Ljudmiljöcentrum Tysta Områden 26/9 2017 Webbversion
101 ljudmiljocentrum logga
INBJUDAN FRÅN LJUDMILJÖCENTRUM VID LUNDS UNIVERSITET  |  #1 2017
131 bild inbjudan tysta
Vänligen bortse från detta meddelande om du redan anmält dig!

                     -    Påminnelse! -

Tysta områden i Sverige
- om bullerfredning och hälsofrämjande ljudlandskap

26 september, 2017 10:00 - 16:00 i LUX aula, Helgonavägen 3 Lund
Tillgång till områden vi upplever som tysta blir allt viktigare i det moderna samhället, men vad är egentligen ett tyst område? Ljudmiljöcentrum samlar i samarbete med SLU i Alnarp upp erfarenheter och kunskaper från några av landets kommuner och ledande forskare. Under dagen diskuteras också riktlinjer, samordning och framtidsstrategier.

Medverkande: Erik Skärbäck, prof em, SLU Alnarp (moderator) * Ulf Bohman, Guide till Tystnaden, Stockholm stad * Magnus Lindqvist, Boverket * Östen Axelsson, psykologiska institutionen, Sthlm * Cristian Sjövind, enhetschef hållbar utveckling, Miljöförvaltningen, Malmö stad * AnnaMaria Pálsdóttir, SLU, Alnarp * Karin Meyer, miljöutredare, Göteborg,  * Gunnar Cerwén, SLU, Alnarp * Tore Mauseth & Ulf Winther, Oslo kommune & Norsk forening mot støy.
Tillgång till gröna och tysta miljöer är viktigt för hälsan. I dagens allt mer urbana och förtätade samhälle är det en utmaning att tillgodose detta behov. Bullriga städer kan innebära stimulans och kvaliteter, men tillgången till relativt tysta områden som erbjuder kontrast och lugn blir ännu viktigare i framtiden.
Det är därför angeläget att kartlägga och definiera befintliga ”tysta områden” eller ”bullerfria områden”. Detta behövs för urbana såväl som rurala miljöer. På EU-nivå är medlemsstaterna sedan 2002 ålagda att kartlägga ”quiet areas”, och även utforma strategier för att upprätthålla dessa.

Detta symposium vill ge en överblick av läget i Sverige kring hantering av tysta områden. Hur ser erfarenheterna ut så här långt, vad kan kommuner lära av varandra, vilka problem kan dyka upp och vilka strategier kan utarbetas?

Studien ”Tysta områden i Sverige” initierades av Ljudmiljöcentrum under våren 2017 för att kartlägga erfarenheter från tysta områden i olika kommuner och resultaten kommer att presenteras under dagen.Tillsammans med myndigheter och forskare ges tillfälle att diskutera utmaningar, potentialer, riktlinjer och vägar framåt. Exempel på frågor som berörs är: Vad är egentligen ett tyst område? Vilka verktyg finns för att i praktiken bullerfreda ett område? Vilka exempel finns? Hur skiljer sig behov av riktlinjer för urbana och rurala områden?
Tysta områden i Sverige är kostnadsfritt och öppet för alla som är intresserade.

Tid: 26:e September. 10.00 – 16.00

Plats: LUX aula i LUX, Helgonavägen 3 Lund.

Kostnad: Gratis (lunch och kaffe serveras!).

Registrering obligatorisk, och sker per epost till projektledare@ljudcentrum.lu.se. Skriv 26/9 i ämnesfältet. Begränsad tillgång till platser. Vänligen registrera Dig tidigt för att säkerställa plats.

115 lmc logga small
Unsubscribe
unknown link