Newsletter with the latest research and events relating to sustainability at Lund University Web version
Lund University Logo 640x640transp
Sustainability Forum Newsletter #6 2022
Barn som hoppar hage. Foto.
Stadsluftens hälsobelastning på barn
Barn är särskilt känsliga för luftföroreningar. En ny studie visar att förskolebarn i trafiktäta storstadsområden är ute betydligt kortare tid av sin dag på förskolan men riskerar samtidigt att andas in en dubbelt så hög dos av luftföroreningar jämfört med barn i medelstora och mindre orter. Resultaten av studien som genomförts på tio förskolor i Skåne, såväl storstad som mindre orter, presenteras i rapporten ”Stadsluftens hälsobelastning på barn”.
Läs artikeln – lu.se
Klädhög med slängda kläder och ett par ben som sticker upp. Foto.
Snabbmode har enorm påverkan på vår miljö
Trendiga kläder som du inte bär så många gånger – i början av 2000-talet började modeindustrin producera snabbmode. Idag står denna produktion för cirka 10 procent av de globala koldioxidutsläppen och det riktas stark kritik mot att branschen inte tar ansvar för sociala frågor och miljöpåverkan. Den stora frågan är om mode kan bli hållbart.
Läs artikeln – ht.lu.se
Foto av träd som växer i sjökanten i skymningen.
Många skäl att sköta sjöns vatten
Att inte kunna skönja botten vid ett dopp i en av våra svenska sjöar är inget ovanligt. Sjövatten som färgas brunt av organiskt material kan vara ett problem för badande turister, men ställer främst till det för ekosystemet och dricksvattnet. Med fokus på sjön Bolmen samlas nu forskare, myndigheter och lokala aktörer i ett forskningsprojekt för att tillsammans hitta metoder som kan lösa vattenutmaningen.
Läs artikeln – lu.se
Partiernas klimatpolitik. Illustration.
Klimatforskare granskar partiernas politik: vilka lyssnar på vetenskapen och vilka är sämst i klassen?
Merparten av de politiska partierna har för stort fokus, och en övertro, på tekniska lösningar, snarare än att förändra de beteenden och system som orsakar klimatkrisen. Med MP och V som undantag. Det visar en ny rapport framtagen av forskare som har analyserat riksdagspartiernas klimatpolitik inför valet 2022. Rapporten baseras på enkätsvar om respektive partis klimatpolitik. Moderaterna besvarade inte enkäten.
Läs artikeln – lu.se
Logo globala målen. Illustration.
Halvtidsutvärdering: Agenda 2030 en papperstiger?
Agenda 2030 har fått ett stort genomslag - men bara inom kommunikationen kring hållbarhet. När det gäller verkliga förändringar på nationell och internationell nivå har de endast haft begränsad effekt. Det framgår av den halvtidsutvärdering som 18 forskare publicerat i tidskriften Nature Sustainability. 
Läs artikeln – lu.se
Studie visar hur jordens skogar kommer att påverkas av klimatförändringar
Forskare har för första gången gjort en heltäckande riskanalys av hur jordens skogar kommer att påverkas av framtida klimatförändringar. Studien visar att sydboreala skogar på norra halvklotet, samt vissa skogar i Afrika och Amazonas, är extra sårbara fram till år 2100.
Läs artikeln – lu.se
Klimatförändringar slår extra hårt mot nordliga våtmarker under sensommaren
Nordliga våtmarker har under tusentals år ackumulerat kol från atmosfären och därigenom haft en kylande effekt på klimatet. Men en ny studie visar att våtmarkernas kolupptag kan minska radikalt om klimatförändringarna leder till ökade temperaturer under sensommaren.
Läs artikeln – lu.se
“Delningsekonomin central för att lösa framtidens transporter”
Många hoppas att klimatpåfrestande singelresor i fossilburna bilar snart hör till historien. Kan nyckeln vara att vi börjar låna mer miljövänliga fordon? Forskare har undersökt frågan hur vi löser framtidens transporter.
Läs artikeln – ch.lu.se
Fredagsmagasinet om hållbara städer
Städer står idag inför olika miljömässiga och sociala hållbarhetsutmaningar kopplade till exempelvis bevarande av biologisk mångfald och klimatanpassning samt stadsbornas välbefinnande. Vad innebär det att styra hållbar stadsutveckling? Vilka spänningar finns mellan stadsplaneringsprocesser, policys och spontana praktiker i stadsrummet? I programmet Fredagsmagasinet undersöker fem forskare dessa frågor utifrån olika perspektiv.
Se avsnitt av Fredagsmagasinet – youtube.com
Elvägen – framtidens väg att ta?
Många bilar som rullar på våra vägar är eldrivna – och de blir fler. Att driva bilen på el är en viktig pusselbit i omställningen till ett fossilfritt samhälle, men den ställer höga krav på batteriteknik och smarta laddlösningar. En väg framåt kan vara elvägen, menar LTH-forskaren Mats Alaküla.
Läs artikeln – lu.se
Journaliststudenter granskar klimatfrågor
Studenter vid Journalistutbildningen vid Lunds universitet granskar klimatfrågor tillsammans med åtta nyhetsredaktioner vid Gota Media. Fokus för arbetet är att undersöka hur frågor med koppling till klimatutmaningarna hanteras i södra Sverige.
Läs artikeln – journalistik.lu.se
How global trade can become more compatible with the climate regime
Policymakers should change some rules – and make more use of others. This follows from an agenda paper by experts from twelve countries in the top journal Science. From Lund University, we find researchers from the Faculty of Engineering (LTH) and School of Economics and Management (LUSEM).
Read article – lu.se
What's going on?
Fullt med sittande personer på event i aula. Foto.
EU Days
20–21 september

EU Days Lund is a meeting place for dialogue and exchange of ideas about the future of the EU and Sweden. At EU Days Lund, representatives from the public sector, business, academia, EU institutions, students and the public meet for networking and knowledge exchange. This year the following themes will be tackled: European security policy, European competitiveness, EU:s digital and green transition, Human rights and European values and the European Year of Youth 2022.

Programme and registration – lund.se
Kollage med kraftledningar, vindkraftverk, solceller, universitetshuset samt illustration av raps. Montage.
Invigning av Sparbanken Skånes Centrum för Hållbar Näringslivsutveckling
22 september kl 13–17

Ekonomihögskolan, LTH och Sparbanken Skåne grundar ett gemensamt centrum för hållbar näringslivsutveckling vid Lunds universitet. I fokus står omställningen till ett mer hållbart samhälle – med bibehållen bärkraftig ekonomi – genom samverkan och kunskap. Under invigningen får du ta del av aktuell hållbarhetsforskning och blir en av de första att lära känna verksamheten.

Inbjudan och anmälan – lu.se
Äng med vallmo och texten Håll(bar)
HållBar
29 september, kl 17

Det sägs att många av de bästa samtalen och idéerna uppstår i informella sammanhang. Vi är många som brinner för hållbarhetsfrågor i Lund – men några av oss har antagligen aldrig träffats, en del av oss upplever att vi är ensamma i frågan på våra arbetsplatser och vissa av oss kan inte få nog av att prata hållbarhet både på och utanför jobbet. Därför har HållBAR skapats! 29 september djupdyker vi i begreppet existentiell hållbarhet och vi kommer bland annat att få lyssna till rektorsråd Anna Lyrevik och studentpräst Lisa Svensson.

Anmälan till HållBar – eventbrite.com
Mötesplats biosfär logo. Illustration.
Mötesplats Biosfär
10–12 oktober, Kristianstad och Umeå

Är du forskare, samhällsaktör, beslutsfattare eller forskningsfinansiär? Gillar du att samarbeta över sektors- och ämnesgränser för hitta innovativa lösningar för ett hållbart samhälle? I så fall är Mötesplats Biosfär konferensen för dig! Här utforskar och utvecklar du praktiska lösningar för genomförande av Agenda 2030 på lokal nivå, gärna med Sveriges biosfärområden som arena.

Hållbarhetsforum betalar upp till tio anmälningsavgifter för forskare vid Lunds universitet. Det är först till kvarn som gäller. Hör av dig till Cerina Wittbom innan du anmäler dig. Det finns fortfarande möljighet att anmäla sig till poster, speed talk eller deltagande.

Mejla till Cerina Wittbom för kostnadsfria biljetter

Program och registrering – event.trippus.net
Sustainable Teaching & Learning in Higher Education: Principles & Practices
Education is one of the ’paths’ in Agenda 21 towards a sustainable society. Education alone cannot achieve a more sustainable future; however, without education and learning for sustainable development, we will not be able to reach the sustainability goals. The Division for Higher Education Development at Lund Univsersity will arrange a seminar series that broadly deals with principles and practices of sustainable education.  

Programme and registration – ahu.lu.se
Öppen kurs om hållbar utveckling
Resiliens, tippningspunkter och planetära gränser. Det finns många begrepp och koncept inom hållbarhetsforskningen som är relevanta att känna till även om man inte arbetar direkt med frågorna. Lunds universitet har lanserat en nätbaserad introduktionskurs som ska ge en större förståelse för vokabulären och förmåga att koppla hållbarhetsperspektiv till sitt eget intresseområde.
Läs artikeln – medarbetarwebben.lu.se
1749 dsc2821 ruona 08
Information for researchers
Webpage for researchers related to sustainable development
A website for researchers is available on the Sustainability Forum´s website, with focus on funding opportunities and activities, as well as networks and opportunities. Please contact Sustainability Forum if you have suggestions for activities prior to call announcement or ideas for research engagements.  
More information on funding opportunities, networks and activities – sustainability.lu.se
Tips for application writing
Are you struggling to writing an application for a call on sustainable development? Do not despair! We have summarised 9 tips for you of things to think about, to facilitate the writing process.
See the short film and read more at sustainability.lu.se
2nd PhD Conference on Sustainable Development, 6-7 October 2022
Deadline: 15 August
New ideas and research are needed to identify and solve complex societal challenges. The Lund University PhD Conference on Sustainable Development is an opportunity to encourage interdisciplinary cooperation in order to further academic research on all aspects of sustainability. PhD students at Lund University with an interest in sustainable development, the 2030 Agenda and its 17 Sustainable Development Goals (SDGs) are welcome to participate.
Read more at sustainability.lu.se
ForskarFredag: Researchers´ Night
Date: September 30 - October 1
Welcome to present your research and attend the Science Slam in Vattenhallen. To give students from upper secondary school and other interested visitors a picture of what a researcher is and what research means, we would like to invite you to participate in Vattenhallen Researchers’ Night. We will offer both physical and online activities. This year’s theme is “A better and healthier world”.

Register your participation to Stefan Zamudio. Please also tell us if you want to participate in Science Slam and if you have any food preferences.
Email Stefan Zamudio
More information about the Researchers´ Night at forskarfredag.se
The Higher Education Institutions' climate network: The sustainable researcher - workshop
Date: 7 October, in Stockholm
Can the researcher's performance be maintained at the same time as the climate impact from travel is reduced? Is it possible to reduce consumption linked to research without affecting quality? Can climate-smart procurement and climate requirements from research funders lead to more sustainable research? What role does postgraduate education play in educating “sustainable researchers”? The workshop is aimed at everyone who has a role in the climate change of the Swedish higher education sector: researchers, leaders at various levels, buyers, environmental managers, travel managers and others. who are active at one of Sweden's higher education institutions, as well as research funders.
The Higher Education Institutions' climate networks invitation (in Swedish, .pdf, 341 kb)
Register at slu.se
LU quality conference
Date: 3 October at 9.00-12.00
The central boards for education and for postgraduate education invites you to a university-wide quality conference. The purpose of the quality conference is to share of experiences and good examples of quality work in education at all levels. The conference aims also to develop the faculties' internal work and processes, as well as the  support for the university-wide quality assurance processes. The number of participants is limited and we would like to see a spread of different parts of the university.
Conference programme (in Swedish, pdf, 3.8 MB)
Registration - survey.lu.se
MIRAI 2.0 Sustainability workshop: Sustainability in an Era of Climate Change
Date:22 September
During 2022 the Sustainability area within MIRAI2.0 hold a digital seminar series. This series will have 3 workshops from May through October. The seminars are open to all researchers at MIRAI2.0 member universities. No sign-up needed. The 2nd Sustainability webinar will be held on September 22 between 9:00 and 10:30 (SE), on the topic of Sustainability in an Era of Climate Change.
More about the workshop and link - mirai.nu
LU: Call for applications for university-wide funding for Interdisciplinary projects focusing on Agenda 2030 and sustainable development
Deadline: 25 November
Lund University has set aside up to SEK 100 million for a university-wide investment in excellence at Lund University with a focus on Agenda 2030 and sustainable development for the period 2021-2025. The Research Board is now announcing funding for interdisciplinary projects for the second and final time. The projects must be relevant for creating new knowledge for sustainable development and Agenda 2030.
Call text at staff.lu.se
Use the Matchmaking Padlet to find collaborators and experts, or your interest of participation. - padlet.com
Preparatory project Impact Innovation
Deadline: 30 November
The Swedish Energy Agency, Formas and Vinnovas will carry out a call in 2022 for preparatory projects within Impact Innovation. With this offer, we want to strengthen the conditions for building new player-driven and long-term innovation programs for system conversion. The programs will contribute to global competitiveness through adaptation for sustainable development, innovation and pioneering research.
Call text at vinnova.se
Formas: Communication call 2022
Open: 7 September, Deadline: 26 October
Formas has earmarked a total of 20 million kronor to fund communication projects about sustainable development research. The purpose is to support projects that communicate and popularise sustainable development research so that the results can have a real-world impact in society.
Call text at formas.se
The L’Oréal-Unesco For Women in Science Sweden Prize with support of The Young Academy of Sweden
Deadline: 27 September
The L’Oréal-Unesco For Women in Science Sweden Prize with support of The Young Academy of Sweden, aims at highlighting promising women in the early stages of their research career in science and creating role models for future generations. The prize is awarded next time in 2023. The prize is awarded to identify, encourage and reward women in research who have demonstrated great potential in science (including medicine), physics, technology or mathematics, and whose work contributes to a sustainable development and in solving humanity's greatest challenges. The prize amount of 150.000 SEK is awarded to two prominent women in research. 
Call text at sverigesungaakademi.se
VR: Take the chance to influence the Swedish Research Council's research overviews!
During spring and summer, the Swedish Research Council’s scientific councils and committees have produced proposals for research surveys within their various scientific fields. Openness, transparency and solid establishment in the research community are important to us. For this reason, we are offering the option to comment on the reviews.
Time plan
  • Humanities and social sciences, open for comments: 25 August - 7 September
  • Artistic Research, open for comments: 19 September - 7 October
  • Medicine and health, open for comments: 29 September - 12 October
  • Clinical therapy research, open for comments: 29 September - 12 October
  • Natural and engineering sciences, open for comments: 29 September - 12 October
  • Educational sciences, open for comments: 29 September - 12 October
  • Development research, open for comments: 29 September - 12 October
Read more about the work on research overviews at vr.se
VR: Grant for centre of excellence
Open: 21 September, Deadline: 22 November
The purpose of the grant is to support the build-up and development of environments that promote research collaboration on a joint theme and contribute to higher education. The call is open for applications relating to pioneering and multi-disciplinary issues in all scientific disciplines.
Subject areas: Humanities and social sciences, Medicine and health, Natural and engineering sciences, Educational sciences, Artistic research, Development research
Call text at vr.se
Information meeting about Grant for centre of excellence, 4 October online - vr.se
Vinnova: Competence centers within Sustainable industry and Digital transformation 2022
Deadline: 1 March 2023
In this the offer we finance competence centers where different parties in the areas Sustainable industry and Digital transformation collaborates to develop new knowledge in the field. This knowledge must be able to be used in business or society to provide new products, processes or models. Academics, research institutes, business and the public sector can apply in constellations where academia or research institutes must be the coordinating party. Vinnova plans to grant a maximum of 8 competence centers. Funding for a center is planned to be SEK 4 million for year 1 and SEK 8 million for years 2-5.
Information meeting: 6 September
Call text at vinnova.se
Grants calendar for researchers
Several departments at Lund University use a common grants calendar for an overview of available grants funding. Open for you with a Lucat-ID. Mainly medicine and environmental research at the moment.
Go to Grants calendar
CEC Funding opportunities
CEC have gathered information on funding opportunities on their webpage - a selection of open calls and a list of relevant funders.
Go to CEC Funding opportunities - cec.lu.se
Pivot-RP
In Pivot-RP you can search for research funding opportunities in all scientific fields, from both national and international sources. You can also search for funding to participate in research conferences, and for post-doc funding. And you can sign up for e-mail updates etc. 
Read more and log in via the LU Finding research funding page - staff.lu.se
Share your research?
We receive a lot of requests for public engagements (talks, discussions, panels) from interesting actors throughout society. Are you a researcher who is keen on spreading your knowledge? Send an email to Sustainability Forum with a few sentences on your research and we'll add you to our library of speakers! If you have research that ought to be highlighted in this newsletter, you can also contact us.
Contact Jenny Hansson, Sustainability Forum
Opportunities
Agenda 2030 interdisciplinary courses
Are you a PhD student or master student who is up for the sustainability challenge? Apply for PhD courses within a wide range of subjects related to the 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals.
More info on current courses and how to apply – sustainability.lu.se 

Do you want continuous updates on courses and events from the Lund University Agenda 2030 Graduate School? Contact Ylva van Meeningen to be part of the "extended family".
Email Ylva van Meeningen
PhD course: Sustainability impacts and Societal Relevance in Research Proposals
Register before October 1
The course is about identifying, estimating and formulating societal relevance and sustainability impacts in writing to meet sustainability requirements and criteria in research call texts. The course also deals with scales, global economics, systemic approaches, policy, goal conflicts, etc. The course is part of the SDG workshop series. Course meetings are online, however workshops are either on site or hybrid.
More information about the course and how to apply - sustainability.lu.se
ClimBEco PhD course: Global Environmental Governance
5-9 September 2022
The course provides in-depth insights to the actors, processes and problems of global environmental politics and offers both practical and theoretical understanding about the world of international relations. It is designed to be accessible for PhD students who come from a variety of disciplinary backgrounds. Participating in the course entitles the students to 3 ECTS, if they join the sessions and complete a short essay afterwards.
More information about the course and how to apply - cec.lu.se
Subscribe | Unsubscribe
$$$open$$