Newsletter with the latest research and events relating to sustainability at Lund University Web version
Lund University Logo 640x640transp
Sustainability Forum Newsletter #10 2020
Words from the Forum
A new Sustainability plan for Lund University has recently been approved and we are looking forward to a new year with even more focus on sustainability in the organization. Education and research are to increase their positive impact, while the University is to halve its contribution to climate change by 2023. It will require an intensive work with difficult decisions sometimes. Only by working together for a sustainable future, it can become reality.

Sustainability Forum would like to thank you for all the rewarding collaborations during the year and wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year!

Don't hesitate to contact Sustainability Forum with questions or thoughts about sustainability at Lund University.
Contact information – sustainability.lu.se
Tall sedd underifrån. Foto 640x640transp
640x640transp Hållbarhetsplan antagen
640x640transp Med en ny hållbarhetsplan vill ledningen för Lunds universitet öka ambitionsnivån och utveckla hållbarhetsarbetet inom organisationen. Utbildning och forskning ska öka sina positiva avtryck, samtidigt som universitetet ska halvera bidrag till klimatpåverkan till 2023.
Läs artikeln – medarbetarwebben.lu.se
Läs Hållbarhetsplan för Lunds universitet 2020-2026 (PDF 8,1 MB)
Hane av arten blåbandad jungfruslända (Calopteryx splendens), en av de två arter som den aktuella studien fokuserar på. Foto. 640x640transp
640x640transp Höga temperaturer kan minska insekters överlevnad
640x640transp Insekter är dåliga på att hantera klimatförändringens högre temperaturer. Risken är stor att de blir överhettade. Både överlevnaden och förmågan att reproducera sig påverkas kraftigt av ökande temperaturer även i områden högt uppe på norra halvklotet, enligt en ny studie från Lunds universitet.
Läs artikeln – lu.se
Matstånd med människor där man kan köpa labbodlat kött i en framtida stad år 2045. Bild: Sjev van Gaalen. 640x640transp
640x640transp Reseguide till en helt fossilfri stad
640x640transp Besök flytande bondgårdar, ät artificiellt kött och ta del av kultur tillägnad järnet, plasten och bilen. I den fiktiva staden Notterdam år 2045 är nästan alla upplevelser fossilfria. Med en nyligen lanserad reseguide från framtiden hoppas en grupp Lundaforskare inspirera till förändring genom att gestalta en hållbar stad med humor, fantasi och konkreta exempel.
Läs artikeln – lu.se
Forskare söker perspektiv på invasiva växter
Med den senaste tidens uppmärksamhet på "invasiva främmande arter" befinner sig växter nu i centrum för en ny samhällsdiskussion. Inom Temat Perspektiv på invasiva arter vid Pufendorfinstitutet undersöker forskare från en rad olika discipliner hur allmänheten och olika experter ser på växter i såväl privata trädgårdar som i offentliga miljöer som till exempel parker, allmänningar, skog och hav. Forskarna är intresserade av hur, varför och av vem vissa växter definieras som mer önskvärda än andra.

Besvara gärna frågorna och bidra till forskningen. Hur tänker du kring invasiva växter?
Länk till frågelistan om invasiva växter på Folklivsarkivet vid Lunds universitet – lime.ht.lu.se
En procent står för mer än 50 procent av flygets utsläpp
En procent av världens befolkning står för mer än hälften av flygets koldioxidutsläpp. Det finns därför all anledning att se på flygresor på nytt sätt. Det är en elitaktivitet och inte alls vad flygbranschen vill att vi skall tro - att alla flyger. Det menar Stefan Gössling professor vid Lunds universitet i en nyligen publicerad artikel.
Läs artikeln – lu.se
Resultat från forskning om samspelet mellan boende, inomhusmiljö och energi
Forskningsprojektet PEIRE har undersökt hur bra inomhusmiljö och låg energianvändning kan åstadkommas samtidigt. För att förstå hur det hänger ihop är hyresgästernas perspektiv viktigt. Hyresgästerna är de som påverkas av inomhusmiljön, men också påverkar den med sina aktiviteter. Projektets studier i 60-talsområdet Linero i Lund har nu presenterats.
Se filmade föreläsningar och läs broschyr om resultaten – peire.lth.se
Ny satsning vill stärka grundforskningen för att klara framtidens energibehov
I en ny satsning vill forskare använda synkrotron- och neutrontekniker för att utveckla grundforskningen inom energiområdet. Mer kunskap om hur batterier, solenergilagring, och magnetiska material fungerar på atomnivå kan bidra till en snabbare omställning och en säkrare energiförsörjning är förhoppningen.
Läs artikeln – lu.se
Globala klimatdialoger kan ge skjuts till klimatarbetet
Klimatkrisen har fått mindre mediefokus under coronapandemin trots att många menar att klimatutmaningarna är minst lika brådskande och kräver global uppmärksamhet. Under två veckor samlde FN världen i digitala klimatdialoger för att “öka drivkraften för större klimatambitioner”. Vår klimatforskare Markku Rummukainen kommenterar arrangemanget.
Läs artikeln – lu.se
Omställningsberättelser - ny podd
Hur gestaltar vi klimatförändringar? Hur pratar vi om mänsklighetens största utmaning någonsin? Vad innebär det att ställa om? Hur vill vi leva när klimatkrisen är över? Vilka är berättelserna och vad gör de med oss? Lyssna på nya podden Omställningsberättelser som låter konstnärer komma till tals, i samtal med forskare, omställare, beslutsfattare och andra om hur vi kan besvara de här stora frågorna.
Lyssna på podd – open.spotify.com
Nytt forskningsprojekt om ekosystemtjänster inom hållbar samhällsplanering
I det nyligen sammanställda forskningsprojekt som Michael Johansson och Torleif Bramryd gjort tillsammans med Helsingborgs stad, NSR, SLU Alnarp och LRF kommungrupp Helsingborg, studeras långgräs till biogasproduktion från urbana gräsytor i Helsingborg. Studien visar på ekosystemtjänsternas nytta tillsammans med biologisk mångfald inom hållbar samhällsplanering.
Läs artikeln – ism.lu.se
Ny forskning vill nyansera bilden av natur i staden
Rik på djur och växter; en tillflykt för att stilla oro och en källa till ny energi. En plats för rekreation och odling. Så beskriver sluminvånare i Rio de Janeiro sin naturliga omgivning i intervjuer. Det är en sida som sällan lyfts och som står i stark kontrast till den gängse beskrivningen av favelor som hektiska och farliga ställen. Det menar Lundaforskarna Sanna Stålhammar och Ebba Brink, som vill nyansera bilden av urban natur och göra grön stadsplanering mer inkluderande.
Läs artikeln – lu.se
Uppdragsutbildningar ska bidra till realiserandet av Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt
Region Skåne utlyste nyligen medel till skånska lärosäten för utveckling av kurser med tydlig koppling till Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt. Lunds universitet skickade in två förslag genom avdelningen för uppdragsutbildning och har nu beviljats finansiering för utveckling av båda – Strategisk innovationsledning för hållbar industriell utveckling samt Kompetensöverbryggning inom smarta hållbara städer.
Läs artikeln – lu.se
Ökad varumärkeslojalitet när företag bidrar till samhällsnytta
Under hösten har studenter inom ramen för kandidatkursen strategisk marknadsföring arbetat med hållbara företagscase. Det har resulterat i både rapporter och presentationer för de medverkande företagen. Två av dessa case har handlat om att se över företagens hållbarhetsstrategi ur ett kommunikationsperspektiv. TePe Munhygien AB är ett av företagen som medverkat i kursen.
Läs artikeln – ehl.lu.se
Ny forskning om nanomaterial i byggbranschen kan förebygga hälsorisker
Nanopartiklar med särskilt framtagna egenskaper används allt oftare i byggmaterial. Idag saknas kunskap om hur vanliga dessa material är och hur de påverkar hälsan. Christina Isaxon vid Lunds universitet tilldelas forskningsmedel för att kartlägga användningen av nanomaterial i byggbranschen och för att undersöka vad det innebär att exponeras för tillverkade nanopartiklar.
Läs artikeln – afaforsakring.se
The world's first large-scale plant for automatic textile sorting is put in operation in Malmö
With a sorting capacity of 24,000 tonnes of textiles per year, the new plant at Sysav in Malmö will revolutionize Swedish textile recycling and create new markets for textile waste. An average Swede throws 8 kilos of textile in the waste bin every year, almost 200 tons of textile a day.

–The new plant makes it possible to sort the textile depending on fiber and colour and it’s an amazing development, says Naoko Tojo, Associate Professor at the IIIEE.
Read the article and watch the clip from Swedish TV – iiiee.lu.se
Climates of Capital: Anatomy of Ecological Crisis
Listen to the webinar "Climates of Capital: Anatomy of Ecological Crisis" with prof. Nancy Fraser, New School for Social Research. Hedda Andersson visiting professor 2020-2021 at Lund University Centre for Sustainability Studies, LUCSUS.
Webinar – youtube.com
Case Studies Using a Focus on Systems Thinking in the Area of Environmental Science
The heart of the dilemma to answer this question from the environmental science perspective lies in the urgent need to understand the trade-offs between food and nature conservation.
Read blog – agenda2030.blogg.lu.se
New research on relational thinking, leverage points and transformations
A new research article examines how relational approaches might contribute to a paradigm shift in sustainability science, and transformations towards sustainability. Relational approaches foster more dynamic, holistic accounts of human-nature connectedness; more situated and diverse knowledges for decision-making; and new domains and methods of intervention that nurture relationships in place and practice.
Read the article – lucsus.lu.se
Our Energy – a new online platform for education and awareness-raising for citizens and energy communities
NEWCOMERS (New Clean Energy Communities in a Changing European Energy System), an EU Horizon 2020 project, has launched Our Energy, an online platform for education, awareness-raising, and networking, focusing on new clean energy communities, energy transitions and related topics. Our Energy offers short, interactive, multimedia presentations to educate, advise and inspire its users about energy and energy-related topics.
Read the article – iiiee.lu.se
1749 dsc2821 ruona 08
Information for researchers
Webpage for researchers related to sustainable development
A new website for researchers is now available on the Sustainability Forum´s website, with focus on funding opportunities and activities, as well as networks and opportunities. Please contact Sustainability Forum if you have suggestions for activities prior to call announcement or ideas for research engagements.  

More information on funding opportunities, networks and activities – sustainability.lu.se
Webinar: Introducing Horizon Europe
Research Services is pleased to invite you to 'Introducing Horizon Europe', a webinar intended to give you an complete overview of the EU's new framework programme for research and innovation, Horizon Europe. The webinar will take place on February 3, 2021 from 13:00 - 15:00, via Zoom. If you have any questions, please contact John Phillips john.phillips@fs.lu.se.
Register for this webinar – sunet.artologik.net
The Swedish Research Council: 35 calls in the pipeline for 2021!
Many of the calls are recurrent, e.g. the international postdoc grant, but some changes have been made. Some calls are being issued for the first time, for example a call for multisectoral graduate schools in development research, and a grant for investment in existing research infrastructure.
All upcoming calls – vr.se
Opportunities with Östersjöstiftelsen
Östersjöstiftelsen, The Foundation for Baltic and East European Studies, funds research, doctoral studies and scientific infrastructure. Note that some connection (grant management, collaborating researcher, etc.) to Södertörn University is necessary (type of connection varies with call). Funding is announced for research networks, grand projects, postdoctoral projects, two- and three-year projects. Deadline 11 January 2021.
Further information – ostersjostiftelsen.se
Nordic call in Humanities and Social Sciences: societal challenges of the future
Together with Finnish foundations, Riksbankens Jubileumsfond offers the new research programme Future Nordic challenges – people, culture and society. A maximum of 1 million Euro can be applied for, across a maximum of four years. Five to ten projects will be financed. Deadline: 15 February 2021
Further information – rj.se
Grants calendar for researchers
Several departments at Lund University use a common grants calendar for an overview of available grants funding. Open for you with a Lucat-ID. Mainly medicine and environmental research at the moment.
Go to Grants calendar
Share your research?
We receive a lot of requests for public engagements (talks, discussions, panels) from interesting actors throughout society. Are you a researcher who is keen on spreading your knowledge? Send an email to jenny.hansson@cec.lu.se with a few sentences on your research and we'll add you to our library of speakers! If you have research that ought to be highlighted in this newsletter, you can also contact us.
Opportunities
PhD Course: Sustainable Development – a Systems View, 5 or 7,5 hp
Society’s complex sustainability challenges concern all of us! By relating important scientific questions to sustainability, PhD students can play an important role in addressing these challenges. This course gives you the opportunity to learn about sustainable development from different theoretical perspectives and reflect on how these relate to your own research. Preparatory assignments are “on-demand” to make it easier for you to complete them despite busy schedules. Each module ends with a scheduled seminar, in which the topic of the module is discussed with national and international experts in the area. The extended course (7,5 hp) also includes an individual project.

See more information about the course and register – design.lth.se
Agenda 2030 interdisciplinary courses
Are you a PhD student or master student who is up for the sustainability challenge? Apply for PhD courses within a wide range of subjects related to the 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals.
More info on current courses and how to apply

Do you want continuous updates on courses and events from the Lund University Agenda 2030 Graduate School? Contact ylva.van_meeningen@cec.lu.se to be part of the "extended family".
Calling companies for reversed mentorship - a mutual eyeopener!
Are you interested in learning and exploring what sustainability could be in practice? The purpose of the programme is to connect corporate leaders with students with interest and experience in sustainability work, to exchange experiences and ideas on the topic of sustainable business development.

Deadline December 16 2020 - sign up today! Do you and your company or organisation want to participate in our Reversed Mentorship programme in the spring 2021? Get in touch with Martina Oxling martina.oxling@ehl.lu.se 
Subscribe | Unsubscribe
$$$open$$