Ljudmiljöcentrum
Ljudmiljöcentrum nyhetsbrev februari 2018 Webbversion
NYHETSBREV nr 42 FRÅN LJUDMILJÖCENTRUM VID LUNDS UNIVERSITET  |  #1 2018


Sett & hört, klippt & skuret
Nyhetsbrev från Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet
- vinter 2018

Disputation i Uppsala om Soundscape 
och Istanbuls urbana ljudlandskap
Karin Aras Eriksson har disputerat vid institutionen för etnologi och kulturantropologi fredag den 19:e januari med avhandlingen ”Ljudrum - En studie av ljud och lyssnande som kulturell praktik”. Professor Owe Ronström var handledare och opponent docent Dan Lundberg.
Avhandlingens syfte är att undersöka hur ljud bildar distinkta, kognitiva och spatiala enheter, ljudrum; hur ljudrum konstituerar former av mänsklig interaktion; samt att begreppsliggöra studiet av ljudrum och bidra till en svensk terminologi för att beskriva och analysera ljud och ljudrum.
Länk t avhandlingen  
Ny Rapport från Ljudmiljöcentrum - Child & Noise

Rykande färsk rapport från tryckeriet Child & Noise - How does the child perceive the sound environment? Rapporter från symposiet Child & Noise i mars 2017 av Minna Houtilainen, Irene van Kamp, Mette Sörensen, Kerstin Persson Waye, Bridget Shield och Jonas Christenson som ger svar på många frågor om hur barnet påverkas av ljudmiljöer från fosterstadium till ynglingaår. Rapporten kan rekvireras kostnadsfritt från Ljudmiljöcentrum och Lunds universitets skriftserier för HT alternativt laddas ned som pdf.
Krigets offer: hörseln
Krigets offer nummer ett är sanningen brukar det heta, att dess offer nummer två kan vara hörseln vittnar studier bland både krigsveteraner och flyktingar. En amerikansk studie visar att 8 % av veteraner från krigen i Iraq och Afganistan hade hörselskador och 6,5 % hade tinnitus.
Svenska studier från 2016 visar att hela 40% av flyktingar från krigets Syrien som anlänt till Värmland hade nedsatt hörsel.
Läs mer
Regeringen går tvärs emot entydig forskning och riskerar människors hälsa med nya byggregler.
Regeringens beslut att höja riktvärdena för trafibuller riskerar att få allvarliga konsekvenser för människors hälsa, skriver företrädare för Centrum för arbets- och miljömedicin. med bl.a. professor Göran Pershagen i spetsen.

Regeringen fattade nyligen beslut om höjda riktvärden för trafikbuller vid nybyggnation av bostäder. Detta trots att alltmer forskning visar på allvarliga konsekvenser för människors hälsa även vid relativt låga ljudnivåer. Följden av beslutet blir att fler bostäder nu kommer att kunna byggas intill högtrafikerade vägar och att antalet människor som utsätts för höga nivåer av såväl buller som luftföroreningar kommer att öka. Risken är alltså stor att det på grund av de nya bullerreglerna under lång tid framöver kommer att byggas ett stort antal bostäder som riskerar att vara skadliga för människors hälsa. Det beror dels på högre ljudnivåer men också på högre halter av bilavgaser både utomhus och inomhus. Läs mer
Ljudvärlden på tapeten i SVTLjudet mer i fokus än någonsin i SVT
Vetenskapens värld och Victoria Dyring konstaterar att ljudvärlden är mer i fokus än någonsin i specialinslaget om ljudvetenskap och ljudets fantastiska värld. Där berättas om hur ljud påverkar smaksinne, om blinda som ser med hjälp av ljudet, om ljud som kan flytta materia och få föremål att sväva, om ljud som kan läka och bränna bort tumörer och mycket mer. Se inslaget (som börjar vid 37:22).
 
UR Play har även detta ljudvågornas universum i fokus i en miniserie. Vad är ljud? Hur ser ljud ut? Fysikern Helen Czerski tar oss med på en resa in i ljudets universum. Med enkel utrustning gör hon vibrationerna och ljudvågorna synliga. Och med hjälp av animationer och avancerade mätverktyg visar hon ljudvågornas fysik, t.ex. hur Big Ben uppför sig i detalj när den slår.
 
Andra aktuella TV-program om ljud: SVTs Studio Natur har ljudvärlden på agendan och berättar om ljudens betydelser, uppkomst och funktion i naturen. Vad sägs om upptäckten att en skrämd igelkott låter som en fiskebåts dunk dunk. 

Sist men inte minst har Mitt i naturen även ett specialprogram om naturens och djurvärldens ljud. Hör människor som kan tala med djur i naturen, se platser i djungeln dit synskadade kommer särskilt för att höra naturen. Se programmet här
Ljudmiljöcentrums symposier på webben
Se Ljudmiljöcentrums symposier på webben
Nu finns ett antal symposiepresentationer från bl.a. 2017 tillgängliga som videoclips på YouTube för dem som vill se igen och begrunda, de som inte kunde närvara, eller för att använda i undervisningssyfte m.m.
En guldgruva av lätttillgänglig högkvalitativ forskninginformation om ljudmiljörelaterade teman.

Bo i Ro 20/10 2015 länk

Child & Noise 17/3 2017 länk

Tysta områden 26/9 2017 länk

Man & Sound Environment 16/11 2017 länk


Nedan: Irene van Kamp, Nederländerna, vid Child & Noise 17 mars 2017

SR Studio 1 om Ljudmiljöcentrums ”Tysta Områden"
Tystnaden har blivit en bristvara i våra svenska samhällen.  Så till den grad att några, men ett växande antal svenska kommuner har nu börjat lista ”bullerfria miljöer” i sina översiktsplaner. Du kanske inte har märkt det men biltrafiken ökar stadigt och trafikflödet blir tätare och tätare på våra trafikleder. för varje år.
Hör reportaget om vår svenska ljudmiljö och om ljudmiljöcentrums forskningsprojekt tysta områden här
Nedkopplad och tyst afterwork 
- en möjlighet att ladda batteriet
Gemensam och nedkopplad tystnad erbjuds på unikt afterwork i Malmö. Den ständigt uppkopplade och digitala vardagen gör oss sjuka, menar många. Socialt brus kräver uppmärksamhet dygnet runt och hjärnan bombas av ett ständigt informationsflöde. Reklam, nyheter, jobb, multitasking, mail, sms, telefoner och sociala medier fyller våra hjärnor och vi får aldrig paus för att återhämta oss. Detta vill kontorshotellsföretaget United Spaces erbjuda bot på genom kostandsfria after- eller offwork i Malmö (http://www.unitedspaces.com/sv/event/malmo/off-the-work/) där mobiler är bannlysta och människor ska kunna vila i tystnad tillsammans.  Hur de lyckats rapporterar Sydsvenskan om i ett färskt reportage.

Unsubscribe