Läs nyhetsbrevet på webben
96 LU SE stand 100

NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

Nyhetsbrev: INSIDAN, 13 januari 2022
Newsletter in English
Read the newsletter in English
Ledningsnytt
Fakultetsstyrelsens senaste möte
På mötet den 15 december beslutade styrelsen bland annat om organisatorisk placering av Lund Institute of advanced Neutron and X-ray Science (LINXS) samt fastställde revidering av riktlinjer för anställning som professor och befordran till professor vid fakulteten. Styrelsen fastställde även utbildningsplanen för magisterprogrammet i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng. Vidare informerades styrelsen bland annat om kvalitetsarbete inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt totalbudget för 2022. Protokollet finns publicerat på fakultetens interna webbplats.
Ny ledamot i fakultetsstyrelsen
Fyllnadsvalet till fakultetsstyrelsen är nu klart. Marie Dacke, professor vid biologiska institutionen, är vald till ny ledamot för resten av mandatperioden (till och med 31 december 2023).
Nytt fakultetsbeslut om utbildning på grundnivå och avancerad nivå med anledning av covid-19
Fakultetens dekan har fattat ett nytt tillämpningsbeslut för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Beslutet gäller från och med 22 december 2021.
Läs beslutet på fakultetens interna webbplats
Folkbildande biolog och superciterad fysiker är nya hedersdoktorer vid fakulteten
En evolutionsbiolog som gärna går till havs för att besvara de stora frågorna och en fysiker som gjort stora landvinningar inom beräkningsvetenskapen. Kerstin Johannesson och Georg Kresse har utsetts till hedersdoktorer vid naturvetenskapliga fakulteten.
Läs nyheten på fakultetens externa webbplats
Läs en artikel i Skånska Dagbladet (för prenumeranter) 

Sök anslag och stipendier
Sök universitetsmedel för infrastruktur
Lunds universitet utlyser medel för forskningsinfrastruktur. Sista ansökningsdag är 1 mars.
Läs mer och ladda ner mall för ansökan på fakultetens interna webbplats
Sök bidrag från Helge Ax:son Johnsons Stiftelse
Forskare och doktorander kan söka bidrag för exempelvis resor, logi, deltagande i konferenser och laborationer. Sista ansökningsdag är 1 februari.
Läs mer och ansök via stiftelsens webbplats
Sök stipendium för utlandsvistelse
Doktorander och postdocs kan nu söka stipendier från Hans Werthén Fonden för forskningsvistelse utomlands. Sista ansökningsdag är 1 mars.
Ansök om stipendium för utlandsvistelse på iva.se
Sök medel från Göran Gustafssons Stiftelse för natur och miljö i Lappland
Forskare kan söka medel för projekt om natur, miljö och urbefolkning i Lappland. Kontakta stiftelsen (info@gustafssonsstiftelse.se) för mer information och ansökningsblankett. Sista ansökningsdag är 28 februari klockan 12.00.
Sök STINT-medel för utbildningssamarbete med utländska lärosäten
Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT) utlyser medel i syfte att internationalisera och förnya högre utbildning vid svenska lärosäten, företrädesvis på kandidat- och masternivå men även på doktorandnivå. Observera att fakulteten har en intern hanteringsordning för ansökningar. Ansökan ska skickas till Marie Brink (marie.brink@science.lu.se) senast 18 februari.
Läs utlysningen på STINT:s webbplats
Hitta fler utlysningar i Research Professional
I databasen Research Professional kan du hitta såväl nationella som internationella utlysningar. Du loggar in med ditt universitetskonto (Lucat-ID).
Logga in i Research Professional
På gång
Vårens kurser i engelska för TA-personal
Teknisk och administrativ personal kan nu anmäla sig till olika kurser i engelska. Klicka på länkarna nedan för att läsa mer och anmäla dig till kurserna via Kompetensportalen.
Utveckla dig i din jobbroll tillsammans med våra EUGLOH-partners
Lunds universitet är medlem i European University Alliance for Global Health (EUGLOH) som bjuder in till ett webbinarium och olika workshoppar 15–16 februari. Det finns även möjlighet att göra ett personalutbyte finansierat med Erasmusmedel under våren.
Läs mer och anmäl dig till aktiviteterna via Medarbetarwebben
Medarbetare i svenska medier
Vanlig fjäril har blivit sällsynt och rödlistad
Eric Warrant, professor vid biologiska institutionen, har intervjuats med anledning av att den australienska bogongfjärilen plötsligt har blivit så sällsynt att den hamnat på Internationella naturvårdsunionens rödlista över hotade arter. Fram till för några år sedan kunde man hitta runt 17 000 fjärilar per kvadratmeter i grottorna där fjärilarna tillbringar somrarna. ”När man kommer in i grottorna nu för tiden hittar man kanske två, tre fjärilar. Det är allt”, säger Warrant.
Lyssna på intervjun i Sveriges Radio
Doktorand tar hjälp av sin hund i forskningen om humlor
Sofia Blomqvist, doktorand vid biologiska institutionen, har intervjuats om hur hon tränar sin hund till att nosa upp humlebon till doktorandprojektet. ”Jag är en klassisk hundidiot och har alltid tyckt att vi inte utnyttjar hundarnas kapacitet maximalt. Samtidigt har vi inte så mycket information om humlebon, var de finns och hur de ser ut, så min förhoppning är att vi ska kunna fylla informa­tionsluckorna”, säger Blomqvist.
Läs intervjun i Dagens ETC
Gästlärare i intervju om stoppad miljöinspektion på fabrik
Högni Hansson, gästlärare vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap, har intervjuats med anledning av att en företagare och en kommundirektör satte stopp för miljötillsynen på företagarens plastfabrik. Hansson säger att det är ett otillåtet ingrepp i myndighetsutövningen. ”Hela systemet rubbas ju. Hur ska du kunna lita på att ett företag där du bor inte släpper ut saker som det inte får släppa ut om det låter bli att svara på frågor eller ser till att det inte blir någon inspektion. Systemet bygger på att myndigheterna gör sitt jobb och följer lagen och att företagen rättar sig efter det”, säger Hansson. Medier som rapporterat om nyheten är exempelvis Sydsvenskan (för prenumeranter).
Lektor kommenterar miljonanslag till Lunds universitet och Marint centrum
Maria Hansson, universitetslektor vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap, har intervjuats med anledning av att Lunds universitet och Marint centrum får 2,2 miljoner kronor i statsbidrag för två forskningsprojekt i Simrishamn. Projekten handlar om framtidens fiskehamn och morgondagens cirkulära vattenförsörjning. ”De dubbla forskningsbidragen gör att Lunds universitet nu kan engagera sig ytterligare i centrala utvecklingsområden för Österlen och vi kan fortsätta att utveckla verksamheten i Simrishamn”, säger Hansson.
Läs artikeln i Ystads Allehanda (för prenumeranter)
Värmerekord i Alaska i december
Markku Rummukainen, professor vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap och institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, har intervjuats med anledning av att det var ovanligt varmt i Alaska under julhelgen. Som varmast var det 19,4 grader. Rummukainen säger att enskilda händelser inte går att koppla direkt till klimatförändringarna. Däremot finns det forskning som visar en stark koppling mellan global uppvärmning och fler extrema väderhändelser.
Läs artikeln i SVT Nyheter
Forskare vill undersöka fjärilar i naturreservat
Anna Runemark, forskare vid biologiska institutionen, har intervjuats med anledning av att hon vill studera den genetiska variationen hos olika arter av blåvingar i naturreservatet vid Sandhammaren. Målet är att förstå vilket typ av landskap som krävs för att fjärilarna ska kunna förflytta sig mellan olika områden och utbyta gener.
Läs artikeln i Ystads Allehanda (för prenumeranter)
Fåglar med mörka vingar tenderar att vara bättre flygare
Anders Hedenström, professor vid biologiska institutionen, har intervjuats om en ny studie som visar att mörka vingar kan ge bättre flygeffektivitet för havsfåglar. Forskarnas förklaring är att vingarnas friktion minskar när solens strålar göra att ovansidan blir varmare än undersidan.
Lyssna på inslaget i Sveriges Radio
Naturpanelen svarar på frågor om djur och natur
Susanne Åkesson och Mikael Sörensson, professor respektive gästlärare vid biologiska institutionen, svarar på lyssnarfrågor i programmet Naturpanelen som sänds i Sveriges Radio. Senaste avsnittet handlade bland annat om en taggig fisk och världens vanligaste träd.
Lyssna på programmet i Sveriges Radio
Luftburen DNA – forskarnas nya metod att kartlägga insekter
Fabian Roger har intervjuats om en teknik han tog fram under sin tid som forskare vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap och biologiska institutionen. Tekniken gör det möjligt att fånga in och upptäcka insekters DNA via luften. ”Med den enorma utmaning vi står inför – att följa och kartlägga utvecklingen för miljontals arter på jorden – har vi en situation där alla verktyg som kan underlätta är välkomna. Olika metoder kan också komplettera varandra, med sina respektive styrkor och svagheter”, säger Roger. Medier som rapporterat om nyheten är exempelvis Sveriges Radio, Aftonbladet och Sydsvenskan (för prenumeranter).
Forskare kartlägger mikroplast i djur som lever i havet
Maria Hansson, universitetslektor vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap, omnämns med anledning av att hon undersöker hur mycket mikroplast sälar och tumlare får i sig samt hur det påverkar deras hälsa.
Läs artikeln i Barometern (för prenumeranter)
Professor i intervju om förra årets stora klimathändelser
Markku Rummukainen, professor vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap och institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, listar tre stora klimathändelser under 2021.
Se inslaget på SVT:s webbplats
Blodet är småfåglarnas värmeelement
Andreas Nord, forskare vid biologiska institutionen, har intervjuats om en studie som visar att småfåglar kan tjuvkoppla små kraftverk i sina röda blodkroppar så att blodet börjar alstra värme på vintern. ”Blodet blir ett slags värmeelement som de kan skruva upp när det blir kallt”, säger Nord. Medier som rapporterat om detta är Skaraborgs Allehanda (endast papperstidningen).
Biolog i intervju om aggressiva måsar
Caroline Isaksson, universitetslektor vid biologiska institutionen, har intervjuats med anledning av att måsar har störtdykt mot människor i Spånga centrum. Isaksson berättar att måsar kan uppträda aggressivt när de häckar eftersom de vill skydda sina ungar. Artikeln har publicerats i tidningen Mitt Spånga (endast papperstidningen).
Brister i Lunds universitets djurhållning
Johan Nilsson, forskningsingenjör vid biologiska institutionen, har intervjuats om brister i djurhållningen vid Lunds universitets försöksdjursverksamhet.
Läs artikeln i tidningen Lundagård
Dekan i intervju om arbetsmiljösituation
Sven Lidin, fakultetens dekan, har intervjuats om arbetsmiljösituationen på en av fakultetens institutioner samt tillsättningen av en ny prefekt på institutionen. Medier som rapporterat om detta är bland annat Sydsvenskan (artikel 1 och artikel 2, båda för prenumeranter) och Skånska Dagbladet (för prenumeranter).
Läs låsta prenumerationsartiklar i mediearkivet
En del låsta artiklar i notiserna ovan kan finnas tillgängliga i mediearkivet som alla anställda har tillgång till.
Logga in och sök artiklar i mediearkivet
Sist men inte minst
Håll dig fortsatt uppdaterad angående coronaviruset
Universitetets medarbetare och studenter uppmanas att hålla sig uppdaterade om coronaviruspandemin via webbsidorna nedan:
Om nyhetsbrevet
Skickas till: Personer som är anställda/har en verksamhetsroll vid naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet.
Redaktör: Helena Bergqvist (helena.bergqvist@science.lu.se), kansli N.
Utgivning: Insidan ges ut varannan torsdag. Nästa nummer kommer 27 januari.
Tips på nyheter? Skicka dem till redaktören senast 24 januari klockan 12.00.
Vänligen notera att tips på ett evenemang eller aktivitet endast inkluderas en gång i nyhetsbrevet (inga påminnelser).

Nyhetsbrevet skickas ut med ett verktyg som heter BizWizard. I verktyget kopplas e-postadresser ihop med klick i nyhetsbrevet. Redaktören har tillgång till dessa uppgifter men varken bevakar eller hanterar dem.
$$$open$$