Newsletter with the latest research and events relating to sustainability at Lund University Webbversion
1586 nyhetsbrev 5 2020
Words from the Forum
Before you go on leave for the summer, we'd like to get you excited for what we're working on for the fall: 1. the Lund University Sustainability Plan is well on its way 2. Sustainability Forum and Lund Municipality will host a sustainability day - date TBD. Plenty of things to look forward to!
Sustainability Research at Lund University
The main aim of this newsletter is to share the cutting edge sustainability research coming out of Lund University. If you have research that ought to be highlighted here, please get in touch. There are articles both in Swedish and English, depending on the original language.
rektorerna 640x640transp
640x640transp Dramatic changes in regional flora
640x640transp A study from Lund University indicates that the flora of Skåne in southern Sweden changed drastically throughout the 1900s and up to the present day. The greatest decline in species diversity can be seen in forested areas in the northern and central parts of Skåne.
“I was surprised that climate change has had the biggest impact”, says researcher Torbjörn Tyler of Lund University. Read this entire article in English by clicking this link. And click here to read it in Swedish and see the accompanying video.
rektorerna 640x640transp
640x640transp Prisras på olja – vad händer med plasten?
640x640transp Oljepriserna sjönk till historiskt låga nivåer under våren – efter flera månader av internationellt priskrig kollapsade marknaden när efterfrågan störtdök under coronapandemin. Konsekvenserna för världsekonomin spås bli stora, med ekonomisk kris för branschen i producentländer som USA och Ryssland. Men vad betyder prisraset för plasten? Ser vi räddningen eller dödsstöten för den storskaliga oljebaserade plastproduktionen? Vi frågar Fredric Bauer, forskare i miljö- och energisystem vid Lund universitet med fokus på plast. Läs hela artikeln genom att klicka på den här länken.
rektorerna 640x640transp
640x640transp Utan gröna satsningar kan oljepriset snart skjuta i höjden
640x640transp Prisraset på olja är historiskt. Men om kraschen leder till att oljebrunnar pluggas igen för gott och påskyndar en grön omställning är inte alls säkert. Minskar vi inte fossilberoendet överlever producenterna som om några år kan sälja oljan dyrt istället. Läs hela artikeln genom att klicka här.
Stigande temperaturer påverkar våtmarker och rubbar vattenbalansen
I ett framtida varmare klimat kommer avdunstningen från norra halvklotets våtmarker att öka betydligt mer än vad som tidigare varit känt. Det visar en internationell studie där forskare från Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet deltagit. Den nya upptäckten ger oss viktig kunskap kring hur den globala vattenbalansen kommer att påverkas i framtiden.Läs hela artikeln genom att klicka här.
Så tar du hand om din kropp när du jobbar hemifrån – 6 tips från proffsen!
Många av oss har nu jobbat hemifrån i ett antal veckor. Och det börjar märkas i kroppen. Hur upprätthåller man hälsan under hemarbetet? Vi bad två fysioterapeuter vid Lunds universitet om råd! Läs hela artikeln genom att klicka här.
Ny vurm för husbyggande i trä
Byggandet av flerfamiljshus och andra större byggnader i trä är på framväxt. Det finns många fördelar med att bygga i trä, inte minst när det gäller miljö- och klimataspekter. Det säger Erik Serrano, professor i byggnadsmekanik. Läs hela artikeln genom att klicka här.
Studenter gjorde fermenterad proteindryck av urgamla ärtor
Proteindrycker rådet det ingen brist på i kyldiskarna. Men en proteinrik dryck som är vegansk, fermenterad och tillverkad av närodlade gråärtor finns inte. En sådan har en grupp livsmedelsteknikstudenter tillverkat inom ramen för en kurs.Läs hela artikeln genom att klicka här.
Forskare hjälper Lunds kommun att nå klimatmål
Universitetslektor Kimberly Nicholas från Lunds universitet vill göra verklighet av vetenskap. Därför ska hon arbeta med kommunen för att göra Lund klimatneutralt till år 2030. Läs hela artikeln genom att klicka här.
Degrowth and the transformative potential of the COVID- 19
After observing the decrease in economic activities, air pollution and carbon emissions as a result of the lockdown measures during the COVID-19, some academics argue that such down-scaling can be considered as degrowth. Although the sudden, unplanned and chaotic downscaling of social and economic activities due to Covid-19 has some similarities with degrowth, this is not what degrowth advocates for, argues LUCSUS researcher Mine Islar. Read the entire article by clicking here.
New research points out key gaps in EU’s largest funding scheme, the Common Agricultural Policy
Properly managed, the agricultural sector in Europe can contribute to many of the United Nations’ Sustainable Development Goals (SDGs) by improving food security, reducing poverty and enhancing biodiversity. But new research shows that indicators to measure key SDGs such as health and equality are entirely missing from the EU’s most expensive funding scheme. Read the entire article by clicking here.
An article on art & the plastic crisis in Global Sustainability
"Modern society without plastics is difficult to imagine. Yet the global plastic system is linked to a multitude of problems of a scope that is hard to grasp and address. In short, we are facing a plastic crisis." A multi-disciplinary group of researchers have published new research on the politics of plastics and art. Read more about it here.
Sharing economy business models for sustainability
PhD Researcher Steven Curtis and Prof. Oksana Mont at the International Institute for Industrial Environmental Economics publish a new article providing detailed description of sharing economy business model choices, with conditions for improved sustainability performance. Read about it by clicking here.
Sustainable urbanization: Calling for interdisciplinarity
Read this blogpost by three of the PhD-students in the Agenda2030 Research shcool on why sustainable urbanisation should be seen as a call for more interdisciplinarity. Read it in its entirety by clicking on this link.
Building sustainable peace: transforming environmental peacebuilding in times of climate change
How do we achieve "peace and prosperity for people and the planet, now and into the future" as stated in the Sustainable Development Goals? Drawing together ideas from environmental peacebuilding and degrowth, PhD student Christie Nicoson and guest blog author Barbara Magalhaes Teixeira reimagine sustainable development, reflect on the approach of economic growth and suggest a transformative process to not only foster peace but to also address climatevulnerability. Read the entire blogpost on the Agenda2030 research school blog by clicking here.
Insights from the Sustainable Cities and Communities course of the Agenda 2030 Graduate School
The Agenda 2030 Graduate School offers various platforms and avenues to explore, discuss, criticize and raise awareness of the Sustainable Development Goals (SDGs). This spring semester, the graduate school offered a course that focused on Goal 11 Sustainable Cities and Communities - click this link to read the key take aways from the course.
Coffee & Climate Change with ICOS
Welcome to #CO2FFEE with the research network ICOS! Every Friday they will discuss #climate topics with their scientists, several of them from Lund University, and youth activists from Fridays for Future. They can be viewed on the youtube channel which you get to by clicking this link.
What's going on?
04 Jun: Corona, the Climate and the University by Klimatstudenterna Lund
10 Jun: AI Lund 2019 revisited: Can Artificial Intelligence replace politicians?
10 Jun: När den planerade flygresan i tjänsten uteblir (för LU-anställda)
11 Jun: LUCSUS seminar: Resilience in Urban Sudan
11 Juni: Carpe Corona – är det nu vi ska rädda klimatet?
Pandemin har visat att vi kan ändra vårt sätt att leva när det verkligen gäller. Vi följer obekväma riktlinjer, ersätter jobbresor med digitala möten och stannar hemma på semestern. Politiker har med sällan skådad handlingskraft beslutat om astronomiska räddningspaket åt företagen. Vissa menar att krisen öppnar ett möjlighetsfönster: att det är nu vi måste ställa tuffa klimatkrav på företagen, att det är nu det kan finnas en större vilja hos människor att ställa om till en hållbar livsstil, och att det är nu politikerna måste peka med hela handen för en grön omstart.
Andra resonerar tvärtom: att tajmingen är fel – först måste vi få ekonomin på fötter igen, därefter kan gröna satsningar göras, annars löper vi risk att hela samhället kraschar. Läs mer om Debatt i Lund genom att klicka på den här länken.
Opportunities
Do you want to work with sustainability and make an impact? Join Sustainable Future Hub’s Student Network! 👩‍🏫
✔️ Apply here before 7th of June 2020: https://bit.ly/3cO2nQL
✔️ More about Sustainable Future Hub’s Student Network: https://bit.ly/2TmZONT

We receive a lot of requests for public engagements (talks, discussions, panels) from interesting actors throughout society. Are you a researcher who is keen on spreading your knowledge? Send an email to ludwig.bengtsson_sonesson@cec.lu.se with a few sentences on your research and we'll add you to our library of speakers!
Subscribe | Unsubscribe
$$$open$$