Fulbright - Hildeman Fellow Scholarship, STINT Teaching Sabbatical 2019 - internal nomination process, Erasmus+ News, Call for proposals: Nordic Master, Staff training in Europe, HUJI's Partners Week Webversion

EXTERNA RELATIONER

2019 - 17 maj / 17 May
I nyhetsbrevet:
 • Fulbright Sweden - Hildeman-stipendiet
 • STINT Teaching Sabbatical 2019 - intern nomineringsprocess
 • Nytt inom Erasmus+
 • Utlysning: Nordiska ministerrådets Nordic Master 2019
 • Personalfortbildning i Europa
 • HUJI:s internationella partnervecka
 • iMotion - hitta din Staff Training Week
 • Universitas 21 - nyheter
 • LERU - nyheter
Skrolla ner och läs nyheten.
In this newsletter:
 • Fulbright Sweden - Hildeman Fellow Scholarship
 • STINT Teaching Sabbatical 2019 - internal nomination process
 • Erasmus+ News
 • Call for proposals: the Nordic Council of Ministers Nordic Master 2019
 • Staff training in Europe
 • HUJI's International Partners Week
 • iMotion - find your Staff Training Week
 • Universitas 21 - news
 • LERU - news
Scroll down and read the news.
Fulbright Sverige – Hildeman-stipendiet
Fulbrightkommissionen utlyser härmed Hildeman-stipendiet för läsåret 2019–2020. University of Washington, Seattle är värd och Department for Scandinavian Studies söker en lärare för undervisning på kandidat- och masternivå.
 
Läs mer om stipendiet på Fulbrights webbplats under Grants/Programs for Swedish citizens/Hildeman Fellowship
 
Sista ansökningsdag är 15 juli 2019.
Fulbright Sweden – Hildeman Fellow Scholarship
The Department of Scandinavian Studies at the University of Washington seeks a Hildeman Fellow to teach a graduate seminar and an undergraduate course

Read more about the scholarship on the Fulbright website under Grants/Programs for Swedish citizens/Hildeman Fellowship

Application deadline is 15 July 2019.
STINT Teaching Sabbatical 2019 – intern nomineringsprocess
Läs mer om programmet och LU:s interna nomineringsprocess på Medarbetarwebben
STINT Teaching Sabbatical 2019 – internal nomination process
Read more about the programme and LU’s internal nomination process on the Staff Pages
Nytt inom Erasmus+
Tågstipendier för Erasmus+ mobilitet
Som ett led i LU:s hållbarhetsarbete ges nästa läsår möjlighet för blivande Erasmus+ stipendiater att söka extra medel för att åka tåg istället för att flyga till sin studiedestination.

Stipendiebeloppen är:
 • SEK 1 000 till Danmark
 • SEK 2 000 till övriga Europa
Extra bidrag till Erasmus+ studenter med barn
Erasmus+ studenter som tar barn(en) med sig på sin utbytesperiod kan söka och få ett stipendium om EUR 200 extra per månad, oavsett antalet barn.

Extra bidrag till Erasmus+ studenter med funktionsvariationer
Om man som student vid LU har en funktionsvariation kan LU söka bidrag för upp till 100 % täckning av de merkostnader som inte finansieras på annat sätt och som uppstår i samband med utlandsstudieperioden.  

Läs mer på lu.se
Erasmus+ News
Rail travel grants for Erasmus+ mobility
As part of LU's sustainability work and during the next academic year, prospective Erasmus+ scholarship holders will be given the opportunity to apply for additional funding to travel by train instead of flying to their study destination.

Grant amounts:                  
 • SEK 1,000 to Denmark
 • SEK 2,000 to the rest of Europe
Support for Erasmus+ students with children
Outgoing Erasmus+ students accompanied by children can apply for extra grant funding of EUR 200 per month, regardless of the number of children.

Additional support for Erasmus+ students with disabilities
Outgoing Erasmus+ student with a disability can apply for additional funds from the Swedish Council for Higher Education (UHR). These funds can cover up to 100 percent of all additional costs in connection with the mobility abroad.

More information is available on lunduniversity.lu.se
Utlysning: Nordiska ministerrådets Nordic Master program 2019
I denna ansökningsomgång godkänns också bilaterala masterprogram.
 
Några viktiga datum:
 • 30/4 ansökningssystemet, Espresso, öppnas
 • 5/6 (kl. 13-15.30, EET finsk tid) arrangeras webbseminarium för ansökare, närmare uppgifter senare
 • 12/9 (kl. 13-15.30, EET finsk tid) arrangeras webbseminarium för ansökare, närmare uppgifter senare
 • 31/10 – sista ansökningsdag 
Mer information hittar du på webbplatsen
Call for proposals: The Nordic Council of Ministers Nordic Master 2019
This year also bilateral master programmes are accepted.
 
Here are some important dates:
 • 30 April the application system, Espresso, opens for applications
 • 5 June (13:00-15:30, EET Finnish time) a webinar for applicants is arranged, more information will be sent later
 • 12 September (13:00-15:30, EET Finnish time) a webinar for applicants is arranged, more information will be sent later
 • 31 October – deadline for submitting proposals 
More information is available on the website

Personalfortbildning i Europa
EUF Staff Training – International Student Experience, 11-13 juni i Bryssel, Belgien

Equatic – Optimise your Erasmus+ partnerships,
24-26 juni i Prag, Tjeckien

EUF Open Space – Erasmus+ projects,
3-5 juli i Versailles, Frankrike

Sök Erasmus+ personalfortbildningsmedel för att delta.

Läs mer på Medarbetarwebben


Staff training in Europe
EUF Staff Training – International Student Experience, 11-13 June in Brussels, Belgium

Equatic – Optimise your Erasmus+ partnerships,
24-26 June in Prague, Czech Republic

EUF Open Space – Erasmus+ projects,
3-5 July in Versailles, France

Apply for Erasmus+ staff mobility funding to participate in the trainings.

Read more on the Staff pages

Ansök om finansiering och delta i internationella partnerveckan vid Hebrew University of Jerusalem 17-21 november 2019
Internationella partnerveckan består av workshops, gruppevenemang, turer, presentationer, roliga aktiviteter och, naturligtvis, tid att nätverka. Veckan har två programspår, en för personal som arbetar på internationella kontor och en för bibliotekarier.
 
Kostnader
Alla deltagare förväntas täcka sina flyg- och boendekostnader. Ingen deltagaravgift kommer att tas ut – alla interna resor, måltider och resekostnader kommer att betalas av HUJI.

Lunds universitet kan finansiera 5 deltagare med medel från Erasmus+ International Credit Mobility-programmet. Dessa medel ska ses som ett bidrag till den totala kostnaden för deltagande. Det totala bidraget är 1790 euro för 5 mobilitetsdagar, 2 resdagar och bidrag till flygbiljetten.
 
Så här ansöker du
 1. Intresserade personer uppmanas att ansöka via HUJI:s online formulär före den 14 juni 2019. HUJI:s urval av deltagare tar ungefär tre veckor och resultaten kommer att meddelas via e-post i början av juli.

 2. Om du väljs ut och vill ansöka om Erasmus+ ICM-finansiering, vänligen mejla till majid.mahdi@er.lu.se med en kopia av ditt inbjudningsbrev från HUJI.
 
Frågor? Vänligen kontakta Majid Mahdi på majid.mahdi@er.lu.se
Apply for funding and participate in the International Partners Week at the Hebrew University of Jerusalem 17-21 November 2019
The 2019 Hebrew University of Jerusalem International Partners Week is composed of workshops, group events, tours, presentations, fun activities, and, of course, time to connect and network. This week has two program tracks, one for staff working at International Offices and one for librarians.
 
Costs
All participants are expected to cover their flight and accommodation costs. There will be no participation fee – all internal travel, meals and tours expenses will be covered by HUJI.

Lund University can fund 5 participants using funds from the Erasmus+ International Credit Mobility program. These funds are seen as a contribution to the total cost of participation. The total grant is 1790 EUR for 5 mobility days, 2 travel days & contribution towards flight.
 
How to Apply
 1. Interested individuals are invited to apply via HUJI’s online registration form by 14 June 2019. The selection of participants by HUJI will take approximately three weeks and results will be communicated via email at the beginning of July.
 2. If you are selected and would like to apply for Erasmus+ ICM funding, please email majid.mahdi@er.lu.se with a copy of your invitation letter from HUJI.
 
Question? Please contact Majid Mahdi at majid.mahdi@er.lu.se
iMOTION
Erasmus Staff Training
Information om kommande International Staff Weeks
iMOTION
Erasmus Staff Training
Information about upcoming International Staff Weeks
Universitas 21
Nyheter från nätverket
Universitas 21
News from the network
LERU
Nyheter från nätverket
LERU
News from the network
Om nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet från Externa relationer skickas ut varannan vecka under terminstid och informerar om aktuella aktiviteter inom området internationalisering vid Lunds universitet, samt på nationell och internationell nivå.

Kontakt: carina.holmberg_pousette@er.lu.se

About the newsletter
The newsletter from External Relations is distributed every second week during the semester. It will provide you with information on current activities within internationalisation at Lund University as well as on a national and international level.

Contact: carina.holmberg_pousette@er.lu.se
Registrera / Avregistrera
Subscribe / Unsubscribe