Newsletter with the latest research and events relating to sustainability at Lund University Web version
Lund University Logo 640x640transp
Sustainability Forum Newsletter #3 2021
Words from the Forum
One month left until this year's Sustainability Week and we look forward to a rich programme with lectures, debates, workshops, hikes and exhibitions. There will be plenty of opportunities to discuss current sustainability issues with both researchers and officials at Lund Municipality. New for this year is the research conference Knowledge for Sustainable Development. It's possible to join several events digitally, from wherever you are.

Book 3–8 May! The program will be continuously updated.
More about the Sustainability Week in Lund – hallbarhet.lu.se

Don't hesitate to contact Sustainability Forum with questions or thoughts about sustainability at Lund University.
Contact information – sustainability.lu.se
Närbild på någon som håller en solcell. Foto. 640x640transp
640x640transp Jakten på världens bästa solcell
640x640transp Att kunna fånga en så stor del av solljusets spektrum som det går – med så lite material som möjligt. Fysikprofessorn Magnus Borgström ägnar sig åt att hitta effektivare sätt att ta vara på solens energi.
Läs artikeln – lu.se
Fler artiklar om solkraft – lu.se
Svensk naturskog. Foto. 640x640transp
640x640transp Skogens klimatnyttor – en balansakt i prioritering
640x640transp Skogen står i fokus för en intensiv debatt för tillfället. Det handlar, grovt förenklat, om vilka klimatnyttor skogen kan ge, antingen genom att stå kvar och binda kol, eller genom att användas som ersättning för fossila bränslen och fossilintensiva material.
Läs artikeln – lu.se
Lunds universitet satsar 100 miljoner på forskningsprogram inom hållbar utveckling
Lunds universitet satsar 100 miljoner kronor på ett tvärvetenskapligt forskningsprogram med fokus på Agenda 2030 och hållbar utveckling. Programmet ska attrahera internationell forskningskompetens och leda till att fler internationellt ledande forskningsmiljöer inom hållbarhet etableras.
Läs artikeln – lu.se
Efterlyser riktlinjer för internationalisering
Skapa centrala riktlinjer för de som ­arbetar med internationalisering. Ge Erasmusstudenter ett Interrailkort och beräkna varje LU-medarbetares koldioxidutsläpp. Det var några av idéerna som lyftes på ett välbesökt webbinarium om hållbar internationalisering.
Läs artikeln – lu.se
Klimatpolitiska rådet vill se ökad takt i klimatomställningen
Klimatpolitiska rådet har lämnat sin rapport till regeringen, där man granskat hur återhämtningspolitiken i samband med Coronakrisen påverkar Sveriges möjligheter att nå de klimatpolitiska målen. Läs kommentar från Markku Rummukainen, professor i klimatvetenskap vid Lunds universitet, och en av ledamöterna i rådet.
Läs artikeln – lu.se
Ny guide ska minska bilberoendet i städer
Politiker som ska fatta beslut om hållbar stadsplanering och delningstjänster kommer framöver att få det lite lättare. En ny bok ger handfasta tips på hur hållbara delningstjänster som exempelvis bilpooler kan förverkligas.
Läs artikeln – lu.se
Svagt intresse för att förebygga avfall
Mängden avfall från industrier och andra verksamheter är fem gånger större än från landets hushåll. I en ny studie granskas hur avfallsproducenter arbetar för att minska mängden onödigt avfall. Resultaten visar att såväl teknik som ekonomi och organisation försvårar möjligheten att minska avfallet.
Läs artikeln – lu.se
Ny metod förutsäger hur svår säsongen blir för gräspollenallergiker
Ett internationellt forskarteam har hittat en ny metod att förutsäga hela pollensäsonger, något som kan hjälpa sjukvård och allergiker att planera för minskade besvär. Något liknande verktyg har inte använts inom området tidigare. Samtidigt visar forskarna att framtidens pollensäsonger kan bli 60 procent svårare på grund av klimatförändringen.
Läs artikeln – lu.se
Forskare i Lund på jakt efter mikroplaster i valar och sälar från svenska vatten
I ett nytt pilotprojekt undersöker forskare från Lunds universitet tillsammans med Marint centrum i Simrishamn hur mycket mikroplaster tumlare och sälar från svenska vatten har i sig och hur detta i förlängningen påverkar djurens hälsa. Inom två veckor hoppas man ha de första svaren.
Läs artikeln – lu.se
Ett varmare klimat gör världens vanligaste humla ännu vanligare
Många arter av humlor hotas av klimatuppvärmningen, men inte alla. Mörk jordhumla är världens vanligaste humla och så lär det förbli. Forskare från Lunds universitet har nämligen upptäckt att den gynnas av att klimatet blir allt varmare.
Läs artikeln – lu.se
Drönare ger nya insikter om torvmarkers koldioxidutsläpp
Boreala torvmarker lagrar stora mängder kol, men varmare och torrare förhållanden orsakade av klimatförändringen kan innebära att dessa ekosystem omvandlas till kolkällor. Utrustad med drönare och värmekameror har Julia Kelly, som nyligen disputerade vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap, studerat vilka faktorer som påverkar torvmarkernas koldioxidflöde.
Läs artikeln – lu.se
Så ska kött-, stål-, papper- och plastindustrin ställa om
Europeisk industri kan ställa om till år 2050. Men för att lyckas behöver samhället ta ett helhetsgrepp. Större visioner, kunskapslyft och nydanande samarbeten är också nödvändiga enligt Lundaforskare som har analyserat fyra europeiska industrisektorer: kött/mejeri, papper, plast och stål inom ramen för ett EU-projekt.
Läs artikeln – lu.se
Digital diplomati gynnar kvinnor
Digitala förhandlingar inom fredsdiplomatin ökar tillgängligheten, möjliggör en högre frekvens av möten, kan sätta säkerheten i fara och ibland bidra till störningar i interaktionen. Men också i vissa fall göra mötena mer jämställda. Detta skriver Isabel Bramsen och Anine Hagemann i artikeln ”The Missing Sense of Peace. Diplomatic Approachment and Virtualization during the COVID-19 Lockdown”.
Läs artikeln – lu.se
Framtidens resenärer väntas ställa ökade krav på trygghet och säkerhet
När resandet återupptas efter pandemin kommer trygghet och säkerhet på urbana resmål få ökad betydelse, enligt en ny rapport från Lunds universitet. Resultaten visar att svenska besöksmål uppfattas som trygga. Samtidigt saknas ett organiserat trygghetsarbete inom besöksnäringen, något som den pågående pandemin har aktualiserat behovet av.
Läs artikeln – lu.se
Lärosäten stöder innovation inom allt fler områden
Lärosätenas innovationskontor hjälper forskare att omsätta sina idéer till nytta. Nu breddar de sitt fokus och riktar sig också mot sociala innovationer och idéer från forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Intervju med Sophie Hydén Picasso, affärsutvecklare på innovationskontoret vid Lunds universitet.
Läs artikeln – tidningencurie.se
It is not the farmers who drive pesticide use – it is the lack of alternatives
Pesticide use in is an urgent concern for human health and the environment. New studies on pesticide practices in Ugandan smallholder agriculture highlight the need to focus on drivers and impacts of unsafe pesticide use instead of putting blame on farmers.
Read the article – lucsus.lu.se
Welcome to the City Futures Academy
In April 2021, the International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE) launched an online learning community on cities, sustainability, governance and innovation that brings together teachers and organisations from around the world to share knowledge and understanding on urban transformations.
Read more – iiiee.lu.se
The IIIEE is recruiting a new Director
The International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE), is now recruiting a Director that can lead, develop and coordinate an interdisciplinary research and education institution with great ambitions. The IIIEE educates future leaders and change agents and is a highly international, diverse and vibrant workplace with staff and students from all around the world. The interdisciplinary research is solution-oriented and impactful with the aim to catalyze climate neutrality and resource-efficient economies.
Read more and apply before April 30 – iiiee.lu.se
Paper boat on water. Illustration.
New episode from the podcast Advancing Sustainable Solutions
What happens when you take a bunch of people from different cultural and geographical backgrounds, ask them to integrate under one discipline or department, and share a profound and life-changing experience? In this episode, we unpack some of these stories as we look at the journey of a PhD Student at Lund University. We interview our colleagues Emma Johnson, who is at the start of her PhD journey, and Lucie Enochsson, who is about to graduate and defends her thesis in June. We also discuss with Martin Tunér, the Associate Dean at Lund University’s Faculty of Engineering responsible for PhD Studies. Finally, we share some tips to help existing and future PhD students navigate academic life. And, if you take away anything, we hope to convey the importance of PhD education in contributing to some of the latest breakthroughs in science and technology, especially to advance sustainable solutions!
Listen now – wavve.link
Del av cykelhjul och logo för Lunds kommun. Foto.
3–8 maj: Hållbarhetsveckan i Lund 2021
Hållbarhetsveckan är ett årligt event i Lund där universitetet, Lunds kommun, organisationer och andra intresserade fyller en vecka med aktiviteter kring hållbarhet! Årets Hållbarhetsvecka arrangeras den 3–8 maj 2021. Vi planerar för aktiviteter utomhus och digitalt, och är flexibla i planeringen med tanke på utvecklingen av corona-pandemin. Programmet uppdateras löpande. 
Hållbarhetsveckan 2021 – hallbarhet.lu.se
The university building, a brain, a world map and a pair of binoculars. Illustration.
4 May: Knowledge for Sustainable Development 
Lund University invites to its first official research conference on sustainable development. This conference is aimed at all researchers at Lund University who want to increase their knowledge about the challenges that lie ahead, learn how their research can contribute to change, and strengthen their contacts with researchers from other disciplines. We also welcome other researchers, stakeholders, and students who want to join the discussions. Register at the conference webpage before May1.
Conference web page – sustainability.lu.se
1749 dsc2821 ruona 08
Information for researchers
Webpage for researchers related to sustainable development
A website for researchers is available on the Sustainability Forum´s website, with focus on funding opportunities and activities, as well as networks and opportunities. Please contact Sustainability Forum if you have suggestions for activities prior to call announcement or ideas for research engagements.  
More information on funding opportunities, networks and activities – sustainability.lu.se
Lund University: Cross-disciplinary project call - Post-doctoral positions
The call is aimed at post-doctoral positions within various cross-disciplinary projects. Potential projects are to be proposed by researchers at Lund University. A project must involve a minimum of three faculties. Deadline: 7 May 2021.
The call text on staff.lu.se

The Sustainability Forum has created a Padlet to facilitate matchmaking among researchers within LU. The Padlet is primarily directed to main and co-applicants, which is professors, senior lecturers and associate senior lecturers in line with the call text.
Padlet for matchmaking with other researchers within Lund University
Nominate for King Carl XVI Gustaf's professorship in environmental science
Lund University has been invited to nominate two candidates for King Carl XVI Gustaf's professorship in environmental science (environmental science is given a broad interpretation here and may involve research in the natural sciences, technology, social sciences and the humanities).
Read the invitation and LU internal management order and instructions – sustainability.lu.se
Formas: From research to implementation for a sustainable society
Sweden faces major challenges in converting to socially, environmentally and economically sustainable societies. A key in this transition is that different actors in society work together to translate research results, knowledge and proven experience into solutions that can be implemented and benefit society and really contribute to this transition. Deadline: 27 May 2021
Call text – formas.se
Vinnova: Promote Swedish participation in Horizon Europe - Sustainable Industry
Open:15 April
Vinnova finance planning projects for Swedish actors so that they can turn their project ideas into competitive applications for the Horizon Europe's work program. Deadline (several occasions): 17 May, 15 Oct, 30 Nov. 
Call text – vinnova.se
VR: The Swedish Research Council is seeking an HEI to host development research conference in 2022
The Development Research Conferences (DevRes) focuses on research into the causes and consequences, and possible solutions of poverty, and into sustainable development and links between sustainable development and the fight against poverty in low income countries. Deadline:10 May
Contact Cerina Wittbom if you are interested in participating in hosting the conference.
cerina.wittbom@cec.lu.se
Call text – vr.se
Forte: Challenges of Working Life 2021
The Swedish labour market is facing major challenges in the coming years. The pandemic has made these particularly clear. Deadline: 20 May.
Call text – forte.se
Grants calendar for researchers
Several departments at Lund University use a common grants calendar for an overview of available grants funding. Open for you with a Lucat-ID. Mainly medicine and environmental research at the moment.
Go to Grants calendar
Share your research?
We receive a lot of requests for public engagements (talks, discussions, panels) from interesting actors throughout society. Are you a researcher who is keen on spreading your knowledge? Send an email to jenny.hansson@cec.lu.se with a few sentences on your research and we'll add you to our library of speakers! If you have research that ought to be highlighted in this newsletter, you can also contact us.
Opportunities
PhD Course: Sustainable Development – a Systems View, 5 or 7,5 hp
Society’s complex sustainability challenges concern all of us! By relating important scientific questions to sustainability, PhD students can play an important role in addressing these challenges. This course gives you the opportunity to learn about sustainable development from different theoretical perspectives and reflect on how these relate to your own research. Preparatory assignments are “on-demand” to make it easier for you to complete them despite busy schedules. Each module ends with a scheduled seminar, in which the topic of the module is discussed with national and international experts in the area. The extended course (7,5 hp) also includes an individual project.
More information about the course and registration – design.lth.se
Agenda 2030 interdisciplinary courses
Are you a PhD student or master student who is up for the sustainability challenge? Apply for PhD courses within a wide range of subjects related to the 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals.
More info on current courses and how to apply – sustainability.lu.se 

Do you want continuous updates on courses and events from the Lund University Agenda 2030 Graduate School? Contact helena_gonzales.lindberg@cec.lu.se to be part of the "extended family".
Subscribe | Unsubscribe
$$$open$$