Läs nyhetsbrevet på webben
96 LU SE stand 100

NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

Nyhetsbrev: INSIDAN, 24 mars 2022
Newsletter in English
Read the newsletter in English
Ledningsnytt
Håll dig uppdaterad om kriget i Ukraina
Lunds universitet följer händelseutvecklingen i Ukraina och regeringens hantering. Informationen på universitetets webbplatser uppdateras kontinuerligt. Om du har frågor om hur kriget kan påverka verksamheten kan du skicka e-post till: ukraina@er.lu.se.
Utmärkelser och beviljade anslag
Två biologer får ERC Consolidator Grants
Anna Runemark och Stanley Heinze, biträdande universitetslektor respektive forskare vid biologiska institutionen, får 20 miljoner kronor vardera från Europeiska Forskningsrådet. Runemark ska studera hur hybridisering kan ge upphov till ny variation, medan Heinze ska fördjupa sig i insektshjärnor och deras neurala kretsar.
Läs nyheten på fakultetens webbplats
Flera forskare får anslag från Skogssällskapet
Följande personer har beviljats anslag:
 • Patrik Vestin, forskningsingenjör vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, får drygt 1,6 miljoner kronor för projektet ”Towards more sustainable forest management – Climate mitigation potential of Fennoscandian forests under different forest management regimes”.
 • Emma Kritzberg, professor vid biologiska institutionen, får drygt 1,3 miljoner kronor för projektet ”The role of land-use and land-cover change to browning of surface waters”.
 • Ola Olsson, universitetslektor vid biologiska institutionen, får drygt 1,3 miljoner kronor för projektet ”Har de senaste decenniernas naturvårdshänsyn i skogsbruket gynnat fåglar?”.
 • Glenn Svensson, forskare vid biologiska institutionen, får drygt 850 000 kronor för projektet ”Feromonbaserad bekämpning av skadeinsekter i granfröplantager: optimering av SPLAT-metoden för parningsstörning av grankottvecklaren och grankottmottet”.
Forskare får pris för sin avhandling
Julia Kelly, forskare vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap, får Alfortpriset på 40 000 kronor av Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG). Priset får hon för sin avhandling ”Carbon exchange in boreal ecosystems: upscaling and the impacts of natural disturbances”.
Läs nyheten på SSAG:s webbplats
Sök anslag och stipendier
Finansiering för forskare från Ukraina
På universitetets medarbetarwebb finns en lista över utlysta medel för ukrainska forskare som vill ha en forskartjänst i Sverige. Listan uppdateras löpande.  
Finansiering för forskare från Ukraina (medarbetarwebben.lu.se)
Utlysningar från Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien
Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien utlyser många priser och belöningar med sista ansökningsdag 15 april.
Se utlysningarna från Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (ksla.se)
Hitta fler utlysningar i Research Professional
I databasen Research Professional kan du hitta såväl nationella som internationella utlysningar. Du loggar in med ditt universitetskonto (Lucat-ID).
Logga in i Research Professional
På gång
Anmäl dig till årets Forskar Grand Prix
Vill du bli bättre på att summera det som är viktigt i din forskning och få hjälp och stöd i att presentera dina resultat? Då kan du anmäla dig till tävlingen Forskar Grand Prix, där du presenterar din forskning på ett så lättillgängligt och engagerande sätt som möjligt – på endast fyra minuter. Sista anmälningsdag är 6 maj.
Läs mer och anmäl dig till Forskar Grand Prix (medarbetarwebben.lu.se)
Höstens högskolepedagogiska kurser hos AHU
Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (AHU) har nu öppnat anmälan till kurserna nedan, som ges i höst. Sista anmälningsdag är 7 juni.
 • Lärarrollen i högre utbildning
 • Teaching and learning in higher education – online
 • Teaching and learning in higher education – blended course
 • Teaching and Learning – extension
 • Course design in higher education – blended course
 • Att handleda uppsatser
 • Open Networked Learning
 • Doctoral supervision
Läs mer och anmäl dig till kurserna på AHU:s webbplats
Kurs: Högskolepedagogik i teori och praktik (förkortad version), som ges av fakulteten
Doktorander och forskande personal kan nu anmäla sig till en förkortad version av kursen "Högskolepedagogik i teori och praktik", som ges av fakulteten. Kursen består av två delar, självstudier och lärarledda kursträffar, som tillsammans motsvarar två veckors behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning. Du kan anmäla dig till:
 • Endast självstudiedelen, som startar 1 juni. Sista anmälningsdag är 15 maj.
 • Hela kursen, självstudier och lärarledda kursträffar. Självstudierna pågår 1 juni–15 augusti. Kursträffarna ges vid två olika tillfällen, i oktober och november. Du väljer ett av tillfällena när du anmäler dig. Sista anmälningsdag är 15 maj.
Läs mer och anmäl dig till kursen på fakultetens interna webbplats
HALOS Industry Outreach Webinar, 25 mars
EU-projektet Hanseatic League of Science (HALOS), som handlar om infrastrukturer för forskning och innovation inom life science, bjuder in till ett webbinarium om hur du kan engagera industrin i din naturvetenskapliga forskning i samband med användning av de stora forskningsinfrastrukturerna MAX IV, ESS, DESY och European XFEL. Tid och plats: 25 mars klockan 12.00–13.00 via Zoom.
Läs mer och anmäl dig till HALOS-webbinariet (halos.lu.se)
Webbinarier: Marie Skłodowska Curie-programmet (MSCA), 29 och 31 mars
Forskningsservice bjuder in till två webbinarier om Marie Skłodowska Curie-programmet (MSCA), inom Horizon Europe. Programmet är ett karriärutvecklings- och mobilitetsprogram som innehåller möjligheter för individuell mobilitet i form av postdocs samt forskarskolor i samarbete med europeiska partners. De två webbinarierna är:
HALOS och HELIOS Knowledge Exchange Workshop, 20 april
EU-projektet Hanseatic League of Science (HALOS) och Helmholtz-Lund International Graduate School (HELIOS) bjuder in till en digital workshop med syfte att stimulera framtida samarbeten och aktiviteter. Workshoppen riktar sig till forskare inom life science och fysik i Östersjöregionen. Tid och plats: 20 april klockan 09.00–16.00 via Zoom. Sista anmälningsdag är 6 april.
Läs mer och anmäl dig till HALOS och HELIOS workshop (desy.de)
Doktorandkurs: Ta hand om dina data – introduktion till praktisk datahantering, 20 april–17 maj
Doktorander kan nu anmäla sig till en introduktionskurs om hantering av forskningsdata, mot bakgrund av dagens utveckling kring datahanteringsplaner, datainsamling, datadokumentation och datapublicering. Kursen omfattar två högskolepoäng och ges 20 april–17 maj. Sista anmälningsdag är 10 april.
Läs mer och anmäl dig till doktorandkursen (nateko.lu.se)
Docentföreläsning i teoretisk fysik, 28 april
Victor Olariu, biträdande universitetslektor vid institutionen för astronomi och teoretisk fysik, håller en docentföreläsning med titeln ”Cell reprogramming: from a systems perspective”. Tid och plats: 28 april klockan 15.00–16.00 i Lundmarksalen, Astronomihuset.
Konferens: Gender Dimensions in Physics and other Math-Intensive Research and Teaching, 22–23 juni
Lund universitet med flera bjuder in till konferensen ”Gender Dimensions in Physics and other Math-Intensive Research and Teaching” som bland annat bjuder på föredrag, kunskapsutbyte, diskussioner och mingel. Konferensen hålls digitalt och på plats i Lund 22–23 juni.
Läs mer och anmäl dig till konferensen (desy.se)
Lunds universitets högskolepedagogiska konferens, 17 november
I april öppnar anmälan till årets upplaga av Lunds universitets högskolepedagogiska konferens. Temat är ”Lifelong Learning and Higher Education”. Värd är Humanistiska och teologiska fakulteterna. Tid och plats: 17 november i Lund.
Läs mer om den högskolepedagogiska konferensen (ht.lu.se)
Aktiviteter hos Kungliga fysiografiska sällskapet
Kungliga fysiografiska sällskapet firar 250 år och bjuder in till flera symposier och aktiviteter under året.
Kungliga fysiografiska sällskapets aktiviteter (fysiografen.se)
Månadens avhandlingar
Månadens avhandlingar i naturvetenskap
Den här månaden läggs tre nya avhandlingar fram vid naturvetenskapliga fakulteten:
 • Dev Thacker, “Understanding secondary nucleation of the amyloid β peptide”.
 • Tien Truong, ”Steady waves in local and nonlocal models for water waves”.
 • Raphael Gollnisch, ”Single-cell population genetics and dispersal limitation of a bloom-forming microalga”.
Sök avhandlingar i universitetets forskningsportal
Se kommande disputationer (lu.se)
Medarbetare i svenska medier
Gäckande genetik ger ödlor av samma art olika ryggmönster 
Nathalie Feiner, forskare vid biologiska institutionen, har intervjuats om en ny studie som löst en genetisk gåta som länge förbryllat världens ödleforskare. Det handlar om arten brun anolis där honorna antingen kan ha ett diamantliknande eller ett v-format ryggmönster. Studien visar att skillnaden beror på mutationer i en enda gen. ”Den här muterade genen saktar troligtvis ner cellernas förmåga att vandra. När den cellulära bromsen är dragen uppstår diamantmönstret, annars v-mönstret”, säger Feiner. Medier som rapporterat om nyheten är exempelvis Sveriges Radio och Forskning.se. Läs även universitetets pressmeddelande.
Astronom har kartlagt Vintergatans vita dvärgar 
Daniel Mikkola, doktorand vid institutionen för astronomi och teoretisk fysik, har intervjuats angående en ny studie om hastigheter och rörelsemönster hos vita dvärgar – en typ av stjärnor som en gång i tiden varit normalstora men som sedan kollapsat efter att ha gjort slut på sitt kärnbränsle. ”Tack vare observationer från rymdteleskopet Gaia har vi för första gången lyckats ta reda på den tredimensionella hastighetsfördelningen för den största katalogen vita dvärgar hittills. Detta ger oss en detaljerad bild av deras hastighetsstruktur, helt utan motstycke”, säger Mikkola. Medier som rapporterat om nyheten är bland annat Skånska Dagbladet (för prenumeranter), Forskning.se och Sydsvenskan minibladet. Läs även universitetets pressmeddelande.
Så kan du gynna småfåglar under vintern
Caroline Isaksson, universitetslektor vid biologiska institutionen, har intervjuats om rätt och fel när det handlar om att mata småfåglar. Isaksson berättar att man kan gynna fåglarna genom att ge dem en varierad kost under vintern, när de har svårt att hitta mat på egen hand. Kosten kan till exempel bestå av fröer, nötter och torkade insekter.
Läs intervjun i Extrakt
Forskare har upptäckt nya flygbeteenden hos svartseglare 
Anders Hedenström, professor vid biologiska institutionen, har intervjuats om en ny studie som pekar på två hittills okända beteenden hos svartseglare. Det visar sig att den nordamerikanska fågelarten inte landar under sin drygt åtta månader långa flyttning. Men också att svartseglaren, i samband med fullmåne, stiger till extrema höjder där den av allt att döma fångar insekter i skenet från månljuset. ”Beteendet är mycket spännande och påminner om de vertikala rörelser i relation till månljus man finner hos till exempel zooplankton i haven”, säger Hedenström. Medier som rapporterat om nyheten är exempelvis Sveriges Radio, Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Sydsvenskan (för prenumeranter). Läs även universitetets pressmeddelande.
Så gör maskar när jorden är hård
Katarina Hedlund, professor vid biologiska institutionen och Centrum för miljö- och klimatvetenskap, har svarat på en läsarfråga om huruvida maskar kan gräva i hård jord. ”När det är hårt så är det oftast för att det är torrt, då bara vilar maskarna och väntar på regn. Sedan gräver de igen när det kommit vatten och marken blir mjukare. Under torra tider har de redan grävda gångar att röra sig i”, skriver Hedlund. Svaret har publicerats i Dagens ETC (endast papperstidningen).
Biolog svarar på frågor om havsörnar
Susanne Åkesson, professor vid biologiska institutionen, har svarat på lyssnarfrågor om havsörnar och deras matvanor.
Lyssna på inslaget på Sveriges Radios webbplats
Professor berättar om jord
Håkan Wallander, professor vid biologiska institutionen, har intervjuats om jord i Artpodden. Wallander berättar bland annat om vad den myllrande myllan består av och vilka hot världens matjordar står inför.
Lyssna på poddavsnittet (podbean.com)
Försvunna arter hittar tillbaka till Hallands väderö
Ulf Arup, museichef vid Biologiska museet, har intervjuats med anledning av att antalet lavar på Hallands väderö har ökat mycket under de senaste 30 åren. Vid den senaste inventeringen fanns det återigen en stor mångfald av olika arter, vilket indikerar att luften har blivit bättre och renare.
Läs intervjun i Bjäre Nu
Läs låsta prenumerationsartiklar i mediearkivet
En del låsta artiklar i notiserna ovan kan finnas tillgängliga i mediearkivet som alla anställda har tillgång till.
Logga in och sök artiklar i mediearkivet
Sist men inte minst
HT-dagarna på temat hopp och förtvivlan, 8–9 april
Humanistiska och teologiska fakulteterna bjuder in till årets HT-dagar som är fyllda med populärvetenskapliga föredrag på temat hopp och förtvivlan. Tid och plats: 8–9 april på LUX.
Program för HT-dagarna (ht.lu.se)
Anmäl dig till Lundaloppet
Nu kan du anmäla dig till Lundaloppet som går av stapeln 7 maj. Universitetet bjuder som vanligt medarbetare på anmälningsavgiften.
Anmäl dig till Lundaloppet (medarbetarwebben.lu.se)
Om nyhetsbrevet
Skickas till: Personer som är anställda/har en verksamhetsroll vid naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet.
Redaktör: Helena Bergqvist (helena.bergqvist@science.lu.se), kansli N.
Utgivning: Insidan ges ut varannan torsdag. Nästa nummer kommer 7 april.
Tips på nyheter? Skicka dem till redaktören senast 4 april kl. 12.00.
Vänligen notera att tips på ett evenemang eller aktivitet endast inkluderas en gång i nyhetsbrevet (inga påminnelser).

Nyhetsbrevet skickas ut med ett verktyg som heter BizWizard. I verktyget kopplas e-postadresser ihop med klick i nyhetsbrevet. Redaktören har tillgång till dessa uppgifter men varken bevakar eller hanterar dem.
$$$open$$