Läs nyhetsbrevet på webben
96 LU SE stand 100

NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

Nyhetsbrev: INSIDAN, 10 februari 2022
Newsletter in English
Read the newsletter in English
Ledningsnytt
Fakultetsstyrelsens senaste möte
På mötet 2 februari fick styrelsen bland annat information om:
  • Bokslutet 2021
  • Universitetskanslersämbetets granskning av forskarutbildningen i kemi
  • Kartläggning och analys inför beslut om omfattning av etablering i Science Village
  • Kvalitetssäkring av forskarutbildningen
Protokollet publiceras inom kort på fakultetens interna webbplats.
Senaste dekanbrevet
Sven Lidin skriver om förhoppningar om att pandemin snart är över, vad som är på gång vid Science Village-kontoret samt pågående arbete med att samordna arbetet inom de två områdena miljö-geovetenskap och beräkningsvetenskap.
Läs dekanbrevet på fakultetens interna webbplats
Nytt från Science Village-kontoret
Morgonsamtal om etappindelning och omfattningsförslag, 16 februari
Science Village-kontoret bjuder in till årets första morgonsamtal. Samtalet kommer att fokusera på förslag på scenarier med etappindelning, som tas fram i dialoger med verksamheten. Tid och plats: 16 februari klockan 08.00–09.00 via Zoom.
Läs mer och anmäl dig till webbinariet via projektkontorets blogg
Sök anslag och stipendier
Nominera kandidater till Oscar II:s stipendium för bästa avhandling
Nu är det dags att nominera kandidater till Oscar II:s stipendium som belönar den bästa avhandlingen vid universitetets respektive fakulteter. Kontakta din prefekt för att nominera kandidater. Den 4 mars är sista dag för prefekterna att nominera varsin kandidat till fakultetsledningen, via Benedicte Sato Arentzen (benedicte.sato_arentzen@science.lu.se).
Läs utlysningen för stipendiet (PDF, 97 kB)
STINT-medel för utbildningssamarbete med utländska lärosäten – förlängd ansökningsperiod
Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT) utlyser medel i syfte att internationalisera och förnya högre utbildning vid svenska lärosäten, företrädesvis på kandidat- och masternivå men även på doktorandnivå. STINT har nu förlängt ansökningsperioden till 25 mars. Observera att fakulteten har en intern hanteringsordning och att alla ansökningar ska skickas till Marie Brink (marie.brink@science.lu.se) senast 18 mars.
Läs utlysningen på STINT:s webbplats
Hitta fler utlysningar i Research Professional
I databasen Research Professional kan du hitta såväl nationella som internationella utlysningar. Du loggar in med ditt universitetskonto (Lucat-ID).
Logga in i Research Professional
På gång
Webbinarium: Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability (WISE), 18 februari
Välkommen till ett webbinarium om Knut och Alice Wallenbergs stiftelses stora satsning på det nya forskningsprogrammet Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability (WISE). Tid och plats: 18 februari klockan 09.00–10.00 via Zoom.
Läs mer och anmäl dig till webbinariet via LU Zoom
Läs mer om WISE-programmet på stiftelsens webbplats
Docentföreläsning i fysik, 1 mars
Pablo Villanueva Perez håller en docentföreläsning med titeln Nobel Prizes awarded in x-ray science: their relevance and implications. Tid och plats: 1 mars klockan 16.00–17.00 i Rydbergssalen, fysiska institutionen.
Träna på att nå ut med din forskning i media, 26–28 april
Universitetet erbjuder kamera- och medieträning för forskare som regelbundet blir kontaktade av journalister och som önskar bli säkrare i mötet med media. Träningen består av en gemensam genomgång 26 april klockan 10.00–12.00 och ett övningstillfälle som hålls under en halvdag 26–28 april.
Läs mer och anmäl dig till träningen via universitetets medarbetarwebb
LU-konferens: Knowledge for Sustainable Development, 2 maj
Universitetet bjuder in till den andra upplagan av konferensen Knowledge for Sustainable Development, som hålls 2 maj klockan 08.30–16.30 på Scandic Star Hotel i Lund. Deadline för abstract är 6 mars. Sista anmälningsdag för konferensen är 17 april.
Läs mer om konferensen – sustainability.lu.se
Doktorandkurs: New Imaging and Fluctuation Methods: Super-Resolution, Light-Sheet, STED-FCS and FRET-FCS, 30 maj – 10 juni
SciLifeLab har nu öppnat anmälan till doktorandkursen New Imaging and Fluctuation Methods: Super-Resolution, Light-Sheet, STED-FCS and FRET-FCS. Kursen hålls via Zoom 30 maj –10 juni och motsvarar 3 högskolepoäng. Anmäl dig genom att skicka e-post till stewen@kth.se.
Läs mer om kursen på SciLifeLabs webbplats
Forskningsseminarium: Access Forum, 9–11 november
Lunds universitet ingår i plattformen ACCESS som syftar till att främja samarbetet inom högre utbildning mellan Sverige och Chile. Varje år hålls ett bilateralt forskningsseminarium, Access Forum, med olika workshoppar. Årets seminarium har titeln Reconnecting for a Sustainable Future och äger rum 9–11 november i Chile. Anmälan är öppen från 3 maj till 30 juni. Är du intresserad av att anordna en workshop behöver du anmäla det senast 3 april.
Access Forums webbplats
Medarbetare i svenska medier
Astronom har kartlagt atmosfären hos en exoplanet
Bibiana Prinoth, doktorand vid institutionen för astronomi och teoretisk fysik, har intervjuats med anledning av att hon detaljstuderat atmosfären hos den Jupiterliknande exoplaneten WASP-189b, som ligger 322 ljusår från jorden. Den stora upptäckten i studien är att exoplanetens atmosfär innehåller titanoxid, ett ämne som nu för första gången med säkerhet har upptäckts runt en ultrahet gasjätte utanför vårt solsystem. Prinoth säger bland annat att den här typen av studier är ett första steg i sökandet efter liv på andra planeter. Medier som rapporterat om nyheten är exempelvis Svenska Dagbladet, Sydsvenskan (för prenumeranter), Ny Teknik, Populär Astronomi och Hallandsposten.
Uråldrig is från Grönland och Antarktis vittnar om mystisk solstorm 
Raimund Muscheler, professor vid geologiska institutionen, har intervjuats angående en ny studie om en enorm solstorm som inträffade för cirka 9 200 år sedan. Det som förbryllar forskarna är att stormen ägde rum under en av solens mer passiva faser, då man tidigare trott att jorden var mindre exponerad för sådana händelser. Muscheler berättar att de upptäckte spåren av solstormen när de studerade borrkärnor från Grönland och Antarktis. ”Dessa enorma stormar är för närvarande inte tillräckligt inkluderade i den internationella riskbedömningen. Det är av yttersta vikt att analysera vad dessa händelser skulle kunna innebära för dagens teknologi och hur vi kan skydda oss”, säger Muscheler. Medier som rapporterat om nyheten är bland annat Elektroniktidningen, Skånska Dagbladet (för prenumeranter) och Forskning.se.
Forskare kräver att Pluto ska få tillbaka sin status som planet
Katrin Ros, doktorand vid institutionen för astronomi och teoretisk fysik, har intervjuats med anledning av att en grupp forskare kräver att Pluto återigen ska klassas som en planet. Pluto förlorade sin planetstatus 2006 eftersom den inte uppfyller kravet på en fri omloppsbana. ”De menar att det är ett kriterium som man artificiellt har hittat på för att göra den avgränsningen som man ville göra för att få bort Pluto, men behålla de stora planeterna. Att det är en efterkonstruktion”, säger Ros.
Läs intervjun i SVT Nyheter
Vilda bin och honungsbin konkurrerar om maten
Henrik Smith, professor vid biologiska institutionen och Centrum för miljö- och klimatvetenskap, har intervjuats om en ny rapport som visar att honungsbin konkurrerar med vilda bin om blomresurser, och att mer forskning och kunskap behövs för att skapa förutsättningar för samexistens mellan biodling och bevarande av vilda bin på lång sikt i Sverige. ”Konkurrens om resurser är vanligt i ekosystemet och har spelat en viktig roll i utvecklingen av arter och deras nischer. Men i kombination med att människan förändrar livsmiljöerna och blir bättre på att hålla honungsbin finns det risk för att vilda bin råkar illa ut”, säger Smith. Medier som rapporterat om nyheten är exempelvis Epoch Times, Ektrakt och Forskning.se.
Biologer svarar på frågor om djur och natur
Susanne Åkesson och Mikael Sörensson, professor respektive gästlärare vid biologiska institutionen, svarar på lyssnarfrågor i radioprogrammet Naturmorgon. Senaste avsnittet handlar bland annat om ljus från lysmaskar och hur tornseglare bygger bon.
Lyssna på inslaget i Sveriges Radio
Astronom i intervju om hur jorden bildades
Anders Johansen, professor vid institutionen för astronomi och teoretisk fysik, har intervjuats om studien som visar att jorden gick från att vara en bebisplanet av is och kol till att få sin nuvarande storlek tack vare millimeterstora småstenar. Resultatet visar också att jorden bildades under betydligt kortare tid än vad man tidigare trott. ”Antagligen tog det ’bara’ fem miljoner år, att jämföra med de trettio till hundra miljoner år som den nuvarande teorin säger”, berättar Johansen. Detta rapporterar Skaraborgs Allehanda (endast papperstidningen).
Läs låsta prenumerationsartiklar i mediearkivet
En del låsta artiklar i notiserna ovan kan finnas tillgängliga i mediearkivet som alla anställda har tillgång till.
Logga in och sök artiklar i mediearkivet
Sist men inte minst
Tipsa studenterna om digital studieteknik 
På webbplatsen Din digitala studiemiljö (campusonline.lu.se) kan studenter få samlad information om digitala verktyg som de förväntas använda vid Lunds universitet samt tips på studieteknik. Webbplatsen har nu fått en tydligare navigering och texterna är klarspråkade.
Läs mer om uppdateringen och hur du som lärare kan hänvisa till webbplatsen
Webbplatsen Din digitala studiemiljö
Snart dags för årets NMT-dagar
Sedan 1998 har universitetet öppnat sina dörrar under en vecka i mars och bjudit gymnasielever och lärare på populärvetenskapliga föreläsningar och demonstrationer inom naturvetenskap, medicin och teknik. Årets NMT-dagar hålls 14–18 mars. Precis som i fjol kommer en del föreläsningar att direktsändas och finnas tillgängliga för alla som är intresserade.
Se direktsända föreläsningar från NMT-dagarna på fakultetens webbplats
Se hela programmet på NMT-dagarnas webbplats
Fakulteten medverkar på Utställningen Unga Forskare
Naturvetenskapliga fakulteten kommer tillsammans med Lunds tekniska högskola (LTH) att delta på Utställningen Unga Forskare, som är Sveriges största tävling för projekt inom naturvetenskap, teknik och matematik. Som deltagande lärosäte bidrar vi genom vår digitala monter till att göra finalisternas upplevelse ännu mer givande, samtidigt som vi marknadsför oss mot tusentals besökande elever från hela landet.
Utställningen Unga Forskares webbplats
Håll dig fortsatt uppdaterad angående coronaviruset
Universitetets medarbetare och studenter uppmanas att hålla sig uppdaterade om coronaviruspandemin via webbsidorna nedan:
Med anledning av coronaviruset/covid 19 – lu.se
The University´s handling of the coronavirus – lunduniversity.lu.se
Om nyhetsbrevet
Skickas till: Personer som är anställda/har en verksamhetsroll vid naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet.
Redaktör: Helena Bergqvist (helena.bergqvist@science.lu.se), kansli N.
Utgivning: Insidan ges ut varannan torsdag. Nästa nummer kommer 24 februari.
Tips på nyheter? Skicka dem till redaktören senast 21 februari klockan 12.00.
Vänligen notera att tips på ett evenemang eller aktivitet endast inkluderas en gång i nyhetsbrevet (inga påminnelser).

Nyhetsbrevet skickas ut med ett verktyg som heter BizWizard. I verktyget kopplas e-postadresser ihop med klick i nyhetsbrevet. Redaktören har tillgång till dessa uppgifter men varken bevakar eller hanterar dem.
$$$open$$