Nyhetsbrev om forskning & evenemang inom hållbar utveckling vid Lunds universitet Webbversion
1507 nyhetsbrev 2 2020
Words from the Forum
Sustainability Forum would like to congratulate Gabriel Wikström who has been appointed by the Swedish government to lead the work on Agenda 2030 implementation in Sweden. We wish him good luck as we now have less than ten years to implement this ambitious (and desirable) agenda. Here at the university, the annual report (årsredovisningen) was released with an especially interesting chapter on what the past year brought in terms of sustainability at the university. Enjoy this months sustainability research and be sure to stick around to the end to check out all the events coming up in March!
Sustainability Research at Lund University
The main aim of this newsletter is to share the cutting edge sustainability research coming out of Lund University. If you have research that ought to be highlighted here, please get in touch. There are articles both in Swedish and English, depending on the original language.
rektorerna 640x640transp
640x640transp Framtidens extremväder kan göra oss strömlösa
640x640transp Dagens energisystem klarar inte framtidens extremväder, enligt en ny artikel i Nature Energy där en internationell forskargrupp räknat på 13 framtida klimatscenarier i 30 svenska städer. En ökande andel förnybart ökar sårbarheten ytterligare. Men vi slipper bli strömlösa om vi planerar redan nu. Läs hela artikeln här.
rektorerna 640x640transp
640x640transp Ny studie löser gammal klimatgåta om ekosystemens koldioxidupptag
640x640transp De globala ekosystemens förmåga att binda koldioxid regleras i hög utsträckning av näringsämnena kväve och fosfor. Ju mer begränsade växter är av dessa ämnen desto mer koldioxid stannar i atmosfären, istället för att absorberas av skogar och andra ekosystem. En ny studie kartlägger nu de globala mönstren kring denna kväve- och fosforbegränsning. Läs hela artikeln här.
rektorerna 640x640transp
640x640transp Bortom klimatångesten finns sorg och hopp
640x640transp Hur mår man när man lägger en stor del av sin vakna tid på att ta till sig fakta om en planet i kris? När man varje dag fördjupar sig i frågor som rör global uppvärmning och förlust av biologisk mångfald? Rätt OK trots allt, visar det sig när frågan är uppe under forskarskolan ClimBEco:s vintermöte där klimatpsykologen Frida Hylander gästföreläser. På doktorandnivå verkar man ha kommit förbi den värsta klimatångesten. Läs hela artikeln här.
rektorerna 640x640transp
640x640transp Mindre matsvinn med rätt förpackning
640x640transp Mat ska ätas och inte kastas. Men det är inte alltid maten når sitt mål – en tredjedel av all mat som produceras blir matsvinn. Och matsvinnet är ett större klimatproblem än förpackningen.
– Förpackningen är i många fall nödvändig för att vi ska kunna minska mat­svinnet, säger Katrin Molina-Besch, forskare i förpackningslogistik vid LTH. Läs hela artikeln här.
rektorerna 640x640transp
640x640transp Girjasdomen kan få stor betydelse för samernas rättigheter
640x640transp I dagarna kom högsta domstolens beslut i rättegången mellan Girjas sameby och svenska staten: Girjas får rätt att förvalta jakt och fiske i samebyns område ovanför odlingsgränsen. Lundaforskaren David Harnesk, som forskar om samiska sociala rörelser och renskötselns ekologiska förutsättningar, kommenterar domen. Läs hela artikeln här.
Tellus visar betydande andel har utsatts för sexuella trakasserier
Var fjärde kvinna som svarat på Tellusenkäten och sju procent av männen har någon gång under sin anställning vid Lunds universitet utsatts för sexuella trakasserier. Oftast har det skett i universitetets lokaler och oftast har de utsatts av en annan anställd. Bland studenterna är siffrorna något högre men de sexuella trakasserierna har oftast skett i studiesociala sammanhang och mellan studenter. Det framgår av Tellus, Sveriges största vetenskapliga medarbetar- och studentundersökning inom akademin, som Lunds universitet låtit göra. Läs mer om undersökningen här.
Prestationer inom hållbarhet måste breddas och växla upp
Alla delar av samhället måste bli mer hållbara om vi ska uppnå de globala hållbarhetsmålen. Men vad innebär det att vara en hållbar organisation? Hur ska man mäta, jämföra och förstå sina egna och andras prestationer inom hållbarhetsområdet? Dessa frågor är i fokus för ett nytt samverkansinitiativ vid Lunds universitet. Läs mer om det nya initiativet här.
Framtidens stad, en hållbar stad
Hur utformar man ett bostadsområde på bästa sätt, eller ett torg eller en skola? En hållbar stad som är tillgänglig för alla, det är samverkansinitiativet Urban Arena Testbeds mål som samlar forskare från Lunds universitet och representanter från Malmö stad, Lunds kommun och Nordic City Network. Tillsammans vill de identifiera problem och hitta lösningar som kan bidra till en mer hållbar stadsutveckling. Läs mer här.
Markanvändning för en hållbar framtid
Hur ska vi använda marken och till vad? Frågan är mer aktuell än någonsin. Samhällets krav på marken är många: behovet av livsmedel ökar, städerna växer och omställningen till bioenergi riskerar att ytterligare intensifiera jord- och skogsbruk. Samtidigt är marken viktig för exempelvis klimatanpassning, bevarande av biologisk mångfald och rekreation. Ett nytt samverkansinitiativ vid Lunds universitet vill belysa konflikterna kring marken och hitta synergier mellan olika markintressen. Läs mer om det nya initiativet här.
Konstnärer och forskare söker ny etik för människa och natur
orskare samverkar med konstnärer på Moderna Museet i Malmö för att lyfta nya sätt för människan att leva tillsammans med naturen – utan att utarma den. Den internationella utställningen ”Sensing within Nature” kompletteras av performances, en seminarieserie och samtal i sökandet efter en ny etik när det gäller människa och natur. Läs mer här.
Motorsågsgeolog studerar historiska klimatförändringar
Genom att analysera årsringar från flertusenåriga träd som konserverats i mossar skapar geologen Johannes Edvardsson en unik tidslinje över Sveriges historiska klimat. I de begravda tidskapslarna finns även nycklar som kan hjälpa oss att bättre förstå hur våra skogar kommer att påverkas av framtida klimatförändringar. Läs hela artikeln här.
Före detta student gör hemma hos-reportage med bästa lärarna
En ny ”tv-serie” med några av LU:s bästa föreläsare lanseras på you­tube i februari. Universitetslärarna öppnar dörren till sina hem och blir intervjuade på ett personligt sätt runt en hjärtefråga. Läs mer om serien här.
Syntesgasens roll i morgondagens hållbara bränslen
Att klara övergången från fossila bränslen till hållbara energikällor är en av de stora utmaningarna i vår tid, vilken blivit mer angelägen beroende på effekterna av klimatförändringarna. I en ny artikel, publicerad i Nature Communication, använde ett team från det holländska företaget Syngaschem BV och Dutch Institute for Fundamental Energy Research (DIFFER) MAX IV för att studera tillverkning av syntetiska bränslen. Dessa anses vara en potentiell ersättning till flytande fossila bränslen eftersom de bibehåller den effektivitet och energitätheten som krävs i industriella tillämpningar. Läs mer här.
Urban Nature MOOC off to a flying start
Nature-based solutions have the potential to provide multiple benefits across a range of sustainability challenges facing cities. They can help to limit the impacts of climate change, enhance biodiversity and improve environmental quality while contributing to economic activities and social well-being. But what are nature-based solutions? Find out more in iiiee's new MOOC.
Impact story: Sustainable climate change adaptation and disaster risk reduction at local, national and international level
Adapting cities is key for increasing the resilience of citizens, communities, organisations and wider systems to deal with the effects of climate change. Climate change adaptation needs to be integrated in all sectors such as planning, infrastructure, agriculture and education and also requires a profound societal transformation. Read more about LUCSUS' research on this topic.
Oklart om satsningar på krisberedskap ökar förmågan
Sverige satsar miljarder på krisberedskap. Syftet är att stå bättre rustade i händelse av kris eller katastrof. Men att ta reda på om satsningarna har effekt och ökar förmågan är svårt med dagens bedömningsmetoder, enligt en ny avhandling som istället föreslår ett nytt sätt att bedöma förmåga. Läs mer här.
Socialtjänsten förändras när allt ska mätas
Ökade krav på mätbarhet i socialtjänsten skapar merarbete för socialsekreterare och förskjuter uppmärksamheten från klienterna, enligt en ny avhandling från Socialhögskolan. Läs mer här.
What's going on?
rektorerna 640x640transp
640x640transp Sustainability Week 2020
640x640transp For the fourth year running, Sustainability Forum and Lund Municipality invites you to Sustainability Week (20-25 April 2020). This year we will put special focus on four subjects: Housing in the sustainable city, can we afford the future?, the path to net-zero emissions,and Sustainable Land Use. Please get in touch with us if you want to host an event - and look out for the full programme at the end of March. Read more here.
rektorerna 640x640transp
640x640transp Human Rights Film Festival (5-7 March)
640x640transp Since 2015, Raoul Wallenberg Institute and Kino have hosted the Swedish Human Rights Film Festival in Lund. The film festival unites movies with human rights, together with panel discussions with international experts. Topics as climate change, gender equality and refugees have been covered in the past five years. Join us this year for the Swedish Human Rights Film Festival 2020! Läs mer genom den här länken.
rektorerna 640x640transp
640x640transp Podcast: It's not just a Tree: a Story about Nature-based Solutions
640x640transp Trees provide habitat to support biodiversity, remove carbon dioxide and particulate matter from our air, cool our cities during summers, and inspire enjoyment by all. In this podcast, iiiee researchers Sofie and Steven interview Kes McCormick and Björn Wickenberg about nature based solutions. Tune in to their latest episode!
rektorerna 640x640transp
640x640transp Miljö- och klimatföreläsningar på stadsbiblioteket
640x640transp Havsnivåhöjning, gruvor och mobilitet står på agendan när Lunds Naturskyddsförening, Lunds stadsbibliotek och Hållbarhetsforum bjuder in till en serie föreläsningar och paneldebatter under våren. Onsdagar kl 18.00 på biblioteket. Utan kostnad. Ingen föranmälan. Se hela programmet här.
rektorerna 640x640transp
640x640transp LUCSUS Spring Seminars
640x640transp The LUCSUS seminar series is a research seminar series with researchers at LUCSUS as well as invited guests working with societal change and transformations for sustainability. Every Thursday we welcome researchers and students to presentations and discussions on current research. We aim for it to be an open, reflective and interdisciplinary academic forum for new ideas and research on sustainability. See the entire program here.
Opportunities
  • Summer School for Sustainability (vid Göteborgs Universitet) tar avstamp i Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Under en lärorik och inspirerande sommarmånad får du en internationell erfarenhet, utan att lämna Sverige. Du får möjlighet att läsa en fyraveckors kurs (7.5 hp) och delta i ett brett program med aktiviteter, allt med fokus på hållbar utveckling. Läs mer här.
We receive a lot of requests for public engagements (talks, discussions, panels) from interesting actors throughout society. Are you a researcher who is keen on spreading your knowledge? Send an email to ludwig.bengtsson_sonesson@cec.lu.se with a few sentences on your research and we'll add you to our library of speakers!
Subscribe | Unsubscribe
$$$open$$