Newsletter with the latest research and events relating to sustainability at Lund University Web version
Lund University Logo 640x640transp
Sustainability Forum Newsletter #1 2022
Vilda bin och honungsbin konkurrerar om maten
Hur honungsbin påverkar vilda bin uppmärksammas allt mer. I en ny rapport från Lunds universitet konstaterar forskarna att honungsbin konkurrerar med vilda bin om blomresurser, och att mer forskning och kunskap behövs för att skapa förutsättningar för samexistens mellan biodling och bevarande av vilda bin på lång sikt i Sverige.
Läs artikeln – lu.se
Kunskap om klimatstress kan motverka konflikter
När naturgeografen Lina Eklund söker svar på varför så många har flyttat ifrån sina jordbruk i nordöstra Syrien använder hon sig av både satellitdata och intervjuer.
- Det är viktigt att förstå vad som kan kopplas till klimatförändring och vad som är samhälleliga skillnader så att vi kan rusta oss bättre för framtiden.
Läs artikeln – lu.se
Miljönyttan av ekologisk odling beror på det omgivande landskapet
Att odla ekologiskt i stället för konventionellt kan gynna den biologiska mångfalden, men spelar det någon roll var (på vilken plats) man odlar ekologiskt? Enligt en studie från Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC) och AgriFood Economics Centre vid Lunds universitet och SLU är svaret på frågan ja. Studien visar nämligen att ekologisk odling kan gynna mångfalden av växtarter till en lägre kostnad i områden med få eller inga naturbetesmarker.
Läs artikeln – lu.se
Inte givet att ekologisk odling är bättre för miljön
Är ekologisk odling bättre för miljön än konventionell odling? Svaret beror på vilken typ av måttstock du använder för att jämföra miljöpåverkan. Det visar en genomgång av tidigare forskning, gjord av Agrifood Economics Centre på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.
Läs artikeln – lu.se
Ingen människa är en ö
Vad är värt att bevara? I Steinunn Knúts-Önnudóttirs forskning ligger fokus på en teaterpublik som ställs inför denna allvarliga fråga.
- I mitt arbete skapar jag ramar eller en situation där mina gäster får möta sina egna berättelser och värderingar i mötet med en värd i sin egen omgivning.
Läs artikeln – lu.se
Forum Medicum når Miljöbyggnad guld
Byggnationen av Medicinska fakultetens nya byggnad Forum Medicum pågår för fullt, men redan nu har projektet preliminärt certifierats utifrån högsta möjliga hållbarhetsbetyg i certifieringssystemet Miljöbyggnad. För att uppnå guldnivån ställs höga krav på bland annat hållbara materialval och energieffektivitet, och certifieringen är ett kvitto på att ett målinriktat hållbarhetsarbete i alla led lönar sig.
Läs artikeln – forummedicum.blogg.lu.se
Jenny Palm ny föreståndare för Internationella Miljöinstitutet (IIIEE)
Jenny Palm har blivit utsedd till föreståndare för Internationella Miljöinstitutet och Lena Neij, som varit tillförordnad föreståndare under 2021, kommer att återgå till att fokusera på forskning. Jenny är sedan 2017 professor i hållbar stadsutveckling vid IIIEE och tillträder sin nya roll den 1 februari.
Läs artikeln – lu.se
Ny forskarskola fokuserar på fattigdomsbekämpning
Extrem fattigdom är fortfarande en akut fråga runt om i världen. Nu startar fyra universitet en ny forskarskola om hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning. Satsningen koordineras från Lunds universitet.
Läs artikeln – lu.se
Stort anslag till kompetenscentrum om hållbara turbinbränslen
LTH:s nya kompetenscentrum om hållbara turbinbränslen för luftfart och kraftproduktion finansieras med 39 miljoner kronor. Centrumbildningen kommer att utveckla nya bränsleproduktionsvägar och fossilfria bränslen samt arbeta med potentiella modifieringar av turbinmotorer för luftfart, sjötransport och reservkraftsproduktion.
Läs artikeln – lth.se
Avloppsvatten och alger – forskare tar fram lösningar för framtidens vattenhantering
Idag är det en självklarhet att sortera sitt hushållsavfall, men vilka vinster finns det med källsortering av avloppsvatten? Genom att studera och testa nya cirkulära metoder ska ett nytt forskningsprojekt undersöka framtidens hantering av vatten.
Läs artikeln – ch.lu.se
Luftburen DNA – forskarnas nya metod att kartlägga insekter
Insekters DNA går att fånga in och upptäcka via luften. Det visar forskning från Lunds universitet. Tekniken, som är ny på insektsområdet, kan få stor betydelse för att kartlägga biologisk mångfald framöver och väntas komplettera den traditionella metoden, att samla in insekter med fällor.
Läs artikeln – lu.se
New podcast episode: Renewable Energy Adoption
In the new episode of Advancing Sustainable Solutions, we talk about renewable energy adoption with Aleh Cherp (Professor at the IIIEE and Central European University) and Jessica Jewell (Associate Professor, Chalmers University of Technology). Is current growth enough to meet future climate targets?
Read more – soundcloud.com
Flexibility and control: what do users think of smart charging?
Frans Libertson, doctoral student at the International Institute for Industrial Environmental Economics, has published a new report on user perspectives on smart charging of electric vehicles.
Read more – iiiee.lu.se
New collaboration with school children focuses on children's ideas and questions on sustainable development
A unique collaboration between school children and researchers and students at LUCSUS, focusing on children’s thoughts and questions related to sustainable development, aims to contribute to the development of a future Unesco biosphere reserve in Vombsjösänkan.
Read more – lucsus.lu.se
Nature-based solutions – what is the new concept about?
The idea of using nature to solve environmental problems is not new – it is the concept nature-based solutions (NBS) that is new. Read more about the concept in a new report written by researchers from Centre for Environmental and Climate Science (CEC) and AgriFood.
Read more – agrifood.se
What's going on?
Elledningar och person under paraply. Illustration.
Livesändning om elpriserna 9 feb
Varför har elpriserna stigit så mycket nu i vinter? Hur kan du sänka dina kostnader? Och hur blir det framöver: kommer utfasningen av fossila bränslen leda till ännu högre elpriser? Har vind- och solkraft tillräcklig kapacitet och klarar vätgasen av att lagra den energin? Välkommen till en livesänd intervju på Lunds universitets Facebook-sida där Max Åhman, docent i miljö- och energisystem med särskilt fokus på tung industri, och Hannes Sonnsjö, som doktorerar om elsystemet målkonflikter och politiska dimensioner, svarar på dina frågor.
Live den 9 februari klockan 12:00–13:00
Gå till facebook-eventet och anmäl dig
Sustainability Frontiers Conference logo.
Sustainability Frontiers Conference, 14-15 February 2022
Welcome to an online conference for the sustainability community, to reflect on achievements and gaps, and to look forward to the next decade in the development of sustainability science. The conference is led by two leading Swedish sustainability centers/organisations, Lund University Centre for Sustainability Studies (LUCSUS) and Stockholm Environment Institute (SEI).
Read more
Foto Jesper Hörnberg och illustration med hjärna och grodd.
Building Resilience Top-down and Bottom-up 17 Feb
Join us for the fourth instalment of How to Be a Change Maker where resilience builder Jesper Hörnberg will speak about systems thinking, understanding complexity and why radical innovation is not always the answer. The commenting researcher from LUSEM is senior lecturer in organisation studies Sanne Frandsen.
17 februari, kl. 12-13, webinar in English.
Read more and register – ehl.lu.se
Vad är nyckelfrågorna för att Skåne ska kunna bli en ledande plats för miljö- och klimatteknikbolag?
Vet vi hur Skånes styrkor inom miljö- och klimatteknik ser ut? Vilka forskargrupper finns på universiteten och vilka företag som arbetar inom området och hur kan vi bidra till att skapa fler nya företag?
16 februari, kl. 13-14.30, Webbinarium i serien Agenda: Sustainability.
Anmälan och mer info – ehl.lu.se

Miljö- och klimatföreläsningar på Lunds stadsbibliotek
Lunds Naturskyddsförening, Lunds stadsbibliotek och Hållbarhetsforum vid Lunds universitet bjuder in till en serie föreläsningar och paneldebatter varje termin. Tiden är kl 18.00-19.30 vissa onsdagkvällar på Lunds stadsbibliotek, Atriumgården. Utan kostnad.

Program våren 2022
2 feb: Miljöfrågornas genombrott - David Larsson Heidenblad, docent i historia, Lunds universitet
9 feb: Solel till alla - Jenny Palm, professor vid Internationella Miljöinstitutet, Lunds universitet
2 mar: Ett hav – en planet - Michael Palmgren, verksamhetschef Marint Kunskapscenter, Malmö
9 mar: Ta hand om regnvattnet! - Kristina Hall, VA Syd
16 mar: Hur ska jordens miljarder få mat? - Elin Röös, forskare SLU
23 mar: Bokashi, biokol och hügelbäddar - Peter Streijffert, författare, odlare och kock
30 mar: Från glamorös lyx till omtvistad norm - Sara Ullström, doktorand, LUCSUS, Lunds universitet
20 apr: Paneldebatt med lundapolitiker
27 apr: Livet i ett klimatnödläge - Författaren Jens Liljestrand och Alexandra Nikoleris, Lunds universitet
4 maj: Plasten, kemin och klimatet - Fredric Bauer, biträdande universitetslektor vid Lunds Tekniska Högskola
Datum för Hållbarhetsveckan 2022
Hållbarhetsveckan är ett årligt event i Lund där universitetet, Lunds kommun och andra intresserade fyller en vecka med aktiviteter kring hållbarhet! Nästa Hållbarhetsvecka hålls den 2–7 maj 2022. Du är välkommen att skicka in eventidéer till planeringsgruppen. Mer information om programmet kommer närmare.
Kontaktuppgifter till projektgruppen – hallbarhet.lu.se
1749 dsc2821 ruona 08
Information for researchers
Webpage for researchers related to sustainable development
A website for researchers is available on the Sustainability Forum´s website, with focus on funding opportunities and activities, as well as networks and opportunities. Please contact Sustainability Forum if you have suggestions for activities prior to call announcement or ideas for research engagements.  
More information on funding opportunities, networks and activities – sustainability.lu.se
LU Research conference on sustainable development - Call for abstracts
Date: 2 May 2022
For the second year in a row, the Sustainability Forum, together with the Research Board, is arranging a research conference on sustainable development. We welcome researchers at Lund University to submit their research contributions relating to the themes of the conference. We also welcome researchers at Lund University to contribute with new research ideas and projects, and invitations to research collaboration during the Matchmaking event.
Deadline for submission: March 6
Read more about the conference – sustainability.lu.se
LU SRA workshop series: Modeling in support of the Sustainable Development Goals (SDGs)
Date: 3 Mar at 8:30-12
Do you want to learn more about how to relate your research to sustainable development and initiate collaborations with researchers in other fields? The Strategic Research Areas, in collaboration with Sustainability Forum, is continuing the series of workshops with focus on the Sustainable Development Goals, during 2022.
Read more and register – sustainability.lu.se
Grants calendar for researchers
Several departments at Lund University use a common grants calendar for an overview of available grants funding. Open for you with a Lucat-ID. Mainly medicine and environmental research at the moment.
Go to Grants calendar
Share your research?
We receive a lot of requests for public engagements (talks, discussions, panels) from interesting actors throughout society. Are you a researcher who is keen on spreading your knowledge? Send an email to jenny.hansson@cec.lu.se with a few sentences on your research and we'll add you to our library of speakers! If you have research that ought to be highlighted in this newsletter, you can also contact us.
Opportunities
Agenda 2030 interdisciplinary courses
Are you a PhD student or master student who is up for the sustainability challenge? Apply for PhD courses within a wide range of subjects related to the 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals.
More info on current courses and how to apply – sustainability.lu.se 

Do you want continuous updates on courses and events from the Lund University Agenda 2030 Graduate School? Contact helena_gonzales.lindberg@cec.lu.se to be part of the "extended family".
Subscribe | Unsubscribe
$$$open$$