Newsletter with the latest research and events relating to sustainability at Lund University Web version
Lund University Logo 640x640transp
Sustainability Forum Newsletter #5 2022
Kollage med kraftledningar, vindkraftverk, solceller, universitetshuset samt illustration av raps. Montage.
Storsatsning på centrum för hållbar näringslivsutveckling
Ekonomihögskolan, LTH och Sparbanken Skåne grundar ett gemensamt centrum för hållbar näringslivsutveckling vid Lunds universitet. Satsningen omfattar över 50 miljoner kronor och redan till hösten ska centrumbildningen välkomna nya doktorander i olika forskningssamarbeten. I fokus står omställningen till ett mer hållbart samhälle – med bibehållen bärkraftig ekonomi – genom samverkan och kunskap.
Läs artikeln – lu.se
Bild av en kvinna framför en presentation.
Öppen kurs om hållbar utveckling
Resiliens, tippningspunkter och planetära gränser. Det finns många begrepp och koncept inom hållbarhetsforskningen som är relevanta att känna till även om man inte arbetar direkt med frågorna. Lunds universitet har lanserat en nätbaserad introduktionskurs som ska ge en större förståelse för vokabulären och förmåga att koppla hållbarhetsperspektiv till sitt eget intresseområde.
Läs artikeln – medarbetarwebben.lu.se
Kollage med universitetshuset och växande planta. Lotte Larsen.
Nytt stöd för hållbara innovationer
En ny fond ska finansiera projekt som driver på en hållbar utveckling och minskar universitetets klimatpåverkan. Genom att stötta idéer på ett tidigt stadium kan forskning bidra till en positiv samhällsomställning. Tolv miljoner har avsatts till fonden och stödet kan sökas av både forskare och studenter vid universitetet.
Läs artikeln – medarbetarwebben.lu.se
Maj Rundlöf tittar på ett blommande kastanjeträd. Foto.
Blommorna som gynnar både bin och biologisk mångfald  
Allt fler vill hjälpa bin och andra pollinerare och väljer därför att odla blommor rika på nektar och pollen. Men vilka blommor gör allra störst nytta? Enligt pollineringsforskare beror det på syftet. Vill man gynna hotade biarter och den biologiska mångfalden bör man välja en mångfald av växter av inhemskt ursprung. Är man lantbrukare med stora arealer insektspollinerade jordbruksgrödor kan det vara smidigast att istället inrikta sig på några få blomarter med mycket nektar och pollen.
Läs artikeln – lu.se
Ny studie: Så kan jordbrukets kolinlagring bli bättre
Att öka kolinlagringen inom jordbruket är avgörande för att nå klimatmålen. I en ny studie - baserad på bönders och livsmedelsaktörers framtidsvisioner - listas åtgärder som ska bidra till detta. Men studien visar också att visionerna och arbetet med ett hållbart och klimatsmart jordbruk krockar med krångliga EU-regler och svårigheter att mäta den direkta klimatnyttan.
Läs artikeln – lu.se
Alger ska rena avloppsvatten
Algblomning gillar vi inte. Men i avloppsvattnet kan de små snabbgroende organismerna göra susen. Det tror forskaren Jing Li som testar hur olika slags alger kan rena avloppsvattnet. ”Metoden kan bli både billigare och miljövänligare än dagens metoder” säger hon. Dessutom kan algerna sedan kanske bli bränsle eller gödningsmedel – eller rentav mat!
Läs artikeln – lu.se
Bästa sätten att minska biltrafiken i städer, enligt ny metastudie
Efter att ha plöjt nästan 800 fallstudier har forskare identifierat de tolv bästa sätten att minska biltrafiken i städerna. Resultatet visar att en kombination av morot- och piskaåtgärder utgör ett vinnande recept, samtidigt som en ”vinnare” stickar ut: trängselavgifterna. Sådana kan minska biltrafiken i stadskärnan med upp till en tredjedel.
Läs artikeln – lu.se
Forskare varnar för ökad brandrisk i krigets Ukraina
I kölvattnet av klimatförändringar och ett allt varmare och torrare klimat blir skogsbränder allt vanligare. I Ukraina ökar kriget risken ytterligare. Redan i mars i år bröt bränder ut runt Tjernobyl. Forskaren Lina Eklund befarar att en torr sommar kan leda till ytterligare bränder med katastrofala humanitära och miljömässiga konsekvenser.
Läs artikeln – lu.se
Klimatförändringar har fått arter att röra sig mot norra Finland
Genom analys av övervakningsdata har ett forskarlag studerat hur de senaste 40 årens klimatförändringar påverkat 1 500 djur- och växtarter i Finland. Det visade sig att stigande temperaturer och kortvarigare snötäcke under vintrarna har fått hundratals arter att anpassa sig till nya klimatförhållanden, varav vissa flyttat norrut.
Läs artikeln – lu.se
Biologisk mångfald – det nya CO2 för finansmarknaden
De senaste åren har medvetenheten om hållbarhetsfrågor ökat markant inom policy making, näringsliv och finansmarknad.  Fokus har legat nästan helt på klimatet och minskade koldioxidutsläpp. Nu syns en tydlig trend mot ett nytt steg, där även andra värden som biologisk mångfald och näringslivets påverkan på naturen uppmärksammas allt mer. Lyssna på ett panelsamtal med ledande forskare och Swedbanks hållbarhetschef som benar ut utmaningarna för det finansiella systemet rörande biologisk mångfald.
Se panelsamtal – youtube.com
David Bowie and the birth of environmentalism
50 years on, how Ziggy Stardust and the first UN climate summit changed our vision of the future. David Larsson Heidenblad, Associate Professor in History, provides a background to the Stockholm +50 conference.
Read article – theconversation.com
Collaboration with local brewery to improve the sustainability of the craft beer industry
In a collaboration with the Swedish local brewery, Brygghuset Finn, LUCSUS researchers are working toward finding ways of improving sustainability of the craft beer industry. The project is part of an international research project, which focuses on identifying and testing local solutions to challenges within the food-water-energy nexus.
Read article – lucsus.lu.se
Sustainable Business Model Design: Patterns to Make Sustainability Work
Businesses are an essential driver for sustainability, yet managers struggle to make decisions about their business model that actually improve their sustainability performance. In a new episode of the Advancing Sustainable Solutions podcast, you meet Florian Lüdeke-Freund, Henning Breuer, and Lorenzo Massa, authors of the new book called ‘Sustainable Business Model Design’. They introduce the concept of sustainable business model patterns, to support practitioners eager to make sustainability work in their business context.
Listen to the episode – wavve.link
What's going on?
Illustration fiktivt pålpalats i Falsterbo.
Farväl Falsterbo – en ljudvandring på framtidens Falsterbonäs
17 juni kl 12-19

Året är 2072 och den värsta stormen på tvåhundra år drar in över Skåne. I Skanör-Falsterbo firar en familj jul när stormlarmet ljuder. Vågorna drar närmare huset och familjen springer mot den närliggande kyrkan. Vad som händer härnäst är resultatet av många decennier av beslut: samarbetade vi eller fastnade vi i eviga konflikter? Det får du som lyssnare bestämma. Ljudvandingen Farväl Falsterbo lanseras i Skanör 17 juni men går att besöka närsomhelst även efter det.
Läs artikel – lu.se
Illustration med insekter och blomma.
Live: Skapa en vildare trädgård
17 juni kl 12-13

Facebook-live om växterna som lockar solitärbin och andra hotade pollinerare.
Lina Herbertsson, pollineringsforskare, och Julia Borg, intendent Botaniska trädgården i Lund, svarar på dina frågor i direktsändning från Botaniska trädgården. Vilka pollinerare behöver hjälp? Vilka växter ska jag välja för att locka pollinerare? Hur åstadkommer jag biologisk mångfald i min trädgård? Ställ dina frågor i förväg eller live.
Facebook-event
1749 dsc2821 ruona 08
Information for researchers
Webpage for researchers related to sustainable development
A website for researchers is available on the Sustainability Forum´s website, with focus on funding opportunities and activities, as well as networks and opportunities. Please contact Sustainability Forum if you have suggestions for activities prior to call announcement or ideas for research engagements.  
More information on funding opportunities, networks and activities – sustainability.lu.se
Tips for application writing
Are you struggling to writing an application for a call on sustainable development? Do not despair! We have summarised 9 tips for you of things to think about, to facilitate the writing process.
See the short film and read more at sustainability.lu.se
2nd PhD Conference on Sustainable Development, 6-7 October 2022
Deadline: 15 August
New ideas and research are needed to identify and solve complex societal challenges. The Lund University PhD Conference on Sustainable Development is an opportunity to encourage interdisciplinary cooperation in order to further academic research on all aspects of sustainability. PhD students at Lund University with an interest in sustainable development, the 2030 Agenda and its 17 Sustainable Development Goals (SDGs) are welcome to participate.
Read more at sustainability.lu.se
The Sustainability Frontiers conference: Call for papers
Deadline: 1 September
We are now working on a synthesis article focusing on guidance for global sustainability frontiers and a collection of insight papers on the frontier areas in Global Sustainability. We are pleased to share with you the call for papers to Global Sustainability. We hereby invite authors to submit research papers or intelligence briefings sharing their research on sustainability science frontiers. We welcome contributions related to the following questions/areas:
 • How to develop sustainability science with a decolonising approach?
 • How do resistance/ and social movements contribute towards action for/on sustainability?
 • How does degrowth, post-growth and an agnostic approach on growth feature in sustainability?
 • How does digitalisation, disruptive technologies and AI contribute to sustainability science?
 • How do inner transformation, imaginaries and futures providing opportunity for new insights and transformations, including the role of arts?
Call text at cambridge.org
Conference: A Sustainable Tomorrow - Halfway to 2030
Date: 15 September
The focus of this autumn's A Sustainable Tomorrow conference is to answer the questions that many struggle with in their work with Agenda 2030 by showing good examples from reality. How do we measure and collaborate to reach the finish line on time? Target groups: business, the public sector, civil society and academia.

Do you want to get involved as a main partner, partner or hub organizer?
Read more about the partner packages at the web site. - asustainabletomorrow.com.se (in Swedish)
LU Innovation: Future Innovations Awards
Deadline: 10 August
Together with Sparbanken Skåne, Lund University is giving out SEK 500 000 to students and employees with ideas that can make a difference. Ideas that are so good they can become future innovations. Do you have an idea that could make a difference? An idea that answers a real need, that is sustainable, thinks long-term and brings societal benefit?
Call text at innovation.lu.se
LU Strategic Research Areas (SRAs): Seed funding for emerging research topics
Deadline: 15 September
Lund University has decided to support the development of new research opportunities for the University’s Strategic Research Areas (SRAs) by allocating 6 MSEK for a call for seed funding of projects for emerging research topics (STYR 2022/596). Target group for this call is Principal Investigators (PI) from the SRAs at Lund University. The aim of the seed funding is to stimulate and accelerate collaborative inter-SRA projects that may lead to new multidisciplinary and strategic directions. The projects should address questions of strategic importance and be enabled by new collaborations between SRAs, for example by leveraging capabilities developed in one SRA to address breakthrough problems identified by another. 
Call text at compile.lu.se
Formas: Sustainable Development Goals Collaborative Funding Call
Deadline: 25 August (concept note), 20 January (full proposal)
Formas is participating in a pilot call together with 10 funding agencies from four continents. The call is aimed at accelerating achievement of the SDGs by implementing results of ongoing or recently finalised research and projects. The Swedish project participants can apply for projects of 2 to 4 years with a total budget of 3 MSEK.
Call text at formas.se
Forte: Impact 2022
Deadline: 1 September
Forte is setting up a new type of grant, to enhance the impact of research. The call is open to applications in all Forte’s main areas: health, working life and welfare. The aim is to help ensure that the results of research funded by Forte are put to use. The projects must address societal challenges in Forte’s main areas and contribute to the Swedish implementation of the 2030 Agenda.
Call text at forte.se
Nordforsk: Future Working Life Research Programme
Deadline: 21 June
The overall aim of the call is to generate knowledge and solutions for a sustainable and inclusive future working life in a Nordic and/or Nordic-Lithuanian context. Priority areas: 
 • Sustainable labour force participation
 • Work environment and wellbeing
 • Green transition of working life
Call text at nordforsk.org
Swedish EPA: Research funding on the environmental impact of hydropower
Deadline: 7 September
With this call, the Swedish Environmental Protection Agency and the Swedish Agency Marine and Water Management want to support research on the impact of hydropower and other dams on society, landscapes, ecosystems and species. Researchers in the social sciences, natural sciences and interdisciplinary collaborations can apply for funding for research projects (1 and 2) and syntheses (3, 4 and 5) that focus on one or more of the specializations:
 1. Collaboration in the environmental assessment processes
 2. Environmental assessment and environmental adaptation of hydropower in a socio-economic context
 3. Impact of hydropower and other dams on landscapes, ecosystems, populations and species
 4. Efficiency of measures in different systems
 5. Methods and models useful for water management
Call text at naturvardsverket.se (in Swedish)
Vinnova: A new recipe for the food system - Mobilization
Deadline: 17 August
Actors can apply to participate in a combined mobilization and learning response aim is to create the conditions for actors with common interests to work together against ambitious objectives. In this effort, it is possible to participate in the mobilization and learning effort free of charge. For those organizations that need it, it is possible to apply for funding for the time spent in the effort. 
Information meetings: 14 June, 6 July
Call text at vinnova.se
Grants calendar for researchers
Several departments at Lund University use a common grants calendar for an overview of available grants funding. Open for you with a Lucat-ID. Mainly medicine and environmental research at the moment.
Go to Grants calendar
Share your research?
We receive a lot of requests for public engagements (talks, discussions, panels) from interesting actors throughout society. Are you a researcher who is keen on spreading your knowledge? Send an email to jenny.hansson@cec.lu.se with a few sentences on your research and we'll add you to our library of speakers! If you have research that ought to be highlighted in this newsletter, you can also contact us.
Opportunities
Agenda 2030 interdisciplinary courses
Are you a PhD student or master student who is up for the sustainability challenge? Apply for PhD courses within a wide range of subjects related to the 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals.
More info on current courses and how to apply – sustainability.lu.se 

Do you want continuous updates on courses and events from the Lund University Agenda 2030 Graduate School? Contact ylva.van_meeningen@cec.lu.se to be part of the "extended family".
Subscribe | Unsubscribe
$$$open$$