Nyhetsbrev om forskning & evenemang inom hållbar utveckling vid Lunds universitet Webbversion
1028 huvud nyhetsbrev sept 18
#1 - 2019
Transforming our world 640x640transp
640x640transp Hållbarhetsveckan
8-13 april 2019
640x640transp Dags att boka in Hållbarhetsveckan i Lund! Årets tema är "Transforming our World" - med fokus på de globala målen. Vi kommer titta närmare på fyra områden med potential till både synergier och konflikter: Transforming Cities, Transforming Food, Transforming Stories och Transforming Work/Life. Mer information om programmet kommer inom kort.
Läs mer på eventsidan för Hållbarhetsveckan
Följ på Facebook för löpande uppdateringar
1153 un globalgoal 2030 0 640x640transp
640x640transp Apply to Agenda 2030 Graduate School
640x640transp Lund University is starting a unique cross-disciplinary graduate school, focusing on Agenda 2030. The recruitment of doctoral students has started, read more about the process and open positions here.
1154 beans 2014062 1280 640x640transp
640x640transp Så måste vi ställa om vårt livsmedelssystem
640x640transp – Vi vet att dagens livsmedelssystem är ohållbart och att vi behöver minska mängden protein som konsumeras i denna del av världen, säger forskaren Cheryl Sjöström. Just nu undersöker två forskargrupper vid Pufendorfinstitutet hur en omställning av livsmedelssystemet kan gå till, en av grupperna fokuserar på ett proteinskifte, den andra på hur vi kan förnya jordbruket. Läs mer
1157 angshumla apple 640x640transp
640x640transp Naturupplevelser i städer kräver biologisk mångfald
640x640transp Idag minskar möjligheterna till direktkontakt med naturen i och med att allt fler människor bor i städer. Förutom att en minskad tillgång till natur påverkar vår hälsa negativt, så kan bristen på naturupplevelser också minska motivationen att ta ett ansvar för miljön. – Det är därför det är så viktigt att vi stöter på naturen i staden, säger Anna Persson som forskar på biologisk mångfald i urban miljö. Läs mer
1159 photo 1457369804613 52c61a468e7d 640x640transp
640x640transp Anthropo-Scenes
640x640transp Climate scientists use models and graphs and maps to tell us what the world might be like in times to come – but telling us what life in those worlds might be like is the role of fiction. That’s why the Climaginaries project is hosting a climate fiction contest; Anthropo-Scenes! All levels of experience are welcomed, we kick off the initiative on February 5 with an intro to climate fiction. Read more
Bild: MostPhotos 640x640transp
640x640transp Ändrade renlighetsideal i klimatkrisens spår?
640x640transp Vi använder mycket vatten, energi och tvättmedel för att passa in i ett förväntat renlighetsideal snarare än för att klara hygienen. För att snabba på beteendeförändringar förespråkar en ny avhandling i sociologi att energiförbrukningen på exempelvis tvätt- och diskmaskiner synliggörs. Läs mer
”Bolagen ska fortsätta pushas att ta täten”
Nu är de utsedda – de svenska företagen som jobbar bäst med hållbarhet. Men forskaren Susanne Arvidsson som står bakom den nya hållbarhetsrankningen tillsammans med bland andra tidningarna Dagens Industri och Aktuell Hållbarhet ser att det finns mycket kvar att göra. Läs mer
Sensorer ska minska matsvinnet
Malin Göranssons avhandling handlar om hållbara innovationer i livsmedelskedjan. En sådan är Dynahmat – en teknik som håller koll på livsmedels temperatur över tid. Läs mer
Comments on the exploitation and deforestation of the Brazilian Amazon
"No matter what happens in real time politics, some damage is already done”. Researcher Torsten Krause comments on the newly elected Brasilian president Jair Bolsonaro’s plans for deforestation and exploitation of the Amazon. Read more
Skogen hjälper oss nå klimatmålen
Hur kan vi sköta våra skogar så att de tar upp mer koldioxid från luften och lagrar kolet i trä och mark? Detta är en viktig fråga för samhället och för skogsägare när det gäller att begränsa klimatförändringen. Men mycket forskning kvarstår innan vi får en fullständig förståelse för skogens roll när det gäller att lagra kol. Som ett hjälpmedel i denna forskning har Natascha Kljun utvecklat en ”footprint”-modell. Läs mer
”Vi kan inte bara räkna biomassan som finns på backen”
Idag finns en outnyttjad resurs i omställningen till fossilfritt – nämligen biomassa som jord- och skogsägare av hittills okända skäl inte säljer. LTH och SLU Alnarp ska i ett nytt samarbete reda ut om och hur viljan att bidra med halm och snabbväxande lövträd kan öka, och hur stor den verkliga potentialen är. Läs mer
Samordnade lösningar på globala miljöutmaningar
Globala miljöproblem kan mötas med politiska instrument som koldioxidskatter, byggnadsnormer eller stöd för utveckling av ny teknik, men problemen är komplexa och flera miljöutmaningar måste hanteras samtidigt för att uppnå en bra effekt. Det framgår av artikeln Policy design for the Anthropocene som nyligen publicerats i tidskriften Nature Sustainability. Läs mer
LUCSUS presents new travel policy to reduce emissions
Lund University Centre for Sustainability Studies has presented a new travel policy for staff and associated researchers. It sets out a number of commitments aimed to reduce work-related emissions. Reducing flying amongst staff is the number one priority, since flying is the single largest source of greenhouse gas emissions in academia. Read more and download the travel policy
Samverkar med sikte på ökad kvalitet i samhällsbyggandet
LTH och Region Skåne vill stärka och sprida kunskaper om hur hållbara städer och samhällen byggs. Per-Johan Dahl vill göra det genom att samla skilda discipliner och sudda ut gränsen mellan akademi och praktik. Läs mer
Luftig isolering i 3D-printat trä
De senaste  åren har 3D-printad arkitektur blivit mycket omtalad, och insikten att betongen med sin stora miljöpåverkan inte kan vara det allenarådande materialet sprider sig allt mer. LTH-forskaren och arkitekten David Andréen har låtit termitstacken visa vägen till en innovativ vägg. Läs mer
Vad kostar bränderna – egentligen?
Brand och hållbarhet är ett ungt och eftersatt forskningsområde. Det vill Margaret McNamee ändra på. Hennes fokus är brand ur ett hållbarhetsperspektiv: Hur påverkar bränder miljö, ekonomi och samhälle? Läs mer
Vad är vattnets värde?
Det var torrt i somras och på många håll fick vi spara på vatten. Nu, om inte förr, inser vi hur mycket vi behöver vatten – att allt liv runt om oss, är beroende av rent vatten. Inom flera av samhällets stora utmaningar ingår vattenfrågor. Initiativet LUWater vid Lunds universitet samlar hundratals forskare som tar sig an dessa utmaningar. Läs mer
En personlig rådgivare i extremväder
Under perioder av intensivt varmt eller kallt väder får bland annat barn, äldre och personer som arbetar utomhus problem med värmebalansen i kroppen. Med en ny app hoppas LTH-forskare lindra och förhindra detta lidande. Läs mer
She wants to break the silence about menstruation
A year ago Sara Gabrielsson went to Tanzania to study the cultural acceptability and management challenges of different menstrual products among adolescent school girls in rural Tanzania. The study found that the menstrual cup was the most preferred menstrual option among the girls and has the potential to make a tremendous difference for girls’ health and education as well as other important challenges such as waste management and gender equality. Read more
Nationalekonom med ojämlikhet i fokus får nytt Lundapris
Orättvisa och dess orsaker går som en röd tråd genom professor Marianne Bertrands forskning. Nu blir hon den allra första mottagaren av The Jan Söderberg Family Prize in Economics and Management. Den 12 mars kommer hon till Lund för att ta emot priset samt hålla en föreläsning om sin forskning. Läs mer
Miljörättsadvokatens tre hållbarhetstips
Han inledde sin karriär med att stämma BT Kemi 1976. Nu har miljörättsadvokaten Staffan Michelson skrivit en avhandling där han tagit reda på hur miljöengagerade personer och företag kan ta hjälp av juridiken för att främja arbetet för en hållbar utveckling. Läs mer
Klimatvetenskapens relation till politiska processer
Det är viktigt att vetenskapen är relevant för beslutsfattare. En ny avhandling undersöker hur vetenskapliga experter vid FNs klimatpanel IPCC arbetar, både bakom och framför kulisserna. Läs mer
Rektor: Vi har stora problem när akademiker inte tar forskningen om klimat på allvar
Lunds universitets rektor Torbjörn von Schantz skriver om vikten av att ta klimatforskning på allvar och forskningens roll i samhällsdebatten.
Läs mer här och här
Urval av arrangemang om hållbar utveckling
5 februari: Anthropo-Scenes I: An introduction to Climate Fiction
Join authors Paul G. Raven, Wytske Versteeg and professor Graeme MacDonald as the Anthropo-Scenes contest kicks off. Drinks and snacks will be served. Read more 

7 februari: Migration and its role in Transformations to Sustainability. LUCSUS seminar. Read more

14 februari: Art4SDG. LUCSUS seminar. Read more

14 februari: CEC Fellows seminar on governance
What are the political scientists talking about? Governance as research concept Read more

6 mars: Labor unions, climate change and social movements
Bill McKibben, Right Livelihood Award Laureate (2014) and founder of 350.org
Ulf Jarnefjord, Regional Health & Safety Officer at the Swedish Transport Union and climate change activist. More info will come soon

13 mars: Hydrogen in a Sustainable Energy System
Interesting talks on the possibilities of hydrogen in the energy system. Read more

8-13 april: Hållbarhetsveckan i Lund
Läs mer om årets tema Transforming our World. Program och mer detaljer kommer framöver.

Hållbarhetsföreläsningar på Stadsbiblioteket 
I ett samarbete mellan Lunds Naturskyddsförening, Lunds stadsbibliotek och Hållbarhetsforum vid Lunds universitet bjuder vi in till en serie föreläsningar och paneldebatter kl 18.00-19.30 vissa onsdagkvällar på Lunds stadsbibliotek, Atriumgården. Utan kostnad. Ingen föranmälan.
Subscribe | Unsubscribe