BizWizard Web page
Fler nyheter
Så gör dina celler för att svänga
Forskare har länge funderat på hur våra celler gör när de orienterar sig i kroppen. Två nya studier som lundaforskaren Pontus Nordenfelt medverkat i, visar nu att cellerna använder sig av kraft från sin insida för att styra åt ett visst håll. En kunskap som kan få stor betydelse vid utveckling av nya läkemedel.
Läs mer
Färgrikt foto avslöjar kannibalism i galaxhop
Nu har astronomiforskare lyckats ta ovanligt färgrika bilder på en grupp galaxer med hjälp av ett teleskop på Hawaii. Fotona avslöjar nya fakta om den spektakulära galaxhopen. Spillror av stjärnmaterial vittnar om så kallad galaktisk kannibalism.
Läs mer
Ny hypotes om djurens evolutionära succé med hjälp av tumörbiologi 
Geologer har länge hävdat att djurens uppkomst möjliggjordes tack vare en ökande syrehalt i atmosfären, men det är en tes som varit svår att bevisa. Nu har forskare vid Lunds universitet angripit frågan tvärvetenskapligt och lagt fram en ny hypotes om varför djuren lyckades diversifiera för cirka 543 miljoner år sedan.
Läs mer
Okänt språk har upptäckts i Sydostasien
Ett tidigare okänt språk har hittats på Malackahalvön av lingvister vid Lunds universitet. Språket har fått namnet jedek.
Läs mer
Forskare optimerar sockerbetor
Forskare vid Biologiska institutionen i Lund ska ta reda på exakt vad som krävs av sockerbetor för att de ska växa bättre. Lyckas de så kommer biologisk behandling av grödor att göra mer nytta och ge större skördar.
Läs mer
Intakta antika barngravar ger ledtrådar om livet i egyptiska Gebel el Silsila
Arkeologen Maria Nilsson har som forskningsledare för ett svensk-egyptiskt projekt upptäckt fyra intakta barngravar från 1500 f kr i stenbrottet Gebel el Silsila.
Läs mer
Johan Östling ny Wallenberg Academy Fellow
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse har valt ut 24 unga och framstående forskare till Wallenberg Academy Fellows varav tre vid Lunds universitet. Utnämningen innebär ett forskningsanslag på mellan 5 och 14 miljoner kronor per forskare under fem år. Johan Östling är den ende humanisten bland de 24 utvalda.
Läs mer