Newsletter with the latest research and events relating to sustainability at Lund University Web version
Lund University Logo 640x640transp
Sustainability Forum Newsletter #2 2022
1921 1 solceller Kemicentrum1 foto Akademiska Hus
Hållbarhet på Lunds universitet 2021
Under 2021 gjorde Lunds universitet flera stora satsningar på hållbarhet, både inom forskning, utbildning, samverkan och den egna verksamheten. Allt från solceller på taken till nya doktorander och postdoktorer med fokus på Agenda 2030. Arbetet med hållbarhet på Lunds universitet presenteras nu i en årssummering. Läs om spännande forskningsprojekt, nya kurser och arbetet med att minska klimatpåverkan från universitetet.
Hållbarhet på Lunds universitet 2021 – hallbarhet.lu.se
Flygbild översvämmad by i Indonesien. Foto.
FN:s klimatpanel: Världen måste agera nu
FN:s klimatpanel har släppt en ny rapport om hur klimatförändringen slår mot natur och människor världen över, och om nödvändigheten av anpassning. Enligt forskarna lever mer än tre miljarder människor i miljöer där man är extra sårbara för förändringen, och detsamma gäller många arter. De som är mest utsatta, kommer att drabbas hårdast, slår forskarna fast. Flera forskare från Lund universitet har deltagit i arbetet med rapporten. 
Läs artikeln – lu.se

9 mars: Grand Seminar: IPCC AR6-rapporten "Impacts, adaptation and vulnerability" i ett svenskt perspektiv
Anna Berg och Maj Persson, biologer och kreatörer. Foto.
Vombsjösänkan – på väg att bli ett nytt unikt biosfärområde
Vombsjösänkan i Skåne kan bli världens första biosfärområde där den kulturella dimensionen vävs in. Om ansökan går igenom hos Unesco kan området bli en internationell föregångare som den första att arbeta med kultur i olika former av samverkan med medborgare, akademi, näringsliv och offentlig sektor.
Läs artikeln – lu.se
Jordhumla på klöverblomma. Foto.
Medborgarforskning: Hitta vårens första humla!
Känner du igen en humla när du ser en? Även i år kan du hjälpa forskare vid Lunds universitet att ta reda på när humlorna vaknar i olika delar av landet genom att rapportera in var och när du ser vårens första humledrottning.
Läs artikeln – cec.lu.se
Illustration av fyra händer som tillsammans ritar en mindmap.
Enklare att göra hållbara affärsmodeller med nytt verktyg
Kan affärsmodeller bli lättare att förstå om de utvecklas kollektivt på arbetsplatsen? ”Ja”, menar innovationsforskaren vid LTH, Kajsa Ahlgren Ode, som har tagit fram ett verktyg för affärsmodellsinnovation. Syftet är att hjälpa företag, med särskilt fokus på energibolag, att göra sina affärsmodeller mer begripliga – en viktig pusselbit i deras omställning till ökat miljötänk.
Läs artikeln – lu.se
Varor och utrustning största miljöbovarna
För första gången har universitetet undersökt hela verksamhetens samlade klimat­avtryck. Utsläppen av växthusgaser har minskat kraftigt under pandemin, nästan enbart på grund av att resandet i stort sett upphört. Men fortfarande är det lång väg kvar för att nå hållbarhetsplanens utsläppsmål för 2023.
Läs artikeln – lu.se
Rekordmånga har läst miljömoocar under pandemin
Internationella miljöinstitutet, IIIEE, går i bräschen för öppna, månadslånga kurser på internet, så kallade moocar. Satsningen på moocar har varit framgångsrik, enligt ansvariga.
Läs artikeln – lu.se
Den digitala tillgänglighetens hållbarhetspotential
En förbättrad digital tillgänglighet kan minska behovet av resor och transporter. Men bara för att vi använder fler digitala tjänster innebär det inte att resandet minskar per automatik. Den digitala tillgängligheten erbjuder alternativ till fysisk mobilitet, men utan anpassade styrmedel och beteendepåverkande åtgärder kan resmönster från tiden före pandemin återigen bli det ”nya normala”.
Läs artikeln – k2centrum.se
”Nästa vinter blir elpriserna inte så här extrema”
Årets extrema prisnivåer på el går sannolikt inte i repris nästa vinter, däremot får vi fortsatt leva med att elpriset varierar kraftigt under årscykeln. På lite längre sikt kan boenden i elprisområde fyra se fram emot lägre priser i takt med att elöverföringen och produktionen byggs ut och det fossila fasas ut. Detta och mycket annat förmedlades när miljö- och energiforskarna Max Åhman och Hannes Sonnsjö svarade på allmänhetens frågor om elpris och energiproduktion.
Läs artikeln – lu.se
Naturresursernas förbannelse: ny forskning om export och skattepolitikens utveckling i Sverige, Norge och Latinamerika
Överdrivet fokus på att beskatta export av råvaror från ett land till ett annat kan få långsiktigt negativa konsekvenser för landets utveckling. Det är en av slutsatserna från ett nyligen avslutat projekt om hållbar utveckling och skattepolitik som har drivits av forskare från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet tillsammans med forskare från Latinamerika.
Läs artikeln – lu.se
Nytt projekt ska identifiera de bästa bioenergisystemen
Hur ska bioenergi användas på bästa sätt i takt med att tekniker, produktion och behov utvecklas? Det ska forskare vid Lunds universitet undersöka i ett nytt stort projekt som ska identifiera de bästa bioenergisystemen i takt med att tiden förändrar möjligheter och förutsättningar.
Läs artikeln – lu.se
120 miljoner till helhetsgrepp om framtidens flygbränsle
Frityrolja, biodiesel, grot och fett från slaktavfall – det pågår flera försök med att dryga ut dagens fossila flygfotogen med gröna alternativ. Men frågan om de fungerar i en jetmotor eller är hållbara är många gånger oklart. I ett nytt projekt ska forskare och industri tillsammans utveckla fungerande alternativ, ett bränsle som också ska kunna användas i kraftvärmeverk.
Läs artikeln – lu.se
Hotad miljö för viktiga vilda pollinatörer
Honungsbin är vanliga pollinatörer men vilda bin inklusive humlor, blomflugor, skalbaggar, och fjärilar behövs också för pollinering och är viktiga på många olika sätt. Vi kan med enkla medel hjälpa dessa insekter att trivas så att de kan bidra till en mångfald av vilda blommor, grödor och rika naturupplevelser.
Läs artikeln – lu.se
New report – national polices for increasing consumer repairs and avoiding destruction of unsold products
The report analyses what Sweden can learn from other countries in order to increase the number of consumer repairs, support the repair sector, combat planned obsolescence, and stop unsold goods from being destroyed.
Read the article – iiiee.lu.se
New podcast episode: Exploring the role of AI in sustainability
Artificial intelligence - AI - is being applied throughout society to a wide array of sustainability-related challenges, where it can help to effectivize and optimize systems to save both energy and resources. AI can also be used to analyse enormous amounts of data, faster than any human ever could. However, AI is very energy demanding, and comes with ethical concerns as it may require sensitive data, as it may reinforce biases and prejudices, and as is it may also be used to mislead or misinform citizens.
Listen to the episode – soundcloud.com
What's going on?
Musikinstrument. Illustration.
Odeum - Naturskildringar
Musikcentrum Odeum har under våren tema naturskildringar, som vill lyfta fram de pågående klimatförändringarna och vad dessa för med sig för skapande musiker och tonsättare. Vi träffar svenska tonsättare vid vårens Thursday Talks med programtiteln ”Att komponera antropocen” (12/5). Det blir en elektroakustisk konsert ”Listening to nature” (24/3) där ljudstudier tar med oss på en imaginär resa ut i naturen, vi lyssnar till Olivier Messiaens sällan framföra ”fågelkatalog” (17/3) och inte minst på Vivaldis ”Le Quattro Stagioni” (29/5) med naturskildringar som ingång.
Kalendarium – odeum.lu.se
Swedish Climate Symposium logo.
Swedish Climate Symposium
Time & place: 16–18 May in Norrköping
Registration: no later than 15 March

Welcome to the first national scientific climate conference in Sweden – a unique opportunity for climate scientists to interact, reflect, and identify knowledge gaps and opportunities for the future. The Swedish Climate Symposium will highlight the main conclusions of the 6th Assessment Report (AR6) of the IPCC and its consequences for Sweden. Media, politicians, and societal actors will be able to meet and interact with scientists during devoted sessions, with emphasis on the climate in a Swedish context.
The conference website – swedishclimatesymposium.com
Två kvinnor och illustration med texten Be the change. Foto/illustration.
Creating positive change in society, the IKEA business way
March 23: How can companies take actions and be a part of social development, to create positive forces in society while also gaining critical insights? A project trying to do just that is Do More, or DM for short, at H22 – a collaboration between the city of Helsingborg and IKEA. Commenting the talk is Johan Anselmsson, Professor of Marketing with a special focus on the development of city centers.
Read more and sign up – ehl.lu.se
Vågor slår mot brygga. Foto.
Miljö- och klimatföreläsningar på Lunds stadsbibliotek
Lunds Naturskyddsförening, Lunds stadsbibliotek och Hållbarhetsforum vid Lunds universitet bjuder in till en serie föreläsningar och paneldebatter varje termin. Tiden är kl 18.00-19.30 vissa onsdagkvällar på Lunds stadsbibliotek, Atriumgården. Utan kostnad.

Program våren 2022
9 mar: Ta hand om regnvattnet! - Kristina Hall, VA Syd
16 mar: Hur ska jordens miljarder få mat? - Elin Röös, forskare SLU
23 mar: Bokashi, biokol och hügelbäddar - Peter Streijffert, författare, odlare och kock
30 mar: Från glamorös lyx till omtvistad norm - Sara Ullström, doktorand, LUCSUS, Lunds universitet
20 apr: Paneldebatt med lundapolitiker
27 apr: Livet i ett klimatnödläge - Författaren Jens Liljestrand och Alexandra Nikoleris, Lunds universitet
4 maj: Plasten, kemin och klimatet - Fredric Bauer, biträdande universitetslektor vid Lunds Tekniska Högskola
Datum för Hållbarhetsveckan 2022
Hållbarhetsveckan är ett årligt event i Lund där universitetet, Lunds kommun och andra intresserade fyller en vecka med aktiviteter kring hållbarhet! Nästa Hållbarhetsvecka hålls den 2–7 maj 2022. Du är välkommen att skicka in eventidéer till planeringsgruppen. Mer information om programmet kommer närmare.
Kontaktuppgifter till projektgruppen – hallbarhet.lu.se
1749 dsc2821 ruona 08
Information for researchers
Webpage for researchers related to sustainable development
A website for researchers is available on the Sustainability Forum´s website, with focus on funding opportunities and activities, as well as networks and opportunities. Please contact Sustainability Forum if you have suggestions for activities prior to call announcement or ideas for research engagements.  
More information on funding opportunities, networks and activities – sustainability.lu.se
New call for applications for funding of projects focusing on Agenda 2030 and sustainable development
Deadline: 25 November 2022

Lund University has set aside up to SEK 100 million for a university-wide investment in excellence at Lund University with a focus on Agenda 2030 and sustainable development for the period 2021-2025. The Research Board is now announcing funding for interdisciplinary projects for the second and final time. The projects must be relevant for creating new knowledge for sustainable development and Agenda 2030.
Call text - staff.lu.se

An information meeting focusing on Agenda 2030, sustainable development and the relevance criterion will be arranged on 11 March at 12.00-13.00.
Read about the call and register for the information meeting - staff.lu.se

Find new partners for the call during the matchmaking event at the conference Knowledge for Sustainable Development.
Submit your abstract before March 6 - sustainability.lu.se
LU SRA workshop series on the Sustainable Development Goals
Do you want to learn more about how to relate your research to sustainable development and initiate collaborations with researchers in other fields? The Strategic Research Areas, in collaboration with Sustainability Forum, is continuing the series of workshops with focus on the Sustainable Development Goals, during 2022.
  • Infrastructure - how to connect different infrastructures within the framework of the Sustainable Development Goals (SDGs)
    Date: 30 March at 8:30-12.00
  • The Professional development workshop - Forming Multidisciplinary collaborations and moving them forward
    Date: 7 April at 9:00-12:30
Read more and register – sustainability.lu.se
Energy Agency: Do you want to contribute to the industry's energy and climate change?
Deadline: 14 June
Do you have an innovation that can contribute to the industry's energy and climate change? You can apply for support for projects that reduce greenhouse gas emissions and / or contribute to a more efficient use of energy and resources.
Call text - energimyndigheten.se
Formas: Cross-cutting climate adaptation - cross-border challenges and measures
Opens: 10 March, Deadline: 12 May
To strengthen Sweden's work with climate adaptation, we are now preparing a call for research projects on cross-border challenges and measures in climate adaptation work. The call is made on the initiative of the national research program on climate.
Call text - formas.se (in Swedish)
RJ: Flexit 2022
Opens: 22 August 2022
With RJ Flexit we offer new, flexible solutions designed to spread research and researchers outside higher education institutions (HEIs).
Call text will be available at rj.se
Vinnova: Bioeconomy in the North
Deadline: 4 May
The call aims to support international research and innovation collaborations with a focus on the development of new products, technologies and strategies that contribute to the goal of zero net emissions of greenhouse gases, involving the use of wood-based biomass. Funders from Canada, Germany, Norway, Finland and Sweden are participating in the call. Proposal is submitted via an external website.
Call text - vinnova.se
Grants calendar for researchers
Several departments at Lund University use a common grants calendar for an overview of available grants funding. Open for you with a Lucat-ID. Mainly medicine and environmental research at the moment.
Go to Grants calendar
Share your research?
We receive a lot of requests for public engagements (talks, discussions, panels) from interesting actors throughout society. Are you a researcher who is keen on spreading your knowledge? Send an email to jenny.hansson@cec.lu.se with a few sentences on your research and we'll add you to our library of speakers! If you have research that ought to be highlighted in this newsletter, you can also contact us.
Opportunities
Agenda 2030 interdisciplinary courses
Are you a PhD student or master student who is up for the sustainability challenge? Apply for PhD courses within a wide range of subjects related to the 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals.
More info on current courses and how to apply – sustainability.lu.se 

Do you want continuous updates on courses and events from the Lund University Agenda 2030 Graduate School? Contact helena_gonzales.lindberg@cec.lu.se to be part of the "extended family".
Subscribe | Unsubscribe