Läs nyhetsbrevet på webben
96 LU SE stand 100

NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

Nyhetsbrev: INSIDAN, 30 juni 2022
Newsletter in English
Read the newsletter in English
Ledningsnytt
Rektorsbeslut om fem profilområden vid Lunds universitet
Den 23 juni beslutade universitetets rektor om fem profilområden vid Lunds universitet 2022–2030. De fem områdena är:
 • Human Rights in a Polarized World
 • Light and materials – from fundamental understanding to industrial and societal needs
 • Natural and artificial cognition: 1, 2, many
 • Proactive Ageing: Brain & Movement – From Molecular Changes to Engagement with Life and Society
 • Sustainable solutions in the climate change – biodiversity – social nexus – ClimBioSis
Forskare från naturvetenskapliga fakulteten är involverade i alla områden förutom det första i listan ovan.
Läs mer på bloggen Identifying Profile Areas at Lund University
Utmärkelser och beviljade anslag
Forskare får stipendier ur Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond
Tre forskare vid naturvetenskapliga fakulteten har fått stipendium ur Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö.
 • Lettice Hicks, forskare vid biologiska institutionen, får 100 000 kronor för forskning om mikrobers betydelse för jordbruksmarkens bördighet och förmåga att lagra kol.
 • Romain Carrié, forskare vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap, får 85 000 kronor för forskning om pollinerande insekters betydelse för jordbrukslandskapet.
 • Milda Pucetaite, forskare vid biologiska institutionen, får 85 000 kronor forskning om mikrosvampars betydelse för kolsänkan i marken.
Lektor får stipendium från Sten K Johnsons Stiftelse
Susanne Pelger, universitetslektor i naturvetenskapens didaktik och pedagogisk utvecklare vid kansli N, får 150 000 kronor från Sten K Johnsons stiftelse. Pengarna får hon för projektet ”Naturdetektiverna – fakta möter fiktion i barnböcker om forskning”.
Sök anslag och stipendier
Nominera till priset L’Oréal Unesco For Women in Science
Syftet med priset är att uppmärksamma och belöna kvinnliga forskare som visat stor potential inom naturvetenskap, medicin eller teknik. Varje pristagare får 150 000 kronor och bjuds in till ett ettårigt mentorprogram som organiseras av Sveriges unga akademi.  Sista dag att nominera kandidater är 27 september.
Läs mer och nominera kandidater på Sveriges unga akademis webbplats
Research Professional släcks ner i höst och ersätts av Pivot-RP
Databasen för forskningsfinansiering som Lunds universitet prenumererar på – Research Professional – kommer att släckas ned någon gång i mitten av höstterminen och ersättas av efterföljaren Pivot-RP, som redan nu finns tillgänglig.
Läs mer om hur du använder Pivot-RP (medarbetarwebben.lu.se)
Stöd för digital undervisning
Tema: enkätverktyget Canvas Survey
Med verktyget Canvas Survey kan du på ett enkelt sätt skapa och genomföra enkäter, till exempel kursvärderingar, direkt i Canvas. När du skapar enkäten kommer samtliga studenter på den aktuella kursen att omfattas av den. De kommer att kunna se start- och slutdatum för enkäten, och om de svarat på den eller ej. Studenterna är anonyma och kan bara identifieras om de själva väljer att på något sätt identifiera sig i de svar de skickar in via enkäten.Utbildningar och workshoppar om digital undervisning
Ett urval av kommande utbildningar och workshoppar:
Se alla kommande utbildningar och workshoppar (education.lu.se)
På gång
Karriärutveckling för akademisk personal
Under höstterminen fortsätter satsningen på karriärutvecklande aktiviteter för akademisk personal. Alla aktiviteter är kostnadsfria och genomförs på engelska.
Introduktionskurs om grundläggande kemikaliesäkerhet – nu på engelska
Universitetet har nu tagit fram en engelskspråkig version av introduktionskursen i grundläggande kemikaliesäkerhet (Basic Chemical Safety). Kursen ges online via Kompetensportalen och riktar sig till:
 • Medarbetare som hanterar kemiska produkter
 • Teknisk och administrativ personal som arbetar i nära kontakt med verksamheter som hanterar kemiska produkter
 • Medarbetare som har ett arbetsmiljöansvar som omfattar kemiska produkter
Läs mer och anmäl dig till kursen Basic Chemical Safety i Kompetensportalen
Läs mer och anmäl dig till kursen Grundläggande kemikaliesäkerhet i Kompetensportalen
Månadens avhandlingar
Månadens avhandlingar i naturvetenskap
Den här månaden läggs åtta nya avhandlingar fram vid naturvetenskapliga fakulteten:
 • Juan Manuel Orozco Rodriguez, “Reconstitution of Membrane-Bound Enzymes for Neutron Scattering Studies: A Case Study of Human Dihydroorotate Dehydrogenase”.
 • Justin Bergmann, ”Computational protein crystallography: How to get the most out of your data”.
 • Mihai Pop, ”Probing and improving coherence in Free-electron lasers”
 • Tiago Bozzola, “Design, synthesis, and evaluation of bacterial sialic acid uptake inhibitors”.
 • Sara Haddadi, “Polymer-mediated interactions and phase behaviours of polymer-particle dispersions”.
 • Omar Vazquez Rueda, “Study of the production of π, K and p in pp collisions at √s = 13 TeV as a function of the Transverse Spherocity and the Relative Transverse Activity”.
 • Yi Liu, ”Surface modification of III-V nanostructures studied by low-temperature scanning tunneling microscopy”.
 • Yutang Li, “Symmetry in Asymmetric Catalysis and Hydrogen Bond-Based Self-Assembly: Synthesis and Investigations”.
Sök avhandlingar i universitetets forskningsportal
Se kommande disputationer – lu.se
Medarbetare i svenska medier
Klimatforskare i intervju om rekordhettan
Markku Rummukainen, professor vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap samt institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, har intervjuats om värmeböljan i bland annat Frankrike och Spanien. ”Klimatförändringen har ökat både förekomsten och intensiteten av bland annat värmeböljor, och skyfall. Den här värmeböljan beror dels på ett lågtryckssystem ute i Atlanten som för in varm luft söderifrån, samtidigt som klimatuppvärmningen har gjort luften varmare”, säger Rummukainen. Medier som rapporterat om detta är exempelvis Svenska Dagbladet och Sveriges Radio (inslag 1 och inslag 2, cirka 2 minuter in i sändningen).
Grisar och värme sätts in i kampen mot invasiv växt
Tina D’Hertefeldt, forskare vid biologiska institutionen, har intervjuats om två forskningsprojekt som undersöker om grisar respektive värme kan användas för att bekämpa den invasiva växten parkslide. Läs intervjun på Forskning.se (längst ner i artikeln).
Geologer på jakt efter fossil
Anders Lindskog (forskare), Johan Pettersson (gästforskare) och Johan Lindgren (universitetslektor), samtliga vid geologiska institutionen, har intervjuats om sommarens paleontologiska utgrävning i ett kalkbrott utanför Kristianstad. ”Den så kallade Kristianstadsbassängen bestod av hav, floder och flodbankar där djuren levde. Här är vi nära land och hoppas därför hitta rester av de kadaver från landlevande djur som med jämna mellanrum åkte i havet”, säger Lindgren.
Läs intervjun i Sveriges Natur
Citronfjärilen är Sveriges nationalfjäril
Lars Pettersson, forskare vid biologiska institutionen, har intervjuats i många medier om citronfjärilen, som nyligen utsågs till Sveriges nationalfjäril. ”Det är ett väldigt bra val. Det är den första fjärilen man ser på våren och den sista man ser på hösten”, säger han. Medier som rapporterat om nyheten är exempelvis SVT Nyheter, Sveriges Radio, Land Lantbruk och Expressen Leva & Bo.
Lektor gästade podd för att berätta om grundvatten
Charlotte Sparrenbom, universitetslektor vid geologiska institutionen, berättar om Grundvattenboken i podden Lära från lärda – en fackbok en författare.
Lyssna på avsnittet på poddens webbplats
Forskare medverkar på stadsmässan H22
Flera av fakultetens forskare medverkar på stadsmässan H22, som hålls i Helsingborg 30 maj – 3 juli. Johanna Alkan Olsson, universitetslektor vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap, modererade panelsamtalet ”Medborgarengagemang för hållbar välfärd och ekosocial politik”. Georg Andersson, forskare vid biologiska institutionen, deltog i paneldebatten ”Åkermarkens roll i kristider”. Stadsmässans program har bland annat uppmärksammats i Sydsvenskan.
Astronomer tar hjälp av superdatorn Lumi 
Oscar Agertz och Florian Renaud, biträdande universitetslektor respektive forskare vid institutionen för astronomi och teoretisk fysik, har omnämnts med anledning av att de planerar att använda superdatorn Lumi för att göra en gigantisk simulering av hur två galaxer kolliderar. Detta rapporterar Ny Teknik.
Så påverkas blommor av klimatförändringen
Magne Friberg, universitetslektor vid biologiska institutionen, har intervjuats om hur klimatförändringen påverkar växters blomning. Medan vissa växter svarar på varmare temperaturer genom att blomma tidigare verkar andra i stället sakta flytta norrut eller till svalare platser. I sin egen forskning ser Friberg till exempel att fjällblommor flyttar högre upp i bergen.
Läs intervjun i Extrakt
Professor i intervju om klimatmål
Markku Rummukainen, professor vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap samt institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, har intervjuats i många medier om vikten av att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Medier som rapporterat om nyheten är exempelvis Västerviks-Tidningen (för prenumeranter), Motala & Vadstena Tidning (för prenumeranter) och Norrköpings Tidningar (för prenumeranter).
Tröskel att använda satellitdata
Lars Eklundh, professor vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, har intervjuats om hur tillgången till satellitdata kan förbättras.
Läs intervjun i tidningen Universitetsläraren
Läs låsta prenumerationsartiklar i mediearkivet
En del låsta artiklar i notiserna ovan kan finnas tillgängliga i mediearkivet som alla anställda har tillgång till.
Logga in och sök artiklar i mediearkivet
Sist men inte minst
Håll dig uppdaterad om kriget i Ukraina
På universitetets medarbetarwebb finns information till anställda med anledning av kriget i Ukraina. Webbsidan uppdateras löpande med ny information.
Håll dig uppdaterad om kriget i Ukraina (medarbetarwebben.lu.se)
Glad sommar!
Insidan är tillbaka 18 augusti.
Om nyhetsbrevet
Skickas till: Personer som är anställda/har en verksamhetsroll vid naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet.
Redaktör: Helena Bergqvist (helena.bergqvist@science.lu.se), kansli N.
Utgivning: Insidan ges ut varannan torsdag. Nästa nummer kommer 18 augusti.
Tips på nyheter? Skicka dem till redaktören senast 12 augusti kl. 12.00.
Vänligen notera att tips på ett evenemang eller aktivitet endast inkluderas en gång i nyhetsbrevet (inga påminnelser).

Nyhetsbrevet skickas ut med ett verktyg som heter BizWizard. I verktyget kopplas e-postadresser ihop med klick i nyhetsbrevet. Redaktören har tillgång till dessa uppgifter men varken bevakar eller hanterar dem.
$$$open$$