Nyhetsbrev om forskning & evenemang inom hållbar utveckling vid Lunds universitet Webbversion
1396 nyhetsbrev 10
Words from the Forum
November is the most dreaded time of the year in Sweden, as the darkness creeps closer we might miss some of the positive developments around us. We hope this newsletter provides some much needed sparkle to your day: Science-policy cooperation, capacity-building in Africa and how to make our trains more punctual (yes please) - it's all in there, we hope you enjoy. 
Sustainability Research at Lund University
The main aim of this newsletter is to share the cutting edge sustainability research coming out of Lund University. If you have research that ought to be highlighted here, please get in touch.
1392 open 24 hours black friday unsplash 640x640transp
640x640transp Forskare om konsumtionens julafton: Black Friday
640x640transp Nuförtiden rear butikerna sina varor redan innan julafton i allt från Singles Day till Black Week. Eller? Är det ens rea? Eller bara ett knep för att få oss att handla saker vi inte behöver? Några av våra forskare vid Lunds universitet funderar och bjuder även på sina bästa hållbarhetstips till dig som konsument. Läs hela artikeln genom den här länken.
1399 kimberly bruksgatan 640x640transp
640x640transp Forskare ska hjälpa kommunen minska växthusgasutsläppen
640x640transp Hur ska växthusgasutsläppen i kommunen minskas kraftigt innan 2030? Nu har forskningsrådet Formas beviljat cirka 1 miljon kronor till forskaren Kimberly Nicholas i ett samarbete med Lunds kommun för att ta fram vetenskapligt baserade processer för just detta. Läs mer här.
1393 landscape 3369304 340 raps 640x640transp
640x640transp Globala rapporter om markanvändning – ur ett skånskt perspektiv
640x640transp Under året har globala rapporter pekat ut jordbruket som en starkt bidragande orsak till både minskad biologisk mångfald och klimatförändringar. Gäller detta även för svenskt jordbruk? Och vad kan man i så fall göra åt det? Det var frågor som diskuterades när Lunds universitet bjöd in skånska markägare, beslutsfattare och andra sakkunniga till diskussion. Läs ett referat av samtalet eller se en inspelad version genom den här länken.
1394 wenjing yang projekt solar4schools 640x640transp
640x640transp 10 studentprojekt tävlade om att uppnå FNs globala hållbarhetsmål
640x640transp Ett nyutvecklat solpanelsystem – Solar4Schools – som redan idag levererar energi till 800 skolelever i Kenya kammade hem förstapriset i en studenttävling för sociala och hållbara innovationer. Andra lösningar som presenterades handlade om minskat matsvinn och plastanvändning, avsaltningsmetoder för vatten, maskininlärning för att spara energi, gråvattenlösningar och strategier för social integration. Läs mer om tävlingen här.
1397 img 6650 640x640transp
640x640transp Building capacity and improving everyday life in sub-Saharan Africa
640x640transp It is not easy to make ends meet for many smallholder farmers in sub-Saharan Africa. Everyday life is a complex management of many activities, especially for women, such as providing, preparing and cooking food; provide water and energy for cooking; manage farm activities; rearing children; and not least ensure that the family is healthy. Ill-health can easily tip families into abject poverty. Improving everyday life, particularly reducing the risk of ill-health, is essential for people to get out of poverty. Read more about the impact of LUCSUS research here.
1395 sustainable future hub 1 640x640transp
640x640transp Nytt nav för ekonomisk och social hållbarhet
640x640transp Nu tar Sustainable Future Hub steget in på scenen som ett nav för samverkan kring social och ekonomisk hållbarhet. Sustainable Future Hub vill attrahera representanter från näringsliv, offentlig sektor samt forskare och studenter. Läs mer om det nya intitiativet här.
Broader view of blue carbon gives climate summit input
Protecting, planting and restoring coastal ecosystems has attracted increased attention as a way of capturing and storing carbon in mangroves, tidal marshes and seagrass meadows. In her dissertation, Terese Thoni has investigated the importance of these ecosystems in relation to the political climate negotiations. Read more about her research here.
Another type of forest management would provide greater values for society
A forest management method different to those practised today would contribute to greater welfare and wellbeing for society in general, compared with current methods that mainly benefit the forestry industry. This has been shown in a new study by two researchers from Lund University in Sweden. Read more about it here.
Hur mycket kan samhället kan anpassa sig till extremväder?
Hur många översvämningar, värmeböljor och torrperioder kan samhället hantera innan konsekvenserna blir så stora att människor måste flytta? Var går gränsen för hur mycket man kan anpassa städer och miljöer till ett förändrat klimat? Klimatarbetet måste utvidgas till att omfatta en kartläggning av vilka förluster som är oundvikliga, och vilka grupper och platser som kommer att drabbas hårdast, menar forskare från Lunds universitet. Läs mer genom länken.
Åtgärder som höjer tågens punktlighet
Med förbättrad tidtabellsplanering, tydligare instruktioner till resenärer på järnvägsstationerna och en järnväg som klarar vårt svenska klimat kan antalet avgångar som anländer i tid öka väsentligt. Det visar Carl-William Palmqvist i sin avhandling om förseningar i Sveriges tågtrafik. Läs mer om avhandlingen här.
Framtidshälsningar som manade till handling
Tack för att ni inkluderar hållbarhetsfrågor i all undervisning på universitetet, för ert fokus på kritikerna och inte enbart på de redan engagerade och för att ni praktiserar det ni lär ut! Det var några av hållbarhetshälsningarna från universitetets studenter när de under Framtidsveckan gavs möjlighet att skicka vykort till universitetsledningen från år 2030. Läs mer här.
Samverkansinitiativ antar utmaningen att mäta hållbarhet i organisationer
Alla delar av samhället måste bli mer hållbara om vi ska uppnå de globala hållbarhetsmålen. Men vad innebär det att vara en hållbar organisation? Hur ska man mäta, jämföra och förstå sina egna och andras prestationer inom hållbarhetsområdet? Dessa frågor är i fokus för ett nytt samverkansinitiativ vid Lunds universitet, som du kan läsa mer om genom den här länken.
”Återvinning hjälper inte om produktionen av plast fördubblas inom 20 år”
Plaståtervinning och avfallshantering i all ära, men vad blir den egentliga miljövinsten om plastproduktionen fördubblas inom den närmaste 20-årsperioden? Den frågan ställer sig forskare som menar att mer fokus måste läggas på hur plasten produceras. Läs hela artikeln här.
Trädens smarta försvar: ”luktar” sig till kommande angrepp
Växter kan trigga igång sitt försvar mot skadeinsekter tidigare än någon anat. I en ny studie konstaterar forskare för första gången att sexuella doftämnen kan varna växterna redan innan insekterna lagt sina ägg.Resultaten kan på sikt rädda stora värden i skogen och i lantbruks- och trädgårdssektorn. Läs hela artikeln här.
Möjligheter och risker med den nya gentekniken
Utvecklingen av nya gentekniker som CRISPR-Cas9 har skapat en revolution inom biologisk och medicinsk forskning. De innebär möjligheter att göra riktade förändringar i arvsmassan på nästan alla slags organismer, från bakterier till människor. Tekniken innebär givetvis nya möjligheter men också risker och väcker frågor av etisk, social och juridisk natur. Läs hela artikeln här
Samverkan ett medel – inte ett mål
Samverkan! Ett ord som likt ett mantra upprepas överallt som lösningen på det mesta från psykisk ohälsa till klimatet. Men vad menar man? Och när ska man samverka och med vem? Och ska alla samverka? Tidningen LUM sökte upp två samverkansforskare för att reda ut begreppet. Läs hela intervjun genom den här länken.
LUs inspel till proppen: Satsa på SFO:erna
Det är starkt fokus på de strategiska forskningsområdena, SFO:erna, i LU:s inspel till forskningsproppen. Man tar även upp den nationella forskningsinfrastrukturen och samhällets behov av akademin, där Lund med sin bredd kan bryta ner komplexiteten och möta samhällsutmaningarna. Läs mer om forskningsproppen här.
Impact story: Increasing understanding and awareness of how individuals can make the most effective choices for the climate
Few research publications reach outside the realm of academia and even fewer make an impact on sustainability debates and societal issues. Kimberly Nicholas’ research on lifestyle choices to reduce your carbon footprint is unique in its reach and impact on society. Read more about it here.
IIIEE researchers contribute to new book on Planned Obsolescence
FeIIIEE researchers Jessika Luth Richter and Carl Dalhammar have authored a new book on planned obsolescence (PO), together with staff at the Fores think tank. Read more here.
UNOPS launches global innovation challenge to tackle sustainability issues
The solutions submitted by participants will be reviewed by a team of subject matter experts – including from both UNOPS and the private sector – through UNOPS Global Innovation Centre based in Lund, Sweden. Read more here.
Yrkesfiskare på väg att dö ut
Farfar var yrkesfiskare, pappa var yrkesfiskare och Svenne Hansson blev yrkesfiskare. Så vände vinden och han byggde om sjöbodarna till hotellrum. Han är inte ensam om att lämna yrket. Forskare menar att det kan vara på väg att dö ut. Läs hela artikeln som är baserad på en färsk avhandling från Lunds Universitet.
What's going on?
rektorerna 640x640transp
640x640transp Sustainability Week 2020
640x640transp For the fourth year running, Sustainability Forum and Lund Municipality invites you to Sustainability Week (20-25 April 2020). This year we will put special focus on four subjects:The path to net-zero, Housing in the sustainable cityFinancing the transition and Financing the Transition. Please get in touch with us if you want to participate. 
rektorerna 640x640transp
640x640transp Podcast: Advancing Sustainable Solutions
640x640transp In this podcast, iiiee researchers Sofie and Steven, will share ongoing research and activities through engaging conversation that is relatable and applicable to our daily lives. In essence, they wish to support listeners in their journey towards sustainability. Each month they release a new episode covering an interesting topic.Tune in to their latest episode!
rektorerna 640x640transp
640x640transp Climate change research at the Faculty of Engineering
640x640transp A half day seminar, December 9th, with LTH’s honorary doctor, Professor Tord Kjellström, including short presentations of current climate change research projects taking place at the Faculty of Engineering. Read more here.
LUCSUS Autumn Seminars
The LUCSUS seminar series is a research seminar series with and for LUCSUS researchers and invited guests working with societal change and transformations for sustainability. Every Thursday we welcome researchers and students to presentations and discussions on current research. We aim for it to be an open, reflective and interdisciplinary academic forum for new ideas and research on sustainability. See the entire program through this link.
Matchmaking event: Samhällsplanering för omställning
Formas utlysning Samhällsplanering för omställning, steg 1, öppnade den 7 november. Urban Arena Testbeds vid Lunds universitet bjuder in till en matchmakingträff i Lund, den 29 November 13-16 på skissernas museum, där vi kopplar upp oss till Formas webbinarium i Stockholm. Under webbinariet kommer man att kunna ställa frågor till Formas och det går också att skicka in frågor i förväg. Anmälan görs till info@urban.lu.se. 
Sensing Nature from Within – seminar series at Moderna Museet Malmö
Lund University Agenda 2030 Graduate School co-arranges the seminar series held during the international art exhibition Sensing Nature from Within at the museum of modern art in Malmö. Researchers from several faculties will participate in talks and seminars to discuss the human relationship with nature. The first seminar is held in Swedish on 21 November on the theme “On the Affinity Between Human and Mountain” and includes philosopher and writer Jonna Bornemark and artist Hanna Ljungh. Read more and sign up for the different seminars via the webpage of Moderna Museet Malmö.
Opportunities
  • The Baltic University Programme's main aim is to support building strong regional educational and research communities. As a part of this, they are arranging a scientific symposium in Visby, 24-28 August, 2020. This is an opportunity to meet colleagues, an arena where to discuss research, an opportunity to disseminate and take part of new knowledge and an opportunity to get published and spread research in the BUP. Please visit their web site for the BUP SYMPOSIUM 2020: .
We receive a lot of requests for public engagements (talks, discussions, panels) from interesting actors throughout society. Are you a researcher who is keen on spreading your knowledge? Send an email to ludwig.bengtsson_sonesson@cec.lu.se with a few sentences on your research and we'll add you to our library of speakers!
Subscribe | Unsubscribe
$$$open$$