Nyhetsbrev om forskning & evenemang inom hållbar utveckling vid Lunds universitet Webbversion
1258 nyhetsbrev 5  100
Words from the Forum
With the release of the #GlobalAssesment by IPBES (The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) we've seen more coverage than ever of Biodiversity and Ecosystem Services. And on top of this, an EU-election, what a month! We've compiled voices from Lund University on both topics, so grab a cup of coffee and dig in!
Highlight: Biodiversity & Ecosystem Services 
fern 640x640transp
640x640transp En miljon arter hotas av utrotning
640x640transp Av jordens åtta miljoner arter hotas uppemot en miljon av utrotning. Det är en av slutsatserna i rapporten från FN:s vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald, IPBES. Forskaren Mine Islar är en av huvudförfattarna i rapporten och kommenterar de viktigaste delarna. Läs mer.
VR 640x640transp
640x640transp Trädgårdstips: Fem enkla sätt att bidra till biologisk mångfald
640x640transp Allt fler arter på jorden är hotade på grund av människans framfart. Men det går att vända utvecklingen och det finns enkla saker du kan göra själv i din trädgård för att hjälpa till. Det säger forskaren Anna Persson med anledning av Biologiska mångfaldens dag den 22 maj. Läs mer.
VR 640x640transp
640x640transp Global Assessment of Biodiversity & Ecosystem Services
640x640transp Nature is declining globally at rates unprecedented in human history — and the rate of species extinctions is accelerating, with grave impacts on people around the world now likely, warns a landmark new report from the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES).Read the summary for policy makers.
fern 640x640transp
640x640transp From despair to transformation: evidence-backed ways to think and act on the nature crisis.
640x640transp Four LUCSUS researchers give their take on the landmark IPBES-assessment; nature-based solutions, indigenous knowledge, urban transformations and more.
Debatt i Lund 640x640transp
640x640transp Minskade utsläpp räcker inte för att rädda mångfalden
640x640transp Klimatförändringarna är inte den enda kris vi nu står inför och måste konfrontera säger Mine Islar, Sanna Stålhammar och Torsten Krause i ETC Debatt. Läs mer.
Carbon Ruins på turné 640x640transp
640x640transp Vilka partier tar biologisk mångfald på allvar?
640x640transp Åsa Knaggård, Statsvetenskapliga Institutionen, granskar de politiska partiernas EU-politik på området Biologisk Mångfald i LUs blogg Europakommentaren. Läs mer.
Highlight: EU Election
rektorerna 640x640transp
640x640transp Hur du röstar i EU-valet spelar roll för klimatet.
640x640transp Svenska EU-parlamentariker har visat att det går att driva på för en aktiv klimat- och miljöpolitik inom EU, skriver Markku Rummukainen, professor i klimatologi, och Roger Hildingsson, statsvetare och forskare i klimatpolitik. Läs hela debatten.
rektorerna 640x640transp
640x640transp EU står inför avgörande i klimatfrågan
640x640transp De närmaste åren avgörs om världen kan undvika de värsta klimatkatastroferna. Ett tungt ansvar vilar därför på de EU-parlamentariker som väljs in i årets val. Unionen har verktygen men ännu är det långt kvar till Parisavtalets mål.
– EU måste höja sina ambitioner, säger klimatforskaren Roger Hildingsson. Läs hela reportaget.
rektorerna 640x640transp
640x640transp LU-forskare recenserar partiers klimatpolitik
640x640transp Den 15 Maj deltog LU-forskaren Kimberly Nicholas i en klimatpolitisk EU-debatt där hon fick chansen att utvärdera de svenska partiernas klimatpolitik. Se debatten och recensionen (1.29 in i klippet).
rektorerna 640x640transp
640x640transp EU-election "Valvaka"
640x640transp Between May 23 and 26, all EU citizens have the opportunity to vote in the second largest democratic elections in the world (first place goes to India). The Centre for European Studies and the Department of Political Science, together with LUPEF and LSU invite you to an election night party, or valvaka in Swedish, where researchs will present on, among other topics climate policy and plastic pollution.Read more.
1,5 grader eller varmare? EU-rösterna avgör ambitionsnivån
Markku Rummukainen, professor i Klimatologi vid Lunds Universitet, menar att EU är en nyckelspelare vad gäller klimatet; både vad gäller påverkan på de globala utsläppen, och vad gäller medlemsländernas klimatarbete. Han nämner bland annat regelverk för minskade utsläpp av växthusgaser, satsningar på förnybar energi och effektivisering av miljölagar och regelverk som progressiva klimatåtgärder. Läs mer.
More Sustainability News
Carbon Ruins på turné 640x640transp
640x640transp Perenna grödor kan bidra till ett mer hållbart jordbruk
640x640transp Vi vet att dagens konventionella jordbruk har stor negativ påverkan på vår miljö. Jordbruket står för en tredjedel av utsläppen av växthusgaser och släpper ut stora halter av giftiga ämnen som påverkar hav och mark. Odlingen av ettåriga grödor som vete, ris och sojabönor är särskilt problematisk. Därför träffades 90 forskare i Lund för att diskuter framtidens perenna grödor. Läs mer.
Agenda 2030 research school still open for applications
The research school on Agenda 2030 are still looking for PhD-students, in environmental science and engineering. Apply here.
Nu ska börsens mest hållbara bolag utses
Susanne Arvidsson, docent vid Ekonomihögskolan, ska tillsammans med Dagens Industri och Aktuell Hållbarhet utvärdera bolags hållbarhet. Hur de arbetar med FN:s globala utvecklingsmål, miljö och klimat, mänskliga rättigheter, antikorruption och medarbetarfrågor ska vägas in i resultatet. Läs mer.
Podcast: Advancing Sustainable Solutions
The International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE) share ongoing research and activities via the podcast “Advancing Sustainable Solutions”, new episodes are launched the third Monday every month. The latest episode is on Scooters, Sharing & Sustainability. Read more.
Conference on Loss & Damage
Since the adoption of the Warsaw International Mechanism in 2013, Loss and Damage (L&D) has commanded the attention of an increasingly wide spectrum of scientific disciplines, policy making arenas and civil society organisations. Call for papers due by 1 June. Read more.
Hållbarhetsföreläsningar på Stadsbiblioteket
Varje termin anordnar Hållbarhetsforum, Naturskyddsföreningen och Lunds Stadsbibliotek ett antal populärvetenskapliga föreläsningar. Kan en stad vara hållbar? Vad händer egentligen med bina och kan man odla kött? Se hela höstens program här.
Upcoming events
  • 23 May: Reducing climate change related heat stress at work. Popular scientific lecture by Tord Kjellström, Professor and currently consultant on Environmental and Occupational Health. Read more. 
  • 25 May: Fascination of Plants Day. The theme is “Mat och växter i framtida landskap” (Food and plants in future landscapes). Read more.
  • 27 May: Land Use Change & Biodiversity loss with Lucas Alejandro Garibaldi, IPBES. Read more.
  • 28 May: Varieties of State, Varieties of Ecological Transition with Robyn Eckersley. Read more.
  • 29 May: Protein Shifts – Past, Present, Future. Read more.
  • 5 June: What are they talking about? Landscape as research concept. Read more.
  • 17 June: BECC Grand Seminar: Biodiversity Governance and Climate Change. Read more.
Subscribe | Unsubscribe
$$$open$$