Sustainability news & events in Swedish and English from Lund University. Webbversion
SUSTAINABILITY NEWS FROM LUND UNIVERSITY |  #3 2017

Programmet klart för Hållbarhetsveckan i Lund 15–20 maj!

Under 15-20 maj 2017 sluter Lund upp kring en hållbarhetsvecka. Kom och bli inspirerad och få nya idéer på temat hållbarhet! Ta del av föreläsningar, forskningsseminarier och debatter där det ges utrymme för samtal mellan forskare, studenter, allmänhet, organisationer och politiker. Arrangemanget är en del av Lunds universitets 350-årsjubileum och en av fem vetenskapsveckor under jubileumsåret.

Se några axplock ur programmet nedan - programmet finns in sin helhet på Hållbarhetsforums hemsida.

15 maj: Bioeconomy Stakeholder Conference - Challenges and Opportunities in the Transition to Bioeconomy

Bioekonomi är ett komplext och dynamiskt system, och för att alla ska bli vinnare krävs helhetssyn, samarbete och förståelse för olika målkonflikter.

Denna konferens bjuder deltagarna på nulägesanalys och diskussioner mellan industri, näringsliv, akademi och samhällsorganisationer. Frågor hämtade från olika branschers förutsättningar och verklighet lyfts fram och ställs i ljuset av det gemensamma målet om ett hållbart samhälle.

Konferensen är kostnadsfri men kräver föranmälan.
Läs mer om programmet och anmäl dig här. 

15 maj: Grand Opening of the Sustainability Week & Global Goals Café in Lund City Hall

Learn more, share your point of view and be a part of the solution! Welcome to a vibrant and inspiring Global Goals Café at Lund City Hall, from 16.00 to 18.00 on May 15th. Take the opportunity to learn more and discuss with experts and organisations at seventeen tables, each representing one of the Sustainable Development Goals. No pre-registration is needed for the Global Goals Café.

The Grand Opening of the Sustainability week from 18.00 to 21.00 at Lund City Hall. The evening will include an Earth Choir performance, an opening speech by Torbjörn von Schantz, Vice-Chancellor Lund University, and inspiring talks by researchers at Lund University, as well as a representative from the delegation for Sweden’s implementation of 2030 Agenda. This event is open for the public and for free, but signing up in advance is needed.
Detailed programme and form for signing up

16 maj: Fossilfritt Skåne - möjligheter i en modernare morgondag

Omställningen till ett fossilfritt samhälle är i full gång och går lättare än många tror. I Skåne finns många goda initiativ som visar hur lönsamhet och välfärd kan öka i takt med att utsläppen minskar. Dagen kommer att bestå av föreläsningar, presentationer av goda exempel, dialog och mingel. Medverkar gör bland annat Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, Lena Neij, Lunds universitet och Johan Wester.

Tid & plats: tisdagen 16 maj, kl 9-17 i AF-borgen
Konferensen är kostnadsfri, men föranmälan krävs senast 10 maj. Länk för anmälan och mer information.
Arrangörer: Fossilfritt Sverige, IIIEE, Lunds kommun & Malmö stad.

19 maj: Hållbar mat i ett förändrat klimat

Hur kommer klimatförändringarna att påverka vår livsmedelsförsörjning? Och vad behöver vi göra för att möta dessa förändringar? Inspirationsföreläsningar och samtal med företrädare från livsmedelsbranschen, bl.a. Axfood, Lantmännen, TetraPak och Packbridge, samt forskare från Lunds universitet.

Tid & plats: fredagen 19 maj, kl. 9–13.00 i Skissernas museum.

Konferensen är utan kostnad, men föranmälan krävs eftersom platserna är begränsade. Länk för anmälan och mer information.

Arrangörer: Hållbarhetsforum, LTH, LUCSUS, Agrifood, Centrum för Handelsforskning vid Lunds universitet och Region Skåne.

Hållbart varumärke

Climate-KIC Workshop & Venture Café

En förmiddag med den senaste forskningen om relationen mellan varumärke, strategi, innovation och hållbarhet. IKEA, Volvo och Tetra Pak berättar hur hållbarhetsaspekter genomsyrar affärsmodell och kommunikation. Välkomna till ett lösningsfokuserat samtal i talkshowformat!

Tid: 16 maj 2017, 9-12
Plats: Crafoordsalen, Ekonomihögskolan

Arrangörer: LU Hållbarhetsforum, Ekonomihögskolan och Ideon Science Park.

In order to meet the challenges of climate change, we need to find innovative solutions, products and services to reduce greenhouse gas emissions and to adapt the society.

This seminar inspires to explore your innovative ideas and give you information on how to access the possibilities within Climate-KIC and find collaboration partners.

Time: May 16, 13.00-16.00 &16.00-18.00
Place: Ideon Agora

PROGRAM & REGISTRERING
READ MORE & REGISTER

Människan i staden

Den ohållbara hållbarheten

En konferens med fokus på forskning kring klimatanpassning och ekosystemtjänster i stadsmiljöer, liksom samtal kring de målkonflikter som kan uppstå i samhällsplaneringen mellan exempelvis mål om förtätning, grönska och kommunikationer i staden.

Tid: 9.30-14
Plats: Skissernas i Lund

En eftermiddag med korta populärvetenskapliga föredrag där forskare från institutionen för service management och tjänstevetenskap, Campus Helsingborg, talar om handel, stadsplanering, fiske, infrastruktur, ensamkommande flyktingbarn, jämlikhet, avfallshantering osv.

Tid: 13.15-17
Plats: Palaestra, Paradisgatan, Lund
PROGRAM & REGISTRERING
PROGRAM

Tips för en klimatsmart semester - cykla!

Solpanelen -
Sol över Skåne

Välkommen till en inspirerande föreläsning om att cykla på semestern. Föreläsningen bjuder på vackra bilder och konkreta förslag på cykelrundor från trakten kring Lund till cykelsemestermål i Skåne, Sverige och Europa.

Tid: 16 maj, 18-19.30
Plats: Lunds stadsbibliotek

Välkommen till en paneldiskussion som Innovationsteknik vid LTH arrangerar om nya affärsmodeller och ett solenergisprång för regionen. Hur kan Skåne bli en ledande region för egenproducerad solel? Vad kan olika aktörer göra för att förverkliga detta? Vilka förebilder och lyckade exempel finns?

Tid: 15 maj, 11-12
Plats: Stadshallen i Lund

TID & PLATS
ANMÄLAN

Citizen Science i Botaniska trädgården

Hållbarhets-festivalen på Stortorget och Stadshallen

Forskare på biologiska institutionen håller koll på fågel- och fjärils-bestånden i Sverige och ser hur de förändras. Kom till Botan och få reda på vad du behöver kunna och hur det inventeringarna går till.

Tid: 20 maj, kl 10 om fåglar och klockan 12 om fjärilar.

Lördag 20 maj blir det en späckad heldag om hållbarhet på Stadshallen och Stortorget i Lund! Ekofika, Lunds cykeldag, LundaPride, ekomarknad, stadsodling, upcycling, tävlingar, barnteater, musik och en rolig avslutning på dagen när Jesper Rönndahl kör sin klimatshow!
LÄS MER
PROGRAM

Hållbar stadsdelsförnyelse - fokus Linero

Urban Garden Tour

Hur kan befintlig bebyggelse utvecklas för att möta framtidens miljöutmaningar?
Lunds kommun, Kraftringen, LKF och IVL Svenska Miljöinstitutet bjuder in till en förmiddag om hållbar stadsdelsförnyelse i Lund med social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet i fokus.

Tid: 17 maj, kl 8.30–12
Plats: Linero torg 17, Lund.

Local non-profit organisation ABC - Active contributions for people and the environment provide a guided tour of the lush and edible urban garden at Stenkrossen. After the guided tour, everyone is most welcome to participate in the the weekly gardening session!

Guided tour 16.00-16.30 pm & Open Gardening Session 17-19 pm

ANMÄLAN
READ MORE

Sustainable Fashion, IIIEE

Urban Planet, IIIEE

How can we reduce the environmental and accompanying human health impacts arising from our textile consumption? What measures have fashion brands, retailers and other commercial actors been taking? What are the roles of government and civil society, and us consumers?

Time: May 15, 10-12
Place: IIIEE Aula, Tegnérsplatsen 4, Lund

On 18 May 2017, the IIIEE will bring together researchers at Lund University to present and discuss ongoing projects on urban living labs, urban sharing, urban lighting and more, and presentations by alumni from around the world working with sustainable urban development. We welcome researchers, alumni, students and practitioners!

Time: May 18, 9-15
Place: Palaestra, Paradisgatan 4, Lund
REGISTRATION
REGISTRATION

Forskningsnyheter & fler arrangemang

We have a dream ...
Lunds Konsthall visar utställningen We Have a Dream - om mod, medmänsklighet och människans rättigheter 18 mars till 7 maj 207. Syftet är att inspirera alla till att våga följa sina drömmar, stora som små, nu eller långt senare i livet. Läs vidare

Five scientific theme weeks during the Lund University 350th jubilee:
Is the World Becoming a Better Place? 6-12 March 2017. Read more
The Digital Society, 24-30 April 2017. Read more
Sustainability Week, 15-20 May 2017. Read more
The Amazing Brain, 4-10 September 2017. Read more
The University of the Future, 16-22 October 2017. Read more

Kollektivtrafikens effekter, värden och utvärdering
Välkommen till Kollektivtrafikens hus i Stockholm den 28 april för en workshop på tema ”Kollektivtrafikens effekter, värden och utvärdering”. Workshopen arrangeras av K2, Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik.

BECC workshop Defaunation in tropical forests – implications for people, biodiversity conservation and global approaches to forest governance. 2 May 2017. Registration at the latest April 25th. Read more

Stakeholder Interaction in Research Processes - a Guide for Researchers

Writing on an application to VR or Formas and thinking about stakeholder interaction?
BECCs Action Group Stake has released “Stakeholder Interaction in Research Processes - a Guide for Researchers and Research Groups”.
The guide may be downloaded as a pdf here.

Vetenskapsvecka i Lund den 24 till 30 april: Det digitala samhället

Lunds universitet bjuder in till vetenskapsvecka med tjugo evenemang om vårt digitala samhälle. Läs om programmet på svenska och på engelska. Lagom till vetenskapsveckan kommer också det nya temanumret om det digitala samhället i Lunds universitets forskningsmagasin FOKUS FORSKNING.

LTH: Försök med ”källsorterat” avlopp visar på stora miljövinster

Hamse Kjerstadius, doktorand i kemiteknik vid LTH, har granskat systemet och funnit att biogasproduktion, växtnäring-såtervinning och värmeåtervinning kan öka. Läs vidare i en nyhet från Lunds universitet 29/3.

How breast milk could help prevent the antibiotic apocalypse

Anders P Håkansson, Professor of Infection Medicine at Lund University, writes about the global threat of antibiotic resistance - and their research on HAMLET, a substance from breast milk.
Read more in The Conversation, 30/3 2017
Call for applications to ClimBEco graduate research school
Opportunity for PhD students interested in interdisciplinary perspectives on climate, biodiversity and ecosystem services in a changing world. Apply for participation in the next two-year ClimBEco programme August 2017-June 2019. Deadline for applications is 5th of May. Find more information about the research school and participation eligibility criteria on www.climbeco.lu.se
Delade transporter viktigt för hållbara städer
Städer kan bli mer hållbara genom att människor delar transporter och förändrar sitt sätt att röra sig i samhället. I samarbete med Helsingborgs stad studerar forskare hur staden kan förtätas på ett så hållbart sätt som möjligt.
- För vem bygger vi morgondagens stad? Det gäller att planera för framtiden, säger  Michael Johansson, forskare i miljöstrategi vid Campus Helsingborg. Läs vidare i en artikel från Campus Helsingborg 31/3

Värdefull restid kan minska stress för pendlare

I genmosnitt tillbringar pendlare över en timme på väg mellan hemmet och arbetsplatsen och såväl restiden som avståndet har ökat på senare år. Kristoffer Mattisson, doktor i medicinvetenskap och miljö-hygieniker på Arbets- och miljömedicin Syd, Region Skåne, har i sin avhandling tittat närmare på hur pendlare mår. Läs vidare i det senaste numret av Extrakt från Formas.

K2-forskaren Fredrik Pettersson studerar samverkan

"Alla ska samverka om allt, hela tiden, men det finns ganska lite förståelse för vad man egentligen menar med det", säger Fredrik Pettersson som forskar inom ämnet.
Läs vidare i artikeln: "God samverkan är ingen dans på rosor" från K2, 22 mars 2017

Conferences

Årets stora samverkanskonferens i Skåne – HSS 2017, Helsingborg 18-19 maj 2017.
Människor skapar innovation. Därför gör vi en konferens där människor kan mötas, diskutera, inspireras och få idéer som kan växa. Konferensens teman handlar om gränssnitten mellan digitalisering, entreprenörskap och hållbarhet.

Go Food 2017 - 2nd edition of the Global Food Safety & Technology Forum in Lund, May 31 - June 2, 2017. Challenges are global - so are the solutions! Read more

On 15-16 June 2017, the 4th International Workshop on the Sharing Economy will take place in Lund. The workshop is arranged by the IIIEE together with the department of urban planning and environment at KTH (Royal Institute of Technology). Read more

Joy at work - för ett kreativt och hållbart arbetsliv
20-23 augusti 2017, Ingvar Kamprad Designcentrum (IKDC) i Lund. Joy at work är konferensen där vi tar oss an framtidens arbetsmiljö och vänder sig till dig som är engagerad i arbetsmiljöfrågor utifrån olika roller och perspektiv.

2017 Lund Conference on Earth System Governance, Allocation & Access in a Warming and Increasingly Unequal World, 9-11 October 2017 in Lund. Read more

Subscribe | Unsubscribe