Ljudmiljöcentrum
Ljudmiljöcentrum nyhetsbrev mars 2018

Webbversion
NYHETSBREV nr 43 FRÅN LJUDMILJÖCENTRUM VID LUNDS UNIVERSITET  |  #2 2018


Sett & hört, klippt & skuret
Nyhetsbrev från Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet
- mars 2018

Ljudlandskap i naturen 
och ekologisk mångfald
Världen låter annorlunda idag mot vad den gjorde för ett sekel sedan. För något år sedan avslöjade forskare att de högsta ljuden på vissa ställen i haven kommer från milliontals bubblor som frigörs av smältande glaciärer och isberg. I vissa fjordar i Alaska kan nivåerna från bubblorna idag överskrida 100 dB. Detta är ett av många exempel på hur planetens naturliga ljudlandskap förändras utan återvändo. Civilisationer har alltid förändrat hur världen låter och detta är grunden för ett nytt forskningsfält som strävar efter att utforska naturens föränderliga ljudalstring. Att studera ljudlandskap kan ge översikt hur ett habitat mår och i vilket tillstånd det är. Det forskarna hör bådar dessvärre inte gott. I Tyskland har forskare börjat undersöka i detalj hur ekosystems ljudvärldar påverkas av människan, bl.a. för att kunna konstruera larm om ekosystem som håller på att kollapsa. Många organismer använder ljud för att navigera och kommunicera, därför finns ofta kopplingar mellan ljudlandskapet och mångfald av liv i naturen. Läs mer på BBC
Hälsopark i Täby 
med rötter i Alnarp


Patrik Grahn är professor i landskapsarkitektur vid SLU i Alnarp och ledamot i Ljudmiljöcentrums tvärvetenskapliga styrelse . Han har forskat om hälsa och natur i trettio år och var med och skapade den första rehabträdgården i Alnarp. Därefter tänkte han och hans kollegor; att varför inte satsa på att göra den första hälsoparken i världen? Rehabträdgården handlar om att bota redan sjuka. Hälsoparken ska förebygga att folk blir sjuka. – Fysiskt aktivitet i naturen är en nyckel till välmående, säger läkarvetenskapen. I hälsoparken skall forskningens rön tas till vara och utveckla något nytt, där rofylldhet skall vara grundläggande, liksom vatten och tysta områden. Hälsoparken i Täby kommer bli världens första och bevakas av alla universitet i Sverige, Finland och Lettland. Läs mer
The Soundtrack of Our Lives 
- utställning i virtuellt format

Från The Virtual Museum of Canada kommer webbplatsen ”The Soundtrack of our lives”. Detta är en unik online-utställning som utforskar hur miljöer samspelar med ljud och musik genom livets olika faser. Utställningen är producerad av Mediat-Muse som är ett nätverk av museer i Quebec tillsammans med ett webdesign-företag. Besökare på sidan kan välja att följa ljudvärlden i tiden enligt tre olika modeller 1. livscykeln, 2. årstiderna eller 3. dagen. Denna sida går att tillbringa en rejäl stund på och få många stunder för både eftertanke och nya upplevelser, och är ett gott exempel på att ljudmiljöer kan hjälpa till i marknadsföring av ett land, en kultur eller en plats. Var beredd på en häftig resa in i en unik onlineutställning om ljuden värld. Se utställningen
Samfällighetsförening och Lunds kommun
 i konflikt om trafikbuller
Det fridfulla Lund är idag kringränt av stora trafikleder på alla håll så till den grad att nästen bara är i centrum det är någorlunda tyst! 
På grund av ökande trafik och bristande hastighetskontrollet har bullret i boendeområdet Gunnesbo ökat de senaste åren, upplever de boende som kräver åtgärder från Lunds kommun, medan kommunen tycker föreningens klagomål är omotiverade och refererar till egna gjorda mätningar. Föreningen ser sig dock ha fog för att misstänka att kommunens mätningar inte är korrekta då de mätt trafikflöde enbart och inte bullernivåer alls. säger akustikern och forskaren Anders Sjöström vid LTH tidigare aktiv i Ljudmiljöcentrums styrelse. Ett typiskt ljudmiljöärende i Lund i Sverige 2017 som ännu ej är avslutat. Ljudmiljöcentrum önskar Gunnesboborna lycka till i sin kamp för  frihet från buller på verandorna och att en tillfredställande lösning kan tas fram snarast. Läs mer
The Guardian: 
The most noisy city in the world
New Dehli är utnämnd till världens bullrigaste stad av The Guardian! Detta epitet har indierna idag att leva med i tillägg till den förorenade luften i staden.
"The Silent Killer" - den tysta mördaren, är samtidigt det paradoxala namn som WHO ger trafikbullret, med tanke på den stressförhöjning människor utsätts för i det moderna samhället. Ändå är bullrets effekter till stora delar ignorerade och dåligt förstådda av allmänhet, politiker och beslutsfattare, skriver The Guardian. Mest oroande är påverkan på barnen, deras uppmärksamhet, minne och inlärning, . I ställen som Londons tunnelbana t.ex.kan ljudnivåerna med råge överskrida hörselskade–gränserna. Världens bullrigaste gatuhörn ligger dock enligt uppgift i New Dehli. Inte undra på på indierna är specialister på att söka inre frid...  Läs mer
Ljudmiljöcentrums symposier på webben
- ny webbadress 
Se Ljudmiljöcentrums symposier på webben
Nu finns ett antal symposiepresentationer från bl.a. 2017 tillgängliga som videoclips på YouTube för dem som vill se igen och begrunda, de som inte kunde närvara, eller för att använda i undervisningssyfte m.m.
En guldgruva av lätttillgänglig högkvalitativ forskninginformation om ljudmiljörelaterade teman. Observera nedan ny webbadress till filmerna från Care for Sound.

Care for Sound 17/10 2013 (i samarbete med Ecophon) Summary of event Länk

Bo i Ro 20/10 2015 länk

Child & Noise 17/3 2017 länk

Tysta områden 26/9 2017 länk

Man & Sound Environment 16/11 2017 länk


Nedan: Irene van Kamp, Nederländerna, vid Child & Noise 17 mars 2017
Grekland i fokus för ljudforskare i maj
Två konferenser och sammankomster för ljudforskare kommer att äga rum i Grekland i maj. Den klassiska akustikkonferensen Europnoise 2018 tar sitt säte på Kreta detta år i slutet av maj och WFAE World Forum of Acoustic Ecology arrangerar en workshop/konferens  ”Sound and Space Research” i Kefalonia den 15 - 21 maj. This year’s edition ”Resound Kefalonia”  will focus on Auditory Spatial Awareness and the importance of our attention as a tool for resistance, for awareness to our surroundings, to environmental and social concerns. 

Efterföljande vecka kan globetrottande ljudfantaster ta en lyssningsretreat  i det kanadensiska naturreservatet Gaspé i WFAE´s regi, veckan därefter är det dags att vara på plats på Kreta för Euronoise där akustiker och ljudmiljöforskare den 27 - 31 maj strålar samman och delar de senaste forskningsresultaten i Hersonissos
Om åldrande, ljudmiljö, hörsel och demens - och att lyssna med hjärnan
Se denna fantastiska film från Linköpings universitet om hjärnans roll för hörseln, inte minst för äldre människor, med professorn i psykologi Jerker Rönnberg  - institutet för handikappvetenskap på Linnecentrum HEAD, YouTube 
Rönnbergs forskargrupp har utvecklat forskningsområdet ”kognitiv hörselveten–skap” som beskriver och modellerar hjärnans arbete under kognitivt belastande kommunikationssituationer.

Forskningen får betydelse för tillverkande av hörapparater speciellt designade efter bla patientens kognititiva förmågor. Rönnberg menar att dåligt fungerande hörsel kan medföra att hjärnan inte får den träning den behöver för att hålla sig vital - något som i sin tur kan försämra den kognitiva förmågan och att dessa forskningsresultat kan öppna upp för helt ny syn på behandling av åldersnedsättning av kogntiva förmågor.
Lita på att Ljudmiljöcentrum kommer att återkomma om detta forskningsområde. Läs mer

 
Unsubscribe