Ljudmiljöcentrum
Ljudmiljöcentrum nyhetsbrev juni 2018

Webbversion
NYHETSBREV nr 44 FRÅN LJUDMILJÖCENTRUM VID LUNDS UNIVERSITET  |  #3 2018


SETT & HÖRT, KLIPPT & SKURET

Nyhetsbrev från Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet
- juni 2018

Tyst, tystare, tystast
Befinner man sig i ett av världens ”ljuddöda” rum, eller ”anechoic chambers”, börjar man snart höra sina egna hjärtslag och ett ringande i ens egna öron börjar upplevas bedövande högt. När man rör sig hör man ett knakande i lederna. Då är det lätt att bli yr i huvudet eller överfallas av en akut panikångest och få oemotståndlig lust att känna efter om dörren ut går att öppna. I ett ljuddött rum är all efterklang totalt bortdämpad - därav benämningen ”anechoic”, så ljudet av ett handklapp blir ”The sound of one hand clapping”.
Sådana rum finns på ett antal platser i världen, men inte i något större antal. Du kan finna dem på större akustikforskningsinstitutioner och universitet. DTU elektro i Danmark har ett, KTH i Stockholm har ett, Humlabbet vid Lunds universitet har ett... Microsoft i Redmond, Washington har ett (som dessutom utnämnts till ”världens tystaste” i Guinness Rekordbok, Före detta Studio 80 i Orfield i Minneapolis har ett...  Men de är inte särskilt vanliga. Enligt CNN ligger världsrekordet för vistelse i ett ljuddött rum på 55 minuter. Läs mer om världens tystaste platser här.
40-talisternas hörsel överlevde rocken bättre än väntat
Många var de som varnade för hörselskador när Beatles och Stones dök upp med sina 30 watts förstärkare i popens barndom på sextiotalet, även om de mest högljudda ljudkällorna vid deras konserter förmodligen var de skriande tonårsfansen. Nu har forskare studerat förekomsten av hörselnedsättningar hos olika generationer musiklyssnare för att se hur illa följderna blev egentligen. Till sin förvåning gjorde man upptäckten att rent statistiskt är hörseln som gamlingar, hos dem som var tonåringar när det begav sig, inte sämre utan bättre idag! Man har sett att de som var födda 1944 hade betydigt bättre hörsel än tidigare generationer. Stort framsteg kunde ses vid högre frekvenser hos män, vilket man tror beror på förbättrade förhållanden vad gäller arbetslivsbuller. Studien gällde alltså jämförelser med tidigare generationer. Dock sägs ingenting om senare. Vi ser fram emot uppföljningsstudier på detta intressanta och viktiga ämne...  Läs mer

Länk till forskningsrapporten
Nu skall störningar från utomhuskonserter för kringboende minskas rejält 
Akustikforskare vid DTU Danmarks Tekniska Universitet har gjort stora framsteg i det stora EU-finansierade internationella MONICA-projektet som skall möjliggöra framtida utomhuskonserter med minskat ljudläckage genom bättre teknologi och effektivare högtalarsystem. Monica är ett EU-projekt som fokuserar på en av nyckelföreteelserna i Europeiska samhällen idag: kulturella framträdanden i utomhusarrangemang som innebär stora utmaningar vad gäller folksamlingar, säkerhet, ljudstörningar och buller. Efter omfattande laboratorietester och beräkningar har nu kunnat visas att systemen också fungerar i verkligheten. Forskare från DTU Elektro provade systemet nyligen för första gången på Refshaleøen, där Danmarks största rock- och metallfestival COPENHELL äger rum årligen. Försöken som lyckats över förväntningar skall nu testas på en konsert i juni i Torino i Italien för att slutligen implementeras på Tivoli i Köpenhamn i höst. Läs mer

Om EU-projektet MONICA
Rapport från Ljudmiljöcentrums forskningsprojekt: 
Tysta områden i Sverige
Ny rapport från Ljudmiljöcentrums projekt ”Tysta Områden i Sverige - en kartläggning av initiativ, kunskap och erfarenheter”. Rapporten är sammanställd av Gunnar Cerwén (förord Frans Mossberg) och kan laddas ned HÄR. Projektet handlar om hur landets kommuner arbetar med tysta områden i sina utemiljöer och syftar dels till att uppmärksamma frågan om tysta områden och dels till att sammanställa kunskap och erfarenheter kring ämnet. Projektet föregicks av ett tvärvetenskapligt symposium i september 2017 i Lund där en rad forskare och berörda aktörer medverkade. Videos från symposiet finns på denna länk. Det har presenterats vid Skånes kommunförbund i början av maj samt senare samma månad vid Euronoise 2018 på Kreta.
                                                                     
Personlig sensor - stöd mot Barcelonas nattbuller
Att ljudmiljön måste räknas som en fundamental komponent i en hållbar stadsmiljö har Barcelonas innevånare förstått. Där har man på plats utvecklat en liten sensor-låda för personligt bruk som mäter luftföroreningar, temperatur och buller för att registrera data som kan användas som bevisföring när man behöver påverka beslutsfattare. Protoypen till sensorlådan kan skrivas ut i 3D-skrivare och tillverkas var som helst. Den blir på så sätt ett verktyg för vanliga människor att kunna påvisa data som stöd för sina erfarenheter och upplevelser av den yttre miljön. I Barcelona har boende kring torget Plaza del Sol på så sätt kunnat visa att deras störda nattro inte bara är inbillning utan kan utsättas för upp till 100dB´s ljud från festande ungdomar på torget om natten, med resultat att myndigheterna med ett antal enkla åtgärder kunnat sänka nivåerna på stojet betydligt. Läs mer
Världens största ljudmiljöflopp...
För att få bilister att hålla hastighet och hålla sig själva vakna kom någon på den (inte så lysande) idéen lägga extra beläggning på vägbanan i stil med de varningsräfflor som finns på många svenska vägar, men lägga dem i segment som frammanar enskilda toner av olika längd och tonhöjd när man kör på dem, beroende på hur de ”graverats” i asfalten, och på så sätt kan "spela upp" en musikalisk melodi när bilars hjul passerar över dem. Den ”musikaliska” vägen blev dock dessvärre omedelbart ratad av kringboende som upplevde sig drivna till vansinne av kakafonien redan efter andra dagen trots att de graverade musikspåren på vägen till och med spelade den lokala regionens egen hymn. Myndigheterna fick örona böj ta lärdom av invånarnas kritik och skrapa bort ljudspåren så fort det bara gick. Ska man trampa i klaveret kan man lika gärna göra det så det hörs: så nyheten hittade ända till New York Times
Den Tysta Trädgårdens Rörelse
De vackra försommarmånaderna är rätt tid för meditationer i trädgårdarnas grönska. The Quiet Garden Movement är en internationell rörelse med säte i England för att erbjuda tillgång till trädgårdar där naturens ljud dominerar för  människor som uppskattar en tyst plats utomhus att ”komma hem till sig själv” för reflektion, eller kontemplation.
The Quiet Garden Movement uppstod i England för 25 år sedan med rötter i kyrkliga sammanhang där betonar dock att vem som helst kan ansluta sig till rörelsen utan att vara associerad till speciella trosuppfattningar.

Kanske något att fundera på för den som vill dela med sig av sin trädgård, eller bara vill besöka vilsamma platser för lite inspiration och återhämtning. Läs mer.

 
Bakgrundsprat stör skrivprocesser 
- hot mot öppna kontorslandskap
Inom företagsvärld och förvaltning tycks öppna kontorslandskap fortfarande vara ett lockande koncept, inte minst p g a ekonomiska faktorer och man tar gärna fasta på studier som understryker positiva aspekter på de öppna lösningarna. En färsk avhandling från Marijke Keus van de Poll vid Högskolan i Gävle med titeln Disruption of writing in noisy office environments har studerat störningsmoment i de öppna kontoren och finner dessvärre att bakgrundsprat är större problem än man tidigare trott. Trots sina forskningsresultat vill hon inte döma ut öppna kontorslandskap som arbetsplatser, men poängterar värdet av att där skall finnas tysta rum eller zoner, speciellt för att kunna skrivande och läsning. Läs mer på forskning.se!

Direktlänk till avhandlingen
Unsubscribe