Läs nyhetsbrevet på webben
96 LU SE stand 100

NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

Nyhetsbrev: INSIDAN, 2 juni 2022
Newsletter in English
Read the newsletter in English
Utmärkelser och beviljade anslag
Astronom får prestigefyllt pris
Lennart Lindegren, seniorprofessor vid institutionen för astronomi och teoretisk fysik, har tilldelats The Shaw Prize in Astronomy 2022 för sin roll i Europeiska rymdorganisationens projekt Hipparcos och Gaia.
Läs en intervju med Lindegren på fakultetens webbplats
Läs mer om priset (shawprize.org)
Biolog invald i Sveriges unga akademi
Andreas Nord, forskare vid biologiska institutionen, har valts in i Sveriges unga akademi. Under de kommande fem åren ska han arbeta för att inspirera unga att bedriva viktig forskning av hög kvalitet.
Läs en intervju med Nord på fakultetens webbplats
Läs nyheten på Sveriges unga akademis webbplats
Donation ska stödja universitetets geologiforskning
Geologiforskare vid Lunds universitet kommer snart att kunna söka medel från Stig M. och Birgitta Bergströms stiftelse för geologisk forskning, som avsatt 8 miljoner kronor för projekt, resor och presentationer vid vetenskapliga konferenser. Anders Scherstén, prefekt vid geologiska institutionen, säger att stiftelsens fond kommer att utgöra en viktig finansiär för traditionell geologisk forskning som annars skulle ha svårt att få finansiering.
Läs nyheten på universitetets webbplats
Sök anslag och stipendier
Sök universitetets medel för tematiska samverkansinitiativ 2023–2025
Lunds universitets samverkansråd utlyser medel på upp till fyra tematiska samverkansinitiativ med start i januari 2023. De tematiska samverkansinitiativen ska vara ämnesöverskridande och inkludera minst tre fakulteter samt minst en extern part. Bidraget omfattar max 1 miljon kronor per år under tre år. Sista ansökningsdag är 23 september.
Läs mer och ansök om medel för tematiska samverkansinitiativ (medarbetarwebben.lu.se)
Sök medel för framtidens innovationer
Har du en idé som skulle kunna resultera i en ny vara, en ny tjänst eller ett nytt arbetssätt? Tillsammans med Sparbanken Skåne delar LU Innovation ut 500 000 kronor till framtidens innovationer. Sista ansökningsdag är 10 augusti.
Läs mer och ansök om medel för framtidens innovationer (innovation.lu.se)
Sök till STINT-programmet Teaching Sabbatical
Lunds universitet är inbjudet att nominera tre kandidater till programmet STINT Teaching Sabbatical. Programmet innebär en möjlighet för forskare och lärare som brinner för undervisningsfrågor att tillbringa en hösttermin på något av STINT:s partneruniversitet. Observera att universitetet har en intern nomineringsprocess. Nomineringar inom naturvetenskapliga fakulteten ska skickas till Marie Brink (marie.brink@science.lu.se) senast 11 augusti. Nomineringen ska innehålla ifyllt nomineringsformulär (se nedan) samt CV på max 4 sidor i PDF-format. Båda handlingarna ska skrivas på engelska.
Hitta fler utlysningar i Research Professional
I databasen Research Professional kan du hitta såväl nationella som internationella utlysningar. Du loggar in med ditt universitetskonto (Lucat-ID).
Logga in i Research Professional
Stöd för digital undervisning
Tema: Blended learning
Den digitala omställningen har fört med sig många positiva effekter. Frågan vi som lärosäte ställs inför är: vilka erfarenheter från pandemin vill vi ta med oss in i verksamheten, och hur gör vi detta på bästa sätt? I litteraturen finns det gott om stöd för att blended learning (att man skiftar mellan undervisning online och på campus under en hel kurs) kan hjälpa till att höja kvaliteten på utbildningen, öka tillgängligheten och underlätta för en breddad rekrytering. På universitetets webbplats om stöd för digital undervisning hittar du tips och artiklar om blended learning.Utbildningar och workshoppar om digital undervisning
Ett urval av kommande utbildningar och workshoppar:Se alla kommande utbildningar och workshoppar
På gång
Föreläsningar med kandidater som sökt fakultetens biträdande universitetslektorat, 7–9 juni
Förra året utlyste fakulteten upp till fyra anställningar som biträdande universitetslektor. Som en del i rekryteringsprocessen ska kandidaterna hålla föreläsningar. Dessa hålls 7–9 juni och är öppna för fakultetens anställda.
Se föreläsningsschemat (PDF)
Aktiviteter inför ansökan om ERC Synergy Grant, 15 juni och 27–28 juni
Forskare som planerar att ansöka om ERC Synergy Grant är välkomna att anmäla sig till följande aktiviteter, som anordnas av forskningsservice.
Symposium: Cancer, Multicellularity, and Complex Systems, 5–7 september
Lunds universitet och Kungliga Fysiografiska Sällskapet bjuder in till:
  • En populärvetenskaplig föreläsning och ett panelsamtal om möjligheter och risker med tvärvetenskaplig forskning, med fokus på cancer och utvecklingen av flercelligt liv. Tid och plats: 5 september klockan 15.00–18.00 i Universitetshusets aula.
    Läs mer om föreläsningen och panelsamtalet (lu.se)
  • Symposiet ”Cancer, Multicellularity, and Complex Systems” som samlar experter inom bland annat evolutionsbiologi, stamcellsbiologi, fysik, geobiologi och virologi. Symposiet riktar sig särskilt till yngre forskare. Tid och plats: 6–7 september på Grand Hotel i Lund.
    Läs mer och anmäl dig till symposiet (lu.se)
Medarbetare i svenska medier
Lundaforskare löser 30-årig genetikgåta kring växters reaktioner på beröring 
Olivier Van Aken, universitetslektor vid biologiska institutionen, har intervjuats i många medier om en ny studie som visar vad som händer i växter när de utsätts för mekanisk stimulering i form av till exempel mänsklig beröring, vind och regn. Medier som rapporterat om nyheten är exempelvis TV 4, Aftonbladet, Svenska Dagbladet (för prenumeranter), Sveriges Radio och Sydsvenskan (för prenumeranter).
Läs även universitetets pressmeddelande
Forskare vill ta fram giftfritt fästingmedel
Dan-Dan Zhang, forskare vid biologiska institutionen, har intervjuats om ett nytt projekt som handlar om att ta fram ett miljövänligt och växtbaserat medel mot fästingar.
Läs intervjun i Extrakt
Professor i intervju om Stockholms klimatmål
Markku Rummukainen, professor vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap samt institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, har intervjuats om Stockholms klimatmål och hur vi kan begränsa den globala uppvärmningen.
Läs intervjun i Dagens Nyheter
Anrikt sällskap fyller en viktig funktion för unga forskare
Emma Kritzberg, professor vid biologiska institutionen, har intervjuats om Kungliga Fysiografiska Sällskapets betydelse för unga forskare i Lund. ”Ett litet anslag kan göra stor skillnad för en ung forskare. Själv fick jag både möjlighet att resa och köpa mätinstrument på det sättet”, säger hon.
Läs intervjun i Sydsvenskan (för prenumeranter)
Biologer deltog i radioprogram om fågelsång
Susanne Åkesson och Martin Green, professor respektive forskare vid biologiska institutionen, deltog i Sveriges Radios program Fågelsångsnatten, som består av åtta timmar direktsänd fågelsång från olika delar av landet.
Lyssna på programmet på Sveriges Radios webbplats
Professor deltog i klimatdebatt
Katarina Hedlund, professor vid biologiska institutionen och Centrum för miljö- och klimatvetenskap, omnämns med anledning av att hon deltog i en debatt om utsläpp från vår markanvändning. Detta uppmärksammar tidningen Syre.
Forskare i intervju om forskningskommunikation
Jessica Abbott, universitetslektor vid biologiska institutionen, har intervjuats om forskningskommunikation och universitetets tredje uppgift – att samverka med det omgivande samhället.
Läs intervjun i tidningen Lundagård
Biolog i radiointervju om biologisk mångfald
Henrik Smith, professor vid biologiska institutionen och Centrum för miljö- och klimatvetenskap, har intervjuats om biologisk mångfald och varför mångfalden minskar på många håll runt om i världen.
Lyssna på intervjun cirka 2 minuter in i sändningen
Dekan i intervju om arbetsmiljösituation
Sven Lidin, fakultetens dekan, har intervjuats om arbetsmiljösituationen på en av fakultetens institutioner.
Läs intervjun i Sydsvenskan (för prenumeranter)
Läs låsta prenumerationsartiklar i mediearkivet
En del låsta artiklar i notiserna ovan kan finnas tillgängliga i mediearkivet som alla anställda har tillgång till.
Logga in och sök artiklar i mediearkivet
Sist men inte minst
Tillgång till fler e-böcker hos förlaget Taylor & Francis
Fram till mitten av april 2023 har anställda och studenter tillgång till en stor del av förlaget Taylor & Francis e-böcker inom naturvetenskap, teknik och matematik från åren 2020–2022. Naturvetenskapliga biblioteket kommer därefter att utvärdera vilka titlar biblioteket ska köpa permanent tillgång till.
Taylor & Francis plattform
Håll dig uppdaterad om kriget i Ukraina
På universitetets medarbetarwebb finns information till anställda med anledning av kriget i Ukraina. Webbsidan uppdateras löpande med ny information.
Håll dig uppdaterad om kriget i Ukraina (medarbetarwebben.lu.se)
Om nyhetsbrevet
Skickas till: Personer som är anställda/har en verksamhetsroll vid naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet.
Redaktör: Helena Bergqvist (helena.bergqvist@science.lu.se), kansli N.
Utgivning: Insidan ges ut varannan torsdag. Nästa nummer kommer 16 juni.
Tips på nyheter? Skicka dem till redaktören senast 13 juni kl. 12.00.
Vänligen notera att tips på ett evenemang eller aktivitet endast inkluderas en gång i nyhetsbrevet (inga påminnelser).

Nyhetsbrevet skickas ut med ett verktyg som heter BizWizard. I verktyget kopplas e-postadresser ihop med klick i nyhetsbrevet. Redaktören har tillgång till dessa uppgifter men varken bevakar eller hanterar dem.
$$$open$$