Nyhetsbrev om forskning & evenemang inom hållbar utveckling vid Lunds universitet Webbversion
1237 Banner 600
Words from the Forum
Welcome to the fourth edition of Sustainability Forum Newsletter 2019, be sure to put it in the mailboxes of those who ought to have it. Sustainability Week 2019 continued to improve on what is now an established concept - we'd like to direct a heartfelt thank you to all the staff, students and activists who together Transformed our World. If you have input on the direction of the week, don't hesitate to reach out.
Latest Sustainability News from Lund University
VR 640x640transp
640x640transp VR-spel ska skapa medvetenhet om vattenbrist
640x640transp Förra årets långa torrperiod gör att vattenbristen uppmärksammas allt mer och redan nu kommer rapporter om torka i Sverige. Ett nytt VR-spel ska öka medvetenheten om problemet genom att användare får resa till ett av världens torraste länder – Jordanien. Läs mer.
VR 640x640transp
640x640transp Snabbkurs i Klimatförändringar
640x640transp Visste du att även om utsläppen helt upphör, så kommer klimatförändringarna att fortsätta under lång tid framöver? Och visste du att de smältande isarna i Arktis påverkar hela jorden? Under Hållbarhetsveckan gav fem forskare besökarna en snabbkurs i klimat - nu kan även du läsa den här.
VR 640x640transp
640x640transp ”Skogen utsätts för tryck från många håll”
640x640transp Levande skogar med olika växter och djur, skogar i vilka man kan vandra, jaga eller plocka bär och svamp – kommer de att finnas kvar när trycket på skogsproduktionen ökar? Går det att öka produktionen på ett hållbart sätt, utan att möjligheterna att nå miljö- och hållbarhetsmålen minskar? Läs mer.
Debatt i Lund 640x640transp
640x640transp Klimatrapport överlämnad till kommunstyrelsen
640x640transp Den 3 april överlämnade Lunds kommuns klimatpolitiska råd sin första rapport till kommunstyrelsen. Målen för 2020 bedöms vara inom räckhåll, men att nå målen för 2030 och 2050 ses som en betydligt större utmaning. Rådet består av forskare från Lunds Universitet. Läs rapporten.
Carbon Ruins på turné 640x640transp
640x640transp Exhibition of the Fossil age goes on tour. 
640x640transp Carbon Ruins, an exhibition of the fossil age, opened during Sustainability Week 2019. Visitors are transported to a future carbon-neutral Sweden and are invited to look back at the transition away from fossil fuels. From 14 - 24 May you can visit it at Medborgarcentrum Kristallen in Lund, guided tours most days at 12.00. If you can't wait - there is a quick tour available here.
VR 640x640transp
640x640transp Så kan solenergi bli mer effektiv
640x640transp Energisektorn är en av de sektorer där det både krävs en snabb och en långtgående omställning för att begränsa klimatförändringarnas effekter. Vilken betydelse har grundforskningen, som utforskar nya teorier och nya sätt att tänka, för att driva utvecklingen framåt? Läs mer.
lu.se 640x640transp
640x640transp Undersöker hur inre förändring får människor att leva mer hållbart
640x640transp Att begränsa klimatförändringarna är en av vår tids viktigaste samhällsutmaningar. Kraven på politiska åtgärder blir allt starkare och tydligare.Men kan vårt själsliv och en inre omställning också ha betydelse för att driva förändring? Läs mer.
Debatt i Lund 640x640transp
640x640transp Från HV19: Debatt i Lund på temat Nerväxt eller Tillväxt?
640x640transp Hör Debatt i Lunds panel diskutera nerväxt och till växt. Måste ekonomisk tillväxt leda till ökade utsläpp av växthusgaser som hotar allas vår framtid? Eller går det att öka tillväxten och den materiella välfärden, samtidigt som vi hejdar klimatförändringarna genom mer hållbar konsumtion? Se debatten.
LUCSUS releases first annual report
Ever wondered what research happens at LUCSUS? In their new annual report they cover their research themes, outreach activities and direction forward. Read it here.
Call for papers: Education and learning for sustainable development
For the last months we have witnessed how an increasing number of students around the world have followed the example of the Swedish school girl Greta Thunberg as they have engaged in school strikes to put pressure on politicians and society at large to act against climate change and for a sustainable future. Why should they attend or care for school or participate in higher education to learn mathematics, economics, technology, political science or any other subject matters following a silo mentality when they know that the sustainability challenges we are facing, requires learning at the cross-roads of different disciplines? Read more.
Language plays a role in how we understand morals in global markets
Where does responsibility for the moral side of the market lie in the chain of transactions? The fact is that you may get very different answers depending on who you ask and the strategies used in the response. Annette Cerne from LUSEM elaborates on her new book. Read more.
HIPPIE provides a closer look at water filtration
Clean fresh water is a scarce resource. Areas of the world suffering from drought have to filter the salt out of seawater to make it drinkable. In other areas, the water may instead have a high content of toxic compounds, such as arsenic. New research from MAX IV on water filtration and desalination. Read more.
Is Game of Thrones really about fossil fuels?
Lund University professor of Human Ecology Alf Hornborg recently analysed Game of Thrones through a climate-lens for theCoversation. "Perhaps we can explain its enormous success by considering how, at a subconscious, dreamlike level, it deals with humanity’s most profound problem [Climate Change]" Read full text.
LU-anställd representerar Sveriges unga på COP25
Lund University employee Ludwig Bengtsson Sonesson has been selected to represent Swedish youth in the Swedish delegation to COP25. Earlier this year, LU-students Katja Holböll and Vlora Makolli received similar appointments to the UNGA and HLPF. Read more.   
Towards a Sustainable University
Carbon Ruins på turné 640x640transp
640x640transp Myndigheters utsläpp fortsätter öka.
640x640transp "Som Ekot rapporterat tidigare är det lärosätena som står för de totalt största utsläppen. Lunds universitet gick förra året om Uppsala universitet i utsläppstoppen – bara Karolinska institutet släppte ut mer." Läs hela artikeln.
Carbon Ruins på turné 640x640transp
640x640transp Vad har universitetet åstadkommit under året när det gäller hållbarhet?
640x640transp Svaret finns i miljöredovisningen som varje år skickas till regeringen och Naturvårdsverket. Maria Nilsson, miljösamordnare, listar de fem viktigaste insatserna under det gångna året. Läs artikeln.
rektorerna 640x640transp
640x640transp Debatt: Det hållbara universitetet
640x640transp "Istället för att hamna i lokala diskussioner som riskerar att bli kontraproduktiva bör anställda och studenter prata mer om hur Lunds universitet kan driva radikala globala förändringar genom forskning, utbildning och innovativt tänkande och handlande". Det skriver Torbjörn von Schantz, Sylvia Schwaag Serger och Susanne Kristensson, rektor, prorektor respektive universitetsdirektör vid Lunds universitet. Läs mer.
rektorerna 640x640transp
640x640transp Klimatneutralt universitet - ett av kraven vid årets rektorsuppvaktning i Lund
640x640transp Klimathot, psykisk ohälsa, öppenhet och studentinflytande. Studenternas traditionella rektorsuppvaktning i Lund bjöd i år på både ris och ros – och nästan utblommade magnolior. Läs artikeln i Sydsvenskan.
Upcoming events
  • 8 May: Is the future of agriculture perennial? A half-day symposium about the future of agriculture by the Pufendorf IAS. Read more.
  • 15 May: Anthropo-Scenes III - Technology futures. Negative emissions, geo-engineering, new materials. What does the future hold in terms of tech? Read more.
  • 16 May: Arctic climate change: cause for global concern? Docent lecture by Frans-Jan Parmentier. Read more.
  • 23 May: Reducing climate change related heat stress at work. Popular scientific lecture by Tord Kjellström, Professor and currently consultant on Environmental and Occupational Health. Read more. 
  • 25 May: Fascination of Plants Day. The theme is “Mat och växter i framtida landskap” (Food and plants in future landscapes). Read more.
  • 28 May: Varieties of State, Varieties of Ecological Transition with Robyn Eckersley. Read more.
Subscribe | Unsubscribe
$$$open$$