Läs nyhetsbrevet på webben
96 LU SE stand 100

NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

Nyhetsbrev: INSIDAN, 15 september 2022
Newsletter in English
Read the newsletter in English
Ledningsnytt
Dags att föreslå hedersdoktorer
Alla som är tillsvidareanställda inom fakulteten har nu möjlighet att föreslå hedersdoktorer. Sista dag att skicka in förslag är 28 oktober.
Första seminariet om framtidens naturvetenskap, 27 september
Fakultetsledningen hälsar alla anställda varmt välkomna till det första seminariet om framtidens naturvetenskap. Inbjuden gäst är Tim Ekberg, universitetets planeringschef, som kommer att berätta om statlig styrning och omvärldsspaning – aktuella frågor i vår sektor. Under seminariet kommer även dekan Sven Lidin att berätta om vad som är på gång inom fakulteten. Tid och plats: 27 september klockan 16.00–17.00 i Lundmarksalen, Astronomihuset. Sista anmälningsdag är 23 september.
Läs inbjudan och anmäl dig till seminariet
Sök anslag och stipendier
Sök bidrag för skogsforskning
Skogssällskapet och närstående stiftelser utlyser totalt 23,4 miljoner kronor för projekt som handlar om skogshushållning och naturvård. Sista ansökningsdag är 17 oktober för Skogssällskapet och 15 november för övriga stiftelser.
Ansök om bidrag för skogsforskning (skogssallskapet.se)
Ansök om postdoc-stipendier
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse utlyser postdoc-stipendier vid Stanford University, Massachusetts Institute of Technology and Broad Institute och Nanyang Technological University. Sista ansökningsdag är 15 november.
Sök medel från Wallenbergstiftelserna MMW och MAW
Nu är det möjligt att söka medel ur Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse (MMW) och Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond (MAW). Fokus ligger normalt på humaniora och samhällsvetenskap, men i år utlyser stiftelserna även riktade anslag inom temat hållbart samhälle. Observera att Lunds universitet har en intern hanteringsordning med instruktioner för att utforma ett så kallat letter of intent. Inom naturvetenskapliga fakulteten ska letter of intent skickas till tobias.nilsson@science.lu.se senast 1 december.
Läs utlysningen och universitetets hanteringsordning (medarbetarwebben.lu.se)
SSF satsar på industridoktorander
Stiftelsen för Strategisk Forskning (SFF) utlyser industridoktorandbidrag för personer som är anställda vid ett forskningsinstitut och vill ta en doktorsexamen inom naturvetenskap, medicin eller teknik. Syftet med utlysningen är att öka kunskapsutbytet mellan akademin och näringslivet. Sista ansökningsdag är 30 november.
Utlysning av industridoktorandbidrag (strategiska.se)
Hitta fler utlysningar i Pivot-RP (ersätter Research Professional)
I Pivot-RP kan du söka efter utlysningar och forskningsfinansiärer från hela världen och inom alla forskningsområden. Du kan även söka efter finansiering för deltagande i vetenskapliga konferenser och finansiering av post doc.
Läs mer om hur du använder Pivot-RP (medarbetarwebben.lu.se)
Stöd för digital undervisning
Tema: Padlet – verktyg för att skapa samarbetsytor
Padlet är ett webbaserat verktyg för att skapa digitala samarbetsytor och anslagstavlor som är enkla att dela och som flera personer kan arbeta med samtidigt. Verktyget passar bra till aktiviteter som rör exempelvis brainstorming, presentationer och samarbetsprojekt. Det är enkelt att skapa inlägg med texter, bilder, länkar eller film. Dessutom kan du bädda in din Padlet på en sida i Canvas.

På universitetets webbplats om stöd för digital undervisning hittar du tips och artiklar om Padlet:
Utbildningar och workshoppar om digital undervisning
Nedan finns ett urval av kommande utbildningar och workshoppar. Länkarna leder till universitetets webbplats om stöd för digital undervisning.Se alla kommande utbildningar och workshoppar
På gång
Seminarieserie om hållbarhet i utbildning
Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (AHU) bjuder in till höstens seminarieserie ”Sustainable Teaching & Learning on Higher Education – Principles & Practices”, som består av fyra seminarier med tillhörande workshoppar.
Läs mer och anmäl dig till seminarierna (ahu.lu.se)
Ansök om att forma ett tema vid LINXS
Centrumet LINXS (Lund Institute of Advanced Neutron and X-ray Science) utlyser nya tematiska områden med start 2023. Temat ska vara kopplat till ett eller flera av LINXS fokusområden och involvera forskning som syftar till att utveckla och använda neutron- och röntgentekniker. Sista ansökningsdag är 18 november.
Läs mer och ansök om att forma ett tema (linxs.se)
Doktorandkurs om att adressera hållbarhetsmålen i forskningsansökningar
Doktorander kan nu anmäla sig till kursen ”Hållbarhetspåverkan och samhällsrelevans för forskningsansökningar”, som ges under höstterminen. Sista anmälningsdag är 1 oktober.
Läs mer och anmäl dig till doktorandkursen (hallbarhet.lu.se)
LINXS Science Day, 28–29 september
Centrumet LINXS (Lund Institute of Advanced Neutron and X-ray Science) bjuder in till ett evenemang med fokus på resultat och effekter av centrumets två teman ”Imaging” och ”Dynamics”, samt möjligheter vid MAX IV och ESS. Tid och plats: 28–29 september hos LINXS eller online. Sista anmälningsdag är 20 september.
Läs mer och anmäl dig till LINXS Science Day (linxs.se)
Docentföreläsning i matematik, 29 september
Anitha Thillaisundaram håller en docentföreläsning med titeln ”The Burnside Problem”. Tid och plats: 29 september klockan 14.00–15.00 i Hörmandersalen, Matematikcentrum.
Docentföreläsning i miljövetenskap, 13 oktober
Jagdeep Singh håller en docentföreläsning med titeln "Sustainable resource consumption – is it feasible?". Tid och plats: 13 oktober klockan 15.00–16.00 i Röda rummet, Ekologihuset.
Workshop: Education for scientific literacy – equal opportunities, 29 november
Vad har jämställdhet och mångfald att göra med naturvetenskaplig utbildning? Nu kan du anmäla dig till den andra workshopen i kursen ”Utbildning för naturvetenskaplig litteracitet – hållbarhet, lika villkor och etik”. Workshoppen är öppen för all undervisande personal inom fakulteten, vilket innebär att du kan delta på workshoppen även om du inte går hela kursen.
Läs mer och anmäl dig till workshopen på fakultetens interna webbplats
Medarbetare i svenska medier
Biologiskt framställda sexferomoner kan skydda skördar från skadeinsekter 
Christer Löfstedt, professor vid biologiska institutionen, har intervjuats om en ny studie där forskare har lyckats utvinna feromoner – doftämnen som används av bland annat insekter vid parningskommunikation – ur genmodifierade oljeväxter. Metoden kan bli ett prisvärt och miljövänligt alternativ till kemiskt framställda bekämpningsmedel inom jordbruket. ”Vi blev förvånade över hur bra de här växtbaserade feromonerna fungerade för både fångst och förvirring av två fjärilsarter. Våra resultat är ett stort steg i utvecklingen mot en miljömässigt hållbar skadedjurskontroll”, säger Löfstedt. Medier som rapporterat om nyheten är exempelvis Ny Teknik, Sveriges Radio, Aftonbladet och Lantbruksnytt. Läs även universitetets pressmeddelande.
Biolog och kemist är experter i TV-program
Jessica Abbott, universitetslektor vid biologiska institutionen, och Ulf Ellervik, professor vid kemiska institutionen, är experter i nya säsongen av Fråga Lund som sänds i SVT.
Se programmet på SVT Play
Klimatforskare: Det här måste politikerna göra
Markku Rummukainen, professor vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap samt Centrum för miljö- och klimatvetenskap, har intervjuats om tre viktiga klimatfrågor som han anser att politiker bör agera på. Det handlar om att underlätta för vind- och solkraft, driva på mer för hållbar konsumtion samt ge en tydligare berättelse om klimatomställningen. Medier som uppmärksammat detta är exempelvis Aftonbladet, Nyheter 24, Svenska Dagbladet och Sydsvenskan (för prenumeranter).
Så kommer jordens skogar att påverkas av klimatförändringar
Thomas Pugh, universitetslektor vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, har intervjuats om en heltäckande riskanalys av hur jordens skogar kommer att påverkas av framtida klimatförändringar. Studien visar att sydboreala skogar på norra halvklotet, samt vissa skogar i Afrika och Amazonas, är extra sårbara fram till år 2100. Medier som rapporterat om nyheten är exempelvis Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten, Forskning & Framsteg (för prenumeranter) och Extrakt. Läs även universitetets pressmeddelande.
Kunskapskanalen sänder föreläsningar från NMT-dagarna
Sju föreläsningar från årets upplaga av NMT-dagarna (naturvetenskap-, medicin- och teknikdagarna för gymnasieelever) sänds nu i Kunskapskanalen. Från naturvetenskapliga fakulteten deltar Emma Sparr, professor vid kemiska institutionen, med föreläsningen ”Varför dunstar vi inte bort?”, och Johannes Edvardsson, forskare vid geologiska institutionen, med föreläsningen ”Klimat, katastrofer och kulturarv”.
Se föreläsningarna i UR Play
Forskare i intervju om översvämningarna i Pakistan
Lina Eklund, forskare vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, och Markku Rummukainen, professor vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap samt Centrum för miljö- och klimatvetenskap, har intervjuats om de stora översvämningarna i Pakistan som drabbar över 30 miljoner människor. ”Det vi ser nu är ett tydligt exempel på klimatmigration”, säger Eklund.
Läs intervjun i Dagens Nyheter
Studie avslöjar brister i populär genetisk analysmetod 
Eran Elhaik, universitetslektor vid biologiska institutionen, har intervjuats om en ny studie som visar att den vanligaste analysmetoden inom populationsgenetik (principalkomponentanalys) innehåller brister. Elhaik säger att bristerna kan leda till missuppfattningar och felaktiga resultat om forntida folk och hur de är besläktade genetiskt. Han hoppas att studien ska utveckla ett bättre förhållningssätt för att ifrågasätta resultat och därmed bidra till att göra vetenskapen mer tillförlitlig. Han nämner bland annat metoder som Geographic Population Structure (GPS) för att få fram biogeografi från DNA. Läs mer på Forskning.se och i universitetets pressmeddelande.
Professor i intervju om skogens klimatnytta
Markku Rummukainen, professor vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap samt Centrum för miljö- och klimatvetenskap, har intervjuats om frågan som delar skogsforskningen – ska vi avverka mindre skog eller avverka mer skog?
Läs intervjun i SVT Nyheter
Läs artiklar för prenumeranter i mediearkivet
En del låsta artiklar i notiserna ovan kan finnas tillgängliga i mediearkivet som alla anställda har tillgång till.
Logga in och sök artiklar i mediearkivet
Sist men inte minst
Forskare har publicerat en artikel på webbplatsen The Conversation
Eran Elhaik, universitetslektor vid biologiska institutionen, har publicerat en populärvetenskaplig artikel med titeln ”Radiocarbon dating only works half the time – we may have found the solution”.
Läs artikeln på theconversation.com

Vill du också publicera en artikel på webbplatsen The Conversation? Lunds universitet är medlem i nätverket. Kontakta redaktören Miriam Frankel (miriam.frankel@theconversation.com) för mer information.
Håll dig uppdaterad om kriget i Ukraina
På universitetets medarbetarwebb finns information till anställda med anledning av kriget i Ukraina. Webbsidan uppdateras löpande med ny information.
Håll dig uppdaterad om kriget i Ukraina (medarbetarwebben.lu.se)
Om nyhetsbrevet
Skickas till: Personer som är anställda/har en verksamhetsroll vid naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet.
Redaktör: Helena Bergqvist (helena.bergqvist@science.lu.se), kansli N.
Utgivning: Insidan ges ut varannan torsdag. Nästa nummer kommer 29 september.
Tips på nyheter? Skicka dem till redaktören senast 26 september klockan 12.00.
Vänligen notera att tips på ett evenemang eller aktivitet endast inkluderas en gång i nyhetsbrevet (inga påminnelser).

Nyhetsbrevet skickas ut med ett verktyg som heter BizWizard. I verktyget kopplas e-postadresser ihop med klick i nyhetsbrevet. Redaktören har tillgång till dessa uppgifter men varken bevakar eller hanterar dem.
$$$open$$