utan miljöskador
640x640transp Miljövänligare alternativ till tryckimpregnerat och tropiskt trä. Det hoppas Maria Fredriksson och Emil Engelund Thybring att deras forskning ska leda till. Läs hela artikeln genom den här länken.
rektorerna 640x640transp
640x640transp Lunds universitets mätdata om växthusgaser får en viktig roll i FN:s klimatarbete
640x640transp Nyligen upptogs forskningsinfrastrukturen ICOS RI som observatör till FN:s klimatkonvention. Det innebär att data om växthusgasflöden, som bland annat samlas in av Lunds universitet, kommer att spela en viktig roll för hur världssamfundet agerar i klimatfrågor. Läs hela nyheter genom den här länken.
rektorerna 640x640transp
640x640transp New report: Developing a national strategy for disaster risk reduction and resilience in Sweden
640x640transp Increasing impacts from hazards worldwide, including Sweden, have prompted international efforts to promote the development of national strategies for disaster risk reduction (DRR) and resilience to reduce associated impacts and support sustainable development. Read more here.
Fossil energi subventioneras för miljarder
3000-6000 miljarder kronor. Så mycket subventioneras fossila bränslen globalt årligen. Förnybart får långt mindre än hälften. Jakob Skovgaard, statsvetare och expert på klimatskadliga subventioner, har koll på hur länder bör agera för att kunna dra ner på stödet till fossil energi. Läs mer om forskningen här.
Nationalekonom: Marknaden driver jordbruket åt fel håll
Marknadens spelregler ger inte lantbrukare incitament att använda jordbruksmetoder som gynnar klimat och miljö på lång sikt. Det är ett misslyckande som kräver politiska åtgärder, anser nationalekonomen Mark Brady vid SLU och Lunds universitet. I en ny studie visar han hur ekosystemtjänster kan ges ett ekonomiskt värde, för att skyddas bättre. Läs mer genom att klicka på den här länken.
IIIEE launches Massive Open Online Course (MOOC) on Urban Nature
The NATURVATION research project is launching the MOOC on nature-based solutions in an urban world. The MOOC contains a collection of inspiring and educational films about the opportunities, challenges and future of nature-based solutions. More information here.
WHO-rapport: Sjukvården i Sverige mer jämlik än i resten av Europa
Risken att få ekonomiska svårigheter när du uppsöker sjukvård i Sverige är relativt liten. Det framkommer i en färsk rapport från WHO där forskare från Lunds universitet har undersökt i vilken utsträckning hushållen i Sverige drabbas ekonomiskt av att använda sjukvården. Läs hela artikeln här.
Växtätande insekter rubbar skogarnas ekosystem och bidrar till klimatförändringar
En ny studie från Lunds universitet visar att växtätande insekter påverkar skogarnas ekosystem betydligt mer än vad som tidigare varit känt. Bland annat bidrar småkrypen till att jordens näringsämnen urlakas och avger mer koldioxid. Forskarna slår även fast att temperaturerna kan komma att stiga som ett resultat av att de växtätande insekterna blir fler i vissa regioner. Läs hela artikeln här.
Mycket att vinna på samarbete med de vassaste hjärnorna i Afrika
Forskaren Anne Duplouy skriver om att undervisa och forska i Afrika och vill uppmuntra fler till att samarbeta med afrikanska universitet – för Afrikas skull, men också för att nå viktiga vetenskapliga framsteg. Läs mer här.
Forskare oroad: ”Stora bilar alltid sämre för klimatet”
En stor bil kräver mer energi att köra, och kräver också mer resurser och energi vid tillverkning. Därför är stora bilar alltid sämre för klimatet, säger professor Öivind Andersson på Lunds tekniska högskola. Läs hela artikeln på SVT genom den här länken.
Energy advances open the door to more aggressive climate policies
An international research team has called for a more sober discourse around climate change prospects, following an extensive reassessment of climate change’s progress and its mitigation. They argue that climate change models have understated potential warming’s speed and runaway potential, while the models that relate climate science to consequences, choices and policies have understated the scope for practical mitigation against it. Policymakers are becoming aware of the former bias but seldom perceive the latter. Read more here.
Towards a Circular Economy with Environmental Product Policy
What really happens when we dispose of our lighting products? Critical raw materials in our lighting products have high value, but can that value be retained in Europe? LED lamps have many potential benefits over traditional lighting products, including longer lifetimes; but do long lifetimes mean we miss out on potential benefits of even newer technology? Read more in the new thesis defended at iiiee.
What's going on?
rektorerna 640x640transp
640x640transp Sustainability Week 2020
640x640transp For the fourth year running, Sustainability Forum and Lund Municipality invites you to Sustainability Week (20-25 April 2020). This year we will put special focus on four subjects:The path to net-zero, Housing in the sustainable cityFinancing the transition and Sustainable Land Use. Please get in touch with us if you want to participate. Read more here.
rektorerna 640x640transp
640x640transp Miljö- och klimatföreläsningar på stadsbiblioteket
640x640transp Havsnivåhöjning, gruvor och mobilitet står på agendan när Lunds Naturskyddsförening, Lunds stadsbibliotek och Hållbarhetsforum bjuder in till en serie föreläsningar och paneldebatter under våren. Onsdagar kl 18.00 på biblioteket. Utan kostnad. Ingen föranmälan. Se hela programmet här.
rektorerna 640x640transp
640x640transp Seminarium med Sakiko Fukuda-Parr
640x640transp Sakiko Fukuda-Parr håller ett öppet föredrag på temat "Knowledge and Politics in Setting and Measuring the SDGs" den 3 februari kl 13.30-15.30.Sakiko Fukuda-Parr är professor i internationell politik vid The New School i New York och har fått mycket erkännande för sitt arbete som huvudförfattare och chef för FN:s utvecklingsprogram's (UNDP) Human Development reports. Läs mer här.
rektorerna 640x640transp
640x640transp LUCSUS Spring Seminars
640x640transp The LUCSUS seminar series is a research seminar series with researchers at LUCSUS as well as invited guests working with societal change and transformations for sustainability. Every Thursday we welcome researchers and students to presentations and discussions on current research. We aim for it to be an open, reflective and interdisciplinary academic forum for new ideas and research on sustainability. See the entire program here.
rektorerna 640x640transp
640x640transp Sensing Nature from Within – seminar series at Moderna Museet Malmö
640x640transp Lund University Agenda 2030 Graduate School co-arranges the seminar series held during the international art exhibition Sensing Nature from Within at the museum of modern art in Malmö. Researchers from several faculties will participate in talks and seminars to discuss the human relationship with nature. Read more and sign up for the different seminars via the webpage of Moderna Museet Malmö.
rektorerna 640x640transp
640x640transp Podcast: Advancing Sustainable Solutions
640x640transp In this podcast, iiiee researchers Sofie and Steven, will share ongoing research and activities through engaging conversation that is relatable and applicable to our daily lives. In essence, they wish to support listeners in their journey towards sustainability. Each month they release a new episode covering an interesting topic.Tune in to their latest episode!
Opportunities
We receive a lot of requests for public engagements (talks, discussions, panels) from interesting actors throughout society. Are you a researcher who is keen on spreading your knowledge? Send an email to ludwig.bengtsson_sonesson@cec.lu.se with a few sentences on your research and we'll add you to our library of speakers!
Subscribe | Unsubscribe
$$$open$$