152 Lunds universitet L RGB

Avanmäl inbjudningar / Unsubscribe from ALL invitations

Om du inte längre vill motta inbjudningar från Lunds universitets Alumnnätverk, är du välkommen att avanmäla dig genom att klicka på nedanstående länk. Är du säker på att du vill avanmäla dig? E-postadressen som avanmäls är info@alumni.lu.se.


If you do not want to receive any invitations from the Lund University Alumni Network in the future, you can unsubscribe by clicking on the link below. Please note that you will be unsubscribed from ALL event invitations from the Alumni Network. The email address that will be unsubscribed is  info@alumni.lu.se.

Jag vill avanmäla mig / I want to unsubscribe