Ljudmiljöcentrum
Ljudmiljöcentrum nyhetsbrev september 2018
Webbversion
NYHETSBREV nr 45 FRÅN LJUDMILJÖCENTRUM VID LUNDS UNIVERSITET  |  #4 2018


SETT & HÖRT, KLIPPT & SKURET

Nyhetsbrev från Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet
- September 2018

I Sinnenas och Minnenas trädgård - om demens, ljudmiljö & åldrande
Symposiet "I sinnenas och minnenas trädgård" i Belfragesalen på BMC i Lund fredag den 14 september handlar om förhållanden mellan demens och ljud och andra yttre miljöfaktorer. Symposiet syftar bland annat till att undersöka hur åldrandeprocesser kan påverkas av ljudmiljö, tillgång respektive frånvaro av grönska och natur, samt social interaktion i form av sång och musik. Det kommer även att fokusera på hur miljöer kan skapas för att underlätta för demensdrabbade, samt hur minnets funktioner påverkas av ljud och buller.
"I Sinnenas och Minnenas trädgård" dokumenteras av LU kongress och kommer efter redigering att bli tillgängligt på universitetets YouTube kanal och Ljudmiljöcentrums hemsida..

Patrik Grahn, prof, SLU Alnarp
Anna Bengtsson, landskapsarkitekt, adjunkt, SLU, Alnarp
Anna Oudin, statistiker, arbets- och miljömedicin, Lund
John Andersson, psykologi, Umeå
Nils Fälth, AT läkare, doktorand vid Minneskliniken Malmö
Staffan Hygge, prof em, miljöpsykologi, Högskolan IGävle
Kristna Ackzen, HRF, Sthlm

Läs mer & föranmälan (Dessvärre redan fullsatt!) Abstracts & detaljerat program
Vinnovaprojekt studerar hur buller kan minskas från ”off-peak leveranser i Stockholm.
Det senaste decenniet har leveranser till butiker och varuhus alllmer kommit att förläggas
till nätter och tidiga morgnar, vilket medfört stora störningsmoment för de som bor
i närheten. Detta har lett till att leveranser mellan 10 på kvällen och 6 på morgonen numera
förbjudits helt. Förbudet kom till för att säkra Stockholmarnas nattfrid.
Men ur transportindustrins synpunkte är det naturligtvis både bekvämt och lönsamt att leverara på natten och man har fått kommunen att öppna upp för diskution att lyfta förbudet och beställt en pilotstudie från KTH som finansierats av Vinnova för att undersöka för- och nackdelar och som bland annat mäter fordonens ljud- och bulleralstring vid nattliga leveranser.  Läs mer
Problemen är likartade på de flesta håll och olika lösningar har prövats t.ex.i Barcelona och i Brighton. Dock varnar kritiker som brittiska Noise Abatement Society för att transportindustrins intressen kan sätta folkhälsan på spel om man återigen tillåter nattliga leveranser (om än något mer dämpade än tidigare).
Personligt utvald musik kan - som inga piller - frigöra det inre hos dementa
Musik - speciellt om den är individuellt utvald - kan frigöra människans inre krafter, inte minst hos mycket gamla människor och de som drabbats av demens på ett eller annat sätt. Att man kan vara levande inuti även när många centrala funktioner är nedsatta visas med tydlighet i trailern ”Alive inside”. Passa gärna på att också se det lite längre utdraget från redigeringen av den kommande filmen. Har du lite mer tid på dig så se hela den fantastiska intervjun av prof Martin Ingvar med skaparen bakom Alive inside Dan Cohen om vad musik kan betyda för dementa (och alla andra också för den delen).  
https://youtu.be/FzP_tSlWi2o 

Nytänkande Malmöbolag bakom multisensoriskt larm som lyssnar till rummet
Minut är det passande namnet på ett ungt Malmöbolag med näsan i tiden och rötter på LTH i Lund, som nyligen lanserat en ny typ av hemlarm som inte bara reagererar på händelser via kamera utan är försett med multisensorisk bevakning av ljud, temperatur, luftfuktighet, lufttryck, ljus och rörelse. Med hjälp av artificiell intelligens som sammanställer och tolkar sensorernas data förmedlas därefter en tolkning av vad som försigår i hemmet.
Konceptet har redan rönt betydande framgångar i form av förbeställningar och försäljning. Läs mer
Tyst timme för shopping för autister
Idag är det vanligt att stadsmänniskan kan uppleva sig sensoriskt överlastad av ljud och synintryck som pockar på en uppmärksamhet, speciellt i storstäders och stormarknaders larm och stoj. Mobiler och signaler, ljud och musik, synintryck med skyltar, skärmar och lysdioder som alla sänder ut signaler som vi har att ta ställning till.
En del människor klarar inte av denna ständiga ström av intryck utan ”stänger av” eller får ångest. Det gäller särskilt individer med autiska störningar.
I Storbrittanien har hela 5000 butiker (bl.a. stormarknadskedjan Morrissons) därför infört en tystare timma ”quieter hour” i veckan, där man dämpar ljud, musik och signaler som blippande från kassaapparaterna t.ex och musikslingor i högtalarna.
Ett stort antal människor är diagnostiserade med autism vilket innebär att de ser, hör och känner omvärlden annorlunda än andra människor, ofta mer intensivt, vilket kan göra shopping till ett stort problem, som speciellt under rusningstider kan upplevas tortyrliknande.
Flera stora butikskedjor har visar intresse för ”sensoriskt vänlig shopping”. KAnske har man känt av konkurrensen från Internethandel som gör att man blir mer måna om att göra shopping upplevelsen på plats positiv för flera kundgrupper.  Initiativet har mött stor uppskattning från både autism organisationer och allmänhet. Kanske något även för svenska handlare att tänka på... Läs mer
Ytterligare info om "Autistiska timmen"

Trafikbuller som riskfaktor för bröstcancer?
Det undersöks i ett stort forskningsprojekt som leds av Maria Albin vid Arbets och miljömedicin i Stockholm och i Lund (tidigare ledamot i Ljudmiljöcentrums styrelse). Medverkar gör en rad betydande forskare inom området bland andra professor Göran Pershagen Mette Sörensen.
Projektet som tilldelats 2,6 miljoner från Forte kombinerar fyra befintliga nordiska kohorter rekryterade 1987-97, med totalt 73 884 kvinnor med utförlig information om etablerade riskfaktorer för bröstcancer och där omkring 6000 fram t o m 2016 förväntas ha insjuknat med bröstcancer. Exponering för väg- och tågtrafikbuller, samt för luftföroreningar (en möjlig förväxlingsfaktor) modelleras tillsammans med en rad andra faktorer.. Läs mer om projektet

Litet videoporträtt av Maria Albin och hennes forskning

Seminarium om körkomponerande och körakustik inleder Lund Choral Festival 2018
I samband med öppningskonserten av Lund Choral Festival arrangerar Ljudmiljöcentrum vid Lunds Universitet ett kort förmiddagsseminarium med köranknytning i Domkyrkoforums Hörsal!
Talare blir tonsättaren Staffan Storm, som även är ordförande för Ljudmiljöcentrums styrelse, som kommer att tala om körkomponerande genom historien, samt professor Sten Ternström vid avdelningen för tal, musik och hörsel vid KTH i Stockholm, som kommer att berätta om sin forskning om körröst, klang och rumsakustik.

Föreläsningarna äger rum i Domkyrkoforums hörsal bredvid Lunds domkyrka och börjar klockan 10:30. Festivalens inledande konsert börjar klockan 12:00 med Arte Vokalensemble som bl a framför 100-årsjubilerande Leonard Bernsteins Chichester Psalms för gossopran, kör, orgel, harpa och slagverk, under ledning av Dirigent Poul Emborg
Föranmälan är inte nödvändigt, men den som vill försäkra sig om en plats i Domkyrkoforum anmäler sig till Ljudmiljöcentrum genom att mejla till projektledare@kultur.lu.se. Ange seminariedatum 15/10 i ämnesrutan.
God Zenzommar och höst 
önskar Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet!!
Unsubscribe