Newsletter with the latest research and events relating to sustainability at Lund University Web version
Lund University Logo 640x640transp
Sustainability Forum Newsletter #4 2022
Kombinerad bild med porträtt, bild på utställning och illustration till pris.
Nytt pris belönar nytänkande spridning av hållbarhetsforskning
Ett nytt pris, Lund University Agenda 2030 Award, syftar till att uppmuntra hållbarhetsforskare vid universitetet till nytänkande och samarbete över ämnesgränser. Alexandra Nikoleris är den första vinnaren och prisas för sitt nyskapande arbete med att utforma kreativa och hållbara framtidsscenarier.
Läs artikeln – lu.se
Philip Sandberg, kommunstyrelsens ordförande, tar emot Klimatpolitiska rådets rapport från Lena Neij. Foto: Lunds kommun..
Så kan Lund öka takten i klimatomställningen
Lunds kommuns klimatpolitiska råd har lämnat över sin årliga rapport till kommunstyrelsen. Rådet består av forskare som granskar kommunen politik för att nå klimatmålen. Rapporten visar att utsläppen av växthusgaser går ner – men utmaningarna är mycket stora och takten i kommunens klimatarbete måste öka.
Läs artikeln – lund.se
Car trafic. Photo.
The most effective ways of reducing car traffic
Researchers have identified the top 12 ways European cities have been able to curb car use. The most effective measure was applying a congestion charge, with the notable case of London, where city traffic dropped by 33% following the change. Most success stories involved both “carrots” to encourage sustainable mobility and “sticks” to restrict cars, according to the study.
Read article – lucsus.lu.se
”The ethical consumption ’cap’ limits the ethical consumer”
Individuals cannot solve the climate crisis, argue researchers Carys Egan-Wyer and Jack Coffin. Policy makers should direct their attention to the (im)moral market structures that influence consumer and corporate decision-making. In the fight against climate change, it is more important to make markets more moral than to make consumers more ethical.
Read article – lusem.lu.se
It’s not just a concept: a holistic approach to implement nature-based solutions
New podcast episode from Advancing Sustainable Solutions. In this episode, they discuss nature-based solutions as a holistic approach addressing the why, what, who, and how to achieve sustainability through integrating nature in cities.
Read more and listen to the podcast – wavve.link
Achieving more sustainable value chains are crucial for preventing deforestation and biodiversity loss
The increasing demand of minerals, oil, and agricultural goods have severe negative social and environmental impacts. The extraction of resources leads to land dispossession of small-scale farmers and indigenous communities. It also generates social and political conflicts at the local level. For decades large scale agri-food production and mineral extraction have caused severe social and environmental impacts such as displacement of indigenous peoples, violence, as well as deforestation, forest degradation and biodiversity loss.
Read article – lucsus.lu.se
Sämre Arktisforskning utan rysk medverkan
Klimatforskningen i Arktis drabbas hårt när samarbetet med ryska forskare läggs på is.
– Det går inte att få en helhetsbild av Arktis utan att titta på Ryssland. Om det här permanentas så slungas vi tjugo år bakåt i tiden, säger Margareta Johansson, som leder det unika forskningsprojektet INTERACT som involverar forskare från samtliga åtta arktiska länder.
Läs mer – lu.se
Henrik Smith ny ledamot i Klimatpolitiska rådet
Regeringen har idag utsett Henrik Smith, professor i zooekologi vid Lunds universitet, till ny ledamot i Klimatpolitiska rådet. – Klimatpolitiska rådet har haft en avgörande betydelse för att sätta klimatfrågan långt upp på den politiska agendan i Sverige genom sin starka vetenskapliga expertis och oberoende ställning; det är en ära att bli utsedd till rådet, säger han i en kommentar.
Läs mer – lu.se
Ny bok lyfter fram perspektiv på invasiva växter
I den nya boken Växtverk utforskar en grupp forskare olika perspektiv på invasiva växter och deras sammanhang i en snabbt föränderlig värld. Boken består av flera korta essäer på svenska som tar upp olika frågor och tankar, alltifrån hur ”invasiv” och ”främmande” definieras och kan upplevas till personliga betraktelser över några spridningsbenägna växter.
Läs mer – ism.lu.se
Nederbördens betydelse för jordens ekosystem
Var, hur ofta, och hur mycket det kommer att regna eller snöa i framtiden är svårt att förutspå. Anders Ahlstrom utforskar nederbördens betydelse för jordens ekosystem - och bidrar med ny kunskap i en fråga som gäckar klimatforskarna.
Läs mer – lu.se
Torkan i Syrien ledde inte till jordbrukskollaps förrän kriget bröt ut
Med hjälp av satellitbilder kan forskare i Lund lägga fram nya uppgifter om den svåra torkan som drabbade Syrien mellan 2007 och 2009. Tidigare har många politiker och forskare trott att den var avgörande för krigsutbrottet 2011. Men den nya studien visar att jordbruksmarken hade återhämtat sig redan 2010.
Läs mer – lu.se
Forskare har kartlagt tusenåriga temperaturförstärkningar i Arktis
Förståelse för hur temperaturen förändrats genom historien hjälper forskare att dra viktiga slutsatser om framtidens klimat. I en ny studie har svenska och kinesiska klimatforskare lyckats lägga ett tusenårigt pussel över Arktis historiska temperaturförändringar.
Läs mer – lu.se
Lunds universitet får Svenska institutets stöd till internationella utbildningsprogram
Svenska institutet (SI) genomför sedan 2020 SI Public Sector Innovation Programme i samarbete med svenska universitet och högskolor. Nu har SI beviljat nytt stöd till sju internationella utbildningsprogram som riktar sig till tjänstemän och förtroendevalda i offentlig sektor. Utbildningsprogrammen hålls i ett tjugotal låg- och medelinkomstländer. Syftet med utbildningarna är att utbilda personer som kan bidra till innovation och genomförandet av Agenda 2030 för hållbar utveckling i offentlig sektor.
Läs mer – medarbetarwebben.lu.se
What's going on?
Our future city. Illustration.
Our Future City
Tid & plats: 7-10 juni på Campus Helsingborg

Kan mode någonsin bli hållbart? Hur ställer vi om till miljösmart e-handel? Och vilken roll ska universiteten ha i framtidens samhälle? Det är några av de ämnen som diskuteras 7-10 juni då Our Future City/H22 äger rum på Campus Helsingborg.
Läs mer – ch.lu.se
Swedish Climate Symposium logo.
Swedish Climate Symposium
Tid & plats: 16–18 maj i Norrköping (det finns även möjlighet att delta online)
Registrering: senast 1 maj (11 maj för online-deltagande)

Varmt välkommen till Swedish Climate Symposium – en ny nationell klimatkonferens som samlar
Sveriges ledande forskare och experter inom området. Bakom initiativet står fyra framträdande aktörer inom svensk klimat- och miljöforskning. Syftet är att bidra till ett kunskapsutbyte såväl mellan forskare som mellan samhälle och akademi.
Webbsida för konferensen – swedishclimatesymposium.com
THURSDAY TALKS: Att komponera antropocen
12 maj, kl 19
LUs Musikcentrum Odeum bjuder in till THURSDAY TALK med temat "Att komponera antropocen"! Hur förhåller sig dagens tonsättare till antropocen och den alltmer tilltagande klimatförändringen? Kan man skildra något sådant i musik och öka vår medvetenhet om vad som håller på att ske? Våra gäster är tonsättarna prof. Karin Rehnqvist och Benjamin Staern samt Per Mickwitz, universitetets vicerektor (och tidigare föreståndare för Internationella
miljöinstitutet).
Läs mer – odeum.lu.se
Petrochemicals and Climate Change - Report launch webinar
May 24, 3pm
This webinar presents the key findings from the new report "Petrochemicals and Climate Change: Tracing Globally Growing Emissions and Key Blind Spots in a Fossil-Based Industry" co-authored by an interdisciplinary team of researchers from Lund University and ETH Zurich. The findings and implications of the report will be the topic of a discussion with a panel of researchers and experts.
Read more and register – lu-se.zoom.us
Law for Security and Sustainable Development
30 May, 1-6 pm
Faculty of Law, Lund University, is co-organizing the Symposium on the Law for Security and Sustainable Development, organized in relation to the UN Stockholm+50 Meeting.
Read more and register – su.se
Anmälan till policyforum om hållbar välfärd
7 juni, 18-20.30, Helsingborg
Arbetar du med hållbarhetsfrågor och är nyfiken på vad svenska befolkningen har för önskemål för förändringar? Välkommen till ett policyforum om hållbar välfärd med fokus på boende och utformning av allmänna platser.
Läs mer – ch.lu.se
1749 dsc2821 ruona 08
Information for researchers
Webpage for researchers related to sustainable development
A website for researchers is available on the Sustainability Forum´s website, with focus on funding opportunities and activities, as well as networks and opportunities. Please contact Sustainability Forum if you have suggestions for activities prior to call announcement or ideas for research engagements.  
More information on funding opportunities, networks and activities – sustainability.lu.se
Tips for application writing
Are you struggling to writing an application for a call on sustainable development? Do not despair! We have summarised 9 tips for you of things to think about, to facilitate the writing process.
See the short film and read more at sustainability.lu.se
Conference: DevRes 2022 - conference on research for sustainable development
Date: 22-24 August
Development research covers a wide range of topics and approaches that generate knowledge that contributes to the goals of Agenda 2030. The DevRes 2022 conference focuses on sustainable health for both the planet and humans. Food and energy production, urban planning, digitalisation, education, health and social care are some of the areas covered. Meet researchers, decision-makers, practitioners, funders and other stakeholders to discuss how research should be conducted to best contribute to sustainable development, especially in low-income and lower-middle-income countries. The conference will be held in English. 
Read more about the conference DevRes 2022 at vr.se (in Swedish)
Conference web page - devres2022.org
LU: Call for applications for university-wide funding for Interdisciplinary projects focusing on Agenda 2030 and sustainable development
Deadline: 25 November
Lund University has set aside up to SEK 100 million for a university-wide investment in excellence at Lund University with a focus on Agenda 2030 and sustainable development for the period 2021-2025. The Research Board is now announcing funding for interdisciplinary projects for the second and final time. The projects must be relevant for creating new knowledge for sustainable development and Agenda 2030.
Call text at staff.lu.se

Use the Matchmaking Padlet to find collaborators and experts, or your interest of participation. - padlet.com 
LU: Thematic collaboration initiative
Opens: Late May/early June, Deadline: mid-September
In the University’s thematic collaboration initiatives, researchers from several faculties work with external companies/organisations on different projects. More information will be provided when the call is announced. 
Information meeting: 1 June
Read about the Thematic collaboration initiatives
Energy Agency: Innovations for Managing Sustainable Urban Accessibility
Deadline: 15 September
Urban transport of goods and people accounts for a significant share of greenhouse gas emissions and therefore requires a significant reduction, especially in a highly urbanized continent such as Europe. Innovative solutions to accelerate the transition to climate neutrality and increased attractiveness are in demand by cities of all types and sizes, which want to redistribute the city's limited space in favor of sustainable modes of transport and qualitative public space. Dealing with different types of accessibility in the city is an important part of such a process, and the focus of this call.
Call text at energimyndigheten.se
Formas: International network grant for the SDGs
Deadline: 25 August
Together with several other Swedish research funders Formas is announcing this call to strengthen international research collaboration based on Agenda 2030. The call aims to give Swedish researchers the opportunity to establish and develop networks together with researchers outside Europe to formulate new common project ideas that can help to achieve the SDGs. Collaboration must take place with researchers in non-EU countries, but the call has no other geographical requirements..
Call text at formas.se
Nordic Centre: Seed Funding for Sino-Nordic Research Collaboration
Deadline: 1 October
Application is now open for the Nordic Centre Planning Grant, three planning grants of EUR 10 000 each for projects within the Nordic Centre’s four interdisciplinary thematic focus areas:
  • Sino-Nordic perspectives
  • Sustainable development
  • Digitalization and technology
  • Health and welfare
The purpose is to support the development of strong and strategic research and innovation partnerships between Nordic and Chinese universities.

Call text at nordiccentre.net
Swedish EPA: Funding for research programs: Sustainable climate change and climate adaptation
Deadline (stage 1): 15 October
The Swedish Environmental Protection Agency and the Swedish Agency Marine and Water Management invite researchers to seek applied and policy-relevant research in a five-year program that connects issues of reduced climate impact, effective climate adaptation and restoration, conservation and strengthening of biodiversity for increased resilience in line with national environmental quality goals and global goals. Sustainable Development. The total budget is SEK 44 million with the intention of granting funding for up to two research programs running over 5 years. The maximum budget for each program is SEK 22 million.
Call text at naturvardsverket.se (in Swedish)
The Zayed Sustainability Prize
The Zayed Sustainability Prize, an evolution of the Zayed Future Energy Prize, is the UAE’s pioneering global award in sustainability and a tribute to the legacy of the late founding father of the UAE, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. Established in 2008, this annual award recognises and rewards the achievements of those who are driving impactful, innovative and inspiring sustainability solutions across five distinct categories: Health, Food, Energy, Water and Global High Schools. This year the Prize is particularly targeting Swedish organisations. Each of the categories rewards the winner with a prize of US$600,000 per region. The world regions are: The Americas, Sub-Saharan Africa, Middle East & North Africa, Europe & Central Asia, South Asia, and East Asia & Pacific. 
Call text at zayedsustainabilityprize.com
Grants calendar for researchers
Several departments at Lund University use a common grants calendar for an overview of available grants funding. Open for you with a Lucat-ID. Mainly medicine and environmental research at the moment.
Go to Grants calendar
Share your research?
We receive a lot of requests for public engagements (talks, discussions, panels) from interesting actors throughout society. Are you a researcher who is keen on spreading your knowledge? Send an email to jenny.hansson@cec.lu.se with a few sentences on your research and we'll add you to our library of speakers! If you have research that ought to be highlighted in this newsletter, you can also contact us.
Opportunities
Agenda 2030 interdisciplinary courses
Are you a PhD student or master student who is up for the sustainability challenge? Apply for PhD courses within a wide range of subjects related to the 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals.
More info on current courses and how to apply – sustainability.lu.se 

Do you want continuous updates on courses and events from the Lund University Agenda 2030 Graduate School? Contact ylva.van_meeningen@cec.lu.se to be part of the "extended family".
Subscribe | Unsubscribe
$$$open$$