Newsletter with the latest research and events relating to sustainability at Lund University Web version
Lund University Logo 640x640transp
Sustainability Forum Newsletter #2 2021
Words from the Forum
Spring is near and we look forward to several exciting events at Lund University! Today (March 3) Sustainability Forum host a digital event about the Lund University Sustainability Plan, together with Klimatstudenterna. And first week in May, the yearly Sustainability week will be arranged. We encourage all researchers to join and contribute to the new research conference Knowledge for Sustainable Development. You can find links to the events further down in the newsletter.

Don't hesitate to contact Sustainability Forum with questions or thoughts about sustainability at Lund University.
Contact information – sustainability.lu.se
Humla på gul gullviva. Foto: Anna Persson. 640x640transp
640x640transp Hjälp forskarna att hitta vårens första humla
640x640transp Eftersom humlorna är väl anpassade till kalla klimat är många av arterna förlorare när klimatet blir allt varmare. Nu behöver forskare vid Lunds universitet allmänhetens hjälp med att rapportera in vårens första humledrottningar, för att kunna kartlägga hur allt tidigare vårar påverkar humlorna.
Läs artikeln – lu.se
Person går i trappa. Foto. 640x640transp
640x640transp Rent på rätt sätt
640x640transp Städning och rengöring har av förklarliga skäl hamnat i ropet under coronapandemin. Men hur påverkas vi av de preparat och medel som används? Karin Lovén disputerade nyligen med en avhandling om hur rengöringsprodukter inverkar på hälsan hos dem som städar professionellt. Här listar hon fakta om rengöringsmedel som är bra för alla att känna till.
Läs artikeln – lth.se
Bild av Lund C perrong. Foto: Lunds kommun. 640x640transp
640x640transp Resultat från miljöledningsrapport 2020
640x640transp Utsläppen från tjänsteresor med flyg har minskat med 86 % jämfört med föregående år, men energiförbrukningen har däremot inte påverkats så mycket av pandemin. Miljöledningsrapport för Lunds universitet år 2020 är nu inlämnad till Naturvårdsverket och visar att 5 av 7 relevanta miljömål har uppnåtts.
Läs artikeln – medarbetarwebben.lu.se
Solkiga bomullskläder blir socker – som blir spandex, nylon eller etanol
Textilier är ett sorgebarn i återvinningssammanhang. Nu har forskare utvecklat en metod som ger utvättade lakan, handdukar, jeans och annat av bomull nytt liv.
Läs artikeln – lu.se
De viktigaste utmaningarna för en hållbar markanvändning
Tillräckligt med mark för framtida produktion av mat och biomassa, bevarande av grönytor i städerna och ett skogsbruk där mer hänsyn tas till naturvård och klimat. Det är några av punkterna när forskare i Lund tillsammans med relevanta samhällsaktörer listar de 15 viktigaste utmaningarna för att uppnå hållbar markanvändning i Sverige.
Läs artikeln – lu.se
Brist på stallgödsel begränsar ekologisk odling
I ekologisk produktion gödslar man framförallt med stallgödsel. En ny studie från AgriFood Economics Centre på Ekonomihögskolan visar att dagens brist på stallgödsel påverkar gårdars möjlighet att producera ekologiskt.
Läs artikeln – lu.se
Fem folkkära växter som fruktas utomlands
Parkslide, jätteloka, vresros… Främmande arter som hotar den svenska floran har många koll på. Men också växter som är naturligt förekommande i Sverige kan bli ett gissel på annat håll. Växtekologen Tina D'Hertefeldt listar fem folkkära växter som blivit allt annat än folkkära i andra länder. Hon koordinerar också ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt om invasiva växter.
Läs artikeln – lu.se
Hur blir världen bortom fossilsamhället?  – nytt skolmaterial ger insikter om klimatutmaningen
Lunds universitet har i samarbete med Naturskyddsföreningen tagit fram ett skolmaterial som hjälper elever att leva sig in i en framtid där klimatmålen redan är uppnådda. Materialet ger eleverna de redskap de behöver för att kunna diskutera hur en väg ut ur den fossila eran kan komma att se ut.
Läs artikeln – lu.se
Därför leder hårt fiske till att torskarna blir mindre
Överfiske, jakt och intensivt jord- och skogsbruk är exempel på några aktiviteter som i en del fall bidragit till att växter och djur reducerats kraftigt och på vissa håll utrotats. Ny forskning visar varför aktiviteter av det slaget kan leda till att hela populationer blir mindre till storleken och att de tvingas börja reproducera sig allt tidigare.
Läs artikeln – lu.se
Framtiden utan antibiotika – så kan den bli
Den växande antibiotikaresistensen är en av vår tids stora utmaningar. Men om vi förbereder oss i tid, behöver den postantibiotiska framtiden inte bli en nattsvart dystopi. Det menar forskare bakom en ny populärvetenskaplig antologi om antibiotikaresistens och smitta i en ny tid.
Läs artikeln – lu.se
Historiska processer viktiga när vinterbetesmarkernas framtid diskuteras
En framväxande rörelse kämpar för att bevara renens vinterbeten. Samtidigt pågår en intensiv debatt om avvägningar inom skogsbruket och om landsbygdens framtid. Hållbarhetsforskaren David Harnesk forskar om sociala och politiska rörelser kring renskötseln och hur dessa påverkas av ekonomin, ekologin och klimatförändringarna.
Läs artikeln – lu.se
Krönika: Kompensera utsläpp med mer träd på campus
Arne L Persson vill göra om hela campus till en kolsänka genom att fylla det med träd. Sedan den extremt varma sommaren 2018 ägnar han sitt liv åt att försöka göra vad han kan för att hejda klimatförändringarna. Här skriver han om universitetets klimatarbete, förnybar energi och vår stora förbrukning av IT – som i förlängningen leder till stora utsläpp.
Läs artikeln – lu.se
Tålamod, mod, perspektiv och stuprör - en antologi om lärprocess kring social innovation 
Sopact har tagit fram en antologi som beskriver lärdomar från deras arbete med behovsdriven lärprocess kring social innovation.
Läs rapporten – portal.research.lu.se
Solar panels in Sahara could boost renewable energy but damage the global climate – here’s why
The world’s most forbidding deserts could be the best places on Earth for harvesting solar power. Solutions like this may help society transition from fossil energy, but Earth system studies underscore the importance of considering the numerous coupled responses of the atmosphere, oceans and land surface when examining their benefits and risks.
Read the article – theconversation.com
Advancing Sustainable Solutions podcast
Sustainable finance, non-financial disclosures, ESG, oh my! The world of sustainable finance may seem dark and scary. But, in the latest podcast episode, we introduce many key concepts through dialogue as well as discuss how sustainable finance contributes to wider sustainability objectives.
Listen to the episode – soundcloud.com
Tree from below. Photo.
3 March: Reaching the Sustainability Goals
Klimatstudenterna and Lund University Sustainability Forum are proud to present the first-ever digital event discussing Lund University’s Sustainability Plan. The purpose of the event is to introduce the new Sustainability Plan. With the guests being key persons in Sustainability at Lund University the event provides ample opportunity to ask questions, discuss implementation and voice opinions. We welcome students, employees and others interested in Sustainability at Lund University.
Read more and join the event – sustainability.lu.se
Dekorativ bild med vatten. Foto.
15–19 mars: Populärvetenskapliga föreläsningar på NMT-dagarna
Under en vecka i mars bjuds gymnasieelever och lärare på populärvetenskapliga föreläsningar och demonstrationer. Syftet med dagarna är att ge en bild av aktuell forskning inom naturvetenskap, medicin och teknik. I år är alla föreläsningar digitala och öppna för anmälan. Några exempel på föreläsningar:Hela programmet och anmälan – nmt.lu.se
Del av cykelhjul och logo för Lunds kommun. Foto.
3–8 maj: Hållbarhetsveckan i Lund 2021
Hållbarhetsveckan är ett årligt event i Lund där universitetet, Lunds kommun, organisationer och andra intresserade fyller en vecka med aktiviteter kring hållbarhet! Årets Hållbarhetsvecka arrangeras den 3–8 maj 2021. Vi planerar för aktiviteter utomhus och digitalt, och är flexibla i planeringen med tanke på utvecklingen av corona-pandemin. Kontaka projektledare för mer information om att arrangera event på Hållbarhetsveckan.
Hållbarhetsveckan 2021 – hallbarhet.lu.se
The university building, a brain, a world map and a pair of binoculars. Illustration.
4 May: Knowledge for Sustainable Development 
Lund University invites to its first official research conference on sustainable development. This conference is aimed at all researchers at Lund University who want to increase their knowledge about the challenges that lie ahead, learn how their research can contribute to change, and strengthen their contacts with researchers from other disciplines. We welcome researchers at Lund University to submit their research contributions relating to the conference themes. Deadline for submission: March 21
Conference web page – sustainability.lu.se
1749 dsc2821 ruona 08
Information for researchers
Webpage for researchers related to sustainable development
A website for researchers is available on the Sustainability Forum´s website, with focus on funding opportunities and activities, as well as networks and opportunities. Please contact Sustainability Forum if you have suggestions for activities prior to call announcement or ideas for research engagements.  

More information on funding opportunities, networks and activities – sustainability.lu.se
Energy Agency: Competence centre for a sustainable energy system
Call for forming a competence centre, to meet new demands and challenges of our energy system. Deadline: 31 May 2021.
The call text on energimyndigheten.se (in Swedish)
Formas: Planned calls for proposals 2021
An overview for this year's planned announcements is now available.
Overview - planned calls for proposals 2021 – formas.se
Formas: The Food Research Days 2021
For two half days the Swedish Research Council Formas and the National Research Program for Food invite you to a digital event for actors in the Swedish food system. Date: 15-16 April 2021.
Read more – formas.se (in Swedish)
Vinnova: AI in the service of the climate 2
Open: March 2021
The offer is aimed at those of you who want to carry out the project which, with the help of artificial intelligence (AI), contributes to Sweden by 2045 have no net greenhouse gas emissions.
Call text – vinnova.se
VR: Research environment grant interdisciplinary research
The purpose of the Research environment grant Interdisciplinary research is to give research groups the possibility to develop interdisciplinary research and research environments where new ground breaking knowledge can be expected. Deadline: 17 March
Call text – vr.se
Forte: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age
Opens: March 2021
Call will open from CHANSE, for international research projects on the interplay between digitization and socio-cultural processes.
Information on the upcoming call – forte.se
ERC: Call dates
The first calls within Horizon Europe are now open: Starting Grant (25 Feb-8 April), Consolidator Grant (11 March-20 April), Advanced Grant (20 May-21 Aug).
More about the calls – erc.europa.eu
Grants calendar for researchers
Several departments at Lund University use a common grants calendar for an overview of available grants funding. Open for you with a Lucat-ID. Mainly medicine and environmental research at the moment.
Go to Grants calendar
Share your research?
We receive a lot of requests for public engagements (talks, discussions, panels) from interesting actors throughout society. Are you a researcher who is keen on spreading your knowledge? Send an email to jenny.hansson@cec.lu.se with a few sentences on your research and we'll add you to our library of speakers! If you have research that ought to be highlighted in this newsletter, you can also contact us.
Opportunities
PhD Course: Sustainable Development – a Systems View, 5 or 7,5 hp
Society’s complex sustainability challenges concern all of us! By relating important scientific questions to sustainability, PhD students can play an important role in addressing these challenges. This course gives you the opportunity to learn about sustainable development from different theoretical perspectives and reflect on how these relate to your own research. Preparatory assignments are “on-demand” to make it easier for you to complete them despite busy schedules. Each module ends with a scheduled seminar, in which the topic of the module is discussed with national and international experts in the area. The extended course (7,5 hp) also includes an individual project.
More information about the course and registration – design.lth.se
Agenda 2030 interdisciplinary courses
Are you a PhD student or master student who is up for the sustainability challenge? Apply for PhD courses within a wide range of subjects related to the 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals.
More info on current courses and how to apply

Do you want continuous updates on courses and events from the Lund University Agenda 2030 Graduate School? Contact ylva.van_meeningen@cec.lu.se to be part of the "extended family".
Subscribe | Unsubscribe