Newsletter with the latest research and events relating to sustainability at Lund University Web version
Lund University Logo 640x640transp
Sustainability Forum Newsletter #6 2020
Words from the Forum
For those of you who want to learn new things while enjoying the summer, there are several MOOCs with sustainability focus from Lund University to explore. If you are more interested in cultural experiences, we recommend a walk in the Botanical Garden in Lund, which will show a new exhibition on biodiversity. Read more about both activities in this issue of the newsletter. Sustainability Forum wish you a really pleasant summer! 
Bild på deltagarna från Debatt i Lund 640x640transp
640x640transp Debatt i Lund: Carpe corona – är det nu vi ska rädda klimatet?
640x640transp Om vi tar oss ur coronakrisen utan att tänka på synergier mellan återhämtnings- och klimatpolitik kommer vi med största sannolikhet att missa klimatmålen. Det sa klimatprofessorn Markku Rummukainen i Debatt i Lund-panel med tidigare språkröret Maria Wetterstrand, nationalekonomen Fredrik NG Andersson samt Frida Boklund, Företagarna.
Läs sammanfattning eller se hela samtalet från Debatt i Lund
Säten i flygplan. Foto. 640x640transp
640x640transp Kan lärdomar från coronakrisen hjälpa oss ur klimatkrisen?
640x640transp I början av året gick världen från överturism till nästan ingen turism alls på bara några få månader. I en ny artikel analyserar bland andra professor Stefan Gössling coronakrisens effekter på turism och resande. Forskarna hoppas att beslutsfattare och företag inte återgår till business-as-usual utan tar tillfället i akt och skapar en mer resilient turismsektor.
Läs artikeln
Konstverk på gräsmatta. Foto. 640x640transp
640x640transp Utställning: Förtroligheter, om biologisk mångfald
640x640transp För att kunna uppnå ett hållbart samhälle i framtiden är kunskapen om naturen viktigare än någonsin. Botaniska trädgården i Lund bjuder därför på en utställning om några av våra svåraste miljöfrågor som presenteras genom skulpturer, text och bild. Utställningen pågår från 4 juni till 31 juli och är öppen för alla.
Läs mer om utställningen
Divest Swedish Banks - student project
Five master students studying Environmental Studies and Sustainability Sciences (LUMES) at Lund University are attempting to bring about structural change of the ‘unsustainable’ and ‘unethical’ financial sector’s investments through individual action. They set themselves the task to raise awareness and educate individuals on how their savings may be managed and invested in ‘unsustainable’ and ‘unethical’ projects by certain banks. They have published a web page with information about this, a step-by-step guide on how you can divest your savings, and additional resources to help you gain a better understanding of the banking sector.
Find out more on the website Divest Swedish Banks
Elväg i Lund invigd
Nu är den på plats, en ny typ av elväg som installerats på Getingevägen i Lund. Det är den första elvägen som enkelt kan monteras på befintlig väg. Tekniken har utvecklats av bolaget Elonroad och Lunds Tekniska Högskola.
Läs artikeln
Ny stiftelse ska bidra till forskning om Hanöbuktens miljö
I fjol knöts Lunds universitet till Marint centrum i Simrishamn för ett samarbete kring havs- och vattenforskning i Hanöbukten och södra Östersjön. Nu bildas Hanöbuktsstiftelsen som grundarna hoppas ska kunna bidra till forskning som blir till gagn för framtida generationer. Initiativet har möjliggjorts tack vare en privat donation.
Läs artikeln
Nu fylls ett kunskapsglapp kring plast
Hur ska framtidens hållbara plast produceras? Forskningsprogrammet Steps vision är ett samhälle där plast produceras, används och återvinns på ett hållbart sätt. Hör forskare och industriföreträdare om fyra framsteg i utvecklandet av framtidens plast.
Läs artikeln
Lunds universitet tar åter hem medel från SI för att genomföra utbildningsprogram med fokus på Agenda 2030
Public Sector Innovation Programme är Svenska institutets program för att främja innovation inom offentlig sektor i låg- och medelinkomstländer, i syfte att stärka förutsättningarna att implementera Agenda 2030. Lunds universitet har beviljats medel för att genomföra fyra nya utbildningsprogram med start 2020.
Läs artikeln
Studerar molnens inverkan på klimatet
Till skillnad från många andra stör sig Vaughan Phillips varken på regnmoln, åskoväder eller sprakande blixtnedslag en ledig sommardag. Tvärtom! Den brittiske forskaren har vigt sitt liv åt att förstå hur isbildnings­processer i moln påverkar livet på jorden.
Läs artikeln
Spåren från forntida klimatkriser
Hur klarade våra förfäder extrema klimathändelser? Klimatarkeologer söker svar – bland annat i spåren av en köldchock för 1500 år sedan. I nästan hundra år har arkeologer varit skeptiska till att förklara omvälvningar av samhället med klimathändelser. Men nu har klimatarkeologin inte bara kommit in från kylan, den har rent av blivit het. Vår oro för de nutida klimatförändringarna har bidragit.
Läs artikeln på forskning.se 
Har coronakrisen lett till en finanskris?
Har vi en finanskris? Nej, säger nationalekonomen Fredrik N G Andersson. Detta eftersom att banksektorn i dagsläget inte är hotad. Däremot har Sverige för närvarande en finanskrispolitik, just för att undvika att hamna i en kris.
Läs artikeln
Launch of Sharing Cities MOOC – Massive Open Online Course
The sharing economy is booming! But what are the impacts on cities and sustainability? This course connects the sharing economy, cities, governance and urban sustainability to provide unique knowledge and insights into sharing cities. We utilize a diversity of leading examples of the emerging sharing economy in cities to bring this course to life.
Read more about the Sharing Cities MOOC
Five forest myths obscure the path to transformational and sustainable forest governance
Are financial instruments really the solution to deforestation and degradation? Do states truly manage forests for societal benefit? And to what extent are so-called sustainable forest governance initiatives really including local people in decision-making? These are some of the questionable myths that currently obscure the path to sustainable forest governance according to a new publication in the Journal Global Sustainability that three LUCSUS researchers have co-authored.
Read the article
The reversed mentorship programme – a mutual eye opener
How can sustainable ideas be implemented and used in Alfa Laval’s business operations? That was one of the topics discussed through the Reversed Mentorship programme, a pilot project conducted this spring.
Read the article
Coffee & Climate Change with ICOS
Welcome to #CO2FFEE with the research network ICOS! Every Friday they will discuss climate topics with their scientists, several of them from Lund University, and youth activists from Fridays for Future. They can be viewed on the ICOS youtube channel.
Opportunities
We receive a lot of requests for public engagements (talks, discussions, panels) from interesting actors throughout society. Are you a researcher who is keen on spreading your knowledge? Send an email to jenny.hansson@cec.lu.se with a few sentences on your research and we'll add you to our library of speakers! If you have research that ought to be highlighted in this newsletter, you can also contact us. 
Subscribe | Unsubscribe
$$$open$$