Newsletter with the latest research and events relating to sustainability at Lund University Web version
Lund University Logo 640x640transp
Sustainability Forum Newsletter #8 2022
Översvämmade hus i Nicaragua. Foto.
COP27 i Sharm el-Sheikh: Klimatkompensation till fattiga länder växande fråga
När världens länder den 6-18 november samlas för ett klimattoppmöte i Egypten har frågan om kompensation för klimatrelaterade förluster och skador seglat upp som en av mötets allra viktigaste. Fattigare länder och civilsamhället vill att frågan ska tas på större allvar och kräver svar: vem ska betala? Forskare vid Lunds universitet anordnar ett eget event om klimatskador under toppmötet.
Läs artikeln – lu.se
Sommargata Friisgatan i Malmö. Foto.
Så blir livet i staden om vi når klimatmålen
I den politiska debatten förmedlas ofta bilden av klimatomställningen som en väg kantad av uppoffringar. Men flera forskare tecknar bilden av en vardag som också kan bli bättre än dagens.
– När man konkret tittar på frågan om stadsplanering upptäcker man att det finns så många fördelar med att planera staden för mindre trafik. Renare luft, mindre buller och säkrare trafikmiljö, säger Johanna Alkan Olsson som forskar på hållbar omställning vid Lunds universitet.
Läs artikeln – lu.se
Universitetshuset i Lund. Foto: Kennet Ruona
Lunds universitet i europeisk toppklass i hållbarhetsrankning
Lunds universitet hamnar på plats 12 av 700 rankade lärosäten i QS World University Ranking: Sustainability, som rankar hållbar utveckling vid lärosäten i världen. Det är tredje bäst i Europa.
– Vi ska vara väldigt stolta över den kollektiva insatsen som ligger bakom resultatet, säger Henrik Smith, föreståndare vid Lunds universitets Hållbarhetsforum.
Läs artikeln – lu.se
Berg av plastavfall. Foto.
Fast i plast: fossila inlåsningar försvårar omställningen
Plastindustrin är i alla led knuten till fossila råvaror, med stor miljöpåverkan och växande koldioxidutsläpp som följd. Det visar en ny kunskapsöversikt från Lunds universitet, Svenska Miljöinstitutet och Cambridge universitet. Ändå kommer politiker och industri mest med ensidiga initiativ. Men med rätt insatser kan plastsystemet bli hållbart anser Fredric Bauer som är en av författarna.
Läs artikeln – lu.se
Satsning på hållbart resande till jobbet
Bättre parkeringsplatser för cyklar och kanske rabatterade resor med kollektivtrafiken. Det skulle kunna vara två åtgärder för att få anställda att undvika bilen fram och tillbaka till jobbet. Lokalplanerare Karin Lantz på LU Byggnad leder den brett sammansatta gruppen som arbetar med projektet Hållbar mobilitet som handlar om anställdas och studenters resor till och från campus.
Läs artikeln – lu.se
Lokala skyfall ska inte gå under radarn
För att få en bättre bild av var och när himlen öppnar sig och regnet öser ner undersöker forskare vid LTH om universitetets radar­teknik och privatpersoners regnmätare kan komplettera nationella väderstationer.
Läs artikeln – lu.se
Hettan är inget att leka med
Ett illamående med stark huvudvärk i ett kvavt Uganda blev upprinnelsen till boken ”Hetta” som Izabella Rosengren kom ut med strax före sommaren.
– När sedan en brittisk journalist fick värmeslag på samma plats och dog förstod jag allvaret och att hettan inte är något att leka med, säger hon.
Läs artikeln – lu.se
Svensk forskningsstation för hållbara material från skogen lanseras
ForMAX, en ny, nationell forskningsstation för studier av hållbara material från skogen med hjälp av röntgenljus, öppnar nu för nästa generations forskningsexperiment vid MAX IV. Intresset från både akademin och industrin är stort.
Läs artikeln – lu.se
Ny studie avslöjar omfattande kalhuggning av svenska naturliga skogar
Mellan 2003 och 2019 har nästan en fjärdedel av Sveriges sista gamla oskyddade naturliga skogar försvunnit. Med nuvarande skövlingstakt kommer dessa ekologiskt värdefulla skogar att vara borta om 50 år. Det visar en studie av bland andra forskare från Lunds och Umeå universitet.
Läs artikeln – lu.se
Statsvetare om den svenska koldioxidskattens framgång
Den svenska koldioxidskatten infördes 1991, som en av de första av sitt slag, och har sedan dess setts som ett ledande exempel på hur klimatpåverkande utsläpp kan prissättas och begränsas. I antologin Successful Public Policy in the Nordic Countries presenterar statsvetarna Roger Hildingsson och Åsa Knaggård en analys av dess tillkomst och policyhistoria under de senaste trettio åren, en utveckling de beskriver som en stegvis framgång som vuxit över tid.
Läs artikeln – svet.lu.se
Countries' Climate Pledges Put Unrealistic Demands for Land Ahead of Emissions Reductions
Countries’ climate pledges are dangerously over reliant on inequitable and unsustainable land-based measures to capture and store carbon.
– Our study shows that current national carbon plans would require a land area larger than the size of the U.S., or almost four times the land area of India. These plans are not only unrealistic, but also a great threat to future food production and nature protection, says Wim Carton, Senior Lecturer at Lund University Studies for Sustainability Studies (LUCSUS).
Read the article – lucsus.lu.se
What's going on?
Gröna program på stadsbiblioteket. Illustration.
Miljö- och klimatföreläsningar på Lunds stadsbibliotek 
Lunds Naturskyddsförening, Lunds stadsbibliotek och Hållbarhetsforum vid Lunds universitet bjuder in till en serie föreläsningar och paneldebatter varje termin. Tiden är kl 18.00-19.30 vissa onsdagskvällar på Lunds stadsbibliotek, Atriumgården. Utan kostnad.

Program hösten 2022
Vindkraftverk, kärnkraftverk och solpaneler. Illustration: Frida Nilsson
Debatt i Lund: Svensk elförsörjning – en kraftmätning
14 nov kl 19
Elpriserna skenar och en kall och dyr vinter väntar oss. Hur ska Sverige klara energiförsörjningen på lång och på kort sikt? Kom och lyssna på två tidigare toppolitiker och två forskare som diskuterar: Vad är kunskapsläget om de olika energislagens styrkor och svagheter? Är det rimligt att kommuner sätter stopp för utbyggnaden av kabelnät, vindkraftverk och annat som kan trygga vår energiförsörjning? Är det rätt att dela upp Sverige i fyra områden med olika elpris? Vad innebär regeringens nya politik? Och vad kan och bör vi som individer göra?
I panelen:
  • Mikael Odenberg, tidigare generaldirektör för Svenska Kraftnät och försvarsminister (M)
  • Isabella Lövin, tidigare miljö- och klimatminister (MP)
  • Lars J Nilsson, professor i miljö- och energisystem
  • Magnus Genrup, professor i kraftverksteknik
Om Debatt i Lund – lu.se
Två kvinnor, hjärna och texten Be the change. Illustration.
Inner Development Goals for building sustainable development skills
18 nov kl 9-10
What skills and qualities are needed to achieve the Sustainable Development Goals by 2030? Sarah Emond, CEO at By EMOND guides you through the Inner Development Goals framework, and Christine Wamsler, Professor of Sustainability Science, provides input from a research perspective. Arranged by Change Maker Future Track.

About the seminar– lusem.lu.se
A family take shelter on the roof of their small house. Due to climate change, incessant rainfall has flooded nearby houses. Photo: Muhammad Amdad Hossain / Climate Visuals
Loss and damage in climate negotiations: experiences from COP27
28 Nov 18-19
Climate change is already causing both slow- and rapid-onset effects such as extreme weather events and sea-level rise. These effects induce devastating loss and damage, in communities all around the world. The nations and communities that are the least responsible for greenhouse emissions tend to suffer the most from its effects, an injustice often sidelined in global political negotiations. As we head towards this year’s climate negotiations at COP27 in Egypt, various actors demand the inclusion of loss and damage in the agenda. To discuss this further, the Sustainability Forum invites you to a roundtable discussion on the role of loss and damage in climate negotiations. Our three panelists come from different fields of experience and will all have attended COP27 this November in Egypt.
About the seminar – sustainability.lu.se
Orangea och gröna löv. Foto.
Sustainable Teaching & Learning in Higher Education: Principles & Practices
Education is one of the ’paths’ in Agenda 21 towards a sustainable society. Education alone cannot achieve a more sustainable future; however, without education and learning for sustainable development, we will not be able to reach the sustainability goals. The Division for Higher Education Development at Lund Univsersity will arrange a seminar series that broadly deals with principles and practices of sustainable education.  

Programme and registration – ahu.lu.se
En student sitter i biblioteket med en dator och studerar. Foto.
Digitala kurser om hållbarhet
Resiliens, tippningspunkter och planetära gränser. Det finns många begrepp och koncept inom hållbarhetsforskningen som är relevanta att känna till även om man inte arbetar direkt med frågorna. Lunds universitet har lanserat en nätbaserad introduktionskurs som ska ge en större förståelse för vokabulären och förmåga att koppla hållbarhetsperspektiv till sitt eget intresseområde.

Lunds universitet erbjuder även öppna digitala kurser inom hållbar stadsutveckling och cirkulär ekonomi. 

Öppna nätkurser om hållbarhet – hallbarhet.lu.se
1749 dsc2821 ruona 08
Information for researchers
Webpage for researchers related to sustainable development
A website for researchers is available on the Sustainability Forum´s website, with focus on funding opportunities and activities, as well as networks and opportunities. Please contact Sustainability Forum if you have suggestions for activities prior to call announcement or ideas for research engagements.  
More information on funding opportunities, networks and activities – sustainability.lu.se
En student sitter i biblioteket med en dator och studerar. Foto.
Sustainable Idea Exploration: Apply now!
Solar cells of the future, the optimal solution to a global carbon tax or a policy that creates peace? Your idea can be a piece of the puzzle in the transition to a sustainable society. This is an opportunity to explore the innovative potential and fund activities outside the scope of your existing research project. The purpose of this grant is to support the development of early innovative ideas from research projects with an impact on sustainability.

Lund University Sustainability Fund – innovation.lu.se
Tips for application writing
Are you struggling to writing an application for a call on sustainable development? Do not despair! We have summarised 9 tips for you of things to think about, to facilitate the writing process.
See the short film and read more at sustainability.lu.se
BECC Grand Seminar: How fair and effective is the political process to decide and implement a post-2020 global biodiversity framework @COP15? 
25 November 10:00-15:00

We invite you to a joint BECC and LU Land Grand Seminar. We will listen to experts in different fields connected to biodiversity, decision-making, and discuss possibilities for implementing the post-2020 global biodiversity framework that will be finalized and adopted at COP15 in December.

Read more about the BECC Grand Seminar at becc.lu.se
Disaster Diplomacy: Do disaster-related activities create peace or conflict?
30 November 10:15-11:30

The ASG Wildfires in the Anthropocene invites you to a public seminar focused on disasters, wildfires and diplomacy with Professor Ilan Kelman from UCL Institute for Risk and Disaster Reduction. Ilan Kelman is a professor of Disasters and Health and has a wide research focus that includes climate change impacts, human health, migration, disaster risk management, peace and diplomacy.

Read more about the seminar at ui.ungpd.com
Social resilience webinars
The focus of the webinars are social resilience in crisis times. The Social Resilience Theme is devoted to stimulating critical cross- and interdisciplinary research on resilience, theoretically, methodologically, and empirically. Social resilience and crises tend to be intimately intertwined with one another. With this webinar series, we welcome various audiences to participate in examining social resilience in crisis times as shaped in various contexts.
  • 15 December: Law, Crisis, Social Resilience
Read more about the social resilience webinars at scsc.blogg.lu.se
LU: Agenda 2030 Award
Deadline: February 2023
The Lund University Agenda 2030 Award aims to promote innovative and interdisciplinary research on sustainable development by early career scholars at the university. We will soon open up for nominations for the Agenda 2030 Award 2023.
Call text at sustainability.lu.se
Volvo Environment Prize
Deadline: 10 January 2023
The Volvo Environment Prize recognizes researchers who have made a significant research impact. Nominations are made by colleagues and institutions - self-nominations are not possible. The span of disciplines and activities for which nominations can be made is wide and includes all disciplines which have relevance to the environment. The research of nominees should be based on scientific grounds but must clearly show impacts outside of the specific discipline. The Prize is awarded annually and consists of a hand-crafted diploma, a glass sculpture and a cash award of SEK 1.5 million.
Call text at environment-prize.com
Formas: The links between climate change, water and biodiversity
Open: 16 January 2023, Deadline: 30 March 2023
Formas is planning to open a call focusing on the links between climate change, water and biodiversity, and how related challenges can be addressed holistically.
The call will welcome researchers from all disciplines. We intend to fund research projects on this topic in two four-year stages. This call is for stage 1. We have reserved a total of 120 million SEK for the first stage. Preliminary, applicants may apply for a maximum of 12–16 million SEK for stage 1.
Call text at formas.se
Forte: Co-production for a Sustainable Working Life 2023
Deadline: 17 January 2023
In this call for proposals you can apply for project grants for the period 1 July 2023–30 June 2026, given within the framework of the national research programme on working life. The research shall be carried out jointly by researchers and users, so called co-production, and contribute knowledge that supports the sustainable development of working life. A total of SEK 36 million has been allocated for the period 2023–2025.
Call text at forte.se
The KTH Great Prize
Deadline: proposals may be submitted on an ongoing basis
The prize is taken from the proceeds of a donation made in 1944 and which now stands at one million two hundred thousand SEK (2021). According to the donor, who wished to be and has remained anonymous, the prize shall be awarded to:

"A person who, through epoch-making discoveries and the creation of new values and by ingenious applications of findings gained on the practical aspects of life, promotes Sweden's continued material progress, or a person who by means of scientific research has discovered particularly valuable principles or methods which are useful for applications, which promote the above purpose, or a person who through artistic activities "exerts a powerful influence particularly on the spiritual life of her own people."

The recipient must also be a Swedish citizen.
Call text at kth.se
Vinnova: Competence centers within Sustainable industry and Digital transformation 2022
Deadline: 1 March 2023
In this the offer we finance competence centers where different parties in the areas Sustainable industry and Digital transformation collaborates to develop new knowledge in the field. This knowledge must be able to be used in business or society to provide new products, processes or models. Academics, research institutes, business and the public sector can apply in constellations where academia or research institutes must be the coordinating party.
Call text at vinnova.se
Grants calendar for researchers
Several departments at Lund University use a common grants calendar for an overview of available grants funding. Open for you with a Lucat-ID. Mainly medicine and environmental research at the moment.
Go to Grants calendar
CEC Funding opportunities
CEC have gathered information on funding opportunities on their webpage - a selection of open calls and a list of relevant funders.
Go to CEC Funding opportunities - cec.lu.se
Pivot-RP
In Pivot-RP you can search for research funding opportunities in all scientific fields, from both national and international sources. You can also search for funding to participate in research conferences, and for post-doc funding. And you can sign up for e-mail updates etc. 
Read more and log in via the LU Finding research funding page - staff.lu.se
Share your research?
We receive a lot of requests for public engagements (talks, discussions, panels) from interesting actors throughout society. Are you a researcher who is keen on spreading your knowledge? Send an email to Sustainability Forum with a few sentences on your research and we'll add you to our library of speakers! If you have research that ought to be highlighted in this newsletter, you can also contact us.
Contact Jenny Hansson, Sustainability Forum
Opportunities
Agenda 2030 interdisciplinary courses
Are you a PhD student or master student who is up for the sustainability challenge? Apply for PhD courses within a wide range of subjects related to the 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals.
More info on current courses and how to apply – sustainability.lu.se 

Do you want continuous updates on courses and events from the Lund University Agenda 2030 Graduate School? Contact Ylva van Meeningen to be part of the "extended family".
Email Ylva van Meeningen
Subscribe | Unsubscribe
$$$open$$