Avanmäl e-postutskick

Är du säker på att du vill avanmäla dig från Inbjudan från Ljudmiljöcentrum? E-postadressen som avanmäls är $$recipient.email$$.

Jag vill avanmäla mig