Newsletter with the latest research and events relating to sustainability at Lund University Web version
Lund University Logo 640x640transp
Sustainability Forum Newsletter #7 2021
En äng med blommor. Foto. 640x640transp
640x640transp Forskare varnar: utan samsyn kan varken klimat eller biodiversitet räddas
640x640transp Klimatkrisen är allvarlig. Lika allvarlig är utarmningen av den biologiska mångfalden i världen. Forskning och arbete sker för att lindra båda kriserna. Problemet är att åtgärderna hittills inte har samordnats. I en internationell studie pekar forskare på vikten av att ta hänsyn till båda kriserna samtidigt, både inom forskning och vad gäller konkreta åtgärder.
Läs artikeln – lu.se
Fotografi av en stor grupp av legofigurer i plast. Foto. 640x640transp
640x640transp ”Guldläge för en strängare plastpolitik”
640x640transp En ny opinionsundersökning visar att svenskar är positiva till hårdare regler för plastanvändning för att komma åt problemen med plast. Ett guldläge för beslutsfattare att driva igenom en mer långtgående plastpolitik, menar statsvetare från Lund.
Läs artikeln – lu.se
Ilustration cirkulär ekonomi. 640x640transp
640x640transp Cirkulär ekonomi inte den universallösning många hoppats på
640x640transp Cirkulär ekonomi har under senare år blivit en ledstjärna inom industri- och miljöpolitik. Men hur bra är det egentligen? Definitionen av en cirkulär ekonomi är oklar och saknar substans, menar en grupp forskare från Lunds universitet och KTH. Det riskerar bli en skenlösning om vi inte slutar tala om det som en universallösning på allehanda miljöproblem.
Läs artikeln – lu.se
EU kan göra svensk skog mindre lönsam
Skogslandet Sverige drabbas när EU snart börjar klassificera hållbara investeringar. För Sveriges del väntas minskade intäkter, ökad administration och tveksamma miljövinster. Det befarar Pål Börjesson, professor i miljö- och energisystem som tycker att den bakomliggande utredningen är ett hafsverk.
Läs artikeln – lu.se
Den gröna vändningen – en ny kunskapshistoria
Historikern David Larsson Heidenblad har skrivit en bok om den gröna vändningen i Sverige. I början på 1970-talet ansågs det självklart att människans livsmiljö var hotad. Men bara några år tidigare var det få som tänkte på detta sätt. Vad var det som gjorde att människor fick upp ögonen för miljökrisen? Vilken betydelse har denna historia för oss idag? Se David berätta om boken i ett samtal från den digitala bokmässan.
Se samtalet – youtube.com
Ny uppdragsutbildning om hur miljöbrott ska upptäckas och bedömas
Miljöforensik är det utredningsarbete som görs för att bestämma tidpunkt och källor för kemiska föroreningar i miljön och därmed hitta förorenaren. Nu släpper Lunds universitet en helt ny och avancerad uppdragsutbildning i ämnet för yrkesverksamma. Bakom erbjudandet ligger en stor satsning på omvärldsbevakning kring olika organisationers kompetensutvecklingsbehov.
Läs mer om utbildningen – lu.se
Tång ska hitta vägen till våra magar
I höst ska ett antal försökspersoner ge sina uppriktiga åsikter om alger – hur de smakar, luktar och ser ut. Testerna görs inom ramen för ett forskningsprojekt som syftar till att ta reda på vad konsumenter tycker om de ätbara havsväxterna.
Läs artikeln – lu.se
Aktiv livsstil kan minska risken att drabbas av ångest
En fysiskt aktiv livsstil kan minska risken att drabbas av ångestsjukdomar. Det visar en ny studie från Lunds universitet som följt närmare 400 000 svenskar, hälften av dem Vasaloppsåkare. Fynden stödjer de satsningar som nu görs i samhället för att minska psykisk ohälsa. Forskarna undersökte även själva prestationsförmågans betydelse för att utveckla ångest.
Läs artikeln – lu.se
Framtidens hållbara studentboenden ska undersökas
Lund University Living Lab är en testbädd för forskning om boende och social hållbarhet. Forskningen kommer att ske som en integrerad del i de nya studentbostäder som Akademiska Hus planerar att bygga i Lund i samarbete med forskare vid LTH.
Läs artikeln – lth.lu.se
Långtidsmätningar visar hur klimatet förändras
20 år av mätningar är bara början. Långtidsmätningar som sträcker sig över flera årtionden är helt avgörande för att kunna förutse hur luftburna partiklar påverkar framtidens klimat menar lundaforskaren Erik Ahlberg.
Läs artikeln – lu.se
Kulturarv som hotas av klimatförändringarna
Det är inte bara miljön och ekonomin som hotas av ett varmare klimat. Även människors kultur, identitet och traditioner påverkas. Vid Lunds universitet har forskare börjat dokumentera det kulturarv som klimatförändringarna hotar att urholka, och i värsta fall helt utradera.
Läs artikeln – lu.se
Mer kol i marken kan skydda skördar i ett framtida klimat
Odlingsmetoder som ger en högre kolhalt i åkermarken kan skydda både vete- och kornodlingar i ett framtida förändrat klimat. Detta enligt en ny studie från Lund. De metoder som krävs är dock på kort sikt kostsamma för jordbrukare, påpekar forskarna, som efterlyser riktade miljöersättningar.
Läs artikeln – lu.se
Grön bioolja kan komma från oväntat håll
Från kraftvärmeverken får vi fjärrvärme och elektricitet. Framöver kan de få en tredje uppgift: att producera bioolja som kan bli biodrivmedel eller ersätta fossil olja inom kemikalieindustrin. Enligt en ny studie har Sveriges kraftvärmeverk potential att tillsammans producera bioolja motsvarande över 20 procent av dagens energibehov i transportsektorn.
Läs artikeln – lu.se
Nanosäkerhet i fokus för nytt samarbete mellan forskning och industri
Nanoteknologi har möjlighet att revolutionera energiförsörjning, materialförbrukning och precisionsmedicin. Men samma egenskaper som gör material i nanostorlek unika kan göra dem skadliga för vår miljö. Nu startar ett samverkansinitiativ som ska säkerställa att produkter som bygger på nanoteknologi kan utvecklas och hanteras på ett säkert sätt.
Läs artikeln – lu.se
Assessing the economic benefits of active transport policies
Growing concerns about climate change, air pollution, human health and also the effects of the COVID-19 pandemic have renewed the use of and policy interest in active transport (AT) modes, namely cycling and walking. However, what are the economic benefits of policies promoting AT modes in cities?
Read the article – iiiee.lu.se
New podcast episode: Coping with Climate Anxiety
Maybe it hit you too after the release of the IPCC climate report in August, the climate anxiety? It is no wonder why some are experiencing anxiety in the face of the climate crisis and the alarming findings that have been presented. This episode of Advancing Sustainable Solutions podcast explore this phenomenon further. Discussion with Frida Hylander, who is a climate pschycologist. Also, we hear from staff and students at the IIIEE about their experiences with climate anxiety.
Listen to the latest episode of the Advancing Sustainable Solutions podcast – wavve.link
What's going on?
Kulturnatten 2 oktober
Äntligen Kulturnatt i Lund igen! Lunds universitet ordnar både digitala och fysiska evenemang – från förmiddag till sen kväll. Hållbarhetsfrågor lyfts till exempel på Vattenhallen Science Center, i Botaniska trädgården och i digitala föreläsningar.
Läs mer om programmet – lu.se
Group of people from above. Picture.
How to do business that impact the world with Rebecka Carlsson, 6 October
Climate activist Rebecka Carlsson on How to be a Change Maker, in a talk with Pro vice-chancellor Per Mickwitz. Hear Rebecka Carlsson speak about how we can stop climate change fast enough, good examples of pioneering sustainable business models, what really needs to happen to make a difference and much more.
Read more and register – ehl.lu.se
Kompass mot bakgrund. Gröntonad illustration.
Framtidsveckan 18–24 oktober
Vilka genombrott behövs inom forskningen och inom samhället för att vi ska kunna möta framtiden på bästa sätt? Vilka genombrott förväntar vi oss ska komma snart? Och när i den kreativa processen kan vi prata om genombrott? Framtidsveckan har i år tema genombrott. Några exempel på event med hållbarhetstema:Om Framtidsveckan – lu.se
Group of people from above. Picture.
Climathon in Lund 25-29 October
Climathon is a global climate action program that takes place in 100+ cities around the world, with a hackathon at its core. We would like to invite you to apply for the 4th version of Climathon in Lund, 25-29 October. The activities will consist of live-in person gatherings during afternoons and evenings throughout the week. The challenges for 2021 are curated around the theme of Sustainable Mobility.
Read more and register – lu.se
Agenda: Sustainability
Ny webbinarieserie som arrangeras av Lund Inistitute for Sustainability Impact vid Ekonomihögkolan, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Lunds Kommun och Region Skåne.

Vi tror att det bästa sättet att nå de ambitiösa mål som uttrycks i t.ex. Agenda 2030, EU Green Deal och The Sustainable Finance Platform, är att gå samman, dela idéer och innovationer samt att starta nya kreativa samarbeten. Därför lanserar vi Agenda: Sustainability – en webbinarieserie där vi bjuder in aktörer från den privata och offentliga sfären att diskutera med intresseorganisationer, myndigheter och forskare hur man kan hitta effektiva sätt att lyckas med de hållbarhetsutmaningar vi har högt upp på våra agendor.
Läs mer om webbinarieserien och anmäl dig – ehl.lu.se
LUCSUS seminars
The seminar series from Lund University Centre for Sustainability Studies is a research seminar series with researchers at LUCSUS as well as invited guests working with societal change and transformations for sustainability. Every Thursday we welcome researchers and students to presentations and discussions on current research. We aim for it to be an open, reflective and interdisciplinary academic forum for new ideas and research on sustainability. Theme: Sweden/Scandinavia in the global world.
Read more – lucsus.lu.se
LU Water - How do we affect our water use?
Date: 7 October at 13:00-16:30
LU Water and VA-teknik Södra invite you to an open webinar entitled: "How do we affect our water use?". During the seminar, there will be discussions about the right to water, how people make their choices, how we inform water users how they reduce their water consumption, legal aspects, how the VA tariff affects water use and the use of IT for smart water use. The seminar ends with a discussion and reasoning about possible ways forward. The webinar is held in Swedish. All interested are welcome.
Register before 5 October via google forms – www.forms.gle
Questions? Send them to Ylva Persson
ylva.persson@tvrl.lth.se
1749 dsc2821 ruona 08
Information for researchers
Webpage for researchers related to sustainable development
A website for researchers is available on the Sustainability Forum´s website, with focus on funding opportunities and activities, as well as networks and opportunities. Please contact Sustainability Forum if you have suggestions for activities prior to call announcement or ideas for research engagements.  
More information on funding opportunities, networks and activities – sustainability.lu.se
30 Sept - 1 Oct: PhD Conference on Sustainable Development
New ideas and research are needed to identify and solve complex societal challenges. The Lund University PhD Conference on Sustainable Development is an opportunity to encourage interdisciplinary cooperation in order to further academic research on all aspects of sustainability. The Agenda 2030 Graduate School at Lund University invites all PhD students at Lund University with an interest in sustainable development, the 2030 Agenda and its 17 Sustainable Development Goals (SDGs) to participate. We encourage interdisciplinarity, but this is not a requirement for participation.
Full program and registration – sustainability.lu.se
Social resilience webinars
During autumn, five webinars with focus on social resilience in crisis times are offered in which international and Swedish scholars from a variety of disciplines will participate. The webinar series is the result of a collaboration between the Society for Critical Studies of Crisis (SCSC) and the Social Resilience Theme launched by the Faculty of Social Sciences at Lund University.
Read more about the social resilience webinars – scsc.blogg.lu.se
4-5 October: STEPS conference: Plastic recyclability and circular economy
Welcome to an online conference on the subject of plastics in a circular economy hosted by the French Embassy in Stockholm, the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences (IVA), the Swedish Foundation for Strategic Environmental Research (Mistra), through the research programme Sustainable Plastics and Transition Pathways (STEPS), and the Royal Institute of Technology (KTH).
Register for the conference on Plastic recyclability and circular economy at iva.se
26 October: SRA workshop series: Finding opportunities for solving real world problems
The SDG's will increasingly influence funding agency activities, and need to be considered now, by everyone, regardless of the focus of research. How do we navigate these calls and be forward thinking in order to write the grants? How do we develop transdisciplinary collaborations within and outside academia and create innovative solutions, as opposed to feeling restricted by policy?
Full program and registration – sustainability.lu.se
LU Commissioned Education: Call for applications for funds to develop commissioned education courses
Deadline: 15 October
The University is carrying out a strategic initiative to strengthen and develop commissioned education at Lund University. The idea is to stimulate more collaborations with companies, public authorities and organisations regarding their needs for professional development. To support organisations within LU in developing new commissioned education courses, the University is calling for applications for funds of SEK 150 000 for a six-month period per concept.
Call text to develop commissioned education courses at staff.lu.se
Formas: Communication grants
Deadline: 10 November
Formas has set aside a total of SEK 20 million to finance communication projects on research for sustainable development. The projects will be linked to Formas' areas of responsibility; environment, areal industries and community building and at the same time contribute to achieving the global sustainability goals in Agenda 2030. You can apply for funding for projects up to 36 months long. Maximum financing for a project is SEK 1.8 million.
Call text – formas.se
Formas: Tandem Forest Values 3 – Sustainable value chains from forest raw material
Open: 6 October, Deadline:1 December
Together with the Academy of Finland, the Ministry of Agriculture and Forestry of Finland, the Ministry of the Environment of Finland and the Walter Ahlström Foundation, Formas launches a new targeted call for research within the bilateral program Tandem Forest Values. The call aims to support research about new possibilities to use forest raw material for future and more sustainable value chains. The research should focus on ways to maximize the added value in bio-based and wood products, and to stimulate new potential value chains that can strengthen job creation and rural development, and establish Sweden and Finland as global front-runners in the produce and export of truly sustainable wood products.
Call text – formas.se
MISTRA: Biodiversity and the Financial System
Deadline: 20 December 2021 at 16.00
The Swedish Foundation for Strategic Environmental Research (Mistra) invites research groups, jointly with the finance industry, other businesses, civil society organizations, the public sector and other stakeholders, to submit proposals for a new research programme. The purpose of the call is to investigate how research and innovation can support the alignment of biodiversity’s needs with the financial system. In line with Mistra’s statutes, the research programme shall be of strategic environmental importance.
Call text – mistra.org
Nordic Information on Gender (NIKK): Nordic Research Funding Initiative on Sexual Harassment at work
Deadline: 7 October
Spanning 2021-2023, NIKK is administering a research initiative on sexual harassment in the workplace on behalf of the Nordic Council of Ministers. The initiative is especially focused on prevention and methods for intervention through industry studies and comparative studies of different industries.
Call text – nikk.no
Vinnova: Swelife and Medtech4Health - Collaborative projects for better health autumn 2021
Deadline:24 November
The goal is to promote renewal and innovation for a more value-creating healthcare and increase growth in the life science sector in Sweden. Innovation project in collaboration with great potential to contribute to improved prevention, diagnosis, monitoring or treatment. There must be a significant need and demand for the solution from the end user. Actors from healthcare, companies, academia, research institutes and actors in the idea-driven sector.
Call text – vinnova.se
Vinnova: Solutions for faster transition to sustainable transport infrastructure
Opens: 2 November 2021, Deadline: 2 February 2022
We finance innovation projects that accelerate the development of sustainable transport infrastructure. Project that is applied for should contribute to it and can be about everything from planning, construction and construction to management.
Call text – vinnova.se
Novo Nordisk Foundation: Challenge Programme 2022 - Recycling for a Sustainable Society
Deadline: 27 October
The purpose of the NNF Challenge Programme is to make substantial contribution to the development and strengthening of the Danish research environment, within research aimed to solve major challenges in global health, technology and sustainability. The Challenge Programme supports excellent researchers, that will establish and collaborate in a dynamic centre structure with a unifying vision and mission. The Programme provides long-term funding to enable scientific depth and focus and facilitate synergy between the research partners. The Challenge Programme supports excellent research leaders from 2-4 groups (main applicant plus 1-3 co-applicants). The programme leader should be at least 75% employed at a Danish university, hospital or other non-profit research organization, that will be considered the host institution of the project. The research institutions of the co-applicants can be located in Denmark or abroad.
Call text – novonordiskfunden.dk
Grants calendar for researchers
Several departments at Lund University use a common grants calendar for an overview of available grants funding. Open for you with a Lucat-ID. Mainly medicine and environmental research at the moment.
Go to Grants calendar
Share your research?
We receive a lot of requests for public engagements (talks, discussions, panels) from interesting actors throughout society. Are you a researcher who is keen on spreading your knowledge? Send an email to jenny.hansson@cec.lu.se with a few sentences on your research and we'll add you to our library of speakers! If you have research that ought to be highlighted in this newsletter, you can also contact us.
Opportunities
Människan i extrema miljöer, 7,5 hp
Är du intresserad av människans tålighet och förmåga i extrema miljöer? Räddningstjänst, katastrofscenarier, äventyrsturism, extremsporter? Ergonomi och Aerosolteknologi på LTH erbjuder en kurs öppen både för kandidat-, master- och doktorandstudernade.
Mer information – eat.lth.se
PhD Course: Sustainable Development – a Systems View, 5 or 7,5 hp
Society’s complex sustainability challenges concern all of us! By relating important scientific questions to sustainability, PhD students can play an important role in addressing these challenges. This course gives you the opportunity to learn about sustainable development from different theoretical perspectives and reflect on how these relate to your own research. Preparatory assignments are “on-demand” to make it easier for you to complete them despite busy schedules. Each module ends with a scheduled seminar, in which the topic of the module is discussed with national and international experts in the area. The extended course (7,5 hp) also includes an individual project.
More information about the course and registration – design.lth.se
PhD Course: Sustainability impacts and Societal Relevance in Research Proposals (3 ECTS)
The course is about identifying, estimating and formulating societal relevance and sustainability impacts in writing; examples of sustainability requirements and criteria in research call texts; sustainability impacts across different time scales; distribution aspects; local, national and global sustainability impacts; global trade and economic impacts; life-cycle analysis; policy and regulation; systemic approaches; sociotechnical systems; goal conflicts; sustainability indicators; sustainable development goals; planetary boundaries.
More information about the course and registration – sustainability.lu.se
Agenda 2030 interdisciplinary courses
Are you a PhD student or master student who is up for the sustainability challenge? Apply for PhD courses within a wide range of subjects related to the 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals.
More info on current courses and how to apply – sustainability.lu.se 

Do you want continuous updates on courses and events from the Lund University Agenda 2030 Graduate School? Contact helena_gonzales.lindberg@cec.lu.se to be part of the "extended family".
Subscribe | Unsubscribe
$$$open$$