Newsletter with the latest research and events relating to sustainability at Lund University Web version
Lund University Logo 640x640transp
Sustainability Forum Newsletter #4 2021
Universitetshuset, en hjärna, jordklot och kikare. Illustration.
Reflektioner kring hur Lunds universitet kan bidra till hållbar utveckling
Lunds universitet anordnar för första gången en universitetsgemensam konferens om hållbar utveckling. Vicerektor för forskning, hållbarhet och campusutveckling, Per Mickwitz, och Emily Boyd, föreståndare för Lunds universitets centrum för studier av uthållig samhällsutveckling, LUCSUS, modererar båda sessioner under konferensen som handlar om hur forskning kan bidra till förändring och belyser de komplexa hållbarhetsutmaningar vi står inför. I den här intervjun delar de med sig av sina tankar om hur Lunds universitet kan arbeta för att främja hållbar utveckling, hur hållbarhetsforskningen kan breddas, samt reflekterar kring externt och internt samarbete och vikten av att integrera hållbarhet i utbildningen.
Läs artikeln – lu.se
Illustration.
3–8 maj: Hållbarhetsveckan i Lund 2021
Äntligen är det dags för årets Hållbarhetsvecka! Programmet är späckat och det finns många möjligheter att ta del av innehållet - antingen hemma vid datorn eller på plats i Lund. Hållbarhetsveckan arrangeras av Lunds universitet och Lunds kommun.  
 
Hela programmet för Hållbarhetsveckan 2021 – hallbarhet.lu.se
Rektors blogg: Lunds universitet växlar upp för hållbar utveckling
"Det är viktigt att vi lägger in ytterligare en växel för att kunna bidra till samhällets behov av lösningar" skriver rektor Erik Renström och berättar om de hållbarhetssatsningar som Lunds universitet gör. 
Läs blogginlägget – rektor.blogg.lu.se
Skogsavverkningen i Europa ökar – men inte i den takt som tidigare rapporterats
I en ny studie ifrågasätter 33 forskare en EU-rapport om Europas skogsbruk som rönte stor uppmärksamhet förra året. Enligt studien, som publiceras i Nature, feltolkades data vilket fick det att se ut som om avverkningsvolymerna var betydligt större än vad de i själva verket var.
Läs artikeln – lu.se
Bästa grödorna för att klara proteinskiftet
Mycket talar för att mindre kött på tallriken är bra för klimatet. Men vad ska vi äta istället? Livsmedelsforskaren Karolina Östbring listar vilka grödor det snackas om på konferenser, i akademin och industrin och som vi förväntas odla mer av i Sverige. Men allra först bör vi halvera vårt intag av samtliga proteiner, anser hon.
Läs artikeln – lu.se
Nya mål i fokus för Lunds klimatpolitiska råd
Den 7 april lämnade Lunds kommuns klimatpolitiska råd och ordförande Lena Neij över sin tredje rapport till kommunstyrelsen. I år har rådets granskning fokuserat på nya mål för klimatarbetet. Rapporten visar att utsläppen i Lund halverats genom åtgärder som kommunen själv råder över, men att arbetet nu måste bli kraftfullare, ha en betydligt högre takt och ske i samverkan med andra aktörer. Lunds klimatpolitiska råd består av åtta experter med tvärvetenskaplig kompetens från Lunds universitet och SLU Alnarp.
Läs artikeln – lu.se
Agenda 2030: Har EU-indikatorer ett mervärde?
Forskare i samhällsvetenskap har på flera områden studerat framväxten av ett utvärderingssamhälle där mätbarhet, rapportering och rankningar är centrala styrformer. Detta gäller nationellt och i växande grad även internationellt. Ett tydligt exempel är de sjutton globala mål för hållbar utveckling som är en del av Agenda 2030. Sammantaget är det slående att det skapats en rad omfattande och överlappande indikatorsystem för uppföljning av de globala målen, inte minst inom EU:s gränser.
Läs blogginlägg – lu.se
Seniorer och skolelever forskar om tillgänglighet i svenska bostäder
En tumstock och en mobilapp är allt som behövs för att delta i ForskarFredags massexperiment 2021 – Bostadsförsöket. Här vill forskare vid Lunds universitet ha hjälp från seniorer och skolelever från hela Sverige för att ta reda på hur tillgängliga bostäder är.
Läs artikeln – lu.se
Ökad miljönytta med rätt placerade miljöåtgärder
Genom att övergå till resultatbaserade miljöersättningar sporras jordbrukare att utföra miljöåtgärder som gör mest miljönytta och inte, som idag, göra sådant som stör den ordinarie produktionen minst. Det kan till exempel handla om att placera så kallade skyddszoner på rätt ställen. Det menar William Sidemo Holm som nyligen disputerat med en avhandling om biologisk mångfald och ekosystemtjänster i jordbrukslandskap.
Läs artikeln – lu.se
Isolerade öar ytterst känsliga för mänsklig påverkan
Koloniseringen av avlägsna öar har bidragit till oåterkalleliga förändringar i öarnas ekosystem. Det visar en internationell studie där bland annat forskare från Lunds universitet medverkar. Genom att analysera 5 000 år gammalt pollen kan forskargruppen blottlägga öarnas sårbarhet.
Läs artikeln – lu.se
Myrarnas metanutsläpp mer komplexa än i klimatmodellerna
Dagens klimatmodeller är trubbiga verktyg som inte beskriver myrars metanutsläpp på ett tillfredsställande sätt. Det slår en internationell forskargrupp fast i en ny studie. Istället för att bara ta hänsyn till temperaturförändringar måste fler faktorer lyftas in i modellerna.
Läs artikeln – lu.se
Vem ska bort? En utställning om invasiva främmande växter
Vilka växter ska få finnas och vilka ska bort? Denna fråga står i centrum för en ny utställning om invasiva växter som visas på Pufendorfinstitutet och som invigs under Hållbarhetsveckan i Lund. Utställningen utgår från frågeställningar och en rad paradoxer som ett av institutets Tema-grupper med samma namn, Perspektiv på invasiva främmande växter, undersökt tillsammans under sin tid som Tema 2020-21.
Läs artikeln – lu.se
Hur kan vi använda entreprenörskap för att uppnå en mer hållbar framtid?
Innovationspodden från Venture Lab kommer guida er i innovation och entreprenörskap genom studenter från Lunds Universitets frågor. Senaste avsnittet har tema hållbarhet. Hur kan vi använda entreprenörskap för en mer hållbar framtid? Avsnittet gästas av Deqa Abukar, Rebecca Connee och Moa Persdotter - tre personer med viktiga insikter gällande hållbarhet inom innovationssystemet. Vi pratar om entreprenörskap i utanförskapsområden, mat och klimat och sist men inte minst - jämställdhetsintegrering.
Lyssna här – venturelab.lu.se
Long-term futures in urban planning
How can the long-term be considered in urban planning and experimentation? In a new article – "Planning for 1000 years: The Råängen experiment" published in the journal Urban Planning – Roger Hildingsson, Johannes Stripple and Alice Herrström have together with Peter Pelzer, Utrecht University, studied how the Church of Sweden as a landowner has taken on a new role as planner and urban developer in the Brunnshög area.
Read the article – svet.lu.se
New publication: Data-center infrastructure and energy gentrification
Which societal functions should be prioritized when the electricity grid reaches its maximum capacity? This highly relevant question is asked by Frans Libertson, Doctoral Student at IIIEE, Julia Velkova, Assistant Professor at Linköping University, and Jenny Palm, Professor at IIIEE, in a newly published policy paper in Sustainability: Science, Practice and Policy.
Läs artikeln – lu.se
Slow down and embrace nature – how to create better cities when the pandemic is over
Engaging with deep reflection about urban nature and its benefits, and working with nature-based solutions, is needed to build our cities back better. The pandemic allows us to rethink urban futures. Read PhD student Björn Wickenberg’s reflective article in The Conversation about slowing down and embracing nature.
Read the article – theconversation.com
New episode from the podcast Advancing Sustainable Solutions: Evaluating for a Sustainability Transition
All kinds of public policies are being proposed to address our climate and sustainability challenges, for example, emission standards, substance bans, aviation taxes, energy efficiency labels, and even communication campaigns. However, global carbon dioxide emissions keep going up! Are these policies working? Under what circumstance? And, at what cost to other systems in society? Listen to the podcast with PhD Student Sofie Sandin, who defends her doctoral thesis on transformative policy evaluations in May. Sofie is also joined by Per Mickwitz, Pro-Vice Chancellor of Research, Sustainability, and Campus Development at Lund University.
Listen now – wavve.link
Lund Stem Cell Center Distinguished Webinar Series: Stem cells & global sustainability
Welcome to a digital lecture on applications of stem cells towards global sustainability (prospects for meat products and species conservation). May 20, 2021. 
Read more about the event – stemcellcenter.lu.se
1749 dsc2821 ruona 08
Information for researchers
Webpage for researchers related to sustainable development
A website for researchers is available on the Sustainability Forum´s website, with focus on funding opportunities and activities, as well as networks and opportunities. Please contact Sustainability Forum if you have suggestions for activities prior to call announcement or ideas for research engagements.  
More information on funding opportunities, networks and activities – sustainability.lu.se
4 May: Knowledge for Sustainable Development
Welcome to Lund University´s first official research conference on sustainable development!
We look forward to an exciting day with more than 70 research contributions: roundtable discussion, research presentations, matchmaking & mingle, posters, and panel debate. Take part in research discussions and network with the other participants on sustainable policy, circular and sharing economy, health, climate adaptation, urbanisation & mobility, water, equality & gender, digitalisation, modelling, the food chain and much more! Have you missed the registration deadline? Contact Cerina Wittbom (cerina.wittbom@cec.lu.se)
Conference web page – sustainability.lu.se
LINXS, Lund Institute of advanced Neutron and X-ray Science, invites a new Theme 
Deadline: 18 June 2021, 17:00 PM
LINXS invites proposals for a new Theme, starting 2022, relating to the application of x-ray and neutron based science on any topic related to the LINXS focus areas (hard matter, soft matter, life science). LINXS welcomes applications from research groups at partner organisations (currently Lund University) who would like to drive funded activities under a Theme framework as well as support the realisation of LINXS mission. The research focus of a theme relates to the development and application of neutron and x-ray techniques to answer scientific questions and considers data acquisition, experiments, data analysis, simulation and theory.
Read more and apply at LINXS.se
Energy Agency: Competence center for a sustainable energy system
Deadline: 31 May 2021
Our energy system is facing major changes, which places new demands on its players and the knowledge and skills that will be needed for the transition. By forming a competence center, you can contribute to increasing collaboration, relevance in energy research and a faster implementation of the results. At the same time, you are training a new generation of researchers with deep knowledge of the challenges and opportunities of the energy transition.
The call text on energimyndigheten.se (in Swedish)
Formas: Blue innovation - Preparatory project 2021
Open: 5 May, Deadline: 1 September
The purpose of this call is to create, through a preparatory project, basic conditions for stakeholders to take on a complex challenge with other actors with a direct or indirect impact on the marine and aquatic environment. The preparatory project provides an opportunity for stakeholders to identify and understand the systems, actors and networks needed to be able to take on the challenge that has been identified in a continued project.
Call text at formas.se (in Swedish)
Vinnova: Social sustainability in the physical environment
Deadline: 15 June
Develop and test methods in order to strengthen or add social values in the development of built environment. Examples of social values are equality, trust, security and well-being. 
Call text at vinnova.se
Forte: Use, risk use and abuse within ANDTG – The importance of prevention for public health (2021)
Deadline: 27 May
This is a call for research on use, risk use and abuse within ANDTG. The research should focus on prevention and the interplay between individuals, group processes and the institutional and commercial environment, as well as to what extent existing initiatives contribute to better public health. Further, the focus is limited to research on use, risk use and abuse within the field of “Alcohol, narcotics, doping, tobacco and gambling”.
Call text at forte.se
Swedish Foundation for Strategic Research (SFF): Future Research Leader!
Deadline: 16 August
For the eighth time, SSF is investing in the flagship program “Future Research Leaders” (FFL-8). Since the start in 2000, around 140 successful researchers have participated in the program. Another 16 young researchers are now given the opportunity to participate. During a five-year period, the participants receive a grant of SEK 15 million each and will at the same time receive a solid leadership training.
Call text at strategiska.se
Grants calendar for researchers
Several departments at Lund University use a common grants calendar for an overview of available grants funding. Open for you with a Lucat-ID. Mainly medicine and environmental research at the moment.
Go to Grants calendar
Share your research?
We receive a lot of requests for public engagements (talks, discussions, panels) from interesting actors throughout society. Are you a researcher who is keen on spreading your knowledge? Send an email to jenny.hansson@cec.lu.se with a few sentences on your research and we'll add you to our library of speakers! If you have research that ought to be highlighted in this newsletter, you can also contact us.
Opportunities
PhD Course: Sustainable Development – a Systems View, 5 or 7,5 hp
Society’s complex sustainability challenges concern all of us! By relating important scientific questions to sustainability, PhD students can play an important role in addressing these challenges. This course gives you the opportunity to learn about sustainable development from different theoretical perspectives and reflect on how these relate to your own research. Preparatory assignments are “on-demand” to make it easier for you to complete them despite busy schedules. Each module ends with a scheduled seminar, in which the topic of the module is discussed with national and international experts in the area. The extended course (7,5 hp) also includes an individual project.
More information about the course and registration – design.lth.se
Agenda 2030 interdisciplinary courses
Are you a PhD student or master student who is up for the sustainability challenge? Apply for PhD courses within a wide range of subjects related to the 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals.
More info on current courses and how to apply – sustainability.lu.se 

Do you want continuous updates on courses and events from the Lund University Agenda 2030 Graduate School? Contact helena_gonzales.lindberg@cec.lu.se to be part of the "extended family".
Subscribe | Unsubscribe