BizWizard Web page
178 LU SE stand 100

På gång vid universitetet

839 historiska 640x640transp
640x640transp Höstlov i Lund
640x640transp 30 oktober till 5 november – Höstlov i Vattenhallen. Planetarievisningar och höstlovsextra!
Läs mer

31 oktober till 5 november – Välkommen till Historiska museet på höstlovet! Barnen kan gå på skelettjakt, göra egna skelettpussel eller måla döskallar. Fri entré hela veckan.
Läs mer
826 diabetesdagen 300px 640x640transp
640x640transp Världsdiabetesdagen i Malmö
640x640transp 5 november – Möt utställare och patientföreträdare, lyssna på föredrag om aktuell forskning och hur det är att leva med diabetes.
Plats: Clarion Hotel & Congress Malmö Live
Läs mer
829 image015 640x640transp
640x640transp Forskningens dag:
Solen på gott och ont
640x640transp 7-8 november – Forskare från Lunds universitet och Region Skåne presenterar aktuell forskning om solens betydelse för vår hälsa. Det blir föreläsningar, samtal, filmer och teststationer där du bland annat kan lära dig mer om olika hudtyper, individuella risker och hur du kan skydda dig mot solen.
Läs mer
853 Lunch Pro3 300px 640x640transp
640x640transp Lokala evenemang
640x640transp 21 november – Välkomna på Lunch with a Pro - en nätverkslunch för alumner och studenter i Helsingborg.
Inbjudan och mer information

13 december – Luciafrukost i Lund
Inbjudan kommer i november.
827 Kattprat 640x640transp
640x640transp Jubileumskurs: Kattprat
640x640transp 22 november – Katter kan jama, spinna, kurra, morra och fräsa, och kombinera olika ljud till komplexa yttranden. Docent Susanne Schötz kommer berätta både om tidigare forskning och sina egna studier av kattens olika läten. Frågor som diskuteras är: varför kommunicerar tamkatten med olika läten och vilka är de vanligaste kattlätena? Vad betyder de olika lätena och hur bra är vi människor på att förstå dem?
Läs mer
699 Alumni 350 cykel 640x640transp
640x640transp Internationella evenemang
640x640transp 27 november – Alumnevenemang i Harare, Zimbabwe. Inbjudan och OSA

Frågor? Kontakta: karen.paulson@er.lu.se
838 Winstrup 640x640transp
640x640transp Peder Winstrup – historier kring en 1600-talsmumie
640x640transp 6 maj 2017 till 28 januari 2018 – Följ med till 1600-talets Lund och lär känna Peder Winstrup! Peder Winstrup var biskop I Lund och initiativtagaren till att grunda ett universitet i staden. Hans kropp är en av Europas bäst bevarade mumier.
Läs mer
152 Lunds universitet L RGB