Läs nyhetsbrevet på webben
96 LU SE stand 100

NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

Nyhetsbrev: INSIDAN, 7 april 2022
Newsletter in English
Read the newsletter in English
Ledningsnytt
Fakultetsstyrelsens senaste möte
På styrelsemötet den 30 mars behandlades bland annat följande:
 • Information och diskussion om Ukraina.
 • Information och diskussion om IT vid fakulteten.
 • Information om översyn av forskning och undervisning inom det beräkningsvetenskapliga området.
 • Information om utredning av samordning av geologiska institutionen, institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap och Centrum för miljö- och klimatvetenskap i en gemensam institution, samt utredning av hur Centrum för miljö- och klimatvetenskaps koordinering av forskningsprogram och samverkansplattformar kan organiseras vid förändrad institutionsstruktur.
 • Information och remiss inför beslut om omfattning av etablering i Science Village samt ekonomiska beräkningar.
 • Fastställande av arbetsordning och fakultetsstyrelsens delegationer till dekanen.
Styrelseprotokoll på fakultetens interna webbplats
Ny ledamot i fakultetens valberedning
Johanna Alkan Olsson, universitetslektor vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap, har valts till ny ledamot i fakultetens valberedning för resten av mandatperioden (till och med 31 mars 2024).
Läs mer om valet på fakultetens interna webbplats
Utmärkelser och beviljade anslag
50 miljoner till forskning om biologisk mångfald och det finansiella systemet
Forskningsprogrammet ”Pathways towards an efficient alignment of the financial system with the needs of biodiversity (BIOPATH)”, med Lunds universitet som programvärd, har beviljats finansiering om 50 miljoner kronor under en period av fyra år, med start i september 2022. Finansiär är Mistra (Stiftelsen för miljöstrategisk forskning). I programmet ingår flera forskare vid naturvetenskapliga fakulteten, bland annat Henrik Smith (professor vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap) som leder delprojektet ”Quantifying Biodiversity Impact for Industry and the Financial System”.
Läs nyheten på Lunds universitets webbplats
Matematiker får KAW-anslag för postdoktoral tjänst
Adem Limani, doktorand vid Matematikcentrum, har beviljats anslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse för en postdoktoral tjänst vid Universitat Autònoma de Barcelona i Spanien. Limani får även stöd under två år efter återkomsten till Sverige.
Läs nyheten på KAW:s webbplats
Flera får utmärkelsen ”För nit och redlighet i rikets tjänst”
Den 30 mars fick medarbetare som varit anställda i rikets tjänst i 30 år, eller i 25 år vid pension, ta emot utmärkelsen ”För nit och redlighet i rikets tjänst”. Följande personer vid naturvetenskapliga fakulteten fick utmärkelsen:
 • Petter Pilesjö, professor vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
 • Viveka Alfredsson, professor vid kemiska institutionen
 • Salam Al-Karadaghi, professor emeritus vid kemiska institutionen
 • Lars-Anders Hansson, professor vid biologiska institutionen
 • Torsten Åkesson, professor vid fysiska institutionen
 • Åse Paulsson, bibliotekarie vid Naturvetenskapliga biblioteket
Sök anslag och stipendier
Föreslå doktorand- och postdocprojekt inom forskningsprogrammet Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability, WISE
Lunds universitet deltar i Knut och Alice Wallenbergs nya forskningsprogram i materialvetenskap med inriktning på hållbarhet. Inom ramen för programmet har universitetet möjlighet att skicka in 30 förslag på doktorand- och postdocprojekt. Universitetets utvärderingsgrupp tar emot förslag fram till och med 16 maj.
Läs mer om programmet och hur du föreslår projekt (PDF, 357 kB)
Förändring i utlysningen av universitetsmedel för tvärvetenskapliga projekt med fokus på Agenda 2030
Universitetets forskningsnämnd har ändrat villkoret för vem som får vara medsökande. Medsökande ska ha en tillsvidareanställning vid Lunds universitet eller vara biträdande universitetslektor vid Lunds universitet. Utlysningstexten har uppdaterats med den nya informationen.
Läs den uppdaterade utlysningen (medarbetarwebben.lu.se)
Science och SciLifeLabs pris för unga forskare
Tidskriften Science och centret SciLifeLab anordnar en internationell essätävling där du som är nydisputerad kan vinna upp till 30 000 USD samt få din essä publicerad i Science. Din essä ska omfatta 1 000 ord och handla om ditt doktorandarbete. Sista ansökningsdag är 15 juli.
Läs mer om tävlingen på SciLifeLabs webbplats
Hitta fler utlysningar i Research Professional
I databasen Research Professional kan du hitta såväl nationella som internationella utlysningar. Du loggar in med ditt universitetskonto (Lucat-ID).
Logga in i Research Professional
På gång
Seminarium om IPCC-rapporten ”Mitigation of Climate Change”, 20 april
De strategiska forskningsmiljöerna BECC och MERGE bjuder tillsammans med det tematiska samverkansinitiativet LU Land in till ett seminarium om den senaste rapporten från FN:s klimatpanel, IPCC. Tid och plats: 20 april klockan 13.00–15.00 via Zoom. Sista anmälningsdag är 17 april.
Läs mer och anmäl dig till seminariet via BECC:s webbplats
Docentföreläsning i biologi, 25 april
Øystein H. Opedal håller en docentföreläsning med titeln ”Species interactions in a changing world”. Tid och plats: 25 april klockan 14.00–15.00 i Blå hallen, Ekologihuset.
Webbinarium om överföring av forskningsdata inom Europa, 27 april
EU-projektet Hanseatic League of Science (HALOS), som Lunds universitet är en del av, bjuder in till ett webbinarium med titeln ”Hanseatic Science Cloud – European sovereignty over data management processes”. Tid och plats: 27 april klockan 12.00–13.00 via Zoom.
Läs mer och anmäl dig till webbinariet (halos.lu.se)
Docentföreläsning i kvartärgeologi, 28 april
Johannes Edvardsson, forskare vid geologiska institutionen, håller en docentföreläsning med titeln ”Climate, Catastrophes and Cultural heritage – What we can learn from tree rings”. Tid och plats: 28 april klockan 13.15–14.15 i sal Baltica, Geocentrum II.
Medarbetare i svenska medier
Fågelfäder drar tyngsta lasset under fostrande Afrikaflyttar 
Susanne Åkesson, professor vid biologiska institutionen, har intervjuats om en ny studie som visar att hanarna bär huvudansvaret för ungarna när skräntärnorna flyttar från Östersjön till tropiska Afrika. Honorna har tidigare på säsongen investerat mycket kraft i äggläggning, ruvning och matning och drar sig därför tillbaka när flytten startar. ”Det som förvånade mig mest var att driften att leda är så stark hos hanarna. Ett exempel på detta var en hane som adopterade en ung tärna och lät den följa med under höstflytten”, säger Åkesson. Läs mer på Forskning.se och i universitetets pressmeddelande.
Trots kallare höstar ökar nettoutsläppen av koldioxid på norra halvklotet 
Hans Chen, forskare vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, har intervjuats om en ny studie som visar att landekosystemen i stora regioner i Nordamerika och Eurasien ökar sina utsläpp, trots att regionerna sedan 2004 har upplevt en oförväntad nedkylning under höstarna. ”Vi blev mycket förvånade eftersom vi hade förväntat oss att se minskat nettoutsläpp av koldioxid i regioner med nedkylning. I stället såg vi liknande tendenser till ökade utsläpp oavsett om temperaturtrenderna var positiva eller negativa”, säger Chen. Medier som rapporterat om nyheten är exempelvis Extrakt, Svensk verkstad och Skånska Dagbladet (för prenumeranter). Läs även universitetets pressmeddelande.
Kriget stoppar klimatprojekt i Arktis
Margareta Johansson, forskningskoordinator vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, har intervjuats om klimatprojekt som pausats efter regeringens uppmaning att avbryta samarbeten med statliga institutioner i Ryssland. ”Å ena sidan kan man förstå att man måste göra någonting, men å andra sidan är det väldigt tragiskt för klimatet känner inga landsgränser”, säger Johansson.
Läs intervjun i SVT Nyheter
Ny bok samlar kunskap om grundvattnet
Charlotte Sparrenbom, universitetslektor vid geologiska institutionen, har varit redaktör för ”Grundvattenboken”, som firades med boksläpp på Världsvattendagen den 22 mars. ”Grundvattnet är en viktig resurs som inte får tillräckligt mycket uppmärksamhet. Det ville jag och de 17 andra författarna ändra på. Det har tidigare saknats ett svenskt standardverk om grundvatten, så jag är så klart väldigt glad att kunna presentera den här nya boken”, säger hon. Sparrenbom har intervjuats i tidningen Borrsvängen och i en artikel på fakultetens webbplats.
Forskare i intervju om invasionen av Ukraina 
Viktoriia Meklesh, forskare vid kemiska institutionen, har intervjuats om invasionen av Ukraina. Meklesh, som själv är från Ukraina och har familj kvar där, säger bland annat att hon är chockad och att det är väldigt svårt att se nyheter om sitt land varje dag, om hur många människor som lider och hur många barn som dödas.
Lyssna på intervjun på Sveriges Radios webbplats
Lågvatten avslöjar området kring den gamla havsskogen
Anton Hansson, laboratorieassistent vid geologiska institutionen, har intervjuats med anledning av att det är en bra tid att beskåda området runt den 10 000 år gamla skogen i havet utanför Haväng. ”Det man ser från land är nog framför allt rester av mänskligt verk. Vill man se skogen behöver man komma ut och ner ett par tre meter under havsytan”, säger Hansson.
Läs intervjun i Ystads Allehanda (för prenumeranter)
Så fick Ukraina världens bördigaste jord
Håkan Wallander, professor vid biologiska institutionen, har intervjuats om den bördiga svarta jorden i Ukraina. Wallander berättar bland annat att jorden bildades efter den senaste istiden, när jordmaterial smälte fram ur glaciärerna och sedan spreds med vinden, och att de rika jordarna har byggts upp under många tusen år.
Lyssna på inslaget på Sveriges Radios webbplats (cirka 06:18 minuter in i sändningen)
Granskog nära vattendrag ger brunare vatten
Emma Kritzberg, professor vid biologiska institutionen, har intervjuats om en studie som visar att utbredningen av granskog ger brunare vatten i sjöar och vattendrag. Kritzbergs råd till skogsägare är att satsa på lövskog nära vattnet. ”Att granskogen brett ut sig innebär att markskiktet blivit rikt på organiskt material – humus. I jordbruksmark och lövskog så bryts det organiska materialet ned mycket snabbare, och till skillnad från i granskogen så läcker det inte ut i vattnet”, säger hon. Medier som rapporterat om nyheten är exempelvis tidningarna Skogen och Svensk Jakt.
Forskare i intervju om hur fåglar påverkas av vindkraftverk
Martin Green, forskare vid biologiska institutionen, har intervjuats om sin forskning på hur fåglar och fladdermöss påverkas av vindkraftverk. Han berättar även om hur man kan minska risken för att djuren dödas av rotorbladen.
Läs intervjun i Nerikes Allehanda (för prenumeranter)
Biolog har arbetat med flera barnböcker om djur
Andreas Nord, forskare vid biologiska institutionen, omnämns med anledning av att han faktagranskat – och även varit med och skrivit – ett antal barnböcker om djur och natur. Detta rapporterar Smålänningen (för prenumeranter).
Läs låsta prenumerationsartiklar i mediearkivet
En del låsta artiklar i notiserna ovan kan finnas tillgängliga i mediearkivet som alla anställda har tillgång till.
Logga in och sök artiklar i mediearkivet
Sist men inte minst
Håll dig uppdaterad om kriget i Ukraina
På universitetets medarbetarwebb finns information till anställda med anledning av kriget i Ukraina. Webbsidan uppdateras löpande med ny information.
Håll dig uppdaterad om kriget i Ukraina (medarbetarwebben.lu.se)
Rättelse om beviljade anslag från Skogssällskapet
I förra numret av Insidan fanns det med en notis om forskare som fått anslag från Skogssällskapet. Insidans redaktör missade tyvärr att endast Patrik Vestin beviljats anslag 2021/2022. Resten fick medel under tidigare år.
Om nyhetsbrevet
Skickas till: Personer som är anställda/har en verksamhetsroll vid naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet.
Redaktör: Helena Bergqvist (helena.bergqvist@science.lu.se), kansli N.
Utgivning: Insidan ges ut varannan torsdag. Nästa nummer kommer 21 april.
Tips på nyheter? Skicka dem till redaktören senast 13 april (tidigare än vanligt på grund av påsken).
Vänligen notera att tips på ett evenemang eller aktivitet endast inkluderas en gång i nyhetsbrevet (inga påminnelser).

Nyhetsbrevet skickas ut med ett verktyg som heter BizWizard. I verktyget kopplas e-postadresser ihop med klick i nyhetsbrevet. Redaktören har tillgång till dessa uppgifter men varken bevakar eller hanterar dem.
$$$open$$