Newsletter with the latest research and events relating to sustainability at Lund University Web version
Lund University Logo 640x640transp
Sustainability Forum Newsletter #3 2022
Hållbarhetsveckan i Lund 2–7 maj 2022
Program Hållbarhetsveckan 2022
Första veckan i maj är det dags för den årliga Hållbarhetsveckan! Med över femtio programpunker ser vi fram emot en fullspäckad vecka med fokus på omställningen till ett hållbart samhälle. Lär dig mer på guidade turer och seminarier, besök utställningar och föreställningar, och bidra med kreativitet och engagemang i workshopar. 
Hållbarhetsveckan 2022 – hallbarhet.lu.se
Vindkraftverk stående på rad ute till havs. Foto.
”Trenden måste genast vändas så att vi kan leva upp till nollutsläpp år 2050”
FN:s nya klimatrapport visar att det går att nå nollutsläpp år 2050. Men det krävs stora förändringar inom alla branscher för att nå dit – inte minst inom industrin som i dag står för en stor del av de globala utsläppen. Forskarna har identifierat flera hållbara vägar framåt, men en del områden – framför allt inom plast och kemi – letar fortfarande efter möjliga omställningsvägar. Forskare från Lund universitet som har deltagit i arbetet med rapporten summerar budskapen.
Läs artikeln – lu.se

Välkommen till öppet webbinarium om senaste IPCC-rapporten.
20 april Grand Seminar: The "IPCC AR6: Mitigation of Climate Change" – becc.lu.se
Miljöbild från Ukraina. Foto: MostPhotos.
Svårt att ställa Ryssland till svars för miljöbrott
Ryssland kommer antagligen inte behöva betala för miljöskador i Ukraina. Varför? Jo, Rysslands permanenta medlemskap i FN:s säkerhetsråd sätter käppar i hjulet. Annat öde drabbade exempelvis Irak som efter Kuwaitkriget tvingades betala miljöskadestånd till sitt grannland. Men det juridiska skyddet för miljön är svagt i krig, enligt miljörättsjuristen Britta Sjöstedt.
Läs artikeln – lu.se
Människor på gata i solljus. Foto.
Hopp och mening för ett hållbart liv
När samhället inte känns överskådligt eller homogent längre och vi lever i en tid av individualism samtidigt som utmaningarna kräver samarbete mellan olika intressen, ideologier och länder kan det kännas lite övermäktigt. Vi människor behöver känna mening, hopp och motivation för att övervinna svårigheter och hitta nya lösningar. Därför behöver vi förstå mer om existentiell hållbarhet.
Läs artikeln – lu.se
Hållbarhet på Lunds universitet 2021
Under 2021 gjorde Lunds universitet flera stora satsningar på hållbarhet, både inom forskning, utbildning, samverkan och den egna verksamheten. Allt från solceller på taken till nya doktorander och postdoktorer med fokus på Agenda 2030. Arbetet med hållbarhet på Lunds universitet presenteras nu i en årssummering. Läs om spännande forskningsprojekt, nya kurser och arbetet med att minska klimatpåverkan från universitetet.
Hållbarhet på Lunds universitet 2021 – hallbarhet.lu.se
50 miljoner till forskning om biologisk mångfald och det finansiella systemet
Forskningsprogrammet ”Pathways towards an efficient alignment of the financial system with the needs of biodiversity (BIOPATH)”, med Lunds universitet som programvärd, har beviljats finansiering om 50 miljoner kronor från Mistra (Stiftelsen för miljöstrategisk forskning). BIOPATH kommer tillsammans med sina partners kartlägga, utvärdera och samutveckla befintliga och nya tillvägagångssätt där biologisk mångfald integreras i finansiellt beslutsfattande.
Läs artikeln – lu.se
Forskare har tagit ett första steg mot fossilfri vätgasframställning i stor skala
En forskargrupp vid Lunds universitet har lyckats skapa ett vätgasproducerande system med ett järnkomplex som ljusabsorberande färgämne. Den nya upptäckten kan bli en viktig pusselbit för storskalig och miljövänlig vätgasproduktion i framtiden.
Läs artikeln – lu.se
300 helsingborgare testcyklar i forskningsprojekt
Under 2022 ska 300 invånare i Helsingborg testa att cykelpendla under några veckor. Stadens miljöförvaltning rekryterar så kallade testcyklister till ett forskningsprojekt som genomförs i samarbete med forskare på Campus Helsingborg.
Läs artikeln – lu.se
En ära att skriva klimatrapport åt FN
Att vara en av huvudförfattarna till en rapport från FN:s klimatpanel är prestigefullt, men innebär också massor av ideellt arbete. Martina Angela Caretta, lektor i kulturgeografi, har upplevt båda sidor av myntet.
Läs artikeln – lu.se
Klimatforskare får toppuppdrag i EU
Ett nytt klimatvetenskapligt råd ska oberoende granska EU:s klimatarbete och ge råd om lämpliga klimatåtgärder och mål. En av de femton utsedda forskarna i det nybildade rådet är Lars J Nilsson, professor miljö- och energisystem vid LTH.
Läs artikeln – lu.se
Så påverkar kriget i Ukraina tillgången på energi, metaller och mat
EU har en övertro på hur snabbt gasberoendet kan minskas. Importstopp av metaller kan leda till att Kina tar viktiga marknadsandelar från väst. Den dyrare maten drabbar inte Sverige särskilt hårt. Och sänkt bensinskatt slår mot fattiga länder. André Månberger, som forskar om energisäkerhet, reder ut hur kriget i Ukraina påverkar tillgången och priserna på energi, metaller och andra råvaror.
Läs artikeln – lu.se
Sanktionerna kan leda till mer vind- och solkraft
Strider vid Tjernobyl har orsakat ökade nivåer av radioaktiv strålning. Aleh Cherp är professor vid Internationella miljöinstitutet, IIIEE, och har bland annat studerat energisäkerhet och Tjernobyl. Han tror att sanktionerna kan leda till betydande förändringar i vilka energislag som används i Europa.
Läs artikeln – lu.se
Trots kallare höstar ökar nettoutsläppen av koldioxid på norra halvklotet
Sedan 2004 har stora regioner i Nordamerika och Eurasien upplevt en oförväntad nedkylning under höstarna. Forskare har länge trott att den skulle leda till minskade nettoutsläpp av koldioxid från landekosystemen. Men en omfattande studie visar nu att ekosystemen i stället har ökat sina utsläpp.
Läs artikeln – lu.se
Ekonomihögskolan utbildar morgondagens förändringsledare
Hur möter vi som lärosäte arbetslivets förväntningar på att dagens unga och deras kunskaper är en nyckel till att lösa hållbarhets­frågorna? Ekonomihögskolans utbildningssatsning ”Change Maker ­Future Track” drar sitt strå till stacken när man nu summerar sitt första år.
Läs artikeln – lu.se
What's going on?
Illustration.
Knowledge for Sustainable Development
Time for the event: 2 May 2022, 08:30 to 16:30

Lund University invites to its 2nd official research conference on sustainable development. This conference is aimed at all researchers at Lund University who want to increase their knowledge about the challenges that lie ahead, learn how their research can contribute to change, and strengthen their contacts with researchers from other disciplines.
Read more and register – sustainability.lu.se
Swedish Climate Symposium logo.
Swedish Climate Symposium
Tid & plats: 16–18 maj i Norrköping (det finns även möjlighet att delta online)
Registrering: senast 1 maj (11 maj för online-deltagande)

Varmt välkommen till Swedish Climate Symposium – en ny nationell klimatkonferens som samlar
Sveriges ledande forskare och experter inom området. Bakom initiativet står fyra framträdande aktörer inom svensk klimat- och miljöforskning. Syftet är att bidra till ett kunskapsutbyte såväl mellan forskare som mellan samhälle och akademi.
Webbsida för konferensen – swedishclimatesymposium.com
Vågor slår mot brygga. Foto.
Miljö- och klimatföreläsningar på Lunds stadsbibliotek
Lunds Naturskyddsförening, Lunds stadsbibliotek och Hållbarhetsforum vid Lunds universitet bjuder in till en serie föreläsningar och paneldebatter varje termin. Tiden är kl 18.00-19.30 vissa onsdagkvällar på Lunds stadsbibliotek, Atriumgården. Utan kostnad.

Program våren 2022
20 apr: Paneldebatt med lundapolitiker
27 apr: Livet i ett klimatnödläge - Författaren Jens Liljestrand och Alexandra Nikoleris, Lunds universitet
4 maj: Plasten, kemin och klimatet - Fredric Bauer, biträdande universitetslektor vid Lunds Tekniska Högskola
Moscow in the future. Illustration.
Climate solutions for the future living environment – Creative Workshop series
Do you want to work in a creative environment to find solutions to complex problems? We invite you to a series of workshops to gain deeper insights on how to take action and create impactful solutions to climate impact on construction, housing and cityscape. The plan is that this will lead to new applications for strong projects.
Read more and register – lu.se
Expert Workshop: Sustainable Welfare without Growth
The School of Social Work invites you to a one-day workshop on the topic sustainable welfare without growth. At the workshop, results from the research projects “Sustainable Welfare for a New Generation of Social Policy” (Swedish Energy Agency) and “Postgrowth Welfare Systems” (Lund University’s Research Programme for Excellence - Sustainable Development) will be presented and discussed.
Read more and register – soch.lu.se
1749 dsc2821 ruona 08
Information for researchers
Webpage for researchers related to sustainable development
A website for researchers is available on the Sustainability Forum´s website, with focus on funding opportunities and activities, as well as networks and opportunities. Please contact Sustainability Forum if you have suggestions for activities prior to call announcement or ideas for research engagements.  
More information on funding opportunities, networks and activities – sustainability.lu.se
CFE: Grants for preparing research applications
Deadline:30 April
The Centre for European Studies at Lund University (CFE) announces the availability of grants for preparing research applications. The application must have a clear connection to European matters. The grant may be used for various types of research applications, including applications for Horizon Europe and the Lund University Agenda 2030 and sustainability project, as long as the applications have a clear European connection.
Call text at cfe.lu.se
SRA: Seed funding for emerging research topics
Deadline: 15 September
Lund University has decided to support the development of new research opportunities for the University’s Strategic Research Areas (SRAs) by allocating 6 MSEK for a call for seed funding of projects for emerging research topics. Target group for this call is Principal Investigators (PI) from the SRAs at Lund University. The aim of the seed funding is to stimulate and accelerate collaborative inter-SRA projects that may lead to new multidisciplinary and strategic directions.
Call text at compile.lu.se
Formas: Securing future water supply through sustainable management
Deadline:30 May
Through this call, Formas wants to stimulate research in water resource management where the connection between water, society and the environment is in focus, and provides conditions for developing tools and methods in order to secure a future water supply. Formas is happy to see that the projects are based on cooperation across disciplinary boundaries.
Call text at formas.se
Formas: New forest management practices for multiple societal goals
Opens: 15 April, Deadline: 8 June 2022
Alternative forest management methods, such as continuous cover forestry, are increasingly highlighted in Swedish and international forest policy, but both research and practical experience in the field are still limited. Robust knowledge is lacking about the effects and benefits for many key societal goals, and about opportunities and challenges for the implementation of the methods in practice.
Call text at formas.se
Nordforsk: Sustainable Agriculture and Climate Change
Deadline: 19 May
The programme is now issuing a call for proposals for research projects. Available budget is approx. NOK 60 million. The call strives for co-operation between research fields within different thematic areas. All proposals must address two or more of the thematic areas. The background and the framework of the programme are further elaborated on in the programme memorandum.

Thematic areas:
  • Plants adapted for future Nordic and Baltic conditions
  • Increased local and regional protein production for food and feed
  • Plants and soil as a carbon sink
  • Transformation towards climate-smart and profitable local and regional agriculture
Call text at nordforsk.org
SSF: Industrial Doctoral Student 2022
Deadline: 19 May
To increase the collaboration between industry and academia, the Foundation for Strategic Research, SSF, is investing  30 million SEK in industrial doctoral students. SSF expects to grant 12 projects, up to SEK 2.5 million each. The grant runs during the training period for the doctoral students and must result in a doctoral degree.
Call text at strategiska.se
VR: Research project grant for international cooperation within migration and environmental change (Belmont Forum)
Open: 11 April, Deadline: 29 July
The purpose of the grant is to support international collaboration within Belmont forum. Sweden, via the Swedish Research Council and the Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning (Formas) is one of the countries taking part in the call.
Call text at vr.se
Grants calendar for researchers
Several departments at Lund University use a common grants calendar for an overview of available grants funding. Open for you with a Lucat-ID. Mainly medicine and environmental research at the moment.
Go to Grants calendar
Share your research?
We receive a lot of requests for public engagements (talks, discussions, panels) from interesting actors throughout society. Are you a researcher who is keen on spreading your knowledge? Send an email to jenny.hansson@cec.lu.se with a few sentences on your research and we'll add you to our library of speakers! If you have research that ought to be highlighted in this newsletter, you can also contact us.
Opportunities
Agenda 2030 interdisciplinary courses
Are you a PhD student or master student who is up for the sustainability challenge? Apply for PhD courses within a wide range of subjects related to the 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals.
More info on current courses and how to apply – sustainability.lu.se 

Do you want continuous updates on courses and events from the Lund University Agenda 2030 Graduate School? Contact ylva.van_meeningen@cec.lu.se to be part of the "extended family".
Subscribe | Unsubscribe
$$$open$$