Sustainability news & events in Swedish and English from Lund University. Webbversion
SUSTAINABILITY NEWS FROM LUND UNIVERSITY |  #1 2017

Save the date - Sustainability Week in Lund 15–20 May 2017

During The Sustainability Week in Lund 2017 we will show Lund as a city of energy, ideas and enthusiasm in sustainability issues! Take part in meetings between the researchers, students, companies, local and regional society, organizations and citizens of Lund.

This is one of five scientific theme weeks 2017 when Lund University is celebrating 350 years of education and research. Come and share knowledge and discuss global and local sustainability challenges. More information and Facebook page for the event will come in the end of February. You can already now find some brief information about the Sustainability week in Swedish at the webpage for Sustainability Forum.

Do you have questions, or have ideas of events you want to arrange during the Sustainability week, please contact project manager Jenny Hansson at Lund University Sustainability Forum. The Sustainability week in Lund 2017 is arranged by Lund University and the City of Lund, together with organizations, companies and others interested in sustainability issues.

Lund University and SEI in closer collaboration

In January 2017, Lund University signed memorandums of understanding with Stockholm Envirionmental Institute SEI. “I’m very optimistic about this new agreement,” said Torbjörn von Schantz, Vice-Chancellor of Lund University. “It’s not enough for universities to produce facts and data; we need to work with institutes like SEI that can bring our findings to policy-makers.”

Read more about SEI and the collaboration with Lund University
SEI ranked as world’s most influential environment policy think tank

Is the world becoming a better place?

Five scientific theme weeks will take place during the Lund University 350th jubilee (read more further down). During the first of these science weeks, 6-12 March 2017, the theme is "Is the world becoming a better place?" See the programme of the science week 6-12 March 2017

Look also out for the new theme on Lund University Research Magazine and Fokus Forskning in connection to this week. 

Final evaluation report of the Swedish rural programme 2007-2013

Four different research teams have shared the assignment of evaluating the Swedish rural programme 2007-2013. Henrik Smith and Juliana Dänhardt, both from CEC, has been responsible for the evaluation of the programmes effect when it comes to measures for improving the environment.
Read more at the CEC webpage
Download the reports and follow the seminars at the Swedish Board of Agricultures web page

A zero-carbon industry

For Europe to achieve its long-term climate objectives, carbon-intensive industries have to contribute to reduced emissions.

The research project REINVENT will analyse decarbonisation in four industrial sectors: steel, plastics, paper, and meat and dairy. Project co-ordinator is Lars J. Nilsson at the Department of Environmental and Energy System Studies at Lund University. Read more

New projects/Nya projekt

Vetenskapsrådet VR gör en forskningssatsning med sikte på de globala målen för hållbar utveckling. Läs mer om bidragsbesluten på VR:s sida. Tre av tio beviljade projekt har gått till forskare vid Lunds universitet:

  • Lennart Olsson, Lunds universitet, 5 585 000 kronor fört "Utveckling och upptag av multifunktionella perenna odlingssystem för ökad hållbarhet och resiliens"
  • Johannes Rousk, Lunds universitet, 5 521 000 kronor för "Markmikroorganismernas uthållighet och resiliens mot klimatförändrings-inducerad torka i Etiopien"
  • Benjamin Smith, Lunds universitet, 5 185 000 kronor för "Skogsrestaurering och effekter på vattenresurser för smart jordbruk: en fallstudie av Kambodja (FRAWASA)"

Nytänkande till hjälp för utsatta barn. Nytt projekt vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Campus Helsingborg. Projektet "Ledning för tjänsteinnovation i akutdriven verksamhet" tar sin utgångspunkt i att väntetiden för insatser till barn som far illa, som har sociala problem eller behöver bostad och fungerande skolgång är oacceptabelt lång. Läs mer

Nytt projekt om avfallsförebyggande. Anette Svingstedt och Hervé Corvellec vid Insitutionen för service management och tjänstevetenskap har fått medel från Energimyndigheten för att fortsätta sin forskning om hur avfallsproducerande verksamheterkan arbeta med att minska sina avfallsmängder. Läs mer

Writing for the Conversation

Would you be interested in writing for The Conversation?

During 27/2-3/3 editor Miriam Frankel will visit Lund University to talk about how to pitch an idea and write for The Conversation, as well as have one-on-one meetings with researchers who want to start writing.

Read more

Information about FORMAS yearly call 2017

Seminarium for researchers: Presentations on latest news from FORMAS, writing applications and the evaluation process.

Time: 2017-03-08 13:15 till 16:00
Place: LUX Aula, Helgonavägen 3, Lund
Contact: carin.nilsson@cec.lu.se
Register before 5 March

A new Lund University Climate-KIC webpage!

Climate-KIC is the EU's main climate innovation initiative and Lund University is a Climate-KIC partner.

Read more about the opportunities that Climate-KIC offers - for students, researchers, companies, cities etc
Innovative potato project awarded grant

Apply to the BIOECONOMY Graduate Research School

BIOECONOMY graduate reseárch school is open to all national/international PhD students. Each year about 20 PhDs will be admitted to BIOECONOMY.

BIOECONOMY is a collaborative learning platform at Lund University allowing researchers and Ph.D. students, across faculties/disciplines and research areas, as well as non-academic stakeholders to identify, carry out and communicate innovative, analytically advanced and yet problem-oriented research for a sustainable future bioeconomy covering the whole biomass value chain. Read more about the graduate research school and how to apply

Sustainability from many perspectives – follow the new LUCSUS’ blog

In her newly started director’s blog, Emily Boyd of LUCSUS will highlight sustainability issues in relation to topics such as: leadership, gender, rights, and governance.

Read her first blog post here: Advancing Sustainability in a Time of Uncertainty

Upcoming events/Kommande event

Den 22 februari 2017 håller Centrum för öst- och sydöstasienstudier en workshop: China’s Environmental Challenges: Domestic and Global Implications. (fully booked, for waiting list see this link)

Samma dag fortsätter serien med populärvetenskapliga föreläsningar och samtal på Lunds stadsbibliotek på temat hållbarhet, miljö och klimat - ett samarrangemang mellan Naturskyddsföreningen i Lund, Stadsbiblioteket i Lund och Hållbarhetsforum vid Lunds universitet. Onsdagen 22 februari kl 18-19.30 är temat "Jord - funderingar kring grunden för vår tillvaro" när Håkan Wallander, professor vid Lunds universitet föreläser. Read more

Five scientific theme weeks will take place during the Lund University 350th jubilee:
Is the World Becoming a Better Place? 6-12 March 2017. Read more
The Digital Society, 24-30 April 2017. Read more
Sustainability Week, 15-20 May 2017. Read more
The Amazing Brain, 4-10 September 2017. Read more
The University of the Future, 16-22 October 2017. Read more

Africa Day for students and staff at Lund University on 1 March 2017. For a long time, Lund University has been collaborating with African partners and conducting research of relevance to Africa. We welcome teaching staff and students from Africa, and conduct contract education with African participants. Read more

Samverkan mellan kommun och forskning – erfarenhetsutbyte och utvecklingsmöjligheter, 16 mars 2017. Vid seminariet diskuteras framtida samverkansmöjligheter och utveckling av en gemensam kunskapsproduktion. Läs mer och anmälan på Kommunförbundet Skånes hemsida

In connection to the World Water Day (22nd of March, 2017), LU Water portal, LUCSUS, VATTENHALLEN and communication department at LU work together to host a conference for high-school students on the importance of water and wastewater (fully booked).

Klimatutmaningen 2.0 är en halvdagskonferens den 27 mars i Lund med fokus på klimateffektiva företag som förebilder för andra företag som arrangeras av Ideon i samverkan med Handelskammaren. Medarrangörer är Lunds Klimatallians, Klimatallians Skåne Nordost samt Landskrona Miljöforum. Handelskammaren har tillsammans med ett 15-tal företag tagit fram en rapport som beskriver företagens klimatarbete. Rapporten släpps till konferensen och några av de medverkande företagen berättar också mer på konferensen. Läs mer

Conferences

Coastal Conference in Malmö. March 28–29, 2017, with the theme: "Tools for sustainable coastal planning and management"

Årets stora samverkanskonferens i Skåne – HSS 2017, Helsingborg 18-19 maj 2017. Människor skapar innovation. Därför gör vi en konferens där människor kan mötas, diskutera, inspireras och få idéer som kan växa. Konferensens teman handlar om gränssnitten mellan digitalisering, entreprenörskap och hållbarhet.

Joy at work - för ett kreativt och hållbart arbetsliv, 20-23 augusti 2017, Ingvar Kamprad Designcentrum (IKDC) i Lund. Joy at work är konferensen där vi tar oss an framtidens arbetsmiljö och vänder sig till dig som är engagerad i arbetsmiljöfrågor utifrån olika roller och perspektiv.

2017 Lund Conference on Earth System Governance, Allocation & Access in a Warming and Increasingly Unequal World, 9-11 October 2017 in Lund. Read more

Who wants to live in smart cities?

"A smart city is a city with open senses. With its sensors it can see, hear, feel, smell and taste digital information that contributes to a more considerate, efficient, safe and sustainable society.”

This may sound as if it was taken from Aldous Huxley’s novel Brave New World: the smart city that is everywhere, sees everything and takes care of us as citizens without us even noticing or asking for it, and where technology is like a living creature. Actually, the quote is from an environmental consultancy firm that offers services related to smart cities.

Read more in a chronicle by Jamil Khan Associate Professor of Environmental and Energy Systems, Lund University
Photo of Jamil Khan and Lena Neij by Kennet Ruona, with permission from LU Research Magazine.

Collaboration is key to the smart sustainable cities of the future

Climate change, a growing population and increased urbanisation place great demands on our cities. Meeting these challenges requires collaboration to develop smart cities. But what does a smart city really mean and how do we create one?

Read an interview with Lena Neij, professor and director of the International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE) at Lund University in the latest theme from Lund University Research Magazine: Smart societies

Lund University Research Magazine is a website with research at Lund University in Sweden on everything from current challenges to timeless questions.

Rapport: Argument för mer ekosystemtjänster

En ny rapport från Naturvårdsverket innehåller statistik, studier och forskning som visar hur ekosystemtjänster bidrar till människors välfärd och välbefinnande. Flera exempel i rapporten bygger på forskning från Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC) och Biologiska institutionen vid Lunds universitet, t.ex. ekoystemtjänster i jordbrukslandskap och nyttan av mångfunktionella landskap.
Läs mer och ladda ner rapporten

Värdet av ekosystemtjänster

Forskningsprojektet Värdering av ekosystemtjänster i jordbruket - en väg mot effektivt beslutsfattande (VESA) som letts av Katarina Hedlund är ett av sju projekt som presenterar sina resultat på Naturvårdsverkets slutkonferens 21 mars 2017 i Stockholm. Hör om den senaste forskningen om hur värdet av ekosystemtjänster kan integreras i samhällsplaneringen.
Mer om konferensen

Klimatforskarna gömmer inga obekväma fakta

Det går att lita på klimatforskarna. Det finns ingen snedvridning i deras vetenskapliga artiklar som skulle riskera att sopa motstridiga faktauppgifter under mattan. Det framgår av en ny studie från Lunds universitet.

– Jag hoppas att resultaten från vår studie ska övertyga skeptiker att klimatförändringar är en realitet och att åtgärder som lyfts fram i klimatdebatten ska tas på allvar, säger Johan Hollander som är forskare vid Naturvetenskapliga fakulteten på Lunds universitet. Läs vidare i nyhet från www.lu.se

New thesis on residential solar photovoltaics

A thesis recently presented by Alvar Palm at iiiee aims at adding knowledge about barriers and drivers to the deployment of residential solar photovoltaics systems. So far the Swedish subsidies for PV deployment have been flawed with uncertainties, complexities and discontinuations, and there have been important uncertainties regarding the future development of the institutional set-up.

Read more: Residential solar photovoltaics deployment: barriers and drivers in space

Att veta eller inte veta - det är frågan ...

Vill konsumenter ha information som hjälper dem att äta mer hälsosamt eller konsumera mer miljövänligt? Det redde Jonas Nordström ut när han inledde Ekonomihögskolans egen seminarieserie i jubileumsfirandet – ”Ekonomihögskolan gör skillnad”. Jonas Nordström är utredare på forskningscentret AgriFood som drivs av Ekonomihögskolan och Sveriges lantbruksuniversitet.
Läs vidare på Ekonomihögskolans hemsida
Mer om Ekonomihögskolans jubileumsprogram

New Report on Policies for Resource Efficient and Effective Solutions

PhD candidate Leonidas Milios at the IIIEE is scrutinizing on concepts and policies for resource efficiency based on circular economy thinking in a new report under the research project Mistra REES.

View the full report here: Policies for Resource Efficient and Effective Solutions : A review of concepts, current policy landscape and future policy considerations for the transition to a Circular Economy.

Subscribe | Unsubscribe