Newsletter with the latest research and events relating to sustainability at Lund University Web version
Lund University Logo 640x640transp
Sustainability Forum Newsletter #7 2022
Öppet hav och himmel. Foto.
Torsken i Östersjön illa ute efter gasutsläpp
Gasläckaget i Östersjön riskerar att stjälpa det redan sköra torskbeståndet i Hanöbukten. De skadade ledningarna ligger precis där den lilla torskpopulationen håller till utanför Bornholm, säger Maria C Hansson som är docent vid CEC och koordinator för Marint centrum i Simrishamn.
- Det kan gå illa. Miljön är extremt känslig i området och nu får torsken ytterligare en miljöfaktor emot sig.
Läs artikeln – cec.lu.se
Vy från ett flygplansfönster i skymningen. Foto.
Framtidens flygbränsle får eget labb
Nu är labbet som tar oss närmare framtidens bioflygbränsle invigt. Jetmotorlabbet vid LTH gör det möjligt att i fullskala studera hur motorer påverkas av nya bränslen – kunskap som blir allt viktigare när fossila flygbränslen fasas ut och ersätts av mer hållbara alternativ.
Läs artikeln – lu.se
Pinar Dinc och Lina Eklund framför fotografi. Foto.
Världen brinner – hur anpassar vi oss till en varmare planet?
Forskare över hela världen är ense: jorden blir varmare och varmare och extremt väder som värmeböljor eller långvarig torka skapar större risk för skogsbränder. I en ny fotografisk utställning i Pufendorfinstitutets trädgård i Lund kan besökare ta del av kraftfulla fotografier på hur människor, djur och samhällen påverkas av skogsbränder.
Läs artikeln – lu.se
Porträtt av kvinna. Foto.
Nytt centrum för hållbart näringsliv
Sparbanken Skånes centrum för hållbar näringslivsutveckling innebär ett tätt samarbete mellan Ekonomihögskolan och LTH. Centrumföreståndaren Susanne Arvidsson berättar om framtidsplanerna.
Läs artikeln – lu.se
Vad är hållbarhet i utbildningar? 
Karin Steen är lektor vid Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling, AHU, och ansvarig för en ny seminarieserie om att implementera hållbarhet i undervisningen.
Läs artikeln – lu.se
Regeringsuppdrag: Spar på energin!
Regeringen ber nu alla myndigheter, inklusive Lunds universitet, att spara energi så mycket som det är möjligt och lämpligt på kort sikt. Vi ska också minska elförbrukningen när användningen är som störst. Syftet är att försöka dämpa elpriserna inför kommande vinter.
Läs artikeln – lu.se
Förhöjda metanhalter vid ICOS mätstationer efter gasutsläpp
Kraftigt förhöjda metanhalter har uppmätts vid ICOS mätstationer i Norunda och Hyltemossa efter gasläckorna i Östersjön.
- Vi har undersökt vindförhållandena vid de här tillfällena och kan se att luftmassorna verkar komma ifrån havsområden i Östersjön där gasledningarna har läckor, säger Tobias Biermann, forskningsingenjör på ICOS i skånska Hyltemossa.
Läs artikeln – cec.lu.se
Komplexa konsekvenser av ett varmare Arktis
Effekterna av ett varmare Arktis är inte enbart av negativ betydelse för klimatet, visar en ny avhandling från Centrum för miljö- och klimatvetenskap. Genom modellering kunde man bland annat se att en förflyttning av trädgränsen uppåt kunde öka kollagret då träd binder mer kol i sin biomassa än tundraväxter. Men resultaten är osäkra.
Läs artikeln – lu.se
Färre fåglar i stadsskogar oavsett skogens kvalitet
En ny studie från Lunds universitet och SLU visar att städer påverkar mångfalden av fåglar negativt – i stadsskogar finns det betydligt färre arter skogsfåglar än på landsbygden, även om skogsområdena håller samma kvalitet.
Läs artikeln – lu.se
Små jordgubbar efter att bin fått i sig bekämpningsmedel från raps
Vildbin som får i sig växtskyddsmedlet klotianidin när de äter nektar från behandlad raps blir slöare. Dessutom blir jordgubbar som pollinerats av sådana bin mindre. Det visar en ny studie från Lunds universitet.
Läs artikeln – lu.se
Profilområden på Lunds universitet
Rektor har beslutat vilka fem områden som ska vara Lunds universitets profil­områden fram till år 2030. Läs mer om de utvalda profilområdena via länkarna nedan.

What's going on?
Gröna program på stadsbiblioteket. Illustration.
Miljö- och klimatföreläsningar på Lunds stadsbibliotek 
Lunds Naturskyddsförening, Lunds stadsbibliotek och Hållbarhetsforum vid Lunds universitet bjuder in till en serie föreläsningar och paneldebatter varje termin. Tiden är kl 18.00-19.30 vissa onsdagskvällar på Lunds stadsbibliotek, Atriumgården. Utan kostnad.

Program hösten 2022
Kompass med nål riktad mot ordet Framtid. Orange bakgrund. Bildmontage.
Framtidsdagarna 2022
24–26 oktober på Skissernas Museum

Den 24–26 oktober kan du ta del av föreläsningar och paneldiskussioner om framtidens arbete, kultur och mat. På temat framtidens arbete kan du bland annat höra om artificiell intelligens i arbetslivet, gig-ekonomi och hur det faktum att fler äldre vill arbeta ställer nya krav på arbetsmiljön. Under dagen för framtidens kultur diskuteras bland annat framtidens bibliotek och digitalt mode. På temat framtidens mat tas frågor som hur framtidens mat och leveranser av mat kan se ut, kan alger användas och växtbaserat kött bli populärt?

Program Framtidsdagarna 2022 – lu.se
Illustration av nanoplastens förekomst i en sjö. Illustration: Frida Nilsson.
Focus on (eco)toxicological effects of micro- and nanoplastic particles
25 oktober 2022, 13–14.30

Approximately 11 million tonnes of plastic waste end up in the sea every year. Over the course of hundreds of years, this plastic is broken down into smaller pieces of plastic: micro, and then nanoplastics. Nanoplastics have different properties than larger pieces of plastic, and their size can alter toxicity. Nanoplastics can also travel up the food chain by being absorbed into the tissue of aquatic animals.

Welcome to an event highlighting research on nano- and microplastics and effects on aquatic environments and organisms from researchers within the Mistra Environmental Nanosafety programme.

More information and registration – lu.se
Illustration av ett isberg. Illustratör: Catrin Jakobsson.
Aerosolers påverkan på klimatet i Arktis
26 oktober 12.00–12.45

Arktis värms upp två till tre gånger snabbare än resten av jorden, men orsakerna till detta är inte helt klarlagda. En bidragande faktor är troligen förändrade halter av aerosolpartiklar, dvs små osynliga partiklar i luften. Aerosolpartiklar kan ha mycket stor påverkan på molnen och klimatet i Arktis. Välkomna till en föreläsning inom ramen för Crafoords vetenskapsluncher med forskaren Pontus Roldin, verksam vid Kärnfysik, Fysiska institutionen.

Mer information – lu.se
Orangea och gröna löv. Foto.
Sustainable Teaching & Learning in Higher Education: Principles & Practices
Education is one of the ’paths’ in Agenda 21 towards a sustainable society. Education alone cannot achieve a more sustainable future; however, without education and learning for sustainable development, we will not be able to reach the sustainability goals. The Division for Higher Education Development at Lund Univsersity will arrange a seminar series that broadly deals with principles and practices of sustainable education.  

Programme and registration – ahu.lu.se
En student sitter i biblioteket med en dator och studerar. Foto.
Digitala kurser om hållbarhet
Resiliens, tippningspunkter och planetära gränser. Det finns många begrepp och koncept inom hållbarhetsforskningen som är relevanta att känna till även om man inte arbetar direkt med frågorna. Lunds universitet har lanserat en nätbaserad introduktionskurs som ska ge en större förståelse för vokabulären och förmåga att koppla hållbarhetsperspektiv till sitt eget intresseområde.

Lunds universitet erbjuder även öppna digitala kurser inom hållbar stadsutveckling och cirkulär ekonomi. 

Öppna nätkurser om hållbarhet – hallbarhet.lu.se
1749 dsc2821 ruona 08
Information for researchers
Webpage for researchers related to sustainable development
A website for researchers is available on the Sustainability Forum´s website, with focus on funding opportunities and activities, as well as networks and opportunities. Please contact Sustainability Forum if you have suggestions for activities prior to call announcement or ideas for research engagements.  
More information on funding opportunities, networks and activities – sustainability.lu.se
Tips for application writing
Are you struggling to writing an application for a call on sustainable development? Do not despair! We have summarised 9 tips for you of things to think about, to facilitate the writing process.
See the short film and read more at sustainability.lu.se
Social resilience webinars
The focus of the webinars are social resilience in crisis times. The Social Resilience Theme is devoted to stimulating critical cross- and interdisciplinary research on resilience, theoretically, methodologically, and empirically. Social resilience and crises tend to be intimately intertwined with one another. With this webinar series, we welcome various audiences to participate in examining social resilience in crisis times as shaped in various contexts.
  • 27 October: Conflict, Crisis, Social Resilience
  • 15 December: Law, Crisis, Social Resilience
Read more about the social resilience webinars at scsc.blogg.lu.se
MIRAI 2.0: Participate in Research and Innovation Week in Japan
Date: 15-18 November 2022
The conference “Sharing ONE future: Integrative Knowledge and Sustainable Transformation towards a better world” will be held at Kyushu University, Fukuoka, Japan, to meet and discuss major societal challenges and to find partners for new research projects. Especially early career researchers and doctoral students are welcome to apply for travel grants to participate! Behind the conference is MIRAI 2.0, a collaborative project between 20 Swedish and Japanese universities in the subject areas of artificial intelligence, ageing, sustainability, materials science, innovation and entrepreneurship.
More information about the Research and Innovation Week - mirai.nu

Travel grants for the conference will be available for participants from LU.
Further information on internal application and selection on the Staff Pages, Collaborations with Asia - staff.lu.se
LU: Call for applications for university-wide funding for Interdisciplinary projects focusing on Agenda 2030 and sustainable development
Deadline: 25 November
Lund University has set aside up to SEK 100 million for a university-wide investment in excellence at Lund University with a focus on Agenda 2030 and sustainable development for the period 2021-2025. The Research Board is now announcing funding for interdisciplinary projects for the second and final time. The projects must be relevant for creating new knowledge for sustainable development and Agenda 2030.
Call text at staff.lu.se
Use the Matchmaking Padlet to find collaborators and experts, or your interest of participation. - padlet.com
Preparatory project Impact Innovation
Deadline: 30 November
The Swedish Energy Agency, Formas and Vinnovas will carry out a call in 2022 for preparatory projects within Impact Innovation. With this offer, we want to strengthen the conditions for building new player-driven and long-term innovation programs for system conversion. The programs will contribute to global competitiveness through adaptation for sustainable development, innovation and pioneering research.
Call text at vinnova.se
Formas upcoming: The connections between climate change, water and biodiversity
Opens: 5 January 2023, Deadline: 30 March 2023
We plan to open a call that focuses on the connections between climate change, water and biodiversity and how these challenges can be managed from a holistic perspective. The call will be open to researchers from all disciplines. We intend to finance major research projects on this theme in two stages of four years, of which this call refers to stage 1. We are reserving a total of SEK 120 million for the first stage.
Call text at formas.se (in Swedish)
Formas information: Förändringar i Formas årliga öppna utlysning
Nu genomför vi förändringar i ansökningsförfarandet till vår årliga öppna utlysning 2023. Ändringen innebär att du som redan är projektledare för ett pågående forskningsprojekt med finansiering från en eller flera av Formas utlysningar inte kommer att kunna vara huvudsökande i vår årliga öppna utlysning 2023. Begränsningen kommer dock inte att gälla för alla typer av projektbidrag från Formas.
Läs om förändringen på formas.se
MIRAI 2.0 Call for Sweden-Japan collaborative projects and courses
Deadline: 1 December 2022
MIRAI 2.0 has opened a call for seed funding for both research and innovation projects and courses for doctoral students and postdocs. The projects are to be implemented during the calendar year 2023.
Application documents and complete call text are available on the project website - mirai.nu
Read more about MIRAI 2.0 at staff.lu.se
Vinnova: Secure sustainable metal and mineral supply
Deadline: 10 November
The purpose of the initiative is to create conditions for international competitiveness and sustainable solutions to global societal challenges. In this call for proposals, we fund shorter feasibility studies, full-scale innovation projects and pilot and demo projects that meet the societal challenges defined in the research and innovation agenda for sustainable mining and metal extraction.
Call text at vinnova.se
Grants calendar for researchers
Several departments at Lund University use a common grants calendar for an overview of available grants funding. Open for you with a Lucat-ID. Mainly medicine and environmental research at the moment.
Go to Grants calendar
CEC Funding opportunities
CEC have gathered information on funding opportunities on their webpage - a selection of open calls and a list of relevant funders.
Go to CEC Funding opportunities - cec.lu.se
Pivot-RP
In Pivot-RP you can search for research funding opportunities in all scientific fields, from both national and international sources. You can also search for funding to participate in research conferences, and for post-doc funding. And you can sign up for e-mail updates etc. 
Read more and log in via the LU Finding research funding page - staff.lu.se
Share your research?
We receive a lot of requests for public engagements (talks, discussions, panels) from interesting actors throughout society. Are you a researcher who is keen on spreading your knowledge? Send an email to Sustainability Forum with a few sentences on your research and we'll add you to our library of speakers! If you have research that ought to be highlighted in this newsletter, you can also contact us.
Contact Jenny Hansson, Sustainability Forum
Opportunities
Agenda 2030 interdisciplinary courses
Are you a PhD student or master student who is up for the sustainability challenge? Apply for PhD courses within a wide range of subjects related to the 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals.
More info on current courses and how to apply – sustainability.lu.se 

Do you want continuous updates on courses and events from the Lund University Agenda 2030 Graduate School? Contact Ylva van Meeningen to be part of the "extended family".
Email Ylva van Meeningen
Subscribe | Unsubscribe
$$$open$$