Nyhetsbrev om forskning & evenemang inom hållbar utveckling vid Lunds universitet Webbversion
1360 nyhetsbrev 8
Words from the Forum
This past October, the future was center of attention here at Lund University. During the annual Future Week, Sustainability Forum and the Agenda 2030 Graduate School organised a discussion on how our university can become a greater force for sustainability, a summary of the event can be read here. Speaking of Agenda 2030, collaboration is at the center of the SDGs - but how can we as an academic institution get better at cooperating with the rest of society? Join us on November 6th for a breakfast seminar discussing that very topic! 
Sustainability Research at Lund University
The main aim of this newsletter is to share the cutting edge sustainability research coming out of Lund University. If you have research that ought to be highlighted here, please get in touch.
1362 landscape 3369304 340 raps 640x640transp
640x640transp Biologisk mångfald ger större skördar
640x640transp En mångfald av olika pollinatörer och andra nyttoorganismer i ett odlingslandskap leder till att skörden blir större. Det visar en omfattande internationell studie där bland annat forskare från Lunds universitet medverkat. Läs mer om studien genom den här länken.
1370 forest 3177607 340 640x640transp
640x640transp Ett annat skogsbruk skulle ge större värden till samhället
640x640transp Ett annat skogsbruk än dagens skulle bidra till större välfärd och välmående för samhället i stort, jämfört med dagens metoder som främst gynnar skogsindustrin. Det visar två forskare från Lunds universitet i en ny studie. Läs hela artikeln här.
1363 nobel prize 640x640transp
640x640transp Nobelpris till forskning om fattigdomsbekämpning
640x640transp Pristagarna är Abhijit Banerjee, Esther Duflo och Michael Kremer ”för deras experimentella ansats för att mildra global fattigdom”. Forskaren och nationalekonomen Jan Bietenbeck från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet kommenterar pristagarna i artikeln som nås via den här länken.
1361 augustenborg tobiasemilsson 640x640transp
640x640transp Färre översvämningar med gröna lösningar i staden
640x640transp Stadsmiljöernas hårdgjorda ytor har begränsad förmåga att ta hand om allt dagvatten som bildas vid skyfall. De flesta klimatprognoser tyder dessutom på att Sverige kommer att utsättas för kraftigare regn oftare än idag. En ny studie från LTH och SLU visar att mer ”grön” infrastruktur hejdar vattnets framfart: boenden i Augustenborg rapporterade bara in en tiondel så många skador efter det stora regn som drabbade Malmö 2014 jämfört med kringliggande bostadsområden. Läs hela artikeln genom att klicka på den här länken.
1369 skarmavbild 2019 10 28 kl. 11.10.18 (1) 640x640transp
640x640transp Så ska kapitalförvaltare tänka om plast
640x640transp Plastföretag som inte har en strategi för hur de ska bryta sitt fossilberoende kan vara en risk för investerare. Ställ därför krav och frågor om hur företagets plast är producerad, designad, förpackad och hur den kan återvinnas. Så lyder några av rekommendationerna i en ny rapport från Lunds universitet och IVL Svenska Miljöinstitutet som riktar sig till kapitalförvaltare och investerare som vill göra hållbara investeringar. Läs mer om den här.
1364 ullrika sahlin 0 640x640transp
640x640transp Fem tips vid beslutsfattande när framtiden är osäker
640x640transp Ullrika Sahlin, universitetslektor vid Centrum för miljö- och klimatforskningen är en av forskarna som deltog på Framtidsveckan 14–20 oktober. Tillsammans med statsvetaren Åsa Knauggård ger hon en kortkurs om beslutsfattande när framtiden är osäker. Läs deras fem tips genom att klicka här.
Forskningen ifrågasätter klimatkompensation
Klimatkompensation har blivit ett argument från flygbranschen för att kunder ska fortsätta flyga. Men enligt forskningen är det en åtgärd med begränsad effekt. "Ett grundproblem är att kompensationen måste vara permanent och det går inte att säkerställa. Det räcker inte heller att vi kompenserar för våra utsläpp, vi måste minska dem, säger Wim Carton, klimatforskare vid Lunds universitet." Läs hela artikeln här.
Hur mycket kan samhället kan anpassa sig till extremväder?
Hur många översvämningar, värmeböljor och torrperioder kan samhället hantera innan konsekvenserna blir så stora att människor måste flytta? Var går gränsen för hur mycket man kan anpassa städer och miljöer till ett förändrat klimat? Klimatarbetet måste utvidgas till att omfatta en kartläggning av vilka förluster som är oundvikliga, och vilka grupper och platser som kommer att drabbas hårdast, menar forskare från Lunds universitet. Läs hela artikeln här.
Attityder mot migranter påverkar hur arbetet med migranter upplevs
Personer som arbetar med migranter inom välfärdsorganisationer och har en negativ inställning till dem, kan uppleva sitt arbete med dem som mer belastande, framkommer i en avhandling i socialt arbete. Även hög arbetsbelastning gör att arbetet upplevs som mer betungande. Men större upplevt handlingsutrymme i hur arbetet utformas kan dämpa den negativa effekten. Läs hela artikeln genom den här länken.
Gammaldags slåtter ska ge ökad artrikedom
En kusk, två nordsvenskar, en amishtillverkad slåttermaskin från Pennsylvania och en rostig hästräfsa modell äldre. Tillsammans bidrar de till att nya växter och insekter ska kunna flytta in på norra universitetsområdet. Läs mer om det unika initiativet genom att klicka här.
Hållbarhet och inkludering för internationella stadsplanerare
Ett femtontal tjänstemän från Zimbabwe, Turkiet och Indonesien har vidareutbildat sig genom kursen Hållbara inkluderande och klimatresilienta städer på Lunds universitet under hösten. Bakom utbildningen står bland annat Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC. Läs mer om utbildningen och dess inehåll här.
Mångmiljonanslag från Wallenberg-stiftelse för forskning om klimatsmarta bränslen
Marcus Aldén, professor i förbränningsfysik, får 34 miljoner kronor för att forska kring alternativa, klimatsmarta bränslen. Genom att förbränna metaller, ammoniak och biomassa – samt studera denna energiomvandling med avancerad laserdiagnostik och modellering – finns stora möjligheter att få fram koldioxidneutrala alternativ till fossila bränslen. Forskningen kommer att bygga på den laserdiagnostiska verksamhet som utvecklats vid Lunds universitet under flera decennier. 
Pufendorfinstitutet – tio år av idéutveckling
I år firar Pufendorfinstitutet tio år. Under dessa år har hundratals forskare haft möjligheten att utveckla nya tvärvetenskapliga idéer på institutet. Två forskare som var med från start och sedan återkommit under årens lopp är filosofen Erik Persson och kemisten Petter Persson. Läs deras reflektioner genom att klicka på den här länken.
What's going on?
rektorerna 640x640transp
640x640transp Collaboration for sustainability – how to move forward?
640x640transp To build a sustainable society we must face complex challenges and we know that cooperation between sectors is fundamental to achieve the global goals for sustainable development. We will have to create partnerships between researchers and non-academic actors (companies, CSOs, government agencies, public sector).Join us for this Talk:Sustainability on November 6th - read more and register here!
rektorerna 640x640transp
640x640transp Save the Date: Sustainability Week 2020
640x640transp For the fourth year running, Sustainability Forum invites you to Sustainability Week (20-26 April 2020). This year we will put special focus on four subjects: carbon neutrality, housing, financing the transition and sustainable land use. Please get in touch with us if you want to participate. 
rektorerna 640x640transp
640x640transp Hållbarhetsföreläsningar på Stadsbiblioteket
640x640transp Varje termin anordnar Hållbarhetsforum, Naturskyddsföreningen och Lunds Stadsbibliotek ett antal populärvetenskapliga föreläsningar. Kan en stad vara hållbar? Vad händer egentligen med bina och kan man odla kött (se bild till vänster)? Klicka här för att se hela höstens program. 
LUCSUS Autumn Seminars
The LUCSUS seminar series is a research seminar series with and for LUCSUS researchers and invited guests working with societal change and transformations for sustainability. Every Thursday we welcome researchers and students to presentations and discussions on current research. We aim for it to be an open, reflective and interdisciplinary academic forum for new ideas and research on sustainability. See the entire program through this link.
Seminars on 'Green Promises'
The department of human geography and human ecology is hosting two seminars: Proletarian Ecology: Environmental Politics Beyond the Professional Class and Beyond Greening? The Transformative Potential of Post-Growth Economies. Click this link for details.
Sensing Nature from Within – seminar series at Moderna Museet Malmö
Lund University Agenda 2030 Graduate School co-arranges the seminar series held during the international art exhibition Sensing Nature from Within at the museum of modern art in Malmö. Researchers from several faculties will participate in talks and seminars to discuss the human relationship with nature. The first seminar is held in Swedish on 21 November on the theme “On the Affinity Between Human and Mountain” and includes philosopher and writer Jonna Bornemark and artist Hanna Ljungh. Read more and sign up for the different seminars via the webpage of Moderna Museet Malmö.
Summary: A vision for a sustainable Lund University by 2030
On the 14th of October, Sustainability Forum together with the Agenda 2030 Graduate School organised an event focused on the university as a contributor to the transition to a sustainable society. As it was during the Future Week, participants were asked to travel to 2030 and look back at the decisions we made that landed us the title of 'the world's most sustainable university'. Read the summary of the event here.
Opportunities
We receive a lot of requests for public engagements (talks, discussions, panels) from interesting actors throughout society. Are you a researcher who is keen on spreading your knowledge? Send an email to ludwig.bengtsson_sonesson@cec.lu.se with a few sentences on your research and we'll add you to our library of speakers!
Subscribe | Unsubscribe
$$$open$$