Nyhetsbrev om forskning & evenemang inom hållbar utveckling vid Lunds universitet Webbversion
1310 nyhetsbrev 7
Words from the Forum
Summer. A time to relax, but also a time when our fragile relationship with the environment is clearer than ever. The hot streaks, the droughts, the presence (or absence) of insects. As many of you return to your important work or studies, we compiled this summer's sustainability news from Lund University to get you caught up!
Sustainability Research at Lund Universtiy
The main aim of this newsletter is to share the cutting edge sustainability research coming out of Lund University. If you have research that ought to be highlighted here, please get in touch.
Debatt i Lund 640x640transp
640x640transp Många orsaker bakom förstörelsen av Amazonas
640x640transp Amazonas dör av tusen nålstick. Bränderna som nu härjar måste sättas i en kontext av avskogning för storskaligt jordbruk, illegal skövling, mineralutvinning, Bolsonaros politik och vår destruktiva samhällsekonomi. Det menar Amazonasexperten och hållbarhetsforskaren Torsten Krause vid Lund University Centre for Sustainability Studies. Läs hela artikeln om Amazonas här.
Debatt i Lund 640x640transp
640x640transp Så kan du enkelt bidra till den biologiska mångfalden
640x640transp "Låt trädgården bli lite vildare och var inte så nitisk med att rensa ogräs och klippa gräset." Det säger biologen Anna Persson, verksam på CEC, som menar att alla kan bidra till den biologiska mångfalden. Läs DNs långreportage om anna genom att klicka på den här länken.
1311 jonathan ford 1140026 unsplash 640x640transp
640x640transp Guidelines for climate adaption in cities
640x640transp Municipalities and their residents are facing increasing challenges as a result of a changing climate. Floods, heat waves and storms are expected to increase in number and strength, while sea level rise and erosion threaten local communities and landscapes. Researchers Christine Wamsler and Ebba Brink have published tools and guidelines on sustainable climate adaption for both citizens and municipalities. Read the guidelines in their entirety by following this link.
1320 romain 640x640transp
640x640transp Forskare undersöker effekterna av fjolårets torka
640x640transp Forskare från Centrum för Miljö- och Klimatforskning undersöker om ekologiska gårdar klarade fjolårets extrema torka bättre än konventionella gårdar. Det kan ge en fingervisning i hur jordbruken ska skötas framöver för att inte ge vika under en mer omfattande torkperiod. Läs artikeln i Ystads Allehanda här.
Sea grass by A Lorente 640x640transp
640x640transp The virtues of sea grass
640x640transp A complex web of legislation, a lack of awareness about the benefits of seagrass meadows, and powerful interests all combine to make the governance, protection and maintainance of seagrass meadows difficult according to new research from LUCSUS. Meanwhile segrasses have a hugely important ecological and economic role in maintaining ecosystems and the tourism industry. Read all about seagrass by following this link.
1313 andrew coelho aL7SA1ASVdQ unsplash 640x640transp
640x640transp BECCS: a problematic climate mitigation strategy
640x640transp Instead of betting big on bioenergy, governments need to focus on the hard medicine of cutting fossil fuel use. There is no shortcut to climate change mitigation, says Lennart Olsson, professor at Lund University Centre for Sustainability Studies and lead author of the IPCC special report on Climate Change and Land, in a news article in Science regarding the "negative emissions strategy" BECCS. Read the article by clicking here.
fern 640x640transp
640x640transp Researchers reject the EU reform plans for CAP – “not viable for the future”
640x640transp When it comes to meeting sustainability goals, the current reform proposal of the EU Commission on the Common Agricultural Policy (CAP) falls well short at the mark, accordning to a group of international researchers writing in the journal Science. The proposed amendments to the CAP will not improve the environmental protection – rather the opposite, says Dagmar Clough, ecologist at Lund University and one of the researchers behind the analysis. Read the article by clicking here.
1319 duschasociologgrupp 640x640transp
640x640transp Ny studie: Musikfestivaler kan visa vägen till en hållbare livsstil
640x640transp Sommaren är musikfestivalernas tid. Enligt sociologen Tullia Jack är festivalerna ett bra tillfälle att experimentera med alternativa livsstilar. Detta kan bana väg för beteendeförändringar också i det vanliga livet, som exempelvis hur ofta vi duschar och tvättar oss. Klicka här för att lära dig mer om festivalernas hållbarhetseffekter.
Ökat hopp om biologisk mångfald med mindre fält och fler olika grödor
Mindre åkrar och en större variation av grödor ger en god effekt på den biologiska mångfalden i jordbrukslandskap. Det visar en omfattande internationell studie där forskare från Lunds universitet har deltagit. Den positiva effekten går att jämföra med den som till exempel bevarad ängsmark och blommande remsor längs åkrar ger. Klicka här för att läsa hela artikeln.
Planting trees can help save the planet – but only if governments put people first
Stephen Woronecki from LUCSUS writes in the Guardian that "Nature-based solutions can be transformative in tackling the climate crisis, but only with careful stewardship grounded in sound biodiversity science and implemented in collaboration by local communities" in response to a study detailing the mitigation potential of mass reforestation. Read the entire piece by clicking this link.
"Så blev kontroversiell teknik en lösning på klimatkrisen"
Ina Möller och Markku Rummukainen diskuterar framväxten av geo-engineering, dess roll i modellering, potentiella risker samt hur nära i tiden de ligger. Läs artikeln genom att klicka på den här länken.
Klimatpolitik för grön tillväxt otillräckligt för att nå målen i Parisavtalet
Grön tillväxtpolitik är ett dominerande inslag i klimatdebatten, men hur mycket kan en sådan politik bidra till snabb utfasning av fossila bränslen? I sin doktorsavhandling utvärderar Jonas Sonnenschein, vid IIIEE på Lunds universitet, den gröna tillväxtpolitikens effekter och potential, i syfte att ta fram ny kunskap om hur klimatpolitik för grön tillväxt kan bidra till snabb utfasning av fossila bränslen. Läs mer om Jonas avhandling här.
Unique climate modeling with vegetation in focus
Researchers at Lund University have contributed to creating a new, updated version of a global climate model that will increase understanding of global warming. Through the new model, one can now look at how land use and changes to vegetation can influence, and be influenced by, climate change. Click here to read about the new model.
Det finns lösningar – om man fokuserar på strukturerna och inte bara på individen.
Markku Rummukainen, professor i klimatologi vid CEC, har tillsammans med Fredrik NG Andersson från Ekonomihögskolan, Johannes Stripple vid Statsvetenskapliga institutionen och Max Åhman från LTH intervjuats i Sydsvenskan om behovet av strukturella åtgärder för kunna lösa klimatkrisen. Läs artikeln "Klimatforskarna ser lösningar på krisen – det har gått att ställa om förr" genom att klicka på den här länken.
Ny undersökning: vilka fossilfria drivmedel är kostnadseffektivast?
Flera biodrivmedel, inte minst biometanol och biodiesel gjort av tallolja, är mycket kostnadseffektiva sätt att minska klimatpåverkan. Detta enligt ett nytt exjobb som ur ett livscykelperspektiv jämfört kostnader för elbilar och ett antal vanliga biodrivmedel, efter att skatter och subventioner skalats bort. Men i stadstrafik kan elbilar vara ett väl så bra alternativ. Läs mer om exjobbet genom att klicka här.
Four ways to address challenges of urban solid waste
“Better communication between different waste actors is paramount”. LUCSUS researchers present policy brief on how to address challenges linked to urban solid waste management in Kisumu, Kenya. Read it by clicking this link.
What's going on?
rektorerna 640x640transp
640x640transp Save the Date: Sustainability Week 2020
640x640transp For the fourth year running, Sustainability Forum invites you to Sustainability Week (20-26 April 2020). This time the theme is World Exhibition. In 1907, Lund hosted the Lund Exhibition – showcasing the society of the future, and 112 years later it is once again time for Lund to show what a sustainable future might look like. 
rektorerna 640x640transp
640x640transp Hållbarhetsföreläsningar på Stadsbiblioteket
640x640transp Varje termin anordnar Hållbarhetsforum, Naturskyddsföreningen och Lunds Stadsbibliotek ett antal populärvetenskapliga föreläsningar. Kan en stad vara hållbar? Vad händer egentligen med bina och kan man odla kött (se bild till vänster)? Klicka här för att se hela höstens program. 
rektorerna 640x640transp
640x640transp Framtidsveckan
640x640transp Vilka blir morgondagens stormakter? Kommer roboten att bestämma i framtiden? Hur länge kommer vi att arbeta – och på vilka villkor? Vad äter vi i framtiden? Och vad innebär det egentligen att ”ställa om”? Den 14–20 oktober hålls Lunds universitets första populärvetenskapliga Framtidsvecka, där forskare från alla våra fakulteter bjuder in till diskussion om de stora framtidsfrågorna. Klicka här för att se hela programmet för veckan.
rektorerna 640x640transp
640x640transp Carbon Ruins is back
640x640transp From 2nd of September, the exhibition Carbon Ruins - A museum of the fossil age is once again open in Lund. First, at Domkyrkoforum where the guides will focus on the role of religion in the transition. During October it will be hosted at the city library. Guided tours are offered twice a week. Read more about this speculative museum at this link.
Opportunities
1323 javier allegue barros C7B ExXpOIE unsplash
Climate-KIC opens incubator for climate solutions 
Got an idea? Climate-KIC offers a special pre-incubation programme, the Greenhouse, to starting entrepreneurs who have a climate business idea and the motivation to make it happen in the future – but are not fully ready yet.
Whether your idea is not completely developed yet or you need some more time to perfect your already existing business plan, the Greenhouse programme is the place to be. Click here to apply (deadline 30 August).
Nominera till Miljöpartiet i Skånes uppsatspris
För fjärde året i rad delar miljöpartiet ut 7500 kr till bästa studentuppsatsen som bidragit till att lösa globala målen 2 (Ingen Hunger), 3 (Hälsa och välbefinannde), 5 (jämställdhet) och 15 (Ekosystemet och den biologiska mångfalden). Uppsats- eller examensarbetet ska vara på kandidat, master eller magisternivå och skriven på engelska eller skandinaviska språk. Arbetet ska vara godkänt vid lärosäte inom Region Skånes geografi under perioden den 1 juli 2018 – 1 september 2019. Deadline för nomineringar är den 1 September, klicka här för mer information om tävlingen.
Baltic University Program (BUP)
Lund University is a member organisation of BUP which offers plenty of opportunities, right now:
  • Scientific conference of PhD Students in Nitra, Slovakia: deadline for submissions is 31 August.
  • VII International Baltic Maritime Forum (the Forum) which will be held on October 7-10, 2019 in Kaliningrad. BUP will cover cost of stay, participation fee for 8 scientists. If you are interested to take part in the Forum as a representative of the BUP Team, please send your personal details (CV) and an abstract of presentation that you would like to make to Lyudmyla Babak (lyudmyla.babak@balticuniv.uu.se) latest on 28 August 2019.
Psssst...
Vi rekryterar en projektledare/kommunikatör på halvtid. Är du eller något du känner rätt för jobbet? Sök innan 1 September. Klicka här för att komma till annonsen.
Subscribe | Unsubscribe
$$$open$$