Newsletter with the latest research and events relating to sustainability at Lund University Web version
Lund University Logo 640x640transp
Sustainability Forum Newsletter #7 2020
Words from the Forum
It's time for a new semester with several exciting sustainability related activities planned. The work with a sustainability plan for Lund University continues and is close a final decision. We look forward to an open and engaged discussion about the implementation of the plan at all faculties. At the same time, there is an ongoing discussion about the future assignment and financing for Sustainability Forum. We are also very happy to welcome Cerina Wittbom as new team member, with focus on research coordination.

Don't hesitate to contact Sustainability Forum with questions or thoughts about sustainability at Lund University.
Contact information
Jordbruksmark som skördas. Foto. 640x640transp
640x640transp Miljarder från EU:s jordbruksstöd hamnar fel
640x640transp En ny studie har i detalj analyserat hur EU-stödet till lantbrukare fördelas. Resultaten visar att utbetalningarna oftast går till redan rika lantbrukare som dessutom genererar både störst växthusgasutsläpp och skada för den biologiska mångfalden. Pengarna går alltså i huvudsak till dem som orsakar den största miljöskadan och behöver bidragen minst.
Läs artikeln
Plastkonst på en strand. Foto: Pixabay. 640x640transp
640x640transp I konsten handlar plast oftast om nedskräpning
640x640transp Ett sår i naturen, billigt skräp och farligt för djur och människor. Så presenteras plast i visuell konst och fotografi världen över, enligt en ny studie. Men vissa problem gestaltas inte enligt forskarna.
Läs artikeln

Plastforskning visualiseras i mötet med design - se utställningen Materiality & Aggregation.
Läs mer om utställningen
Foto av stadsdelen Holma, sedd från Kroksbäcksparken, med höga hus i bakgrunden och en park i förgrunden. Parken består av lekplatser, träd, buskar, gräsmatta. Bild: Jorchr, CC BY-SA 3.0, Wikipedia. 640x640transp
640x640transp Hög befolkningstäthet negativt för pollinatörer
640x640transp Befolkningstäthet, och inte andelen grönyta, är det som har störst påverkan på artrikedomen av pollinatörer i bostadsområden. Det visar en studie från Lunds universitet där trädgårdar och innergårdar i och omkring Malmö undersökts. Resultatet tros bero på två saker, dels att höga hus och slutna gårdar utgör fysiska barriärer för insekter, dels att gröna miljöer i tätbebyggda områden ofta är väldigt torftiga för pollinatörer.
Läs artikel
Forskarteam ska undersöka hur våra matvanor påverkas av coronakrisen
Hur kan digitala verktyg bidra till att stödja en mer hållbar matkonsumtion och en motståndskraftig livsmedelskedja? Forskning har visat att matvanor under normala omständigheter är svåra att förändra. Genom att dra lärdomar från de nya beteenden som corona-krisen tvingat fram kan vi också bättre förstå vilka roller digitala plattformar kan ha i att stödja nya former av matkonsumtion samt göra hushållens matförsörjning mer uthållig och hållbar, säger projektledaren Christian Fuentes.
Läs artikel
När det omöjliga blir möjligt
Forskare har studerat hur COVID-19 pandemin har påverkat arbets- och resmönster hos medarbetare i svenska myndigheter. Resultaten indikerar att den långsiktiga påverkan på samarbetsformer och möten är större än pandemins påverkan på pendlingsvanor.- Det finns en stor potential i ett förändrat beteende, där digitala verktyg ger en möjlighet att påverka om och hur vi genomför arbetsresor och pendlar. COVID-19 pandemin har visat att det är möjligt att göra det omöjliga möjligt, säger Peter Arnfalk.
Läs artikel
Utsläpp från industrin blir plast
Bara ett luftslott? Nej, det går faktiskt att göra plast av luft  - eller snarare av koldioxid. Plasten i dina skor eller möbler kan i framtiden kanske tillverkas med hjälp av en avgasreningsteknik som nu utvecklas vid Lunds universitet.
Läs artikel
Forskare kommenterar förslaget om plastskatt
En ny statlig utredning föreslår att engångsförpackningar i plast beskattas. Förslaget innebär att mat och dryck för avhämtning kan bli dyrare: fem kronor mer för dryck i plastmugg och sju kronor mer för mat i plastförpackning. Skatten ska betalas av tillverkarna eller av de som importerar förpackningarna, och föreslås vara införd från första november 2021. Karl Holmberg, som forskar om plast, politik och hållbar utveckling, kommenterar tänkbara effekter av beskattningen.
Läs artikel
”Kanske ger nanoteknologin bästa verktygslådan för hållbarhet”
Att arbeta proaktivt – och tidigt identifiera möjliga risker. De forskare och industrier som letar efter nya material, som svar på stora samhällsutmaningar, bör göra det i nära samarbete med nanosäkerhetsforskare. Så resonerar två LTH-forskare som båda fördjupat sig i risker med nya material.
Läs artikel
Inkomstgapet ökar – stora skillnader i levnadsstandard mellan land och stad
Den regionala ojämlikheten ökar i Sverige. Utvecklingen beror dels på att levnadsstandarden i glest bebodda områden sjunker i relation till riket som helhet och dels på att levnadsstandarden ökar mycket kraftigt i centrala Stockholm. Utvecklingen ökar sannolikt den politiska polariseringen i Sverige, menar forskaren bakom en ny rapport.
Läs artikel
IIIEE launches new project on Massive Urban Missions
Inspired by “the mission to the moon”, the European research and innovation missions aim to deliver solutions to some of the most significant challenges facing the world. A key mission is to achieve 100 climate neutral cities in Europe by 2030. The overall purpose of the Massive Urban Missions project is to investigate and critically reflect upon how to deliver climate neutral cities in Sweden through the combination of smart integrated infrastructure and mission-oriented governance.
Read the article
Sustainable Climate Action Requires new Mindsets
The UN Climate Change Conferences regularly fail to adequately address climate change. Does this relate to how the conferences are designed and organised? Could developing a different culture of cooperation and communication help to make progress? Which mindsets and associated inner qualities might be conducive in this process? A new study and article by Professor Christine Wamsler and colleagues explores these questions.
Read the article
When climate change becomes personal – A reflection on researching non-economic loss and damage
Blog post by Iris Maria Hertog: It feels almost shameful to admit, but climate change has always felt like something abstract and far away. Of course, I know that climate change is happening. I can explain the greenhouse effect. I even use climate change as an argument for banning meat from my diet, reducing my consumption of animal-based products, and travelling through Europe by bus and train.I do all of these things because of what I know. Yet, now, for the first time in my life, climate change touched me emotionally. Or rather, slammed me in the face.
Read the blog post
Coffee & Climate Change with ICOS
Welcome to #CO2FFEE with the research network ICOS! Listen to climate topics with their scientists, several of them from Lund University, and youth activists from Fridays for Future.
View on ICOS youtube channel
Opportunities
Join the Circle Centre Board!
Circle Centre is a student initiative to create a space for sharing items, ideas, and inspiration for reducing consumption and hence our environmental impact. They are currently seeking new board members.
Basic tasks expected as a Circle Centre board member:
- Advising on the direction and development of the organization
- Overseeing all major structural and financial decisions
- Maintaining core values of Circle Centre
- Approves yearly business plan (working document) and annual report (publication)
- Commit to attend annual board meeting unless extenuating circumstances
Questions? Please contact info@circlecentrelund.org
Apply here
Agenda 2030 interdisciplinary courses
Are you a PhD student or master student who is up for the sustainability challenge? Apply for PhD courses within a wide range of subjects related to the 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals.
More info on current courses and how to apply

Do you want continuous updates on courses and events from the Lund University Agenda 2030 Graduate School? Contact ylva.van_meeningen@cec.lu.se to be part of the "extended family".
Grants calendar for researchers
Several departments at Lund University use a common grants calendar for an overview of available grants funding. Open for you with a Lucat-ID. Mainly medicine and environmental research at the moment.
Go to Grants calendar
Share your research?
We receive a lot of requests for public engagements (talks, discussions, panels) from interesting actors throughout society. Are you a researcher who is keen on spreading your knowledge? Send an email to jenny.hansson@cec.lu.se with a few sentences on your research and we'll add you to our library of speakers! If you have research that ought to be highlighted in this newsletter, you can also contact us.
Subscribe | Unsubscribe