Nyhetsbrev om forskning & evenemang inom hållbar utveckling vid Lunds universitet Webbversion
#5 2017 
Välkommen till höstens första nyhetsbrev med hållbarhetsnyheter från Lunds universitet. Här presenteras forskningsnyheter och aktuella event med koppling till hållbarhetsområdet där Lunds universitet medverkar. Nyhetsbrevet publiceras en gång i månaden. Har du frågor eller idéer kontakta gärna nyhetsbrevets redaktör Nina Nordh vid Lunds universitets Hållbarhetsforum.

Welcome to the first newsletter this autumn with sustainability news from Lund University. The newsletter presents research news and events from Lund University and is published once a month. Do you have questions or ideas, please contact the editor of the newsletter, Nina Nordh at Lund University Sustainability Forum.
Aktuellt om hållbarhetsforskning
Trädplantering i Afrika tveksam miljöstrategi
Klimatkompensation som miljöstrategi kan starkt ifrågasättas eftersom det finns stora utmaningar att förena klimatnytta med lokala behov, deltagande och utveckling. Det menar forskare från Lunds universitet som har studerat ett trädplanteringsprojekt i Uganda, genom vilket en rad svenska företag klimatkompenserar sina verksamheter. Läs vidare

Energieffekter av ökad e-handel – plus eller minus?

E-handelns tillväxt är starkare än traditionell butikshandel, något som också bedöms fortsätta i många år framöver.. Är den ökade e-handel något som bidrar minskad energianvändning eller är det precis tvärt om? Läs vidare i en ny forskningsstudie från Lunds universitet: Energy consumption in e-commerce versus conventional trade channels - Insights into packaging, the last mile, unsold products and product returns


Synligt skräp ger bättre avfallshantering
– Sverige är ganska duktiga på de fyra nedersta stegen i avfallstrappan, det vill säga deponering, energiåtervinning, materialåtervinning och återanvändning. Vi har nästan ingen deponering, vilket är bra. Men när det kommer till att förebygga uppkomsten av avfall pekar det i fel riktning, säger Anette Svingstedt, universitetslektor på institutionen för service management vid Lunds universitet. Läs vidare i en artikel från forskning.se

Livsstilsval som minskar koldioxidutsläpp
En ny forskningsstudie har identifierat de fyra livsstilsval som är mest effektiva för att minska en persons koldoixidavtryck: äta en växtbaserad kost, undvika flygresor, leva utan bil och ha färre antal barn.
Läs vidare i en nyhet från Lunds universitet 12 juli
English version: The four lifestyle choices that most reduce your carbon footprint
Kommentar i Rektors Blogg: Forskningsresultat ska inte censureras

LUCSUS Professor Lennart Olsson Appointed Coordinating Lead Author in Special IPCC Report
Lennart Olsson, professor at LUCSUS, has been appointed Coordinating Lead Author (CLA) for the chapter on land degradation in a special IPCC report (Intergovernmental Panel on Climate Change) about Climate Change and Land. He is one of 104 researchers selected by the IPCC to take part in the work with the report - which will be completed in 2019. Read more

Hur tillämpas vetenskap och beprövad erfarenhet i miljöfrågor?

Kombinationen frånvaro av evidens, intressekonflikter och behov av snabba beslut gäller för många miljöproblem. Beslut om miljön innebär ofta att göra avkall på något annat. Det kan finnas konsensus i att något behöver göras, men delade meningar om hur det skall gå till. Läs mer om dessa frågor i skriften Vetenskap och beprövad erfarenhet Miljö, med kaptiel av bland andra Ullrika Sahlin, docent på CEC. Läs vidare

Rapport om plastavfall på FN:s Havskonferens 5-9 juni
Professor Hervé Corvellec har deltagit i rapporten "Marine plastic litter on Small Island Developing States (SIDS): Impacts and measures" som diskuterades under FN:s Havskonferens i New York. Läs vidare.

Är luften vi andas säker?
Trots att vi i Sverige har betydligt lägre halter av luftföroreningar än de gränsvärden som EU och WHO föreskriver, visar en ny avhandling från Lunds universitet att svenskars hälsa påverkas även under dagar med tillfälligt förhöjda värden. Redan vid exponering av relativt låga nivåer av luftföroreningar ökar primärvårdsbesöken för astma och luftvägsbesvär.
Tahir Taj, läkare och doktorand vid Institutionen för laboratoriemedicin vid Lunds universitet disputerade i ämnet folkhälsovetenskap med inriktning epidemiologi den 8 juni. Läs vidare
Samverkanstema: Hur ska vi förstå klimatförändringarna?

Hur ser ett fossilfritt samhälle ut? På vilket sätt skulle samhället och landskap förändras om allt fler människor valde att enbart äta vegetariskt? Och hur skulle det vara att leva i Skåne om temperaturen stiger med flera grader? Såväl forskare som myndigheter och företag försöker förstå vad klimatförändringarna kommer att innebära i praktiken. Statsvetaren Johannes Stripple leder ett initiativ där man samarbetar kring berättelser och föreställningar om klimatet. Läs mer

Sex tematiska samverkansinitiativ har fått medel i Samverkansrådets första utlysning:

 • Tillsammans över tröskeln till framtidens klassrum
 • BISS – Big Science and Society
 • eHealth at LU: Joining Forces for Sustainable eHealth Development
 • Narrating Climate Futures
 • Cirkulär biobaserad ekonomi
 • Tematiskt samverkansinitiativ om vatten – LU Water
Stress tema i vårens Aktuellt om vetenskap & hälsa
TEMA: Stressens funktion och fara
Hur påverkas vi av stressen, hur kan vår arbetsplats utformas för att främja hälsa och motverka stress? Och vilka friskfaktorer kan hjälpa oss att hantera stressen bättre? I det här numret får du träffa forskare vars arbete går ut på att hela tiden förbättra kunskapen om stress. Läs tidningen som pdf eller på Vetenskap & hälsas hemsida

Podd om stress:

Stress är också temat för en Vetenskap & hälsa-podd: Stresssen - fruktad med livsviktig. I podden diskuteras vad som händer i kroppen när vi blir stressade och när det blir skadligt. Och hur kan vi minska risken för att drabbas av utmattningssyndrom? Vetenskap & hälsa möteri stressforskarna Frida Eek och Roger Persson, båda vid Lunds universitet.

Vetenskap & hälsa
är en webbplats som på ett enkelt, informativt och sakligt sätt vill informera om forskning inom medicin, hälso- och vårdvetenskap i Skåne. Två gånger om året ges också en tidskrift ut i pappersform.
Sparking Action on Human Rights and Climate Change in Southeast Asia
“We’ve brought a group of judges, corporations and National Human Rights Institutions together to spark constructive action and collaboration,” says Helena Olsson, director of RWI’s regional office in Jakarta. Read more

Ullrika Sahlin awarded project money at Climate-KIC Ideation Day

Ullrika Sahlin, risk specialist at CEC, was awarded 15 000 Euros for her project "gaming for better decisions under uncertanty"at the Climate-KIC Ideation Day II this Tuesday. Ullrikas project aims at developing a fun and educational game for decision makers where they can develop skills in making decisions on climate related issues with consideration of risk and uncertainty. Read more

Remote Sensing Satellite Imagery Can Help Prevent Land Degradation
- Africa is an interesting case study in terms of preventing land degradation since there is much to learn from what other countries did in the development process, says LUCSUS researcher Genesis T. Yengoh. He is doing research on how remote sensing imagery and methods of satellite data analysis can be used to assess and monitor land degradation in Tanzania, Kenya, Uganda and Senegal. Read more

New LUCSUS’ Blog Initiative to Forward Discussion on Sustainability
LUCSUS is launching a new blog initiative to highlight various aspects of sustainability research and teaching. Over the course of 12 months, individual researchers will write on themes such as research methods, field work, pedagogy, impact and outreach, research papers and conferences. Read more

Digitalisering och kollektivtrafik hett i Almedalen
K2 deltog under Almedalsveckan 2017 med det nästan fullsatta seminariet ”Nya eller gamla hjulspår – kollektivtrafikens roll i nästa generations resor och transporter" som hade särskilt fokus mot integrerade mobilitetstjänster. Läs mer
Youtube-film från seminarium i Almedalen där K2 medverkade: Så bygger vi framtidens städer klimatsmart och attraktivt

Ny lärobok om kollektivtrafik
”Kollektivtrafik - utmaningar, möjligheter och lösningar för tätorter” är en lärobok i kollektivtrafik som nu ges ut i en fjärde utgåva på norska. Boken ges ut av K2 och norska Statens vegvesen i samarbete med Urbanet Analyse. I höst kommer boken ut i svensk utgåva. Läs vidare

KOLL, K2:s omvärldsbevakning
Några gånger per år publicerar K2 en översiktlig bild av händelser och forskningsresultat med koppling till K2:s FoU-områden. Ambitionen är inte att vara heltäckande. Läs mer och tipsa

Upphandling förnybara drivmedel
Malin Aldelnius och Jamil Khan har publicerat en artikel om upphandling av förnybara drivmedel i kollektivtrafiken ”Strategic use of green public procurement in the bus sector: challenges and opportunities”.

Forskarseminarier, konferenser, kurser m.m.

Hur kan vi förstå och ta hänsyn till boendes beteenden vid energieffektivisering av bostäder?
Fredagen den 8 september kl. 13:15 – 16:00 på Pufendorfinstitutet hålls ett seminarium för de som intresserar sig för energieffektivisering av bostäder, inomhusmiljö och de boendes roll.
Kostnadsfritt. Obligatorisk anmälan (begränsat antal platser) till eja.pedersen@arkitektur.lth.se.

BRT-kurs 5 till 6 september med K2 och Trafikverksskolan

K2 och Trafikverksskolan erbjuder en tvådagarskurs i Malmö med några av Sveriges främsta BRT-experter som föreläsare. Bus Rapid Transit (BRT) är högeffektiv kollektivtrafik på väg som i Europa har kommit att avändas även i de något mindre städerna. Mer information om tid, plats, pris m.m. finns här Läs mer  om BRT i K2:s "Guidelines för attraktiv regional busstrafik - regional BRT" 

Transitions to low-carbon and resource efficient eco­nomies – four new professors at the IIIEE, 15 September
At the seminar four new professors at IIIEE will introduce themselves and their research and research interests within the four focus areas. Sign up at the latest Friday 8th of September.

Innovation som drivkraft för förändring inom kollektivtrafiken

En utbildning arrangerad av K2 och transportforskargruppen vid Karlstads universitet i samarbete med Samtrafiken. Syftet är att öka innovationskraften i organisationer verksamma inom kollektivtrafikområdet och utgör ett komplement till ledarutveckling och vidareutbildning som genomförs i andra nätverk. Läs mer om tider, pris m.m.

K2:s Samverkans-symposium 8 november - boka dagen!
Den 8 november arrangerar K2 ett symposium i Lund där resultat från deras forskningsprojekt om samverkan presenteras. Läs vidare

Mainstreaming ecosystem services in agricultural production
Welcome to a workshop 21 to 22 November in Lund on how to use scientific results when mainstreaming ecosystem services into decisions.
The aim of the workshop is to better understand how our research on ecosystem services in agriculture can be used and how we also in research can make use of other researchers results. The workshop includes presentations of different ways of how to find scope, address key challenges and use scientific results when aiming at a more sustainable agricultural production.
The workshop is a collaboration between Lund university, The Centre of Environmental and climate research, the BECC strategic research project and Mistra Eviem. Free of charge. More information and registration
Populärvetenskapliga föreläsningar m.m.

Avfall och cirkulär ekonomi
Vi producerar nästan 500 kg hushållsavfall per person och år, utan att räkna in avfallet som våra varor och tjänster ger upphov till. För att nå klimatmålen måste avfallsuppkomsten minska och den cirkulära ekonomin utvecklas. Uppdatera dig om senaste rönen inom cirkulär ekonomi och på avfallsområdet. Välkommen till ett eftermiddagsseminarium den 12 september på Centrum för miljö- och klimatforskning vid Lunds universitet. Anmälan och mer information

Föreläsningar om klimat, miljö och hållbarhet på Lunds stadsbibliotek

I ett samarbete mellan Lunds Naturskyddsförening, Lunds stadsbibliotek och Hållbarhetsforum vid Lunds universitet bjuder vi in till en serie föreläsningar och paneldebatter under hösten 2017 kl 18.00-19.30 vissa onsdagkvällar på Lunds stadsbibliotek, Atriumgården. Utan kostnad. Ingen föranmälan. Mer information, se kalendariet på www.hallbarhet.lu.se.

 • 13 september: Emma Fältström - Mikroplast i kretsloppen
 • 20 september: Kenneth M. Persson - Är vatten en självklarhet?
 • 27 september: Alf Hornborg - Bort från världshandelns återvändsgränd
 • 18 oktober: Mikael Malmaeus - Måste ekonomer tro på evig tillväxt?
 • 15 november: Felix Heintzenberg - Arktis-Liv i en värld av is och snö
 • 22 november: Magdalena Sivik - Tar kommunerna hållbarhet på allvar?
 • 29 november: Therese Uddenfeldt - Gratislunchen
Konferensen CSR Øresund den 29:e september 2017
Årets fokusområden är innovativt tänkande, integrerad hållbarhet och samarbete. Hållbarhetsprofiler från både Sverige och Danmark förläser, du får idéer kring hur företag kan utveckla sitt CSR-arbete och tillfälle att knyta kontakter. Konferensen arrangeras av Stiftelsen TEM, som också driver nätverket CSR Skåne där Lunds universitet är en av medlemmarna. Hela programmet och mer information om tid, plats, pris m.m. finns här Hållbarhetsforum deltar som en av utställarna under konferensen. 

Visionen om den gröna staden: hur grön kan den bli?
Ett seminarium den 23 oktober om den gröna staden, riktat till alla som arbetar med hållbar stadsutveckling. Seminariet innehåller en bredd av korta presentationer från forskare verksamma vid olika delar av Lunds universitet - Arkitektur, Arbets- och miljömedicin, Statsvetenskap, Internationella miljöinstitutet, Centrum för miljö och klimatforskning och LTH, paneldebatter samt en avslutande reflektion av representanter från Boverket, Naturvårdsverket och Kommunförbundet Skåne. Mer information och anmälan

Giftkonferensen i Eslöv 2017
Den 21 november bjuder Eslövs kommun in till en dag på temat gifter. Konferensen riktar sig till dig som arbetar med miljöfrågor, undervisar eller är beslutsfattare. Kom och lyssna på några av landets ledande forskare, ta med dig ny kunskap hem och hjälp till i arbetet med att skapa ett Giftfritt Skåne. I programmet medverkar bland annat forskare från Lunds universitet. Mer information och anmälan

Den sjätte kontinenten - Sverigepremiär 30 september!

Teater Sagohuset firar 30-årsjubileum och genomför ett stort havsmiljöprojekt i Folkparken i Lund, med två teaterföreställningar för olika åldrar och en tvärvetenskaplig interaktiv utställning, samt workshops ledda av forskare och studenter vid Lunds universitet. Den sjätte kontinenten har Sverigepremiär 30 september 2017. Målgrupp: årskurs 9, gymnasiet och allmänheten. Mer information och biljetter: www.sagohuset.nu

Daniel Pennacs humoristiska pjäs Den sjätte kontinenten behandlar den multinationella industrins framväxt under 1900-talet och konsekvenserna av människans rovdrift på naturen. Pjäsen är en satir över hur västvärldens strävan efter hög levnadsstandard har lett till att sopor släppts ut i världshaven i en sådan omfattning att skräpet nu bildar en hel kontinent – den sjätte kontinenten.

I foajén till föreställningen kan besökarna också ta del av en tvärvetenskaplig interaktiv utställning där tillståndet i haven belyses och problematiseras på olika sätt. De interaktiva experimenten befinner sig i gränslandet mellan vetenskap, kunskap och magi med fokus på ett angeläget ämne – en hållbar värld.
Filmer från Hållbarhetsveckan 2017
Under Hållbarhetsveckan i Lund 15-20 maj 2017 filmades flera av veckans många spännande föreläsningar. Nu kan du ta del av dessa i efterhand. Du kan också läsa artiklar om veckan och ta del av korta intervjuer av studentjournalister under veckan här.

Hållbart varumärke - en konferens i talkshow-format på Ekonomihögskolan
En förmiddag med den senaste forskningen om relationen mellan varumärke, strategi, innovation och hållbarhet. IKEA, Volvo och Tetra Pak berättade hur hållbarhetsaspekter genomsyrar affärsmodell och kommunikation. Fokus på utmaningar, erfarenheter och forskning kring det hållbara varumärket. Arrangörer: LU Hållbarhetsforum, Ekonomihögskolan och Ideon Science Park.
Hållbarhet högt på agendan, men hur pratar vi om det?
Ta del av konferensen i efterhand via YouTube

Podd: Fossilfritt Skåne
I podden från konferensen ”Fossilfritt Skåne” berättar Emma Berginger, kommunalråd i Lund, vad som krävs för att bli en cykelstad, Mattias Goldmann, VD Fores, talar om vikten av att hitta andra ingångar till klimatfrågan och varför Sverige måste vara bäst på omställning. Dagens moderator Lena Neij, föreståndare vid Internationella Miljöinstitutet sammanfattar dagen.
Lyssna här

Grand Opening Sustainability Week - focus on consumption and human rights
Voices for a living planet. Together for a sustainable future. 17 global goals leading the way to end extreme poverty, inequality and climate change by 2030. What is the way forward placing people and the planet at the centre? Presentations of global dilemmas and discussions with researchers, politicians and civil organizations. Performances by Kulturskolan i Lund: Earth Choir – Voices for a Living Planet.
Filmed lectures and panel discussion

Bioeconomy Stakeholder Conference
A sustainable bioeconomy will contribute to economic growth and social prosperity. Growing demands of biomass simultaneously challenges the very basis of bioeconomy by the inherent risks of for example soil deterioration and loss of biodiveristy and food security. At this conference, industry, academia and public organisations discussed challenges and opportunities across whole biomass value chains.
Presentations from the conference Bioeconomy Stakeholder Conference - Challenges and Opportunities in the Transition to Bioeconomy
Filmed lectures and panel discussions

Panelsamtal om konstgräs
Länsstyrelsen Skåne ordnade samtal om konstgräs under Hållbarhetsfestivalen. Flera ton gummigranulat försvinner från våra konstgräsplaner varje år. Vart tar de vägen? Vilka kemikalier innehåller de? Hur mycket bidrar de till problematiken med mikroplaster i vår miljö? 
Se samtalet i efterhand

Strategiskt miljöarbete skapar framgångsrika företag
Länsstyrelsen Skånes frukostseminarium om de stora miljöutmaningarna för Skåne, nationella miljömål och kopplingen till de globala hållbarhetsmålen, goda exempel på hur företag kan arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor och kommunicera arbetet, samt vilka affärsfördelar detta kan ge.
Se seminariet här
Nya samarbeten m.m.
Samarbeta med små företag som har klimatambitioner?
Lunds kommun har startat ett treårigt arbete för att coacha små företag i klimat och energifrågor för hållbarhet.  Här finns möjligheter till sammarbeten Akademi-kommun-småföretag. Om du vill diskutera möjligheter för forskning, examensarbeten etc ta kontakt med Anders Nylander anders.nylander@lund.se 046-359 6723.
Mer information finns på: www.lund.se/energi
Om energicoacher i Youtube-klipp
Artikel i Sydsvenskan 2017-07-03: Så ska han göra lundaföretagare klimatsmartare

Skåne based entrepreneurs or startups working to make a positive impact on the planet!
SoPact is open for applications for this autumn’s free 3-month accelerator program.
Application deadline: September 11th
Program start: October 1st
They have two information meetings coming up in September:
September 4th in Helsingborg
September 7th in Lund

Vill ni göra Skånes miljö bättre? Sök stöd från Region Skåne 15 augusti–15 september!
Varje år stödjer Region Skåne miljövårdsfond projekt som gör Skånes miljö bättre. Både organisationer, kommuner, universitet och högskolor, företag, föreningar och enskilda kan ansöka. Ert projekt ska vara av pilot- eller utvecklingskaraktär och pågå under högst två år. Det får gärna vara Skåneövergripande och ska rymmas i någon av följande kategorier:
• konkreta åtgärder
• information
• kartläggning
• tillämpad forskning
Fonden kan bidra med maximalt hälften av kostnaderna. Läs mer och ansök här

Verkstad: Agenda 2030 den 22 september
Malmö stad bjuder in till en heldagskonferens för verksamma inom hållbar utveckling.
Hur skapar vi ett samhälle där vi kan leva ett schysst liv? Dagen avhandlar din del i stadens ekosystem och lokal implementering av de globala hållbarhetsmålen.
Sista dag för anmälan 14 september

Hållbarhetsforum | Sustainability Forum
The Lund University Sustainability Forum forms a bridge between society and academia in the sustainability areas. The Sustainability Forum supports researchers and research groups concerning communication and dialogue, and provides a channel for stakeholders seeking collaboration, research support and information from LU. More information

Lunds universitets hållbarhetsforum är en universitetsgemensam paraplyorganisation som binder samman och stödjer universitets klimat-, energi- och hållbarhetsforskning. Hållbarhetsforum utgör även en bro mellan samhället och akademin inom dessa områden - både som stöd för forskare och forskargrupper när det gäller kontakter med det omgivande samhället, men också som en väg in i universitetet för externa kontakter som söker samverkan, forskningsstöd och information. Läs vidare

Previous newsletters - Tidigare nyhetsbrev
Follow us on TwitterFollow us on Facebook

Subscribe | Unsubscribe