Läs nyhetsbrevet på webben
96 LU SE stand 100

NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

Nyhetsbrev: INSIDAN, 24 februari 2022
Newsletter in English
Read the newsletter in English
Ledningsnytt
På väg mot en verksamhet utan coronarestriktioner
Från 9 februari till 21 mars pågår en succesiv återgång till en verksamhet utan coronarestriktioner. Fakultetens dekan har fattat ett tillämpningsbeslut (8 februari 2022) om hur återgången ska ske inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
Läs fakultetens tillämpningsbeslut på fakultetens interna webbplats
Läs Lunds universitets samlade coronainformation på medarbetarwebben
Sök anslag och stipendier
Sök universitetsmedel för tvärvetenskapliga projekt med fokus på Agenda 2030
Universitetets forskningsnämnd utlyser universitetsgemensamma medel till tvärvetenskapliga projekt med fokus på Agenda 2030 och hållbar utveckling.

En nyhet för denna utlysning är att det går att söka medel för postdoktorstjänster eller biträdande universitetslektorstjänster. Inom naturvetenskapliga fakulteten och Lunds tekniska högskola (LTH) ska medel i första hand användas för postdoktorstjänster. I undantagsfall kan stödet användas för strategiska rekryteringar av biträdande universitetslektorer. Detta förutsätter i så fall att rekryteringen är i linje med institutionens rekryteringsplan. Om du funderar på att söka medel för att rekrytera en biträdande universitetslektor bör du tillsammans med berörd prefekt kontakta antingen vicedekan Anders Tunlid (om placeringen ska vara på naturvetenskapliga fakulteten) eller prorektor Heiner Linke (om placeringen ska vara på LTH) senast 30 september.

Sista dag att ansöka om medel är 25 november. Ett informationsmöte om utlysningen hålls 11 mars klockan 12.00–13.00 via Zoom.

Läs utlysningen på forskningsnämndens webbsida (se högerkolumnen)
Läs mer och anmäl dig till informationsmötet via LU Zoom
Sök STINT-medel för korta projekt eller vistelse utomlands
Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT) utlyser följande medel:
SSF satsar på industridoktorander
Stiftelsen för Strategisk Forskning (SFF) utlyser industridoktorandbidrag för personer som ännu inte är antagna till forskarutbildning. Syftet med utlysningen är att öka kunskapsutbytet mellan akademin och näringslivet. Sista ansökningsdag är 19 maj.
Läs utlysningen på SSF:s webbplats
Sök medel för doktorandstudier i USA
Doktorander kan nu söka stipendier från Fulbright för doktorandstudier i USA. Sista ansökningsdag är 25 april. Studierna i USA ska påbörjas i augusti eller september 2023.
Läs mer och ansök om stipendium på Fulbrights webbplats
Sök bidrag från Per-Eric och Ulla Schybergs stiftelse
Unga forskare kan nu söka medel från Per-Eric och Ulla Schybergs stiftelse. Utlysningen riktar sig främst till forskare inom biokemi och medicin. Sista ansökningsdag är 28 mars.
Läs mer och ansök om bidrag på stiftelsens webbsida
Hitta fler utlysningar i Research Professional
I databasen Research Professional kan du hitta såväl nationella som internationella utlysningar. Du loggar in med ditt universitetskonto (Lucat-ID).
Logga in i Research Professional
På gång
LUBI-aktiviteter under våren
Lund University Bioinformatics Infrastructure (LUBI) bjuder in till följande seminarier  och aktiviteter under våren.
  • Shamit Soneji, "Virtual reality for the visualisation of high-throughput omics data", 31 mars klockan 13.00–14.00 i Belfragesalen, Biomedicinskt centrum (BMC), samt via Zoom.
  • Jessica Lindvall, "Elixir – resources and training opportunities in bioinformatics", 27 april klockan 13.00–14.00 via Zoom.
  • Parashar Dhapola, “Scalable analysis and integration of single-cell genomic modalities”, 18 maj klockan 13.00–14.00 i Segerfalksalen, BMC, samt via Zoom.
  • Posterpresentation och mingel, 9 maj klockan 14.00–17.00 i Belfragesalen, BMC.
Läs mer och anmäl dig till seminarierna på LUBI:s webbplats
Läs mer och anmäl dig till posterpresentationen på LUBI:s webbplats
Seminarium: Female faculty – why so few and why care? 2 mars
Fakulteten bjuder in till ett seminarium med Pernilla Wittung-Stafshede, professor vid Chalmers tekniska högskola och ledare av lärosätets jämställdhetssatsning Gender Initiative for Excellence. Seminariets titel är Female faculty – why so few and why care? Tid och plats: 2 mars klockan 15.00 i Lundmarksalen, Astronomihuset.
Läs inbjudan (PDF, 2,3 MB)
Seminarium: Stable and high Yields in the Future? Deciphering the Biodiversity–Production Mutualism in the Global Food Security Debate, 2 mars
Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC) bjuder in till ett seminarium med professor Ralf Seppelt från Helmholtz Centre for Environmental Research – UFZ. Seminariets titel är Stable and high Yields in the Future? Deciphering the Biodiversity–Production Mutualism in the Global Food Security Debate. Tid och plats: 2 mars klockan 15.00–16.00 i Blå hallen, Ekologihuset, samt via Zoom.
Läs mer och anmäl dig till seminariet på CEC:s webbplats
Seminarium: CIPA Expo, 15 mars
Universitetets forskningsinfrastruktur Correlative Image Processing and Analysis (CIPA) bjuder in till ett seminarium som bland annat innehåller presentationer från CIPA-koordinatorn, applikationsexperter och användare. Tid och plats: 15 mars klockan 09.00–13.00 i sal 104 på Pufendorfinstitutet. Sista anmälningsdag är 11 mars.
Läs mer och anmäl dig till seminariet via medicinska fakultetens webbplats
LINXS Integrative Structural Biology Symposium, 4–6 maj
Lund Institute of Advanced Neutron and X-Ray Science (LINXS) bjuder in till en vetenskaplig konferens som handlar om integrativ strukturbiologi. Konferensen riktar sig till forskare inom akademin, industrin samt vid stora forskningsanläggningar som MAX IV och ESS. Tid och plats: 4–6 maj på Kulturen. Sista dag att skicka in abstract är 13 april. Sista anmälningsdag för konferensen är 23 april.
Läs mer och anmäl dig till konferensen på LINXS webbplats
Konferens: Swedish Climate Symposium, 16–18 maj
Swedish Climate Symposium är en ny nationell vetenskaplig klimatkonferens med syftet att lyfta fram den spets och bredd som finns inom svensk klimatforskning och erbjuda en möjlighet till kunskaps- och erfarenhetsutbyten, både inom akademin och med det omgivande samhället. Bakom initiativet står de strategiska forskningsmiljöerna BECC (Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate) och MERGE (ModElling the Regional and Global Earth system) tillsammans med SMHI och Bolincenter. Konferensen äger rum 16–18 maj i Norrköping. Abstracts ska skickas in senast 25 februari. Sista anmälningsdag för konferensen är 1 april.
Läs mer och anmäl dig på konferensens webbplats
Månadens avhandlingar
Månadens avhandlingar i naturvetenskap
Den här månaden läggs fyra nya avhandlingar fram vid naturvetenskapliga fakulteten:
  • Katja Kozjek, ”Soil microbial diversity in agriculture: Responses to land-use and extreme weather events”
  • Sofia Åkesson “Chlorinated aliphatic hydrocarbons; an interdisciplinary study of degradation and distribution in complex environments”
  • Ann-Kathrin Ziegler “Urbanization and its impacts on birds: Disentangling the effects of multiple pollutants on avian behavior and physiology”
  • Lea Miko Versbach, “Efficient Solvers for Space-Time Discontinuous Galerkin Spectral Element Methods”
Sök avhandlingar i universitetets forskningsportal
Se kommande disputationer – lu.se
Medarbetare i svenska medier
Forskare har upptäckt en extremt liten planet vid solens grannstjärna
Jens Hoeijmakers, biträdande universitetslektor vid institutionen för astronomi och teoretisk fysik, har intervjuats om upptäckten av en planet som kretsar nära Proxima Centauri som är solens närmaste grannstjärna, endast 4,2 ljusår bort. Hoeijmakers berättar att planeten är mellan jorden och Mars i storlek, alltså extremt liten, och att det därför är så spektakulärt.
Läs intervjun i Forskning & Framsteg
Fyra forskare berättar om sina forskningsområden och drivkrafter
Elna Heimdal Nilsson, universitetslektor vid fysiska institutionen, Anna Persson, forskare vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap, Ruth Pöttgen, universitetslektor vid fysiska institutionen, och Sanna Alwmark, forskare vid geologiska institutionen, har intervjuats om forskningen de bedriver. De berättar även om sina drivkrafter och hur det kommer sig att de började intressera sig för sina respektive ämnen.
Läs intervjuerna i tidningen Lundagård
Solljus kan användas för att omvandla koldioxid till bränsle
Tönu Pullerits och Kaibo Zheng, professor respektive forskare vid kemiska institutionen, har intervjuats om en ny studie som visar hur man med solens hjälp kan omvandla koldioxid till bränsle. ”I studien används en kombination av material som absorberar ljuset och använder dess energi för att omvandla koldioxid. Med hjälp av ultrasnabb laserspektroskopi har vi rett ut exakt vad som händer i den processen”, säger Pullerits. Genombrottet kan bli en viktig pusselbit för att i framtiden minska nivåerna av växthusgaser i atmosfären. Medier som rapporterat om nyheten är exempelvis Extrakt och Elektronik i Norden.
Geolog berättar om istider i jordens historia
Helena Alexanderson, professor vid geologiska institutionen, har svarat på läsarfrågor om jordens istider. Hur ofta förekommer istider, varför uppstår de och varför smälter de sedan bort? Alexandersons svar finns publicerat i tidningen Forskning & Framsteg (endast för prenumeranter).
Lundakemister har skapat en enkel kolväteförening som kan leda till minitransistorer 
Daniel Strand, professor vid kemiska institutionen, har intervjuats om en ny studie där forskarna har lyckats ta fram en enkel kolvätemolekyl som uppvisar en så kallad logisk grindfunktion, liknande den i transistorer, i en enda molekyl. ”Vi har utvecklat en enkel kolvätemolekyl som ändrar form och samtidigt går från isolerande till ledande när den utsätts för elektrisk potential. Receptet var att formge en så kallad anti-aromatisk ring i en molekyl så att den blir mer robust och både kan ta emot och avge elektroner”, säger Strand. Upptäckten kan i framtiden möjliggöra elektriska komponenter på en molekylär skala. Medier som rapporterat om nyheten är exempelvis Evertiq.
Forskare kräver enklare väg till uppehållstillstånd
Marija Dubackic, doktorand vid kemiska institutionen, har intervjuats med anledning av att hon deltog i en protest mot Migrationsverkets nya regler för uppehållstillstånd.
Läs artikeln i Sydsvenskan (för prenumeranter)
Debatt om beredskapsplanerna inför pandemin
Göran Bengtsson, professor emeritus vid biologiska institutionen, har skrivit en debattartikel med titeln ”Beredskapsplanerna inför pandemin var oanvändbara”.
Läs artikeln i Dagens Nyheter
Läs låsta prenumerationsartiklar i mediearkivet
En del låsta artiklar i notiserna ovan kan finnas tillgängliga i mediearkivet som alla anställda har tillgång till.
Logga in och sök artiklar i mediearkivet
Sist men inte minst
LINXS vill stödja relevanta ansökningar om profilområden vid Lunds universitet
Lund Institute of Advanced Neutron and X-Ray Science (LINXS) är angelägna om stödja relevanta profilområden och kan vara involverade i flera ansökningar. Du som är huvudsökande och är intresserad av att få stöd från LINXS är välkommen att kontakta Trevor Forsyth och Anna Ntinidou, föreståndare respektive administrativ chef vid LINXS.
Läs mer om LINXS stöd (PDF, 71 kB)
Håll dig fortsatt uppdaterad angående coronaviruset
Universitetets medarbetare och studenter uppmanas att hålla sig uppdaterade om coronaviruspandemin via webbsidorna nedan:
Om nyhetsbrevet
Skickas till: Personer som är anställda/har en verksamhetsroll vid naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet.
Redaktör: Helena Bergqvist (helena.bergqvist@science.lu.se), kansli N.
Utgivning: Insidan ges ut varannan torsdag. Nästa nummer kommer 10 mars.
Tips på nyheter? Skicka dem till redaktören senast 7 mars klockan 12.00.
Vänligen notera att tips på ett evenemang eller aktivitet endast inkluderas en gång i nyhetsbrevet (inga påminnelser).

Nyhetsbrevet skickas ut med ett verktyg som heter BizWizard. I verktyget kopplas e-postadresser ihop med klick i nyhetsbrevet. Redaktören har tillgång till dessa uppgifter men varken bevakar eller hanterar dem.
$$$open$$