Newsletter with the latest research and events relating to sustainability at Lund University Web version
Lund University Logo 640x640transp
Sustainability Forum Newsletter #8 2021
Förstoringsglas framför en skog visar industrier. Fotomontage. 640x640transp
640x640transp Klimattoppmötet i Glasgow – vad handlar det om? 
640x640transp Den 31 oktober samlas representanter från världens alla hörn i Glasgow för att delta i FN:s stora klimattoppmöte COP26 som ska pågå i två veckor. Förväntningarna är skyhöga efter fjolårets inställda konferens och den alarmerande rapport som FN:s klimatpanel IPCC släppte i augusti. Men vad kan vi egentligen förvänta oss av mötet? Vad står på spel och vad har utkomsten för betydelse? Fem Lundaforskare ger svar.
Läs artikeln – lu.se
En person på en flygplats. Bild: Pixabay. 640x640transp
640x640transp Rik eller medelklass? Fem sätt du kan göra skillnad för klimatet
640x640transp En ny studie identifierar fem områden där rika och medelinkomsttagare har oproportionerligt stor påverkan på de globala utsläppen – och därmed ett större ansvar och mer möjligheter att driva på klimatomställningen, menar klimatforskare.
Läs artikeln – lu.se
"Gammal annons för elektrisk bil. En teckning där en snyggt klädd kvinna tittar på en bil. Texten: One of our rare creations for 1912. 640x640transp
640x640transp Brist på elnät gav oss bensinbilar i stället för elbilar under 1900-talets början
640x640transp Bristen på infrastruktur var en viktig faktor bakom att bilproducenter valde att tillverka bensinbilar istället för elbilar i det tidiga 1900-talets USA. Forskarna uppskattar att om elnätet hade etablerats och spridits 15 till 20 år tidigare så kunde det ha lett till att en majoritet av producenterna föredragit elfordon.
Läs artikeln – lu.se
Mycket snack om hållbarhet, men gör universitetet någonting?
Klimatförändring och hållbarhet diskuteras mycket, både internationellt, nationellt och på Lunds universitet. Samtidigt är det tydligt efter den senaste IPCC rapporten att förändringar måste ske snabbt. Flera undrar därför om universitetet bara pratar eller om någonting också görs. Vicerektor Per Mickwitz kommenterar några av den senaste tidens satsningar inom hållbarhet.
Läs artikeln – medarbetarwebben.lu.se
Datum för Hållbarhetsveckan 2022
Hållbarhetsveckan är ett årligt event i Lund där universitetet, Lunds kommun och andra intresserade fyller en vecka med aktiviteter kring hållbarhet! Nästa Hållbarhetsvecka hålls den 2–7 maj 2022. Du är välkommen att skicka in eventidéer till planeringsgruppen. Mer information om programmet kommer närmare.
Kontaktuppgifter till projektgruppen – hallbarhet.lu.se
Hållbara Bolag 2021
Aktuell Hållbarhet, Dagens industri och Lunds universitet presenterar för fjärde året listan Hållbara Bolag. Hållbarhetsarbetet i börsbolagen har utvecklats tydligt de senaste åren. Men den positiva trenden i rankingen lever inte upp till behovet av snabba och omfattande åtgärder och utsläppsminskningar. Susanne Arvidsson, docent vid Ekonomihögskolan i Lund, är ansvarig för genomförandet av rankningen Hållbara bolag. 
Läs artikeln – aktuellhallbarhet.se
Stålindustrins utsläpp kan fördubblas om ny teknik dröjer
Stålindustrin riskerar att fördubbla sin andel av de globala koldioxidutsläppen om den inte gör mångmiljardinvesteringar i utsläppsbegränsande teknik under de närmaste fem till tio åren, enligt en ny studie som letts av Valentin Vogl från LTH.
Läs artikeln – lu.se
Expansion of wind and solar power too slow to stop climate change
The production of renewable energy is increasing every year. But after analysing the growth rates of wind and solar power in 60 countries, researchers conclude that virtually no country is moving sufficiently fast to avoid global warming of 1.5°C or even 2°C.
Read the article – iiiee.lu.se
Samhällsvetare kraftsamlar kring social resiliens
Samhällsvetenskapliga fakulteten gör just nu en satsning på forskning kring området social resiliens. Nya postdoktorer är på plats och snart även två doktorander. I höst bjuds alla intresserade in till en seminarieserie där samhällsvetenskaplig forskning kring social, ekonomisk och politisk motståndskraft samlas.
Läs artikeln – lu.se
Global and internal transformation are tied together. A new study provides a roadmap for advancing related research, policy and practice
In a newly published article in Global Environmental Change, Professor Christine Wamsler and colleagues map out existing research on internal and external transformations. Drawing upon the results, they propose a model and roadmap for advancing sustainability and climate-related research, policy, and practice.
Read the article – lucsus.lu.se
Agenda 2030: Forskning för en bättre värld
För att forskningen ska kunna ta sig an världens akuta komplexa problem, som fattigdom, svält, global uppvärmning och krympande biologisk mångfald behövs flera olika perspektiv. 2019 startade universitetet därför Forskar­skolan Agenda 2030 där sjutton doktorander från olika ämnen samarbetar. Nu ska forskar­miljön växa rejält – nya tjänster har utlysts för tretton doktorander och tio postdoktorer. Men hur mycket kan egent­ligen forskare påverka för att rädda världen? Lunds universitets magasin gör några nedslag bland dagens doktorander på forskarskolan.
Läs artikeln – lu.se
Svenska städer leder delningsekonomins framfart: En aktiv delningskultur driver på klimatomställningen i svenska städer
Den sista augusti 2021 avslutades det nationella programmet Sharing Cities Sweden. Programmet har utgjort en viktig del av Viable Cities - det strategiska innovationsprogrammet för smarta och hållbara städer. Mycket fokus har legat på städers möjligheter att främja delning av saker, tjänster, platser och mobilitet.
Läs artikeln – iiiee.lu.se
Klimatstudenter efterlyser gemensam hållbarhetsstrategi för datorer
De flesta vid universitetet byter ut sin dator efter tre, fyra år oavsett om den fungerar eller inte. Men så finns det fakulteter där datorerna används tills de tar slut – i tio år. Datorsvinn har hittills inte varit i fokus när det gäller hållbarhetsarbete vid LU, men nu har masterstudenter i klimatstrategi försökt kartlägga läget.
Läs artikeln – lu.se
Underjordens hjältar säkrar markhälsan
En dag på jobbet kan vara både vindpinad och geggig – och alldeles ­underbart jordnära. Häng med ut på fältarbete, i jakten på anonyma hjältar som bidrar till den viktiga och allt mer uppmärksammade markhälsan.
Läs artikeln – lu.se
Ingen ekonomisk vinst för yrkesfiskarna när havskräftor blir MSC-certifierade
Vad tjänar yrkesfiskare på att låta miljöcertifiera sina fartyg för fångst av havskräftor? Kanske blir det lättare att nå ut på vissa marknader, för det pris fiskaren får är inte högre när havskräftan är MSC-märkt. Det visar en ny studie från Agrifood Economics Centre, ett samarbete mellan Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).
Läs artikeln – lu.se
Svensk Fågeltaxering är Årets Miljöhjälte
Världsnaturfonden (WWF) har utsett Svensk Fågeltaxering till Årets Miljöhjälte i kategorin biologisk mångfald. Projektet drivs av biologiska institutionen i Lund under ledning av Åke Lindström, Martin Green och Fredrik Haas.
Läs artikeln – lu.se
New sustainability track at LUSEM attracts big names
The Sustainable Future Hub at Lund University School of Economics and Management is now starting the Change Maker Future Track. The goal: to offer students at master’s level practical experience of sustainability work. Aiming to take the University motto of “understanding, explaining and improving” to the next level, the track has four equally important parts: students, challenges, coaches and inspiration.
Read the article – lusem.lu.se
IIIEE is now recruiting Director
Join the International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE), with the aim to find pathways towards accelerating the transitions to climate-neutral and resource-efficient economies. They are looking for a highly qualified candidate to lead, develop and coordinate this interdisciplinary research and education institution with great ambitions.
Read more – iiiee.lu.se
What's going on?
Vågor över brygga. Foto.
Miljö- och klimatföreläsningar
Lunds Naturskyddsförening, Lunds stadsbibliotek och Hållbarhetsforum vid Lunds universitet bjuder in till en serie föreläsningar och paneldebatter varje termin. Tiden är kl 18.00-19.30 vissa onsdagkvällar på Lunds stadsbibliotek, Atriumgården. Utan kostnad.
Agenda: Sustainability
Ny webbinarieserie som arrangeras av Lund Inistitute for Sustainability Impact vid Ekonomihögkolan, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Lunds Kommun och Region Skåne.

Vi tror att det bästa sättet att nå de ambitiösa mål som uttrycks i t.ex. Agenda 2030, EU Green Deal och The Sustainable Finance Platform, är att gå samman, dela idéer och innovationer samt att starta nya kreativa samarbeten. Därför lanserar vi Agenda: Sustainability – en webbinarieserie där vi bjuder in aktörer från den privata och offentliga sfären att diskutera med intresseorganisationer, myndigheter och forskare hur man kan hitta effektiva sätt att lyckas med de hållbarhetsutmaningar vi har högt upp på våra agendor.
Läs mer om webbinarieserien och anmäl dig – ehl.lu.se
LUCSUS seminars
The seminar series from Lund University Centre for Sustainability Studies is a research seminar series with researchers at LUCSUS as well as invited guests working with societal change and transformations for sustainability. Every Thursday we welcome researchers and students to presentations and discussions on current research. We aim for it to be an open, reflective and interdisciplinary academic forum for new ideas and research on sustainability. Theme: Sweden/Scandinavia in the global world.
Read more – lucsus.lu.se
1749 dsc2821 ruona 08
Information for researchers
Webpage for researchers related to sustainable development
A website for researchers is available on the Sustainability Forum´s website, with focus on funding opportunities and activities, as well as networks and opportunities. Please contact Sustainability Forum if you have suggestions for activities prior to call announcement or ideas for research engagements.  
More information on funding opportunities, networks and activities – sustainability.lu.se
WINGS' Annual meeting - Diversity and Equality in Academia - What can we do better?
Date: 9 November at 14.00-16.00
Diversity in the workplace has been shown to enhance creativity and group performance. In the last decade, great progress has been made in terms of diversity and gender balance overall, but in academia there is still work to be done. In this event we will learn about what is being done to improve this within Lund university, what policies are most successful across the Nordic Universities and what is the general situation in Sweden.
Read more and register at wings.lu.se
15 November: SDG 7 Affordable and clean energy: The goal is to ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all by 2030
The workshop aims to discuss how research within Lund University can contribute to make SDG 7 a reality. We will discuss social and environmental impacts of emerging solutions in this area, consider funding trends, and provide an opportunity to explore possible collaboration across research groups.
Programme and registration - sustainability.lu.se
25 November: Social and environmental impacts across contexts - bringing in global perspectives
The focus of this workshop will be on exploring how estimation of impacts for research proposals can be more firmly grounded in local conditions, as well as considering how disruptions and systemic shifts can lead to diverging scenarios.
Programme and registration – sustainability.lu.se
Lund University funding for equal opportunities initiatives
Deadline: 31 January 2022
Lund University promotes initiatives for equal opportunities at the University by means such as invitations to apply for targeted funding. Financing of a visiting professor of the underrepresented gender is a recurring initiative. A new initiative is the funding for systematic preventive work against discrimination and for equal opportunities.
Call text at staff.lu.se
Lund University – Universitas 21: Incentive Funding for Internationalisation within the U21 Network
Deadline: 30 November 2021
To strengthen the collaboration with members within the U21 network and encourage long-term sustainable projects within the U21 network, Lund University offers seed funding for projects that are carried out together with U21 partners and that have an educational focus with a special interest in sustainability and internationalisation. The call is intended for teaching staff, postdocs and researchers employed at Lund University.
Call text on incentive funding at staff.lu.se
Centre for European Studies (CFE): Research grants and Grants for seminars, symposia, and lectures on European themes
Deadline: 12 November
The CFE supports new research by regularly providing seed money for university employees who are writing research proposals. The research application must have a clear connection to European matters of broader European interest.
Call text for research grants at cfe.lu.se

The CFE supports funds for seminars, symposia and lectures on European themes during spring 2022 – autumn 2022, to researchers at the Faculties for Humanities and Theology, the Faculty of Social Sciences, the Faculty of Law and the School of Economics and Management. CFE will give priority to proposals for activities related to themes such as Agenda 2030, the climate change and environmental challenges, economy and employment, social justice and equality, digital transformation and artificial intelligence, European values and democracy and the role of the EU in the world.
Call text on grants for seminars, symposia and lectures at cfe.lu.se
The Pufendorf Institute for Advanced Studies: Advanced Study Group and Theme 2022
Advanced Study Group
Deadline: 10 November 2021, groups starts their work in January 2022
Employees at Lund University are hereby invited to suggest scientific problem areas, suitable for work in an Advanced Study Group (ASG) at the Pufendorf IAS.
Call text on ASG at pi.lu.se

Theme 2022
Deadline: 12 January 2022
Employees at Lund University are hereby invited to apply for the opportunity to establish a Theme at the Pufendorf IAS, with start in September 2022.
Call text on Theme 2022 at pi.lu.se
Formas: Knowledge for a socially sustainable housing supply
Opens: 3 November, Deadline: 5 January 2022
Housing issues have been receiving attention for a long time and during the summer of 2021, the issue has been at the center of political development. There is a need for more knowledge on issues relating to socially sustainable housing.
Call text at formas.se (in Swedish)
ERA-Net ICRAD: One Health Approach to Zoonoses Research and Innovation
Deadline: 15 December
This is the second transnational collaborative research call of the ERA-Net International Coordination of Research on Infectious Animal Diseases (ICRAD). The overall goal of ICRAD is to support cross-cutting research and innovation to better understand zoonoses focusing on the animal-human-environment interface and to develop novel vaccine and diagnostics technology platforms to improve animal health and by consequence animal welfare.
Call text on One Health Approach to Zoonoses at formas.se
Forte: Applied welfare research on social services
Opens: 27 October, Deadline: 14 December 2021
Call for proposals under the programme for applied welfare research. The call will include project grants and will be focused on eight prioritised research areas. The programme aims to strengthen long-term knowledge expansion and development within the social services, and to strengthen collaboration between research and practice.
Call text on welfare research on social services at forte.se
Vinnova: Sustainable production - FFI
Deadline: 7 December
With this the offer we want to support the project that helps to produce vehicles, powertrains and components in a sustainable process. The goal of the investment is to contribute to new innovations and research results that enable the manufacture of new vehicle solutions with minimized environmental impact. T
Call text on sustainable production at vinnova.se
Grants calendar for researchers
Several departments at Lund University use a common grants calendar for an overview of available grants funding. Open for you with a Lucat-ID. Mainly medicine and environmental research at the moment.
Go to Grants calendar
Share your research?
We receive a lot of requests for public engagements (talks, discussions, panels) from interesting actors throughout society. Are you a researcher who is keen on spreading your knowledge? Send an email to jenny.hansson@cec.lu.se with a few sentences on your research and we'll add you to our library of speakers! If you have research that ought to be highlighted in this newsletter, you can also contact us.
Opportunities
Människan i extrema miljöer, 7,5 hp
Är du intresserad av människans tålighet och förmåga i extrema miljöer? Räddningstjänst, katastrofscenarier, äventyrsturism, extremsporter? Ergonomi och Aerosolteknologi på LTH erbjuder en kurs öppen både för kandidat-, master- och doktorandstudernade.
Mer information – eat.lth.se
PhD Course: Sustainable Development – a Systems View, 5 or 7,5 hp
Society’s complex sustainability challenges concern all of us! By relating important scientific questions to sustainability, PhD students can play an important role in addressing these challenges. This course gives you the opportunity to learn about sustainable development from different theoretical perspectives and reflect on how these relate to your own research. Preparatory assignments are “on-demand” to make it easier for you to complete them despite busy schedules. Each module ends with a scheduled seminar, in which the topic of the module is discussed with national and international experts in the area. The extended course (7,5 hp) also includes an individual project.
More information about the course and registration – design.lth.se
PhD Course: Sustainability impacts and Societal Relevance in Research Proposals (3 ECTS)
The course is about identifying, estimating and formulating societal relevance and sustainability impacts in writing; examples of sustainability requirements and criteria in research call texts; sustainability impacts across different time scales; distribution aspects; local, national and global sustainability impacts; global trade and economic impacts; life-cycle analysis; policy and regulation; systemic approaches; sociotechnical systems; goal conflicts; sustainability indicators; sustainable development goals; planetary boundaries.
More information about the course and registration – sustainability.lu.se
Agenda 2030 interdisciplinary courses
Are you a PhD student or master student who is up for the sustainability challenge? Apply for PhD courses within a wide range of subjects related to the 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals.
More info on current courses and how to apply – sustainability.lu.se 

Do you want continuous updates on courses and events from the Lund University Agenda 2030 Graduate School? Contact helena_gonzales.lindberg@cec.lu.se to be part of the "extended family".
Subscribe | Unsubscribe